* Candibene 1% spray drm.spr.sol.1x40ml 10mg/ml - 110 Kč — Mujlekarnik.cz
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Kůže a nehty > Plíseň nehtů a kůže > Candibene 1% spray drm.spr.sol.1x40ml 10mg/ml

Candibene 1% spray drm.spr.sol.1x40ml 10mg/ml

CANDIBENE

Candibene 1% spray drm.spr.sol.1x40ml 10mg/ml

Léčivá látka přípravku, klotrimazol, je antimykotikum pro kožní podání. Tlumí růst řady choroboplodných hub, včetně dermatofytů, kvasinek a plísní. Působí i na některé druhy bakterií. Používá se k léčbě infekcí kůže a nehtů dospělých a dětí od 2 let. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 62864
skladem 1 ks - IHNED K ODBĚRU
Cena:
110 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Léčivá látka přípravku, klotrimazol, je antimykotikum pro kožní podání. Tlumí růst řady choroboplodných hub, včetně dermatofytů, kvasinek a plísní. Působí i na některé druhy bakterií. Používá se k léčbě infekcí kůže a nehtů dospělých a dětí od 2 let. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELECANDIBENE 1% SPRAYkožní sprej, roztok
(Clotrimazolum)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento  přípravek  je  dostupný  bez  lékařského  předpisu.  Přesto  však  přípravek  musíte  používat  pečlivě 
podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 14 dnů, musíte se poradit s lékařem.
-
Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1.
Co je Candibene 1% spray a k čemu se používá
2.
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Candibene 1% spray používat
3.
Jak se Candibene 1% spray používá
4.
Možné nežádoucí účinky
5.
Jak Candibene 1% spray uchovávat
6.
Další informace
1.CO JE Candibene 1% spray A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivá  látka  přípravku,  klotrimazol,  je  antimykotikum  pro  kožní  podání.  Tlumí  růst  řady 
choroboplodných hub, včetně dermatofytů, kvasinek a plísní. Působí i na některé druhy bakterií.
Candibene  1%  spray  mohou  používat  dospělí,  mladiství  a  děti  od  věku  2  let  k  léčbě  infekcí  kůže  a 
nehtů,  které  jsou  způsobeny  choroboplodnými  houbami,  kvasinkami  a  plísněmi,  a  to  zvláště  infekcí 
nohou a kožních řas. Tyto infekce se mohou projevit zčervenáním, svěděním, někdy i olupováním kůže s 
nepříjemným  zápachem,  případně  může  dojít  i  k  bolestivým  prasklinám  kůže,  zejména  na  nohou. 
Diagnózu  těchto  onemocnění  vždy  stanoví  lékař,  s  nímž  je  třeba  se  poradit  o  vhodnosti  používání 
přípravku Candibene 1% spray.
2.ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  Candibene  1%  spray POUŽÍVATNepoužívejte Candibene 1% spray
-
jestliže jste přecitlivělý/á na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku;
-
jestliže kojíte, nenanášejte přípravek na prsní bradavky.
Přípravek není určen pro děti mladší než 2 roky.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Candibene 1% spray je zapotřebí
-
jestliže  jste  těhotná  (zvláště  v prvních  3  měsících)  nebo  pokud  kojíte.  O  vhodnosti  používání 
přípravku se poraďte s lékařem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím,  informujte  svého  lékaře nebo lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Současně s přípravkem Candibene 1% spray nenanášejte na postižená místa jiný přípravek k místnímu 
použití. Klotrimazol snižuje účinnost některých místně používaných antibiotik, a proto se nedoporučuje 
současné místní používání těchto přípravků s přípravkem Candibene 1% spray.
Používání přípravku Candibene 1% spray:
Sejměte ochranný kryt. Opakovaným stlačením ventilu rozstřikujte přípravek rovnoměrně na postižená 
místa. Přípravek nesmí být nastříkán do otevřených poranění a do očí.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek  Candibene  1%  spray  neovlivňuje  pozornost  při  řízení  dopravních  prostředků  a  obsluze 
strojů.
Důležité informace o některých složkách přípravku Candibene 1% spray
Candibene  1%  spray  
obsahuje  isopropylalkohol  a  propylenglykol,  které  mohou  na  barevných 
předmětech (koberec nebo oblečení) vytvořit světlé skvrny.
Důležité informace o některých složkách přípravku Candibene 1% spray
Přípravek obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže.
3.JAK SE Candibene 1% spray POUŽÍVÁ
Vždy  používejte Candibene  1%  spray  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý/á, 
poraďte  se  se  svým  lékařem nebo lékárníkem. Pokud  lékař  neurčí  jinak,  nastříká  se  Candibene  1% 
spray
  2-3x  denně  na  postižená  místa,  která  byla  předtím  opatrně  umyta  a  osušena.  Při  nanášení  na 
postižené nehty se nehty musí napřed nakrátko ostříhat a jejich povrch zdrsnit, aby léčivá látka mohla 
dobře proniknout k ložisku infekce. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Candibene 1% spray, než jste měl(a), omyjte pokožku vodou. 
Při  náhodném  požití  přípravku,  zvláště  dítětem,  kontaktujte  neprodleně  svého  lékaře  nebo  nejbližší 
zdravotnické  zařízení.  Vezměte  s  sebou  tuto  příbalovou  informaci  a  zbývající  přípravek,  aby  lékař 
věděl, co jste užil(a).
Jestliže jste zapomněl(a) použít pravidelnou dávku přípravku Candibene 1% spray, užijte ji hned, 
jak si vzpomenete. Nezdvojujte však následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.
Délka léčby přípravkem Candibene 1% spray
Pro  úspěch  léčby  přípravkem Candibene 1% spray je důležitá pravidelná a dostatečně dlouhá léčba. 
Obvyklá délka léčby je 2-6 týdnů. Při postižení nehtů je většinou třeba prodloužit léčbu až na 3 měsíce.
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře nebo
lékárníka.
4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  Candibene  1%  spray  nežádoucí  účinky,  které  se  ale nemusí 
vyskytnout  u  každého. V  ojedinělých  případech  se  mohou  objevit místní alergické reakce (zčervenání, 
pálení,  řezání).  Při  výskytu  těchto  nežádoucích  účinků  přerušte  používání  přípravku  a  poraďte  se  s 
lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci,  prosím,  sdělte  to  svému  lékaři
nebo lékárníkovi.
5.JAK Candibene 1% spray UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek  nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  obalu.  Doba  použitelnosti  se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.
6.DALŠÍ INFORMACECo Candibene 1% spray obsahuje
-
Léčivou látkou je clotrimazolum 10 mg (1 %) v 1 ml roztoku.
-
Pomocné  látky  jsou  oktyldodekanol,  benzylalkohol,  makrogol  400,  propylenglykol, 
isopropylalkohol, dihydrát citronanu sodného, čištěná voda.
Jak Candibene 1% spray vypadá a co obsahuje toto balení
Candibene 1% spray
 je čirý, slabě nahnědlý roztok charakteristické vůně.
Balení obsahuje 1 lahvičku s mechanickým rozprašovačem se 40 ml roztoku.
Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo
Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy schválena.
13.4.2011

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 56 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu CANDIBENE

TERBISTAD 37%
Terbistad 1% krém drm.crm.1x15g
Přípravek se užívá k léčbě houbovitých a kvasinkových infekcí kůže. Přípravek se užívá k léčbě
152 Kč
96 Kč
skladem
CANESPOR 1X DENNĚ 29%
Canespor 1x denně 0.01g/g drm.sol.15ml
Léčivá látka přípravku Canespor 1x denně roztok je lokální antimykotikum se širokým spektrem úč
203 Kč
144 Kč
skladem
Excilor proti plísni nehtů pero 3.3ml 26%
Excilor proti plísni nehtů pero 3.3ml
Excilor je účinné řešení proti plísňové infekci nehtů. Rychle proniká nehtem a působí tak v mís
340 Kč
253 Kč
skladem
CLOTRIMAZOL AL 18%
Clotrimazol AL 0.01g/ml drm.spr.sol.1x30ml
Clotrimazol AL je širokospektré antimykotikum (přípravek určený k léčbě mykotických/plísňových
107 Kč
88 Kč
skladem

Nedávno prohlížené produkty

PHYSIOMER Alergie a nosní dutiny 135ml 30%
Physiomer Hypertonic 135ml
Přípravek PHYSIOMER Hypertonic 135 ml osahuje přírodní sterilní hypertonickou mořskou vodu s ko
228 Kč
160 Kč
skladem
B-komplex Zentiva drg.100 Glass 16%
B-komplex Sanofi por.tbl.flm.100 Glass
Vitaminy B1, B2, B6 a niacin přispívají k normální činnosti nervové soustavy.Vitamin B2 a niaci
97 Kč
81 Kč
skladem
LEROS Bylinkový Detox 20x1.5g
LEROS Bylinkový Detox 20x1.5g
Bylinný čaj s detoxikačními účinky. Čistící čaj, doplněk stravy, podporující látkovou výměnu, o
51 Kč
49 Kč
skladem
Dávkovač léků cestovní
Dávkovač léků OBZOR typ 02 týdenní bílý
Slouží k přehlednému uspořádání a spolehlivému dávkování léků či potravinových doplňků doma i n
77 Kč
74 Kč
skladem