Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Zažívání > Nevolnost, plynatost > Essentiale Forte N por.cps.dur.50
ESSENTIALE FORTE N

Essentiale Forte N por.cps.dur.50

Essentiale forte N se podává pro zlepšení subjektivních obtíží jako je ztráta chuti k jídlu, pocit tlaku v pravém epigastriu v důsledku toxicko-metabolického poškození jater a při hepatitidě. Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství od 12 let. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 125752
Cena:
298 Kč
do 2 dnů
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Essentiale forte N se podává pro zlepšení subjektivních obtíží jako je ztráta chuti k jídlu, pocit tlaku v pravém epigastriu v důsledku toxicko-metabolického poškození jater a při hepatitidě. Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství od 12 let. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták


Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 
 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE  Essentiale forte N 
tvrdé tobolky 
Phospholipida sojae praeparata  Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte přípravek Essentiale forte N 
užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do dvou týdnů, musíte se poradit s lékařem.  
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.  V příbalové informaci naleznete:  
1.  Co je Essentiale forte N a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Essentiale forte N užívat   
3.  Jak se Essentiale forte N užívá  
4.  Možné nežádoucí účinky 

Jak Essentiale forte N uchovávat  
6.  Další informace  
1. CO JE ESSENTIALE FORTE N A  K ČEMU SE POUŽÍVÁ Přípravek obsahuje tzv. esenciální (základní) fosfolipidy, které jsou součástí buněčných membrán. Při 
jaterních onemocněních, u kterých dochází k poruše metabolismu v jaterních buňkách, jsou takto 
podané fosfolipidy přednostně využity jaterními buňkami a zabudovány do jejich buněčné membrány. 
Přípravek podporuje následující děje: 
 - normalizaci narušených funkcí a enzymatických aktivit jaterní buňky 
 - uvolnění energetických zásob v jaterní tkáni 
 - urychlení a podpora regenerace jaterních buněk 
 - úpravu rovnováhy krevních tuků 
 - stabilizaci žluči. 
 
Essentiale forte N se podává: 
  pro  zlepšení  subjektivních  obtíží  u  jaterních  onemocnění,  která  jsou  způsobena  toxicko-
metabolickým  poškozením  jater  (poškození  jater  provázející  jaterní  onemocnění  nebo 
způsobené  léky, alkoholem,  chemickými  látkami,  otravou  po  požití hub). Toto  poškození  se 
může projevovat např. ztrátou chuti k jídlu a/nebo pocitem tlaku v pravém nadbřišku.  
  při zánětu jater (hepatitidě). Přípravek mohou užívat mladiství od 12 let (o hmotnosti přibližně 43 kg) a dospělí. Vzhledem 
k nedostatečným údajům nesmí Essentiale forte N užívat děti mladší 12 let. 
 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ESSENTIALE FORTE N 
UŽÍVAT 
 Neužívejte Essentiale forte N 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sóju nebo na kteroukoli další složku přípravku.      
Zvláštní opatrnosti při použití Essentiale forte N je zapotřebí v následujících případech: 
- Léčba přípravkem Essentiale forte N nemůže zabránit poškození jater v důsledku užívání 
škodlivých látek (např. alkoholu).  
- Sójový olej obsažený v přípravku může u citlivých jedinců vyvolat závažnou alergickou reakci.  
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
 
Nelze vyloučit vzájemné působení přípravku Essentiale forte N a léčivých přípravků snižujících 
srážlivost krve (tzv. antikoagulancia). Z tohoto důvodu může být zapotřebí dávku antikoagulancia 
upravit. 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Užívání Essentiale forte N s jídlem a pitím
 
Essenciale forte N se užívá nerozkousané spolu s jídlem a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny 
(např. sklenicí vody).  
 
Těhotenství a kojení 
Vzhledem k charakteru léčivé látky lze přípravek užívat v těhotenství a během kojení. 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Essenciale forte N neovlivňuje činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů ani rychlé 
rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Essentiale forte N 
Essentiale  forte  N  obsahuje  sójový  olej.  Jestliže  jste  alergičtí  na  arašídy  nebo  sóju  neužívejte  tento 
léčivý přípravek.  
Přípravek  obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce.  
 
3. JAK SE ESSENTIALE FORTE N UŽÍVÁ
 Vždy užívejte používejte Essentiale forte N přesně podle pokynů této příbalové informace nebo svého 
lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Pokud lékař nedoporučí jinak, užívají dospělí a mladiství od 12 let obvykle 2 tvrdé tobolky (600 mg 
fosfolipidů ze sóji) v jednorázové dávce. Celková denní dávka je 2 tvrdé tobolky 3x denně (1800 mg 
fosfolipidů ze sóji). 
Délka podávání přípravku není časově omezena, bez porady s lékařem však užívejte přípravek nejdéle 
po dobu 4 týdnů. 
Jestliže  se  během  2 týdnů  příznaky  nezlepší,  nebo  se  naopak  zhorší,  či  se  objeví  nežádoucí  účinky 
nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. 
Essentiale forte N se užívá nerozkousané spolu s jídlem a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny 
(např. sklenicí vody).  
 
Jestliže jste užil(a) více Essentiale forte N, než jste měl(a)
 
Při předávkování, nebo náhodném požití většího množství tobolek dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i Essential forte N  nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.   
Přípravek je obvykle dobře snášen. Při nutnosti užívání zvýšených dávek (pouze na doporučení 
lékaře!) se méně často (postižen více než 1 pacient z 1000 a méně než 1 pacient ze 100) mohou 
vyskytnout žaludeční obtíže, průjem a měkká stolice. 
Velmi vzácně (postižen méně než 1 pacient z 10000) se vyskytly alergické reakce, jako je vyrážka a 
kopřivka. Rovněž bylo hlášeno svědění.  
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
 
5. JAK ESSENTIALE FORTE N UCHOVÁVAT 
 
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
vlhkostí. 
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 
 
 
6. DALŠÍ INFORMACE  
Co Essentiale forte N obsahuje 
 
- Léčivou látkou jsou phospholipida sojae praeparata 300 mg v jedné tobolce. 
- Pomocnými látkami jsou:  
Náplň tobolky: 
čištěný sójový olej, ztužený tuk, hydrogenovaný ricinový olej, bezvodý etanol, 
methoxyacetofenon, ethylvanilin 
Tobolka: 
želatina, černý oxid železitý, žlutý oxid železitý, oxid titaničitý, červený oxid železitý, čištěná 
voda. Jak Essentiale forte N vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Essentiale forte N jsou oválné tobolky barvy khaki s medově zbarvenou hmotou uvnitř. 
Popis obalu: Al/PVC/ PVDC blistr s 10 tvrdými tobolkami, krabička 
Velikost balení:  50 nebo 100 tvrdých tobolek v jednom balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
A. Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannallee 1, 50829 Kolín, Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 11.4.2012.  
   

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu ESSENTIALE FORTE N

GS Noball cps.100 22%
Noball cps.100
Noball je speciální přípravek, jehož složky účinně regulují nadměrnou a nežádoucí tvorbu střevn
178 Kč
139 Kč
Megafyt Bylinková lékárna Čaj.směs Játra 20x1.5g 13%
Megafyt Bylinková lékárna Čaj.směs Játra 20x1.5g
ČAJOVÁ SMĚS JÁTRA. Doplněk stravy. Obsahuje ostropestřec, smetánku, koriandr, artyčok, rozpustn
53 Kč
46 Kč
HEŘMÁNKOVÝ ČAJ 2%
Megafyt Heřmánkový čaj por.spc.20x1.5gm
Přípravek je určen jako podpůrná léčba vnitřně k léčbě mírných žaludečních obtíží, zevně na zán
45 Kč
44 Kč
EDEMO kapsle cps.60
EDEMO kapsle cps.60
Přípravek Edemo je doplněk stravy, který obsahuje extrakt plodu kaštanu koňského, extrakt kůry
299 Kč

Nedávno prohlížené produkty

ESSENTIALE FORTE N
Essentiale Forte N por.cps.dur.50
Essentiale forte N se podává pro zlepšení subjektivních obtíží jako je ztráta chuti k jídlu, po
298 Kč