Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Bolest > Bolest v krku > Apo-Ibuprofen 400mg tbl.flm.100x400mg
APO-IBUPROFEN 6%

Apo-Ibuprofen 400mg tbl.flm.100x400mg

Přípravek obsahuje účinnou látku ibuprofen (Ibuprofenum), který působí proti zánětu, bolesti a horečce. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 125526
Cena: 116 Kč
109 Kč
do 2 dnů
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek obsahuje účinnou látku ibuprofen (Ibuprofenum), který působí proti zánětu, bolesti a horečce. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č.1 ke sdělení sp.zn. sukls
Příbalová informace – informace pro uživatele
APO-IBUPROFEN 400 mg
potahované tablety
(Ibuprofenum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Tento  přípravek  je  dostupný  bez  lékařského  předpisu.  Přesto  však  přípravek  APO-
IBUPROFEN 400 mg musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3-5 dnů, poraďte se o dalším postupu 
s lékařem.
-
Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si 
všimnete  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg  a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg užívat
3. Jak se přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg  užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg  uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK APO-IBUPROFEN 400 MG  A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek  APO-IBUPROFEN 400  mg    obsahuje  léčivou  látku  ibuprofen,  která  patří  do 
skupiny  tzv.  nesteroidních  protizánětlivých  léčiv.  Zabraňuje  tvorbě  tkáňových  působků,  tzv. 
prostaglandinů,  které  jsou  zodpovědné  za  vznik  bolesti  a  zánětu  a  uvolňují  se  v  místě 
poškození tkáně.
Ibuprofen  zmírňuje  bolest  a  zánět  různého  původu.  Ibuprofen  rovněž  tlumí  horečku,  která 
provází např. nemoci z nachlazení.
Přípravek  APO-IBUPROFEN 400  mg 
se  užívá  např.  při  bolesti  hlavy,  zubů,  zad,  při 
bolestivé  menstruaci,  při  bolesti  svalů  a  kloubů  provázející  chřipková  onemocnění,  při 
poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí. 
Dále  se  APO-IBUPROFEN 400  mg  užívá  při  horečnatých  stavech  při  chřipkových 
onemocněních a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních. 
V  případě  zánětlivých  a  degenerativních  onemocnění  kloubů  a  páteře  (artritidě  a  artróze) 
provázených bolestivostí, zarudnutím, otokem a kloubní ztuhlostí se přípravek používá pouze 
na doporučení lékaře.
Přípravek je vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě určen pro dospělé a dospívající 
nad 12 let. 
2.  ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK  APO-
IBUPROFEN 400  MG UŽÍVATNeužívejte přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg
-
jestliže  jste  alergický/á (přecitlivělý/á)  na  ibuprofen  (léčivá  látka  přípravku  APO-
IBUPROFEN 400  mg)  nebo  na  některou  pomocnou  látku  přípravku  a  při 
Strana 1 (celkem 5)
přecitlivělosti  na  kyselinu  acetylsalicylovou  nebo  některé  jiné  nesteroidní 
protizánětlivé léky, projevující se jako průduškové astma nebo kopřivka,
-
jestliže  máte  aktivní  nebo  opakující  se vřed  nebo  krvácení  do  žaludku  nebo 
dvanáctníku,  při  krvácení  nebo  proděravení  v zažívacím  traktu  způsobených 
nesteroidními protizánětlivými léky v minulosti, 
-
jestliže trpíte poruchou krvetvorby nebo poruchou krevní srážlivosti
-
jestliže máte závažné srdeční selhání.
Přípravek nesmí užívat ženy v třetím trimestru těhotenství.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-IBUPROFEN 400 mg je zapotřebí
-
pokud trpíte těžší poruchou ledvin nebo jater, 
-
při průduškovém astmatu i v klidovém stavu, 
-
při některých onemocněních pojivové tkáně (tzv. kolagenózy), 
-
při  zánětlivém vředovém  onemocnění  trávicího  ústrojí  jako  např.  Crohnova  choroba 
nebo ulcerózní kolitida,
-
při současné léčbě léky snižujícími srážení krve.
-
pokud  máte  srdeční  obtíže,  prodělali  jste  v minulosti  cévní  mozkovou  příhodu  nebo 
máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, 
vysoký cholesterol nebo kouříte).
Pokud  se  vás  týká  některý  z výše  uvedených  bodů,  užívejte  přípravek  pouze  na  doporučení 
lékaře.
Podávání  některých nesteroidních protizánětlivých  léčiv (mezi která APO-IBUPROFEN 400
mg  patří)  může  být  spojeno  s  mírným  zvýšením  rizika  srdečních  nebo  mozkových  cévních 
příhod.  Riziko  je  více  pravděpodobné,  pokud  jsou  používány  vysoké  dávky  a  dlouhá  doba 
léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
APO-IBUPROFEN  400  mg  by  se  neměl  užívat  současně  s  jinými  nesteroidními 
protizánětlivými léky.
U  pacientů,  u  kterých  se  v  minulosti  vyskytl  vřed  žaludku  nebo  dvanáctníku,  především 
pokud byla vředová choroba komplikována krvácením nebo perforaci zažívacího traktu, dále 
u starších pacientů a také u pacientů vyžadujících současnou léčbu nízkými dávkami kyseliny 
acetylsalicylové, by mělo být zváženo podání léků chránících sliznici žaludku a dvanáctníku. 
V průběhu  léčení  se  ojediněle  může  vyskytnout  krvácení  ze  zažívacího  traktu,  vřed  nebo 
perforace.  Vznik  těchto  stavů  může,  ale  nemusí  být  provázen  varovnými  příznaky.  Riziko 
vzniku  krvácení,  vředu  nebo  perforace  v  zažívacím  traktu  se  zvyšuje  se  stoupající  dávkou 
léku. Závažnost těchto poruch je obecně vyšší u starších pacientů. 
Pokud  se  u  pacienta  léčeného  APO-IBUPROFENem  400  mg  objeví  krvácení  ze  zažívacího 
traktu, musí být APO-IBUPROFEN 400 mg vysazen.
Ženy, které plánují otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem.
Přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg není vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě 
dávky určen dětem do 12 let.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné 
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Účinky  přípravku  APO-IBUPROFEN  400  mg  potahované  tablety  a  některých  přípravků 
současně  užívaných  se  mohou  vzájemně  ovlivňovat.  Léky  snižující  srážlivost  krve  zvyšují 
riziko  krvácení.  Kyselina  acetylsalicylová  a  jiné  protizánětlivé  léky,  kortikoidy  a  léky  proti 
Strana 2 (celkem 5)
depresi ze skupiny SSRI zvyšují riziko vzniku nežádoucích účinků v oblasti zažívacího ústrojí 
včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu. Ibuprofen může zvýšit hladinu lithia, digoxinu a 
fenytoinu  (léku  užívaného  k  léčbě  epilepsie)  v  krvi  a  tím  zvýšit  jejich  nežádoucí  účinky. 
Ibuprofen  může  snižovat  účinek  léků  používaných  k  léčení  vysokého  krevního  tlaku  a 
močopudných léků. Ibuprofen snižuje účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové v krvi 
(např.  probenecid,  sulfinpyrazon).  Léčivá  látka  ibuprofen  může  zvýšit  toxicitu  metotrexátu 
(léku proti rakovině a některým kloubním onemocněním), baklofenu (léku snižujícího svalové 
napětí)  a  poškození  ledvin  způsobené  podáváním  cyklosporinu  (léku  užívaného  po 
transplantaci).  Při  současném  podávání  s kalium šetřícími  močopudnými  léky  může  dojít  ke 
zvýšení  hladiny  draslíku  v krvi.  Při  současném  podávání  chinolonových  antibiotik  a 
nesteroidních antirevmatik se může zvýšit riziko vzniku křečí.
Užívání přípravku APO-IBUPROFEN 400 mg s jídlem a pitím
Potahované  tablety  se  polykají  celé,  zapijí  se  dostatečným  množstvím  tekutiny.  Jestliže  se 
během léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem.
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje a kouřit.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék
V prvním  a  druhém  trimestru  těhotenství  a  při  kojení  užívejte  přípravek  pouze  na  výslovné 
doporučení lékaře. Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem.
Přípravek nesmí užívat ženy v třetím trimestru těhotenství.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek  neovlivňuje pozornost. U některých  jedinců  však  může vyvolat nežádoucí účinky,
jako  jsou  bolesti  hlavy  nebo  závratě,  které  mohou  nepříznivě  ovlivnit  činnosti,  vyžadující 
zvýšenou  pozornost,  koordinaci  pohybů  a  rychlé  rozhodování,  jako  jsou  řízení  motorových 
vozidel  a  obsluha  strojů.  Pokud  se  u  Vás  tyto  nežádoucí  účinky  vyskytnou,  neřiďte  a 
neobsluhujte stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku APO-IBUPROFEN 400 mg
Na pomocné látky obsažené v tomto přípravku se nevztahují žádná zvláštní upozornění.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK APO-IBUPROFEN 400  MG UŽÍVÁ
I. Doporučené dávkování při bolestech, při horečnatých onemocněních:
Dospělí  a  dospívající  nad  12  let  užívají  obvykle  1  potahovanou  tabletu  APO-
IBUPROFEN 400  mg   3krát  denně,  a  to  1  potahovanou  tabletu  jednorázově  nebo  podle 
potřeby, nejvýše 3 potahované tablety denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 
4 hodiny. Bez doporučení lékaře nesmí být překročena dávka 1200 mg ibuprofenu za den.
Pokud se bolesti nezmírní po 5 dnech nebo horečka neustupuje po 3 dnech léčby přípravkem 
APO-IBUPROFEN  400  mg  nebo  se  obtíže  zhorší,  poraďte  se  o  dalším  postupu  s lékařem.
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.
II.  Doporučené  dávkování  při  léčbě  zánětlivých  a  degenerativních  onemocnění  kloubů  a 
páteře nebo mimokloubního revmatismu
Přípravek se u těchto onemocnění užívá na doporučení lékaře, který stanoví i dávkování.
Dospělí  a  dopívající  nad  12  let  obvykle  užívají  1-2  potahované  tablety  APO-IBUPROFEN
400  mg 3krát denně. Odstup  mezi  jednotlivými dávkami  je  nejméně 4  hodiny. Pokud se při 
léčení  revmatických  onemocnění,  nedostaví  v  průběhu  jednoho  až  dvou  týdnů  zlepšení, 
poraďte se s lékařem o dalším postupu.
Strana 3 (celkem 5)
Potahované  tablety  se  polykají  celé,  zapijí  se  dostatečným  množstvím  tekutiny.  Jestliže  se 
během léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku APO-IBUPROFEN 400 mg než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití potahovaných tablet dítětem vyhledejte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek  APO-IBUPROFEN 400 mg
Pokud zapomenete vzít tabletu APO-IBUPROFEN 400 mg, užijte ji, jakmile si vzpomenete. 
Mezi  jednotlivými  dávkami  musí  být  minimální  časový  odstup  4  hodin.  Nezdvojujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  přípravek  APO-IBUPROFEN  400  mg  nežádoucí 
účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při  užívání  ibuprofenu  (léčivé  látky  přípravku  APO-IBUPROFEN  400  mg)  se  mohou 
vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:
Velmi  často  (možnost  výskytu  u  více  než  u  1  pacienta  z  10  léčených  pacientů):  pocit  na 
zvracení, zvracení, pálení žáhy, průjem, zácpa, nadýmání.
Často (možnost výskytu u  1-10 pacientů ze 100 léčených pacientů): bolest v nadbřišku.
Méně  často (možnost  výskytu  u  1-  10  pacientů  z  1000  léčených  pacientů):  bolest  hlavy, 
závrať.
Vzácně (možnost výskytu u 1 -10 pacientů z 10 000 léčených pacientů): zánět sliznice žaludku, 
žaludeční  nebo  dvanáctníkový  vřed,  krvácení  z  trávicího  traktu  (projevuje  se  jako  černá 
stolice v důsledku natrávené krve nebo krev ve stolici) 1, proděravění sliznice trávicího traktu, 
alergické  reakce  jako  horečka,  vyrážka,  poškození  jater,  srdeční  selhávání,  otoky,  sterilní 
zánět  mozkových  plen2,  zúžení  průdušek3,  zánět  slinivky  břišní,  poruchy  vidění  a  vnímaní 
barev, tupozrakost, poškození jaterních funkcí4.
Velmi vzácně (možnost výskytu u méně než u 1 pacienta z 10 000 léčených pacientů): zánět 
sliznice  ústní  dutiny  provázený  vznikem  vředů  (ulcerózní  stomatitida),  nové  vzplanutí 
zánětlivých  onemocnění  s tvorbou  vředů  na  sliznici  trávicího  traktu  (Crohnova  choroba, 
ulcerózní kolitida), pokles počtu krvinek nebo krevních destiček, zadržení vody a/nebo soli s 
otoky,  nespavost,  deprese,  emoční  labilita,  palpitace  (bušení  srdce  vnímané  pacientem), 
snížení krevního tlaku, vysoký krevní tlak, zánět močového měchýře, přítomnost krve v moči, 
porucha  funkce  ledvin,  zánět  ledvin,  nefrotický  syndrom  (soubor  příznaků  při  onemocnění 
ledvin), puchýřovité kožní reakce. 
1  Tyto  nežádoucí  účinky  mohou,  ale  nemusí  být  provázeny  varovnými  příznaky.  Riziko 
vzniku těchto nežádoucích účinků stoupá se zvyšující se dávkou, je vyšší u starších pacientů, 
u  osob,  u  kterých  se  v minulosti  vyskytl  žaludeční  či  dvanáctníkový  vřed  (zejména  spojený 
s krvácením  nebo  perforací  sliznice  žaludku  či  dvanáctníku),  dále  u  pacientů  léčených 
dlouhodobě kyselinou acetylsalicylovou pro snížení srážlivosti krve. U těchto pacientů může 
lékař navrhnout současné podávání léčiv, které chrání sliznici trávicího traktu.     
2 Zejména u pacientů s onemocněním pojiva (systémový lupus erythematodes a některé typy 
kolagenóz).
3 U pacientů s průduškovým astmatem.
Strana 4 (celkem 5)
4 Poškození jaterních funkcí je obvykle přechodné.
Léky jako je APO-IBUPROFEN 400 mg  mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo 
mozkových cévních příhod.
Jestliže se objeví kopřivka, náhle vzniklý otok kolem očí, pocit tísně na hrudníku nebo obtíže 
s  dechem,  dále  bolesti  v  nadbřišku  nebo  poruchy  vidění,  případně  při  objevení  se  krvácení 
z trávicího traktu (zvracení krve nebo dočerna zbarvená stolice), přerušte užívání přípravku a 
okamžitě vyhledejte lékaře.
Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 
jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci,  prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK APO-IBUPROFEN 400 MG UCHOVÁVAT 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené 
na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 oC.
Léčivé přípravky se  nesmí  vyhazovat do odpadních  vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého  lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření 
pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg obsahuje
Léčivou látkou je ibuprofenum 400 mg v 1 potahované tabletě.
Pomocnými  látkami  jsou  mikrokryslatická  celulosa,  sodná  sůl  kroskarmelosy,  magnesium-
stearát, koloidní  bezvodý oxid křemičitý,  hyprolosa,  makrogol 8000, oxid titaničitý (E 171), 
hlinitý lak oranžové žluti.
Jak přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg vypadá a co obsahuje toto balení
APO-IBUPROFEN 400 mg  jsou kulaté, vypouklé, oranžové, potahované tablety označené na 
jedné straně APO 400.
Velikost balení: 30 a 100 potahovaných tablet v lahvičce se šroubovacím uzávěrem
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Pozn.:  Každá  lahvička  obsahuje  vysoušedlo  v plastovém  obalu  (aby  tablety  zůstaly  suché). 
Vysoušedlo nepolykejte!
Držitel rozhodnutí o registraci:
Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko
Výrobce:
Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
24.8.2011
Strana 5 (celkem 5)

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu APO-IBUPROFEN

Voice-angin pastilky 20 15%
Voice-angin pastilky 20
Pastilky voice angin se používají při chrapotu, škrábání v krku vyvolávajícím kašel a suchosti
196 Kč
166 Kč
PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI 8%
Paralen Extra proti bolesti por.tbl.flm.12
PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI obsahuje kombinaci dvou léčivých látek, která je účinná proti boles
39 Kč
36 Kč
IBUMAX
Ibumax 400mg por.tbl.flm.100x400mg
Přípravek IBUMAX 400 mg patří do skupiny léků nazývaných antiflogistika, analgetika, antipyreti
156 Kč
IBALGIN 400
Ibalgin 400 400mg tbl.flm.48
Přípravek Ibalgin 400 obsahuje léčivou látku ibuprofen, která patří do skupiny tzv. nesteroidní
89 Kč

Nedávno prohlížené produkty

APO-IBUPROFEN 6%
Apo-Ibuprofen 400mg tbl.flm.100x400mg
Přípravek obsahuje účinnou látku ibuprofen (Ibuprofenum), který působí proti zánětu, bolesti a
116 Kč
109 Kč