Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Ženské potíže > Gynekologické potíže > Clotrimazol AL 1% crm.1x20g 1%

Clotrimazol AL 1% crm.1x20g 1%

CLOTRIMAZOL AL 40%

Clotrimazol AL 1% crm.1x20g 1%

Přípravek je určen k léčení kožních infekcí způsobených plísněmi, kvasinkami a některými houbami, zánětu sliznice žaludu či ženských pohlavních orgánů. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 65484
skladem 1 ks - IHNED K ODBĚRU
Cena: 90 Kč
54 Kč 90 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek je určen k léčení kožních infekcí způsobených plísněmi, kvasinkami a některými houbami, zánětu sliznice žaludu či ženských pohlavních orgánů. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták


sp.zn.:  sukls  
 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE  Clotrimazol AL 1% krém  (clotrimazolum) 
 
Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka.  
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. 
- Pokud se do 7 dnů (při zánětu zevních pohlavních orgánů) nebo do 14 dnů (při kožní infekci)  
nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci:  
1.  Co je Clotrimazol AL 1%  krém a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Clotrimazol AL 1% krém používat  
3.  Jak se Clotrimazol AL 1% krém používá  
4.  Možné nežádoucí účinky 

Jak Clotrimazol AL 1%  krém uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace  
1. CO JE CLOTRIMAZOL AL 1%  KRÉM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Clotrimazol  AL  1%  krém  je  širokospektré  antimykotikum  (přípravek  určený  k  léčbě  mykotických 
/plísňových či kvasinkových/ infekcí) k použití u dospělých a dětí od 2 let. 
 
Přípravek  Clotrimazol  AL  1%  krém  se  používá  k  léčbě  kožních  a  slizničních  infekcí,  které  jsou 
způsobeny kvasinkami, plísněmi a některými bakteriemi.  
Jedná se o: 
  plísňové onemocnění (dermatomykózy), vyskytující se nejčastěji v místech snadné zapářky (v 
kožních  záhybech):  mezi  prsty  u  nohou  (tinea  pedis),  v  oblasti  třísel  (tinea  inguinalis),  na 
trupu (tinea corporis), na rukou (tinea manuum). Projevují se zčervenáním, svěděním, někdy i 
olupováním kůže, případně může dojít i k bolestivým prasklinám kůže. 
  pityriasis  versicolor  –  projevuje  se  obvykle  na  hrudníku  nebo  na  zádech  jako  olupující  se, 
nesvědivé skvrny. 
  erythrasma  -  projevuje  se  jako  hnědočervené,  mírně  šupinaté,  ostře  ohraničené,  nesvědivé 
skvrny až plochy v oblastech zapářky nebo mezi prsty.  
  zánět  zevních  rodidel  u  žen  (vulvitida)  -  projevuje  se  svěděním,  zarudnutím,  pálením, 
zduřením nebo bolestivostí zevních rodidel 
  zánět žaludu pohlavního údu u mužů (balanitida) - projevuje se zarudnutím a svěděním žaludu 
a předkožky, případně páchnoucím výtokem z předkožkového vaku. Pokud  se  do  7  dnů  (při  zánětu  zevních  pohlavních  orgánů)  nebo    do  14  dnů  (při  kožní  infekci) 
nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
   
Zánět zevních rodidel: 
Mezi nejčastější příčiny akutního zánětu zevních rodidel patří léčba antibiotiky, cukrovka, nadměrná 
konzumace  sladkostí,  koupel  ve  znečištěné  vodě,  hormonální  antikoncepce  s  vysokou  dávkou 
estrogenů a  nošení nevhodného (těsného a neprodyšného) spodního prádla. 
 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CLOTRIMAZOL AL 1% 
KRÉM
 POUŽÍVAT Nepoužívejte Clotrimazol AL 1% krém 
 
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku clotrimazolum nebo na kteroukoli další 
složku přípravku Clotrimazol AL 1% uvedenou v bodě 6.  -         jestliže kojíte, nepoužívejte tento přípravek na oblast prsů 
 
Pokud přípravek Clotrimazol AL 1% krém používáte k léčbě zánětu zevních rodidel (vulvitida): 
Navštivte  co  nejdříve  lékaře  a  nepoužívejte  přípravek  Clotrimazol  AL  1%  krém,  pokud  máte 
jeden nebo více z následujících příznaků: 
- zvýšenou teplotu (38°C a vyšší) nebo zimnici 
- bolest v podbřišku 
- bolesti zad 
- zapáchající vaginální výtok 
- nevolnost 
- vaginální krvácení a/nebo přidruženou bolest v bedrech  
- pálení při močení a jiné obtíže při močení spojené s vaginálním výtokem Upozornění a opatření 
 
Pokud používáte Clotrimazol AL 1% krém k léčbě kožních plísňových onemocnění, deodoranty nebo 
další  kosmetické  přípravky  používejte  na  postižená  místa  pokožky  pouze  po  konzultaci  s lékařem, 
protože nelze vyloučit riziko, že tyto přípravky mohou snížit účinnost přípravku Clotrimazol AL 1% 
krém. 
 
Pokud  přípravek  Clotrimazol  AL  1%  krém  používáte  k  léčbě  zánětu  zevních  rodidel  u  žen 
nebo balanitidy u mužů: 
−  Před  použitím  přípravku  nejprve  navštivte  lékaře,  pokud  jste  prodělala  více  než  dvě 
vaginální infekce (kandidózy) za posledních 6 měsíců. 
−  Léčba může být opakována, přesto opakované infekce mohou být projevem jiného základního 
onemocnění,  včetně  cukrovky  nebo  HIV  infekce.Vyhledejte  lékaře,  pokud  se  příznaky 
onemocnění během 6 měsíců vrátí. 
−  Pokud  jsou  zánětem  postiženy  zevní  rodidla  i  pochva,  má  probíhat  současná  léčba  obou 
oblastí.  Léčba  přípravkem  Clotrimazol  AL  1%  krém  má  být  doplněna  o  léčbu  vaginálními 
(poševními) tabletami. 
−  Pokud  používáte  Clotrimazol  AL  1%  krém  k léčbě  infekcí  zevních  pohlavních  orgánů,  je 
nutné,  aby  přípravek  současně  používal  i  Váš  partner,  neboť  jinak  by  mohlo  dojít  k Vaší 
opětovné nákaze a návratu obtíží. 
−  Při léčbě se doporučuje vyhnout se vaginálnímu styku, protože infekce by tak mohla být      
přenesena na partnera.  
−  Pokud je přípravek užíván v oblasti genitálií, může snižovat účinnost a bezpečnost latexových 
antikoncepčních  pomůcek,  jako  jsou  kondomy  a  pesary.  Použijte  proto  alternativní  metody 
antikoncepce ještě nejméně 5 dní po skončení léčby tímto přípravkem 
      
 
  Děti a dospívající 
 
Přípravek je možno používat i u dětí od 2 let či dospívajících. Nicméně, před použitím u dětí či 
dospívajících se poraďte s lékařem. 
 
 
Další léčivé přípravky a Clotrimazol AL 1%  krém  
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době 
používal(a) nebo které možná budete používat. 
 
Klotrimazol snižuje účinnost amfotericinu a jiných polyenových antibiotik (nystatin, natamycin). 
 
Současně  s přípravkem  Clotrimazol  AL  1%  krém  nenanášejte  na  postižená  místa  jiné  přípravky 
k lokálnímu podání. 
 
 
Těhotenství a kojení 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Z preventivních  důvodů  používejte  přípravek  Clotrimazol  AL  1%  krém    v  těhotenství,  zvláště 
v prvních třech měsících těhotenství, pouze na doporučení lékaře.  
Aby se předešlo vylučování léčivé látky do mateřského mléka, nesmíte   Clotrimazol AL 1% aplikovat 
na prsa, pokud kojíte. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Tento přípravek nemá na schopnost řídit či obsluhovat stroje žádný vliv. 
 
 
Clotrimazol AL 1% krém obsahuje cetylstearylalkohol 
 
Tento  přípravek  obsahuje  cetylstearylalkohol.  Může  způsobit  kožní  reakce  (např.  kontaktní 
dermatitidu). 
Pokud  nesmášíte  tuto  látku,  přípravek  nepoužívejte.  Místo  krému  můžete  k léčbě  kožních  infekcí 
použít přípravek Clotrimazol AL spray 1%, který tuto složku neobsahuje. 
 
 
 
3. JAK SE CLOTRIMAZOL AL 1% KRÉM POUŽÍVÁ Vždy  používejte  Clotrimazol  AL  1%    krém  přesně  podle  pokynů  uvedených  v této  příbalové 
informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Jak se tento přípravek používá 
 
Před každým použitím krému je třeba postižené místo pečlivě omýt a osušit.  
 
Kožní kvasinkové infekce: 
Pokud  lékař  neurčí  jinak,  nanáší  se  přípravek  Clotrimazol  AL  1%  krém  2  -3  x  denně  na  postižená 
místa v tenké vrstvě (obvykle postačí asi půl centimetru krému na plochu o velikosti dlaně).  U  plísňových  onemocnění  může  dojít  k rychlému  zlepšení  příznaků,  nicméně  pro  zamezení  recidiv 
(návratu  onemocnění)  je  třeba  pokračovat  v  léčbě  ještě  asi  2  týdny  po  vymizení  všech  známek 
onemocnění. 
Obvyklá  délka  léčby  je  3-  4  týdny  u  plísňových  onemocnění  kůže  (dermatomykóz),  2-4  týdny  u 
onemocnění erythrasma a až 3 týdny u onemocnění pytiriasis versicolor. 
Pokud nedojde k zlepšení příznaků po 14 dnech léčby, nebo pokud se příznaky zhoršují, vyhledejte 
lékaře. 
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny. 
 
Zánět zevních rodidel u ženy a zánět žaludu pohlavního údu u muže: 
Pokud lékař neurčí jinak, nanáší se přípravek Clotrimazol AL 1% krém 2 až 3 krát denně na postižená 
místa v tenké vrstvě (obvykle postačí asi půl centimetru krému na plochu o velikosti dlaně).U žen se 
krém nanáší na oblast zevních rodidel až ke konečníku, u mužů na kůži žaludu a předkožku. 
Krém je třeba používat 1-2 týdny. 
Pokud  nedojde  ke  zlepšení  příznaků  po  7  dnech  léčby,  nebo  pokud  se  příznaky  naopak  zhoršují, 
vyhledejte lékaře. 
Bez porady s lékařem nepoužívejte tento přípravek déle než 4 týdny. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít Clotrimazol AL 1% krém 
 
V případě, že jste zapomněl/a použít přípravek Clotrimazol AL 1% krém, nezdvojujte následující 
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku a pokračujte v používání tak jak je uvedeno v odstavci 
„Jak se Clotrimazol AL 1% krém používá“ 
 
Jestliže jste přestal(a) používat Clotrimazol AL 1%  krém 
 
Jestliže jste přerušil(a)  používání přípravku Clotrimazol AL 1% krém  na více než jeden den nebo jste 
ukončil(a) léčbu dříve, pokračujte v léčbě podle pokynů. Snažte se pokračovat v léčbě podle pokynů, 
protože předčasné ukončení léčby může ohrozit její úspěšnost. 
  
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i Clotrimazol AL 1%  krém nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
 
Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti výskytu: 
Velmi časté:   
více než 1 z 10 pacientů 
Časté:    méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 z 100 pacientů 
Méně časté:  méně než 1 z 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů 
Vzácné:  méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů 
Velmi vzácné:   
méně než 1 z 10000 pacientů, včetně jednotlivých případů 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
 
Méně často se mohou vyskytnout projevy podráždění kůže (např. zarudnutí, pálení, píchání). 
Velmi vzácně se může objevit přecitlivělost na cetylstearylalkohol a v důsledku toho místní kožní 
reakce (např. kontaktní dermatitida).  
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci 
 
   
5. JAK CLOTRIMAZOL AL 1%  KRÉM UCHOVÁVAT 
 Uchovávejte mimo dohled a dosah  dětí. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Clotrimazol AL 1%  krém nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na tubě a krabičce za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí 
 
 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE  
Co Clotrimazol AL 1%  krém obsahuje 
 
Léčivou látkou je clotrimazolum. 1 g krému obsahuje clotrimazolum 10 mg 
 
Dalšími  složkami  jsou:  sorbitan-stearát,  polysorbát  60,  umělá  vorvaňovina,  cetylstearylalkohol, 
benzylalkohol, oktyldodekanol, čištěná voda.  Jak Clotrimazol AL 1%  krém vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Clotrimazol  AL  1%  krém  je  bílý  homogenní  krém  v  lakované  hliníkové  tubě  se  šroubovacím 
uzávěrem z plastické hmoty a krabičce. 
 
Přípravek se dodává v balení s 20 g nebo 50 g krému. 
Na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
 
ALIUD PHARMA GmbH  
Gottlieb-Daimler-Strasse 19 
D-89150  Laichingen 
Německo 
 
Výrobce 
Stada Arzneimittel AG 
Stadastr. 2-18 
61118 Bad Vilbel 
Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
24.4.2013 
 
 
 
 
 

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 56 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu CLOTRIMAZOL AL

CLOTRIMAZOL AL 40%
Clotrimazol AL 200mg vag.tbl.3
Vaginální výtok vyvolaný mykotickou infekcí (často Candidou), zánět pochvy vyvolaný plísněmi a/
108 Kč
65 Kč
skladem
GYNIMUN intim care vaginální kapsle 10ks 21%
GYNIMUN intim care vaginální kapsle 10ks
Vaginální kapsle jsou určené k léčbě bakteriálních vaginálních infekcí a přispívají ke stabiliz
306 Kč
242 Kč
skladem
Cicatridina poševní čípky 10x2g
CICATRIDINA poševní čípky 10x2g
Nehormonální přípravek pro urychlení hojení reepitelizaci a zmírnění suchosti vaginální sliznic
451 Kč
450 Kč
skladem
GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO
Glob.vag.cum natr.tetrabor.CSC 10x3g/0.6g
Přípravek se použivá k léčbě onemocnění pochvy vyvolaných přemnožením kvasinek rodu Candida.Léč
153 Kč
skladem

Nedávno prohlížené produkty

B-komplex Zentiva drg.100 Glass 16%
B-komplex Sanofi por.tbl.flm.100 Glass
Vitaminy B1, B2, B6 a niacin přispívají k normální činnosti nervové soustavy.Vitamin B2 a niaci
97 Kč
81 Kč
skladem
LA ROCHE-POSAY HYALU B5 Krém 40ml 13%
LA ROCHE-POSAY HYALU B5 Krém 40ml
Hyalu B5 anti-wrinkle care - péče proti vráskám. S věkem se zpomaluje schopnost regenerace plet
792 Kč
689 Kč
skladem
Nutrilon 2 AR 800g 12%
Nutrilon 2 A.R. ProExpert 800g
Nutrilon 2 AR je dietní potravina pro zvláštní lékařské účely vhodná pro výživu kojenců od ukon
455 Kč
399 Kč
skladem
NUXE Relaxační tělová vůně 100 ml
NUXE BODY Relaxační tělová vůně 100ml
Relaxační tělová vůně, která zahalí vaši pokožku do příjemného závoje. Nóty kokosového sorbetu,
669 Kč
skladem