Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Nachlazení a chřipka > Bolest v krku > Apo-Ibuprofen 400mg tbl.flm.30x400mg
APO-IBUPROFEN

Apo-Ibuprofen 400mg tbl.flm.30x400mg

Přípravek obsahuje účinnou látku ibuprofen (Ibuprofenum), který působí proti zánětu, bolesti a horečce. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 125525
Cena:
64 Kč
do 2 dnů
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek obsahuje účinnou látku ibuprofen (Ibuprofenum), který působí proti zánětu, bolesti a horečce. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č.1 ke sdělení sp.zn. sukls

Příbalová informace – informace pro uživatele

APO-IBUPROFEN 400 mg

potahované tablety

(Ibuprofenum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3-5 dnů, poraďte se o dalším postupu

s lékařem.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg užívat

3. Jak se přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg uchovávat

6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK APO-IBUPROFEN 400 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg obsahuje léčivou látku ibuprofen, která patří do

skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých léčiv. Zabraňuje tvorbě tkáňových působků, tzv.

prostaglandinů, které jsou zodpovědné za vznik bolesti a zánětu a uvolňují se v místě

poškození tkáně.

Ibuprofen zmírňuje bolest a zánět různého původu. Ibuprofen rovněž tlumí horečku, která

provází např. nemoci z nachlazení.

Přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg

se užívá např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při

bolestivé menstruaci, při bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění, při

poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí.

Dále se APO-IBUPROFEN 400 mg užívá při horečnatých stavech při chřipkových

onemocněních a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních.

V případě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a páteře (artritidě a artróze)

provázených bolestivostí, zarudnutím, otokem a kloubní ztuhlostí se přípravek používá pouze

na doporučení lékaře.

Přípravek je vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě určen pro dospělé a dospívající

nad 12 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK APO-

IBUPROFEN 400 MG UŽÍVATNeužívejte přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg

-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ibuprofen (léčivá látka přípravku APO-

IBUPROFEN 400 mg) nebo na některou pomocnou látku přípravku a při

Strana 1 (celkem 5)

přecitlivělosti na kyselinu acetylsalicylovou nebo některé jiné nesteroidní

protizánětlivé léky, projevující se jako průduškové astma nebo kopřivka,

-

jestliže máte aktivní nebo opakující se vřed nebo krvácení do žaludku nebo

dvanáctníku, při krvácení nebo proděravení v zažívacím traktu způsobených

nesteroidními protizánětlivými léky v minulosti,

-

jestliže trpíte poruchou krvetvorby nebo poruchou krevní srážlivosti

-

jestliže máte závažné srdeční selhání.

Přípravek nesmí užívat ženy v třetím trimestru těhotenství.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-IBUPROFEN 400 mg je zapotřebí

-

pokud trpíte těžší poruchou ledvin nebo jater,

-

při průduškovém astmatu i v klidovém stavu,

-

při některých onemocněních pojivové tkáně (tzv. kolagenózy),

-

při zánětlivém vředovém onemocnění trávicího ústrojí jako např. Crohnova choroba

nebo ulcerózní kolitida,

-

při současné léčbě léky snižujícími srážení krve.

-

pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo

máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku,

vysoký cholesterol nebo kouříte).

Pokud se vás týká některý z výše uvedených bodů, užívejte přípravek pouze na doporučení

lékaře.

Podávání některých nesteroidních protizánětlivých léčiv (mezi která APO-IBUPROFEN 400

mg patří) může být spojeno s mírným zvýšením rizika srdečních nebo mozkových cévních

příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba

léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

APO-IBUPROFEN 400 mg by se neměl užívat současně s jinými nesteroidními

protizánětlivými léky.

U pacientů, u kterých se v minulosti vyskytl vřed žaludku nebo dvanáctníku, především

pokud byla vředová choroba komplikována krvácením nebo perforaci zažívacího traktu, dále

u starších pacientů a také u pacientů vyžadujících současnou léčbu nízkými dávkami kyseliny

acetylsalicylové, by mělo být zváženo podání léků chránících sliznici žaludku a dvanáctníku.

V průběhu léčení se ojediněle může vyskytnout krvácení ze zažívacího traktu, vřed nebo

perforace. Vznik těchto stavů může, ale nemusí být provázen varovnými příznaky. Riziko

vzniku krvácení, vředu nebo perforace v zažívacím traktu se zvyšuje se stoupající dávkou

léku. Závažnost těchto poruch je obecně vyšší u starších pacientů.

Pokud se u pacienta léčeného APO-IBUPROFENem 400 mg objeví krvácení ze zažívacího

traktu, musí být APO-IBUPROFEN 400 mg vysazen.

Ženy, které plánují otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem.

Přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg není vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě

dávky určen dětem do 12 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné

době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku APO-IBUPROFEN 400 mg potahované tablety a některých přípravků

současně užívaných se mohou vzájemně ovlivňovat. Léky snižující srážlivost krve zvyšují

riziko krvácení. Kyselina acetylsalicylová a jiné protizánětlivé léky, kortikoidy a léky proti

Strana 2 (celkem 5)

depresi ze skupiny SSRI zvyšují riziko vzniku nežádoucích účinků v oblasti zažívacího ústrojí

včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu. Ibuprofen může zvýšit hladinu lithia, digoxinu a

fenytoinu (léku užívaného k léčbě epilepsie) v krvi a tím zvýšit jejich nežádoucí účinky.

Ibuprofen může snižovat účinek léků používaných k léčení vysokého krevního tlaku a

močopudných léků. Ibuprofen snižuje účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové v krvi

(např. probenecid, sulfinpyrazon). Léčivá látka ibuprofen může zvýšit toxicitu metotrexátu

(léku proti rakovině a některým kloubním onemocněním), baklofenu (léku snižujícího svalové

napětí) a poškození ledvin způsobené podáváním cyklosporinu (léku užívaného po

transplantaci). Při současném podávání s kalium šetřícími močopudnými léky může dojít ke

zvýšení hladiny draslíku v krvi. Při současném podávání chinolonových antibiotik a

nesteroidních antirevmatik se může zvýšit riziko vzniku křečí.

Užívání přípravku APO-IBUPROFEN 400 mg s jídlem a pitím

Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Jestliže se

během léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem.

Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje a kouřit.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék

V prvním a druhém trimestru těhotenství a při kojení užívejte přípravek pouze na výslovné

doporučení lékaře. Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem.

Přípravek nesmí užívat ženy v třetím trimestru těhotenství.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje pozornost. U některých jedinců však může vyvolat nežádoucí účinky,

jako jsou bolesti hlavy nebo závratě, které mohou nepříznivě ovlivnit činnosti, vyžadující

zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování, jako jsou řízení motorových

vozidel a obsluha strojů. Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky vyskytnou, neřiďte a

neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku APO-IBUPROFEN 400 mg

Na pomocné látky obsažené v tomto přípravku se nevztahují žádná zvláštní upozornění.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK APO-IBUPROFEN 400 MG UŽÍVÁ

I. Doporučené dávkování při bolestech, při horečnatých onemocněních:

Dospělí a dospívající nad 12 let užívají obvykle 1 potahovanou tabletu APO-

IBUPROFEN 400 mg 3krát denně, a to 1 potahovanou tabletu jednorázově nebo podle

potřeby, nejvýše 3 potahované tablety denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně

4 hodiny. Bez doporučení lékaře nesmí být překročena dávka 1200 mg ibuprofenu za den.

Pokud se bolesti nezmírní po 5 dnech nebo horečka neustupuje po 3 dnech léčby přípravkem

APO-IBUPROFEN 400 mg nebo se obtíže zhorší, poraďte se o dalším postupu s lékařem.

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.

II. Doporučené dávkování při léčbě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a

páteře nebo mimokloubního revmatismu

Přípravek se u těchto onemocnění užívá na doporučení lékaře, který stanoví i dávkování.

Dospělí a dopívající nad 12 let obvykle užívají 1-2 potahované tablety APO-IBUPROFEN

400 mg 3krát denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny. Pokud se při

léčení revmatických onemocnění, nedostaví v průběhu jednoho až dvou týdnů zlepšení,

poraďte se s lékařem o dalším postupu.

Strana 3 (celkem 5)

Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Jestliže se

během léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku APO-IBUPROFEN 400 mg než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití potahovaných tablet dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg

Pokud zapomenete vzít tabletu APO-IBUPROFEN 400 mg, užijte ji, jakmile si vzpomenete.

Mezi jednotlivými dávkami musí být minimální časový odstup 4 hodin. Nezdvojujte

následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg nežádoucí

účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání ibuprofenu (léčivé látky přípravku APO-IBUPROFEN 400 mg) se mohou

vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:

Velmi často (možnost výskytu u více než u 1 pacienta z 10 léčených pacientů): pocit na

zvracení, zvracení, pálení žáhy, průjem, zácpa, nadýmání.

Často (možnost výskytu u 1-10 pacientů ze 100 léčených pacientů): bolest v nadbřišku.

Méně často (možnost výskytu u 1- 10 pacientů z 1000 léčených pacientů): bolest hlavy,

závrať.

Vzácně (možnost výskytu u 1 -10 pacientů z 10 000 léčených pacientů): zánět sliznice žaludku,

žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, krvácení z trávicího traktu (projevuje se jako černá

stolice v důsledku natrávené krve nebo krev ve stolici) 1, proděravění sliznice trávicího traktu,

alergické reakce jako horečka, vyrážka, poškození jater, srdeční selhávání, otoky, sterilní

zánět mozkových plen2, zúžení průdušek3, zánět slinivky břišní, poruchy vidění a vnímaní

barev, tupozrakost, poškození jaterních funkcí4.

Velmi vzácně (možnost výskytu u méně než u 1 pacienta z 10 000 léčených pacientů): zánět

sliznice ústní dutiny provázený vznikem vředů (ulcerózní stomatitida), nové vzplanutí

zánětlivých onemocnění s tvorbou vředů na sliznici trávicího traktu (Crohnova choroba,

ulcerózní kolitida), pokles počtu krvinek nebo krevních destiček, zadržení vody a/nebo soli s

otoky, nespavost, deprese, emoční labilita, palpitace (bušení srdce vnímané pacientem),

snížení krevního tlaku, vysoký krevní tlak, zánět močového měchýře, přítomnost krve v moči,

porucha funkce ledvin, zánět ledvin, nefrotický syndrom (soubor příznaků při onemocnění

ledvin), puchýřovité kožní reakce.

1 Tyto nežádoucí účinky mohou, ale nemusí být provázeny varovnými příznaky. Riziko

vzniku těchto nežádoucích účinků stoupá se zvyšující se dávkou, je vyšší u starších pacientů,

u osob, u kterých se v minulosti vyskytl žaludeční či dvanáctníkový vřed (zejména spojený

s krvácením nebo perforací sliznice žaludku či dvanáctníku), dále u pacientů léčených

dlouhodobě kyselinou acetylsalicylovou pro snížení srážlivosti krve. U těchto pacientů může

lékař navrhnout současné podávání léčiv, které chrání sliznici trávicího traktu.

2 Zejména u pacientů s onemocněním pojiva (systémový lupus erythematodes a některé typy

kolagenóz).

3 U pacientů s průduškovým astmatem.

Strana 4 (celkem 5)

4 Poškození jaterních funkcí je obvykle přechodné.

Léky jako je APO-IBUPROFEN 400 mg mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo

mozkových cévních příhod.

Jestliže se objeví kopřivka, náhle vzniklý otok kolem očí, pocit tísně na hrudníku nebo obtíže

s dechem, dále bolesti v nadbřišku nebo poruchy vidění, případně při objevení se krvácení

z trávicího traktu (zvracení krve nebo dočerna zbarvená stolice), přerušte užívání přípravku a

okamžitě vyhledejte lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK APO-IBUPROFEN 400 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené

na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 oC.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření

pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg obsahuje

Léčivou látkou je ibuprofenum 400 mg v 1 potahované tabletě.

Pomocnými látkami jsou mikrokryslatická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-

stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hyprolosa, makrogol 8000, oxid titaničitý (E 171),

hlinitý lak oranžové žluti.

Jak přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg vypadá a co obsahuje toto balení

APO-IBUPROFEN 400 mg jsou kulaté, vypouklé, oranžové, potahované tablety označené na

jedné straně APO 400.

Velikost balení: 30 a 100 potahovaných tablet v lahvičce se šroubovacím uzávěrem

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pozn.: Každá lahvička obsahuje vysoušedlo v plastovém obalu (aby tablety zůstaly suché).

Vysoušedlo nepolykejte!

Držitel rozhodnutí o registraci:

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko

Výrobce:

Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

24.8.2011

Strana 5 (celkem 5)

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu APO-IBUPROFEN

PANADOL EXTRA RAPIDE 6%
Panadol Extra Rapide 500mg/65mg tbl.eff. 12 I CZ
Panadol Extra Rapide obsahuje kombinaci dvou léčivých látek, která je účinná proti bolesti a ho
88 Kč
83 Kč
PARALEN 125
Paralen pro Infantibus tbl.20x125mg
Přípravek je určen k úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, revmatických a sv
18 Kč
IBUMAX
Ibumax 400mg por.tbl.flm.100x400mg
Přípravek IBUMAX 400 mg patří do skupiny léků nazývaných antiflogistika, analgetika, antipyreti
156 Kč
IBALGIN RAPIDCAPS
Ibalgin Rapidcaps 400mg cps.mol.30x400mg
Ibalgin Rapidcaps je novinka na akutní bolesti. Je rychlý, silný a účinný, s rychlým nástupem ú
130 Kč

Nedávno prohlížené produkty

APO-IBUPROFEN
Apo-Ibuprofen 400mg tbl.flm.30x400mg
Přípravek obsahuje účinnou látku ibuprofen (Ibuprofenum), který působí proti zánětu, bolesti a
64 Kč