Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Volně prodejné léky > Pohybové ústrojí > Osteoporóza > Caltrate Plus por.tbl.flm.30
CALTRATE PLUS 22%

Caltrate Plus por.tbl.flm.30

Kombinovaný přípravek s vápníkem,vitaminemD a dalšími důležitými minerály pro úpravu nedostatku vápníku,zvýšení hustoty kostí a prevenci úbytku kostní hmoty.K prevenci i během léčby osteoporózy.Vhodný jako doplněk k hormonální substituci v menopauze. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 169673
Cena: 180 Kč
140 Kč
skladem 1 ks - IHNED K ODBĚRU
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Expirace 31. 8. 2018
Kombinovaný přípravek s vápníkem,vitaminemD a dalšími důležitými minerály pro úpravu nedostatku vápníku,zvýšení hustoty kostí a prevenci úbytku kostní hmoty.K prevenci i během léčby osteoporózy.Vhodný jako doplněk k hormonální substituci v menopauze. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls 


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE  CALTRATE PLUS potahované tablety 
Vápník (jako calcii carbonas praecipitatus), vitamin D3 (jako colecalciferolum) a 
minerály Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité 
údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Caltrate 
Plus musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst 
znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem. 
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud 
si  všimnete  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této 
příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
  V příbalové informaci naleznete: 
1.  Co je Caltrate Plus a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Caltrate Plus užívat 
3.  Jak se Caltrate Plus užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Caltrate Plus uchovávat 
6.  Další informace 


1. CO JE CALTRATE PLUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Kost je živá, rostoucí tkáň, která potřebuje vápník k udržení potřebné hustoty a 
pružnosti kostí. Předpokládá se, že nedostatečný přísun vápníku během života 
významně přispívá k rozvoji osteoporózy. 
Proto je během dospělosti důležitý příjem vápníku v dávce 1000 – 1200 mg denně. 
Silné kosti účinně pomáhají předcházet osteoporóze. 
Osteoporóza („řídnutí“ či „odvápnění“ kostí) postihuje především osoby středního a 
vyššího věku. Je nejčastější příčinou snadného vzniku typických úrazů tohoto věku, 
především zlomenin obratlových těl, horního konce (krčku) kosti stehenní a dolního 
konce předloktí. Osteoporóze se často říká „tichá nemoc“, neboť ke ztrátě kostní 
hmoty dochází bez příznaků. Lidé často neví o tom, že mají osteoporózu, dokud 
jejich kosti nezeslábnou natolik, že náhlé zvrtnutí, úder či pád způsobí frakturu kyčle 
nebo obratle. 

Oslabení kostí z důvodu klesajících hladin hormonů v době přechodu a skutečnost, že 
3 ze 4 žen nedostává doporučovaný denní příjem vápníku ve stravě je příčinou toho, 
že zejména ženy v tomto období života jsou náchylné k osteoporóze. Čím vyšší jsou 
zásoby vápníku v kostech před přechodem, tím snadněji se kosti udržují zdravé 
Stránka 1 z 7


během přechodu a v letech po něm následujících. Výzkumy prokázaly, že zvýšený 
příjem vápníku má velký význam i pro ženy po přechodu.  

Osteoporóze je možno úspěšně předcházet pravidelným cvičením, snížením 
hmotnosti a dostatečným příjmem vápníku, nejlépe v kombinaci s vitaminem D a 
dalšími minerály, které jsou potřebné pro správné ukládání vápníku v kostech. 

Caltrate Plus Vám dodává vápník, vitamin D a dalších 5 minerálů důležitých pro 
kosti. 

Vitamín D:  
je potřebný pro lidské tělo pro správné vstřebávání vápníku ve střevech a jeho 
ukládání v kostech.  

Vápník: 
je nejdůležitější složkou kostní tkáně, do níž se zabudovává v průběhu celého života. 
Je  nezbytný  k zachování  zdravých  a  silných  kostí.  Pomáhá  rovněž  při  hojení  ran  a 
podporuje správnou funkci nervů a svalů. 

Hořčík: 
je nezbytný pro látkovou výměnu vitaminu D a pro funkci kostí. 

Mangan: 
hraje důležitou roli při formování kostí a chrupavek. 

Měď: 
je potřebná pro udržení zdraví pojivových tkání, skeletu a krevních cév. 

Zinek: 
je důležitý pro správnou funkci a růst tkání. 

Bór: 
napomáhá organismu při využití vápníku. 

Caltrate  Plus  je  kombinovaný  přípravek  s vápníkem,  vitaminem  D  a  dalšími 
důležitými  minerály  pro  úpravu  nedostatku  vápníku,  zvýšení  hustoty  kostí  a 
prevenci úbytku kostní hmoty. 
Používá  se  k prevenci  osteoporózy  a  na  doporučení  lékaře  během  léčby 
osteoporózy k doplnění vápníku a vitaminu D. 
Caltrate Plus je vhodný  jako doplněk k hormonální substituci v menopauze 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CALTRATE 
PLUS UŽÍVAT 

Neužívejte Caltrate Plus 

  jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) léčivé látky nebo na kteroukoli další 
složku přípravku Caltrate Plus, 
  jestliže máte abnormálně vysokou hladinu vápníku v krvi (hyperkalcémie) 
a/nebo nadměrně ztrácíte vápník močí (hyperkalciurie), 
  jestliže trpíte nedostatečnou funkcí ledvin, 
Stránka 2 z 7

  jestliže se Vám ukládá vápník v ledvinách nebo trpíte vápenatými 
ledvinovými kameny, 
  jestliže máte zhoubné onemocnění ovlivňující kosti, 
  jestliže trpíte sarkoidózou (imunitní porucha), 
  jestliže trpíte nadměrným přísunem vitamínu D (hypervitaminóza D), 
  jestliže máte zvýšenou funkci příštítných tělísek. 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Caltrate Plus je zapotřebí 

  Jestliže užíváte tento přípravek dlouhodobě.  
  Jestliže trpíte poruchou funkce ledvin. 
  Jestliže jste nepohyblivý(á) a současně trpíte úbytkem kostní hmoty 
(osteoporózou). V takovém případě může dojít k nadměrnému zvýšení 
hladiny vápníku ve vaší krvi, což může vyvolat nežádoucí účinky. 
  Jestliže užíváte jiné léky obsahující vitamin D3 nebo vápník. V takovém případě 
může dojít ke zvýšení hladiny vápníku ve vaší krvi, což může vyvolat nežádoucí 
účinky. 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo 
jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského 
předpisu. 

Především: 

  Thiazidová diuretika (léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku), 
neboť ta mohou zvyšovat množství vápníku v krvi.  
  Kardioglykosidy (léky užívané k léčbě srdečních potíží, např. digoxin), neboť 
ty mohou vyvolávat více nežádoucích účinků, pokud užíváte příliš mnoho 
vápníku. 
  Tetracyklinová antibiotika, neboť vstřebávané množství se může snížit. Je 
třeba je užívat alespoň 2 hodiny před nebo 4 - 6 hodin po užití přípravku 
Caltrate Plus. 
  Estramustin (lék užívaný při chemoterapii), hormony štítné žlázy nebo léky 
obsahující železo, zinek či stroncium, neboť vstřebávané množství se může 
snížit. Je třeba je užívat alespoň 2 hodiny před užitím přípravku Caltrate Plus 
nebo alespoň 2 hodiny po něm. 
  Levothyroxin (lék na štítnou žlázu) 
  Orlistat (lék používaný k léčbě obezity), cholestyramin, laxativa jako např. 
parafínový olej, neboť ty mohou snižovat množství vitamínu D3, které 
vstřebáváte.  
  Fenytoin (lék na epilepsii) a barbituráty (léky, které Vám pomáhají spát), 
neboť ty mohou snižovat účinnost vitamínu D. 
  Bisfosfonáty (léčba kostních nemocí), fluorid sodný, antacida nebo 
fluorochinolonová antibiotika, neboť vstřebávané množství se může snížit. Je 
třeba je užívat alespoň 3 hodiny před užitím přípravku Caltrate Plus nebo 
alespoň 3 hodiny po něm  
  Kortikosteroidy, neboť ty mohou snižovat množství vápníku v krvi.  
Stránka 3 z 7
  Jiné léky obsahující vápník nebo vitamín D po dobu, kdy užíváte přípravek 
Caltrate Plus. Tímto se může zvyšovat hladina vápníku v krvi. 
Užívání přípravku Caltrate Plus s jídlem a pitím 
Dvě hodiny před užitím přípravku Caltrate Plus byste se měl(a) vyhnout 
potravinám obsahujícím kyselinu šťavelovou (např. špenát nebo reveň) či 
kyselinu fytovou (např. celozrnné cereálie), které mohou snížit vstřebávání 
vápníku.  


Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Caltrate Plus je možno užívat v těhotenství a kojení. 
Během těhotenství by celkový denní příjem vápníku  neměl překročit 1500 mg a 
denní příjem vitamínu D by neměl být vyšší než 600 m.j.  
Vzhledem k tomu, že vápník a vitamín D3 přecházejí do mateřského mléka, musíte 
nejprve u svého lékaře zjistit, zda Vaše dítě nedostává nějaké jiné přípravky 
obsahující vitamín D3.   

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Přípravek Caltrate Plus nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.  


Důležité informace o některých složkách přípravku Caltrate Plus 
Dvě z obsažených barviv, hlinitý lak červeně allura AC (E129) a hlinitý lak oranžové 
žluti (E110) mohou vyvolat alergické reakce. 
Caltrate Plus je vhodný pro diabetiky. 


3. JAK SE PŘÍPRAVEK CALTRATE PLUS UŽÍVÁ 

Vždy užívejte přípravek Caltrate Plus přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem. 

Obvyklá dávka je 1 – 2 tablety  denně u dospělých a dětí od 12 let. Tablety se užívají 
ústy a zapíjejí se vodou.  

Jestliže máte potíže s polykáním, měl(a) byste si rozlomitelnou tabletu rozdělit na dvě 
části a zapít je velkou sklenicí vody (200 ml). 
Přípravek není určen pro děti do 12 let věku. 

Nepřekračujte doporučené dávkování. 

Bez porady s lékařem lze používat přípravek Caltrate Plus při léčbě a prevenci 
nedostatku vápníku nejvýše  4 týdny. 

Dávkování při poruše funkce jater  
Stránka 4 z 7  Není třeba upravovat dávku. 

Dávkování při poruše funkce ledvin 
Tablety Caltrate Plus  by neměly být  podávány pacientům  s vážnou poruchou ledvin 
bez porady s lékařem. 

Při dlouhodobé léčbě je třeba sledovat hladinu vápníku v séru a monitorovat  funkce 
ledvin měřením kreatininu v séru,zejména u starších pacientů nebo při souběžné léčbě 
srdečními  glykosidy  (léky  na  srdce)  nebo  diuretiky  (léky  na  podporu  močení)  a  u 
pacientů  s velkým  sklonem  k tvorbě  kamenů.    Lékař  by  měl  být  v tomto  případě 
informován  o  používání  přípravku  Caltrate  Plus  a  měl  by  pravidelně  kontrolovat 
hladinu kreatininu a vápníku v krvi. Lékař může na základě výsledků rozhodnout o 
snížení či dokonce zastavení Vaší léčby. 


Jestliže jste užil(a) více přípravku Caltrate Plus, než jste měl(a) 
V případě náhodného předávkování přestaňte užívat přípravek Caltrate Plus a 
neprodleně vyhledejte svého lékaře.  

Předávkování přípravkem Caltrate Plus může mít za následek následující projevy a 
symptomy: 

Gastrointestinální poruchy: 
Zácpa, nevolnost, zvracení.  

Poruchy metabolismu a výživy: 
Alkalóza (porucha acidobazické rovnováhy, kdy dochází ke zvýšené tvorbě 
zásaditých látek nebo zvýšenému vylučování, ztrátám kyselin), nechutenství, 
hyperkalcémie, hypofosfatémie (snížené množství fosfátů v krvi), syndrom 
alkalického mléka (Milk-alkali syndrom -příznaky tohoto stavu jsou časté nucení 
k močení, bolest hlavy, ztráta chuti k jídlu, nevolnost nebo zvracení, neobvyklá únava 
nebo slabost, zvýšení hladiny vápníku v krvi a porucha funkce ledvin). 


Poruchy ledvin a močových cest: 
Nefrolitiáza (přítomnost kamenů v ledvině)  

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Caltrate Plus 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 

Jestliže máte další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého 
lékaře nebo lékárníka. 


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i Caltrate Plus nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
Při užívání přípravku Caltrate Plus se mohou vyskytnout následující nežádoucí 
účinky: 
Stránka 5 z 7
Méně častý nežádoucí účinek (postihuje 1 až 10 uživatelů z 1000): zvýšené hladiny 
vápníku v krvi nebo v moči. 

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 10000): zácpa, nadýmání, 
pocity na zvracení (nevolnost), bolesti břicha, průjem, svědění, kožní vyrážka a 
kopřivka. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 


5. JAK CALTRATE PLUS UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 ºC, v dobře uzavřené bílé lahvičce, aby byl 
přípravek chráněn před vlhkostí 
Přípravek Caltrate Plus nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na 
papírové skládačce a lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni 
uvedeného měsíce. 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. 
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. 
Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 


6. DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Caltrate Plus obsahuje 

Léčivá látka 
mg 
odpovídá 
Colecalciferolum  2,8 
200 m.j. 
Vitaminu D3 
Calcii carbonas 
1512,82  600 mg Calcium 
praecipitatus 
Magnesii 
66,31 
40 mg 
oxidum 
Magnesium 
Zinci oxidum 
9,33 
7,5 mg Zincum 
Manganosi 
5,54 
1,8 mg 
sulfas 
Manganum 
monohydricus 
Cupri oxidum 
1,25 
1 mg Cuprum 
Natrii tetraboras  2,23 
0,25 mg Borum 
decahydricus 

Stránka 6 z 7  Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, natrium-lauryl-sulfát, povidon 
K30, magnesium-stearát, krospovidon typu A.  
Potah  tablety  –  hypromelosa,  oxid  titaničitý,  lehký  tekutý  parafín,  mastek,  natrium-
lauryl-sulfát,  hlinitý  lak  červeně  allura  AC,  hlinitý  lak  oranžové  žluti,  hlinitý  lak 
brilantní modře FCF. 


Jak přípravek CALTRATE PLUS vypadá a co obsahuje toto balení 
Oválné,  podlouhlé,  bikonvexní  potahované  tablety  růžové  barvy,  na  jedné  straně  je 
půlící rýha a vyraženo „M“ vlevo a „600“ vpravo od půlící rýhy. Na druhé straně je 
vyraženo „CALTRATE“.  Lahvičky dodávané v krabičkách obsahují 15, 30, 2x30 nebo 60 potahovaných tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  
Držitel rozhodnutí o registraci  
Pfizer Corporation Austria GmbH 
Consumer Healthcare 
Floridsdorfer Hauptstrasse 1 
1210 Vídeň 
Rakousko 


Výrobce 
Wyeth Lederle S.r.l. 
Via Nettunense 90 
04011 Aprilia (LT) 
Itálie 


Tato příbalová informace byla naposledy schválena 11.1.2013. 
Stránka 7 z 7

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu CALTRATE PLUS

CALTRATE PLUS 31%
Caltrate Plus por.tbl.flm.90
Caltrate Plus je kombinovaný přípravek s vápníkem, vitaminem D a dalšími důležitými minerály pr
455 Kč
315 Kč
CALCII CARBONICI 0,5 TBL. MEDICAMENTA 3%
Calcii Carbonici 0.5tbl.mvm por.tbl.nob.100x0.5g
Přípravek je indikován k preventivnímu i terapeutickému použití při těchto stavech a poruchách:
155 Kč
150 Kč
MAXI-KALZ 500
Maxi-Kalz 500 por.tbl.eff.20x500mg
Přípravek ve formě šumivých tablet; obsahuje vápník ve formě vhodné k podávání ústy. Dostatečný
69 Kč
CALCIUM 500 MG PHARMAVIT
Calcium 500mg Pharmavit por.tbl.eff.20x500mg
Šumivé tablety citronové příchuti s obsahem vápníku, který je nutný pro správnou funkci svalů a
89 Kč

Nedávno prohlížené produkty

CALTRATE PLUS 22%
Caltrate Plus por.tbl.flm.30
Kombinovaný přípravek s vápníkem,vitaminemD a dalšími důležitými minerály pro úpravu nedostatku
180 Kč
140 Kč