Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Imunita a alergie > Alergie > Beclomet Nasal Aqua 50mcg nas.spr.susp.1x9ml-70dáv
BECLOMET NASAL AQUA 50 MCG, NOSNÍ SPREJ

Beclomet Nasal Aqua 50mcg nas.spr.susp.1x9ml-70dáv

Přípravek se používá pro sezónní a celoroční alergickou rinitidu a pro prevenci recidiv nosních polypů po polypektomii. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 102421
Cena:
136 Kč
do 2 dnů
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek se používá pro sezónní a celoroční alergickou rinitidu a pro prevenci recidiv nosních polypů po polypektomii. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls
a příloha k sp.zn.sukls
PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELEBeclomet Nasal Aqua 50 μg, nosní sprej,suspenze
Beclomethasoni dipropionas
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Beclomet Nasal Aqua 50 μg musíte 
používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do tří týdnů, musíte se poradit s lékařem.
-
Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 
jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci,  prosím,  sdělte  to 
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete
1.
Co je Beclomet Nasal Aqua 50 μg a k čemu se používá
2.
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Beclomet Nasal Aqua 50 μg používat
3.
Jak se Beclomet Nasal Aqua 50 μg používá
4.
Možné nežádoucí účinky
5
Jak Beclomet Nasal Aqua 50 μg uchovávat 
6.
Další informace
1.CO JE BECLOMET NASAL AQUA 50 μg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Beklometason-dipropionát  patří  do  skupiny  léků  nazývaných  kortikosteroidy.  Při  lokální  aplikaci  na 
nosní sliznici snižují její zánět a otok.
Tento  nosní  sprej  se  používá  na  prevenci  a  léčbu  sezónní  a  celoroční  alergické  rýmy,  včetně  senné 
rýmy a vazomotorické rinitidy (rýma způsobená roztažením cévek v nosní sliznici). 
2.ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  BECLOMET  NASAL AQUA 50 μg POUŽÍVATNeužívejte Beclomet Nasal Aqua 50 μg
-
jestliže  jste alergický/á (přecitlivělý/á) na beklometason-dipropionát nebo na kteroukoli  další 
složku Beclomet Nasal Aqua 50 μg
Zvláštní opatrnosti při použití Beclomet Nasal Aqua 50 μg je zapotřebí
-
jestliže máte zánět nebo ulceraci (vznik vředů) nosních cest
-
jestliže máte sklony k opakovanému krvácení z nosu
-
jestliže jste měli poraněný nos nebo jste po operaci nosu
-
jestliže  máte  neléčenou  mykotickou,  bakteriální  nebo  systémovou  virovou  infekci  (zánět 
způsobený houbami, bakteriemi nebo viry)
-
jestliže máte astma léčené steroidy
-
jestliže máte tuberkulózu
U těchto stavů lze přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech jiných lécích a přírodních produktech, které užíváte nebo jste 
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Bez konzultace s lékařem neužívejte žádné další léky obsahující kortikosteroidy.
Těhotenství a kojení
O používání tohoto léku během těhotenství a kojení rozhodne lékař. Poraďte se se svým lékařempokud 
otěhotníte nebo plánujete-li těhotenství nebo kojíte během léčby přípravkem Beclomet Nasal Aqua 50 
μg.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U tohoto nosního spreje nebyl zaznamenán žádný vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje. 
Důležité informace o některých složkách Beclomet Nasal Aqua 50 μg
Benzalkonium-chlorid  obsažený  v přípravku  je  dráždivý  a  může  způsobit  kožní  reakce  a 
bronchospasmus.
3.JAK SE BECLOMET NASAL AQUA 50 μg POUŽÍVÁ
Vždy užívejte Beclomet Nasal Aqua 50 μg přesně podle pokynů v příbalové informaci. Pokud si nejste 
jistý/jistá, poraďte se se svým lékařem  nebo lékárníkem. Pokud  máte dojem, že účinek  léku je příliš 
silný nebo slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka přípravku pro dospělé a děti od 6 let je 1-2 vstřiky do každé nosní dírky dvakrát denně. 
Celková  denní  dávka  by  neměla  překročit  osm  vstřiků  (4  vstřiky  do  každé  nosní  dírky).  K zajištění 
efektivní kontroly příznaků by měla být použita minimální dávka.
Beclomet Nasal Aqua 50 μg se nedoporučuje používat u dětí do 6 let. 
Děti  a  dospívající  od  6  do  18  let  mohou  přípravek  užívat  pouze  na  doporučení  lékaře  s ohledem  na 
možnost ovlivnění růstu.
Tento  nosní  sprej  se  používá  na  prevenci  a  léčbu  alergické  a  vazomotorické  rýmy.  Je  určený  na 
pravidelné použití. Zmírnění problémů s ucpaným nosem nebo zvýšenou sekrecí nenastane okamžitě. 
Nejlepší účinek se projeví po několika dnech léčby.
Bez porady s lékařem užívejte přípravek Beclomet Nasal Aqua 50 μg nejdéle 3 týdny. Jestliže se do 
této doby příznaky onemocnění nezlepší, nebo se naopak zhoršují, či se vyskytnou nežádoucí účinky 
nebo nějaké  neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. Delší užívání než 3 
týdny je možné pouze po poradě s lékařem.
Při léčbě sezónní alergické rýmy by léčba měla být zahájena před začátkem pylové sezóny. 
Tento přípravek neléčí oční příznaky alergie. Přípravek na léčbu očí Vám může předepsat Váš lékař.
Návod na použití
Úvod: 
1. Před použitím přípravku protřepejte nádobku a sejměte ochranný kryt.
2. Uchopte  nádobku  tak,  jak  ukazuje  obrázek  č.1;  s palcem  opřeným  o  dno  lahvičky  a  s nosním 
aplikátorem umístěným mezi ukazováčkem a prostředníčkem.
3. Vstřik: Aplikujte  přípravek  stlačením  nosního  aplikátoru  proti  dnu  lahvičky.  Před  první  dávkou
uvolněte 3 až 6 střiků naprázdno, dokud nezačne sprej plně fungovat. Pokud se přípravek delší dobu 
nepoužíval, doporučuje se prověřit řádnou funkci spreje jedním až dvěma střiky naprázdno.
Použití:
1. Před vlastní aplikací přípravku si pečlivě uvolněte nos. 
2. Před použitím přípravku protřepejte nádobku a sejměte ochranný kryt.
3. Uchopte  nádobku  tak,  jak  ukazuje  obrázek  č.1;  s palcem  opřeným  o  dno  lahvičky  a  s nosním 
aplikátorem umístěným  mezi ukazováčkem a prostředníčkem.  Aplikujte přípravek stlačením  nosního 
aplikátoru proti dnu lahvičky. 
4. Vložte  nosní  aplikátor  do  jedné  nosní  dírky,  jak  vidíte  na  obrázku  č.2  a  druhou  dírku  si  ucpěte 
mírným stlačením ukazováčkem. Vstříkněte jednou a zároveň se pevně a zhluboka nadechněte nosem. 
5. Vyndejte  aplikátor  z nosní  dírky  a  vydechněte  ústy.  Máte-li  pocit  že  přípravek  z nosu  vytéká, 
jemně nosem vdechněte.
6. Zopakujte kroky 4 a 5 u druhé nosní dírky.
7. Kroky 4, 5 a 6 opakujte i při podání druhé dávky.
8. Po použití otřete nosní aplikátor a opět nasaďte ochranný kryt.
Obrázek č. 1
Obrázek č.2
Obrázek č.3
Čištění:
1. Při čištění sejměte mírným tahem nosní nástavec z lahvičky (obrázek č.3).
2. Opláchněte nosní aplikátor a ochranný kryt teplou vodou.
3. Důkladně vysušte.
4. Po vysušení oba díly opět složte.
Jestliže jste použil(a) více Beclomet Nasal Aqua 50 μg, než jste měl(a)
Je důležité, abyste dodržoval dávku uvedenou lékárníkem na obalu nebo doporučenou Vaším lékařem. 
Užívejte pouze takovou dávku, která Vám byla doporučena Vašim lékařem; užíváním vyšší nebo nižší 
než dávky se mohou zhoršit projevy Vašeho onemocnění.
Dlouhodobé užívání příliš vysokých  dávek beklometason-dipropionátu může způsobit útlum činnosti 
nadledvin  a  snížit  tak  přirozenou  produkci  kortizonu.  Dodržujte  dávkování,  které  Vám  bylo 
doporučeno.
Užijete-li Vy (nebo někdo jiný) náhodně větší dávku než Vám byla doporučena a pociťujete nežádoucí
účinky, okamžitě to sdělte svému lékaři.
Jestliže jste zapomněl(a) použít Beclomet Nasal Aqua 50 μg
Zapomenete-li  si  vzít  dávku,  užijte  následující  dávku  v pravidelném  čase.  Nezdvojujte  následující 
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Ujistěte se, že máte dostatečnou zásobu léku pro případ 
dovolené nebo cestování.
4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  Beclomet  Nasal  Aqua 50 μg nežádoucí  účinky,  které  se  ale 
nemusí vyskytnout u každého.
Po podání spreje můžete trochu kýchat a cítit nepříjemnou chuť nebo zápach. 
Vzácně  (u  méně  než  jednoho  pacienta  z 1  000)  může  tento  přípravek  vyvolat  pocit  suchosti  nebo 
podráždění v nose a krku, ulceraci (vznik vředů) nosní sliznice, perforaci (protržení) nosní přepážky, 
krvácení z nosu a bolest hlavy. 

Velmi  vzácně (u  méně než jednoho pacienta z 10 000) může tento přípravek vyvolat kataraktu (šedý 
zákal),  alergické  reakce  zahrnující  kožní  vyrážku,  kopřivku,  svědění  nebo  zarudnutí  kůže,  otok 
obličeje, rtů nebo krku, dechovou tíseň a/nebo dušnost.
Ve  velmi  vzácných  případech  může  léčba  nazálními  kortikosteroidy  ovlivnit  normální  produkci 
steroidů  v těle,  což  je  více  pravděpodobné  při  dlouhodobém  užívání  vysokých  dávek.  Jedním  ze 
vzácných  nežádoucích  účinků  je  zpomalení  růstu  dětí.  Dětem,  dlouhodobě  užívajícím  tuto  léčbu,  by 
lékař měl pravidelně kontrolovat výšku.
Ihned informujte svého lékaře, pokud:

cítíte bolest v nosu nebo krku nebo jste po podání nosního spreje velmi krvácel(a)

máte  oční  problémy,  které  nejsou  součástí  Vašich  obvyklých  projevů  senné  rýmy  zejména 
bolest nebo rozmazané vidění 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému  lékaři 
nebo lékárníkovi.
5.JAK BECLOMET NASAL AQUA 50 μg UCHOVÁVAT 
Uzavřená lahvička: Chraňte před chladem nebo mrazem.
Otevřená  lahvička: Po  otevření  spotřebujte  do  6  měsíců.  Uchovávejte  při  teplotě  do  25°C.  Chraňte 
před chladem nebo mrazem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.
Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 
životní prostředí.
6.DALŠÍ INFORMACECo Beclomet Nasal Aqua 50 μg  obsahuje
-
Léčivou  látkou  je  beklometason-dipropionát.  1  dávka  obsahuje  50  mikrogramů  beclometasoni 
dipropionas
-
Pomocnými  látkami  jsou  polysorbát  80,  glukosa,  disperzní  celulosa,  benzalkonium-chlorid, 
hydroxid sodný nebo kyselina chlorovodíková (na úpravu pH) a čištěná voda.
Jak Beclomet Nasal Aqua 50 μg  vypadá a co obsahuje toto balení
Bílá nebo téměř bílá suspenze. Sprej: jemná mlha.
Velikost balení: 9 ml = 70 dávek
10 ml = 80 dávek
23 ml = 200 dávek
Držitel rozhodnutí o registraci 
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

Výrobce
Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 14.3.2012

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu BECLOMET NASAL AQUA 50 MCG, NOSNÍ SPREJ

MUCONASAL PLUS 28%
Muconasal Plus 1.18mg/ml nas.spr.sol.1x10ml
Přípravek je určen ke snížení otoků zduřelé nosní sliznice a zprůchodnění nosu u běžných nachla
120 Kč
87 Kč
OLYNTH HA 0,05%
Olynth HA 0.05% nosní sprej 1x5mg/10ml
Přípravek je určen ke snížení otoku nosní sliznice při akutní rýmě, při nadměrné tvorbě hlenu z
116 Kč
SANORIN
Sanorin 1 PM nas.spr.sol.1x10mlx1PM
Sanorin 1‰ se používá k mírnění příznaků u akutní rýmy, zánětu vedlejších nosních dutin a zánět
98 Kč
Alpa Repelent gel 75ml
Alpa Repelent gel 75ml
Vykazuje stejnou účinnost jako lihový repelent, novinkou je forma aplikace v podobě transparent
39 Kč

Nedávno prohlížené produkty

BECLOMET NASAL AQUA 50 MCG, NOSNÍ SPREJ
Beclomet Nasal Aqua 50mcg nas.spr.susp.1x9ml-70dáv
Přípravek se používá pro sezónní a celoroční alergickou rinitidu a pro prevenci recidiv nosních
136 Kč