Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Ženské potíže > Gynekologické potíže > Fermalac vaginal.cps.vag.10
FERMALAC VAGINAL

Fermalac vaginal.cps.vag.10

Fermalac Vaginal se používá k obnovení normálních bakteriálních poměrů v pochvě. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 10553
Cena:
270 Kč
pouze osobní odběr (termolabilní přípravek)
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Fermalac Vaginal se používá k obnovení normálních bakteriálních poměrů v pochvě. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


FERMALAC VAGINAL


vaginální tobolky


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek FERMALAC VAGINAL musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek FERMALAC VAGINAL a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek FERMALAC VAGINAL používat

3. Jak se přípravek FERMALAC VAGINAL používá

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek FERMALAC VAGINAL uchovávat

6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK FERMALAC VAGINAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ


FERMALAC VAGINAL je léčivý přípravek používaný v gynekologii při prevenci a léčbě vaginálních infekcí, obsahující mléčné mikroorganismy, které se vyskytují také ve střevě a v pochvě. Tyto mikroorganismy dovedou přetvářet přirozené cukry na mléčnou kyselinu, udržují tak správný stupeň kyselosti v pochvě a zabraňují množení škodlivých mikrobů, které by mohly vyvolávat záněty a hnilobné pochody.


FERMALAC VAGINAL se používá k obnovení normálních bakteriálních poměrů v pochvě, například po předchozím léčení poševních zánětů, vyvolaných bičíkovcem poševním (Trichomonas vaginalis), moučnivkou, choroboplodnými bakteriemi apod., dále při změnách normální bakteriální poševní flóry, například při nedostatečné hygieně nebo po používání antibiotik, chemoterapeutik i antikoncepčních prostředků podávaných ve formě tablet nebo zaváděných do pochvy. Používá se také jako ochrana před změnami bakteriálního složení v pochvě a možnými následnými záněty pochvy při užívání léčiv (např. antibiotik, poševních výplachů a vaginálních přípravků), které mohou měnit normální poševní flóru.

FERMALAC VAGINAL se používá také pro rychlejší obnovení optimálních bakteriálních poměrů před gynekologickými výkony a po nich.

Ve všech uvedených případech si žena může naordinovat používání přípravku sama. Pokud si však léčí již vzniklé zánětlivé potíže a tyto obtíže do týdne nevymizí, musí se poradit s lékařem, aby nedošlo k zanedbání specifického léčení možné vážnější infekce.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FERMALAC VAGINAL POUŽÍVAT


Nepoužívejte přípravek FERMALAC VAGINAL, jestliže jste alergická (přecitlivělá) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku FERMALAC VAGINAL.


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku FERMALAC VAGINAL je zapotřebí, pokud máte závažným způsobem sníženou nebo potlačenou imunitu, nebo jste podstoupila chemoterapii nebo transplantaci. V těchto případech se vždy předtím, než začnete používat přípravek Fermalac vaginal poraďte s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky přípravku FERMALAC VAGINAL a jiných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. V průběhu léčby se nesmí používat poševní výplachy antiseptickými přípravky, protože by usmrtily zaváděné účinné bakterie.


Prosím, informujte svého lékaře o všech předepsaných nebo volně prodejných lécích, které v současné době užíváte nebo začnete užívat. Pokud vám lékař předepíše nebo doporučí nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte přípravek FERMALAC VAGINAL. Než začnete současně s přípravkem FERMALAC VAGINAL užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.


Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék, včetně přípravku Fermalac vaginal.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek FERMALAC VAGINAL neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředek ani obsluhovat stroje.3. JAK SE PŘÍPRAVEK FERMALAC VAGINAL POUŽÍVÁ


Vždy používejte přípravek FERMALAC VAGINAL přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem.


Dávkování

Pokud lékař neurčí jinak, užívá se přípravek FERMALAC VAGINAL takto:

Preventivně, tj. k ochraně před možným vznikem infekce, se zavádí do pochvy jednou týdně 1–2 tobolky večer před spaním. Tento způsob je vhodný například při používání antikoncepčních prostředků.

K léčení poševních infekcí a svědění v pochvě se zavádí do pochvy každodenně po dobu 10 dní 1 tobolka večer před spaním.

Jako příprava před gynekologickými výkony a ochrana po jejich ukončení se zavádí do pochvy každodenně po dobu 10 dní 1 tobolka večer před spaním, podávání přípravku postačuje ukončit 1 den před plánovaným výkonem.

Způsob aplikace přípravku

Tobolka se zavádí hluboko do pochvy pomocí přiloženého aplikátoru.


Pokyny k použití aplikátoru

Vyjměte aplikátor z obalu a mírným tlakem do něj vložte tobolku.

Aplikátor s tobolkou a mírně vytaženým pístem zaveďte do pochvy. Zavádění je nejsnazší v poloze vleže s mírně pokrčenýma nohama.

Zatlačením na píst zaveďte tobolku co nejhlouběji do pochvy. Vyjměte aplikátor.

Píst aplikátoru po každém použití mírným tahem vyjměte z pouzdra a obě části aplikátoru důkladně umyjte vlažnou vodou. Po vysušení je aplikátor připraven k dalšímu použití.

Po ukončení léčby již aplikátor nepoužívejte. Opláchněte jej horkou vodou a zlikvidujte jako plastový odpad.Jestliže jste si zavedla vyšší dávku přípravku FERMALAC VAGINAL, než jste měla, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Zatím nejsou žádné zprávy o tom, že by došlo k předávkování přípravku.


Jestliže jste zapomněla použít přípravek FERMALAC VAGINAL, následující dávku nezdvojujte.


Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Podobně jako všechny léky, může mít přípravek FERMALAC VAGINAL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen. Vzácně se může vyskytnout přecitlivělost projevující se zesílením místního pálení v pochvě. V takovém případě přerušte používání přípravku Fermalac vaginal a poraďte se se svým lékařem.

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.5. JAK PŘÍPRAVEK FERMALAC VAGINAL UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě 2–8 °C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkem. Chraňte před mrazem.


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí


Přípravek FERMALAC VAGINAL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.6. DALŠÍ INFORMACE


Co přípravek FERMALAC VAGINAL obsahuje


Léčivé látky: Lactobacillus rhamnosus 1,6 miliard CFU v jedné tobolce a jogurtová kultura (Streptococcus salivarius subsp. thermophilus a Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus) 0,4 miliard CFU v jedné tobolce. Celkové minimální množství 2 miliardy CFU v jedné tobolce.

Pomocnými látkami jsou Laktosa, magnesium-stearát, kyselina askorbová, želatina a oxid titaničitý.


Jak přípravek FERMALAC VAGINAL vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek FERMALAC VAGINAL jsou tvrdé želatinové neprůhledné tobolky bílé barvy, obsahující bílý prášek. Toto balení obsahuje skleněnou lahvičku s 10 tobolkami a 1 aplikátor s pístem v plastovém obalu.


Držitel rozhodnutí o registraci

Lallemand/Rosell Institut

19, rue des Briquetiers, BP 59,

31702 Blagnac Cedex

Francie

Výrobce

Rougier, s.r.o., Praha, Česká republika

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci v České republice a výrobce odpovědného za propouštění šarží:

ROUGIER, s.r.o.

Na Florenci 7-9

111 71 Praha 1

Česká republika

a na internetové adrese www.rougier.cz nebo e-mailové adrese rougier@rougier.cz


Tato příbalová informace byla naposledy schválena

25.3. 2009

1/4

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu FERMALAC VAGINAL

WOBENZYM
Wobenzym drg.40
Přípravek Wobenzym je určen k mírnění otoků, chronických a recidivujících zánětů a bolesti. Má
198 Kč
GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC
Glob.vag.cum natr.tetrabor.CSC 10x3g/0.6g
Přípravek se použivá k léčbě onemocnění pochvy vyvolaných přemnožením kvasinek rodu Candida.Léč
139 Kč
CLOTRIMAZOL AL 200 38%
Clotrimazol AL 200 tbl.vag.3x200mg+apl.
Vaginální výtok vyvolaný mykotickou infekcí (často Candidou), zánět pochvy vyvolaný plísněmi a/
91 Kč
56 Kč
Menstruační vložky z biobavlny noční 10ks
Organyc menstruační vložky z biobavlny noční 10 ks
Dámské menstruační vložky ze 100% bio bavlny. Prodloužené, vhodné na noc. Organyc je první žens
108 Kč

Nedávno prohlížené produkty

FERMALAC VAGINAL
Fermalac vaginal.cps.vag.10
Fermalac Vaginal se používá k obnovení normálních bakteriálních poměrů v pochvě. Čtěte pozorně
270 Kč