Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Kůže a nehty > Plíseň nehtů a kůže > Clotrimazol AL Spray 1% spr.1x30ml 1%

Clotrimazol AL Spray 1% spr.1x30ml 1%

CLOTRIMAZOL AL

Clotrimazol AL Spray 1% spr.1x30ml 1%

Clotrimazol AL spray 1% je širokospektré antimykotikum (přípravek určený k léčbě mykotických/plísňových či kvasinkových/ infekcí) u dospělých. Na doporučení lékaře lze přípravek použít i u dětí od 2 let. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 65485
skladem 12 ks - IHNED K ODBĚRU
Cena:
88 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Clotrimazol AL spray 1% je širokospektré antimykotikum (přípravek určený k léčbě mykotických/plísňových či kvasinkových/ infekcí) u dospělých. Na doporučení lékaře lze přípravek použít i u dětí od 2 let. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták
sp.zn.:  sukls  

 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE  Clotrimazol AL spray 1% 

kožní sprej, roztok clotrimazolum 
Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka.  
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci.
- Pokud se  do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
Co naleznete v této příbalové informaci
:  
1.  Co je Clotrimazol AL spray 1%  a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Clotrimazol AL spray 1% používat  
3.  Jak se Clotrimazol AL spray 1% používá  
4.  Možné nežádoucí účinky 

Jak Clotrimazol AL spray 1%  uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace  
1. CO JE CLOTRIMAZOL AL SPRAY 1%  A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Clotrimazol  AL  spray  1%  je  širokospektré  antimykotikum  (přípravek  určený  k  léčbě 
mykotických/plísňových  či  kvasinkových/  infekcí)  u  dospělých.  Na  doporučení  lékaře  lze  přípravek 
použít i u dětí od 2 let. 

Clotrimazol  AL  spray  1%  se  používá  k  léčbě  kožních  a  slizničních  infekcí,  které  jsou  způsobeny 
kvasinkami, plísněmi a některými bakteriemi.  
Jedná se o: 
  plísňové onemocnění (dermatomykózy), vyskytující se nejčastěji v místech snadné zapářky (v 
kožních  záhybech):  mezi  prsty  u  nohou  (tinea  pedis),  v  oblasti  třísel  (tinea  inguinalis),  na 
trupu (tinea corporis), na rukou (tinea manuum). Projevují se zčervenáním, svěděním, někdy i 
olupováním kůže, případně může dojít i k bolestivým prasklinám kůže. 
  pityriasis  versicolor  –  projevuje  se  obvykle  na  hrudníku  nebo  na  zádech  jako  olupující  se, 
nesvědivé skvrny. 
  erythrasma  -  projevuje  se  jako  hnědočervené,  mírně  šupinaté,  ostře  ohraničené,  nesvědivé 
skvrny až plochy v oblastech zapářky nebo mezi prsty.  Pokud se  do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CLOTRIMAZOL AL 
SPRAY 1%
POUŽÍVAT
Nepoužívejte Clotrimazol AL spray 1%  

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku clotrimazolum nebo na kteroukoli další 
složku přípravku Clotrimazol AL 1% uvedenou v bodě 6.  -         jestliže kojíte, nepoužívejte tento přípravek na oblast prsů 

Upozornění a opatření 

Používejte  deodoranty  nebo  další  kosmetické  přípravky  na  postižená  místa  pokožky  pouze  po 
konzultaci s lékařem, protože nelze vyloučit riziko, že tyto přípravky mohou snížit učinnost přípravku 
Clotrimazol AL spray 1%. 

Děti a dospívající 
Přípravek  je  možno  používat  i  u  dětí  od  2  let  a  dospívajících.  Nicméně,  před  použitím  u  dětí  a  
dospívajících se poraďte s lékařem. 

Další léčivé přípravky a Clotrimazol AL spray 1%   
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  používáte,  které  jste  v nedávné  době 
používal(a) nebo které možná budete používat. 

Klotrimazol snižuje účinnost amfotericinu a jiných polyenových antibiotik (nystatin, natamycin). 
Současně  s přípravkem  Clotrimazol  AL  spray  1%  nenanášejte  na  postižená  místa  jiné  přípravky 
k lokálnímu podání. 


Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 

Z preventivních  důvodů  používejte  přípravek  Clotrimazol  AL  1%  krém  v  těhotenství,  zvláště 
v prvních třech měsících těhotenství, pouze na doporučení lékaře. 
Aby se předešlo vylučování léčivé látky do mateřského mléka, nesmíte   Clotrimazol AL 1% aplikovat 
na prsa, pokud kojíte. 


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Tento přípravek nemá na schopnost řídit či obsluhovat stroje žádný vliv. 

Clotrimazol AL spray 1% obsahuje propylenglykol a makrogol 
Tento přípravek obsahuje propylenglykol a makrogol. Tyto látky mohou způsobit kožní reakce. 
Pokud  trpíte  alergií  na  propylenglykol  či  makrogol,  tento  přípravek  nepoužívejte.  Můžete  použít 
Clotrimazol AL 1% krém, který tyto látky neobsahuje. 


3. JAK SE CLOTRIMAZOL AL SPRAY 1% POUŽÍVÁ Vždy  používejte  Clotrimazol  AL  spray  1%    přesně  podle  pokynů  uvedených  v této  příbalové 
informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Jak se přípravek používá 
Před každým použitím přípravku Clotrimazol AL spray 1% je třeba postižené místo pečlivě omýt a 
osušit. Nastříkejte  tenkou  vrstvu  roztoku  na  postižená  místa  pokožky  stisknutím  rozprašovače jednou  nebo 
dvakrát. To je dostačující i pro mykotické infekce zasahující velké plochy těla. Přípravek používejte 
2krát až 3krát denně. 
Před prvním použitím stiskněte rozprašovač jednou nebo dvakrát, aby se naplnila pumpička spreje. 
Spray stříkejte na postiženou plochu ze vzdálenosti 10 až 30 cm.  

Jak dlouho se přípravek používá 
Pravidelná a dostatečně dlouhá doba požívání roztoku je zásadní pro úspěšnou léčbu. 
Délka  léčby  je  rozdílná  v závislosti  na  rozsahu  a  místě  postižených  oblastí  kůže.  U  plísňových 
onemocnění může dojít k rychlému zlepšení příznaků, nicméně pro zamezení návratu onemocnění je 
nutné pokračovat v léčbě přípravkem Clotrimazol AL spray 1% i po ústupu obtíží, a to ještě po dobu 
asi 2 týdnů po vymizení všech známek onemocnění.  

Obvyklá  délka  léčby  je  3-  4  týdny  u  plísňových  onemocnění  kůže  (dermatomykóz),  2-4  týdny  u 
onemocnění erythrasma a až 3 týdny u onemocnění pytiriasis versicolor. 

Pokud se Vaše obtíže nezlepší do 14 dnů nebo se zhorší, poraďte se  s lékařem. 

Bez  porady  s lékařem  nepoužívejte  tento  přípravek  déle  než  4  týdny,  a  to  ani  v případě,  že  došlo 
k částečnému zlepšení obtíží. 

Jestliže jste zapomněl(a) použít Clotrimazol AL spray 1%  

V případě,  že  jste  zapomněl/a  použít  přípravek  Clotrimazol  AL  spray  1%,  nezdvojujte  následující 
dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku  a  pokračujte  v používání  tak  jak  je  uvedeno  v bodě  3 
„Jak se Clotrimazol AL spray 1% používá“ 

Jestliže jste přestal(a) používat Clotrimazol AL spray 1%   

Jestliže jste přerušil(a) používání přípravku Clotrimazol AL spray 1% na více než jeden den nebo jste 
ukončil(a) léčbu dříve, pokračujte v léčbě podle pokynů. Snažte se pokračovat v léčbě podle pokynů, 
protože předčasné ukončení léčby může ohrozit její úspěšnost. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  Clotrimazol  AL  spray  1%    nežádoucí  účinky,  které  se  ale 
nemusí vyskytnout u každého. 

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti výskytu: 
Velmi časté:   
postihují více než 1 z 10 pacientů 
Časté:    postihují méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 z 100 pacientů
Méně časté:  postihují méně než 1 z 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů
Vzácné:  postihují méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů
Velmi vzácné:   
postihují méně než 1 z 10000 pacientů, včetně jednotlivých případů 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

Méně často se mohou vyskytnout projevy podráždění kůže (např. zarudnutí, pálení, píchání). 
Velmi  vzácně  se  může  objevit  přecitlivělost  na  propylenglykol  a  makrogol  (polyethylenglykol)  a 
alergické reakce kůže. 
  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci 


5. JAK CLOTRIMAZOL AL SPRAY 1% UCHOVÁVAT  Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  štítku  a  krabičce  za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí 


6. OBSAH BALENÍ A  DALŠÍ INFORMACE  
Co Clotrimazol AL spray 1%  obsahuje 

Léčivou látkou je clotrimazolum.  1ml roztoku obsahuje clotrimazolum 10 mg  
Dalšími složkami jsou: makrogol 400, isopropylalkohol, propylenglykol.  Jak Clotrimazol AL spray 1%  vypadá a co obsahuje toto balení 
Clotrimazol AL spray 1% je čirý bezbarvý roztok. Přípravek je dodáván v lahvičce z hnědého skla s 
mechanickým rozprašovačem a krytem z plastické hmoty a v krabičce.
Balení obsahuje 30 ml roztoku. 

Držitel rozhodnutí o registraci  

ALIUD PHARMA GmbH  
Gottlieb-Daimler-Strasse 19 
D-89150  Laichingen 
Německo 

Výrobce 
Stada Arzneimittel AG 
Stadastr. 2-18 
61118 Bad Vilbel 
Německo 


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
24.4.2013 
Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 56 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu CLOTRIMAZOL AL

Excilor proti plísni nehtů pero 3.3ml 26%
Excilor proti plísni nehtů pero 3.3ml
Excilor je účinné řešení proti plísňové infekci nehtů. Rychle proniká nehtem a působí tak v mís
340 Kč
253 Kč
skladem
CANDIBENE
Candibene 1% spray drm.spr.sol.1x40ml 10mg/ml
Léčivá látka přípravku, klotrimazol, je antimykotikum pro kožní podání. Tlumí růst řady chorobo
110 Kč
skladem
CANESPOR 1X DENNĚ
Canespor 1x denně 0.01g/g crm.15g
Léčivá látka přípravku Canespor 1x denně krém je lokální antimykotikum se širokým spektrem účin
203 Kč
skladem
IMAZOL PLUS
Imazol Plus 10mg/g+2.5mg/g crm.30g
Imazol Plus, který je vhodný k léčbě plísní a silně mokvajících infekcí v meziprstních prostorá
145 Kč
skladem

Nedávno prohlížené produkty

EUCERIN Hyaluron denní krém 50ml 63485 4%
EUCERIN HYALURON-FILLER denní krém 50ml 63485
Vyplňující denní krém s obsahem kyseliny hyaluronové a saponinu. Okamžitá redukce jemných vráse
798 Kč
765 Kč
skladem
SPLAT Special SILVER zubní pasta 75ml
SPLAT Special SILVER zubní pasta 75ml
Intenzivně osvěžující zubní pasta vyrovnávající pH v ústech. Zinek eliminuje nepříjemný zápach,
221 Kč
skladem
LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS Krém SPF50+ 50ml 21%
LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS Krém SPF50+ 50ml
ANTHELIOS - Gel-krém, SPF 50+/PPD 31. ZMATŇUJÍCÍ. Citlivá pokožka. Pokožka se sklonem ke sluneč
482 Kč
382 Kč
skladem
Nuxe Super Sérum uni.protivráskový koncentrát 30ml
Nuxe Super Sérum uni.protivráskový koncentrát 30ml
UNIVERZÁLNÍ PROTIVRÁSKOVÝ KONCENTRÁT. Pleť se chová jako by byla o 10 let mladší. Hlavní inovac
1 622 Kč
skladem