Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Bolest > Bolest v krku > Florsalmin gtt.1x50ml
FLORSALMIN

Florsalmin gtt.1x50ml

Přípravek se používá při zánětlivých onemocněních dutiny ústní a jako podpůrná léčba při angíně a po chirurgických výkonech v dutině ústní. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 93779
Cena:
109 Kč
skladem 9 ks - IHNED K ODBĚRU
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek se používá při zánětlivých onemocněních dutiny ústní a jako podpůrná léčba při angíně a po chirurgických výkonech v dutině ústní. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

sp.zn. sukls 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele  Florsalmin 
Koncentrát pro přípravu kloktadla 
(Salviae officinalis folii tinctura (1 : 6,6) extrahováno ethanolem 60% (V/V))  Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek Florsalmin a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Florsalmin používat 
3.  Jak se přípravek Florsalmin používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Florsalmin uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace  
1. Co je přípravek Florsalmin a k čemu se používá Tradiční rostlinný léčivý přípravek pro symptomatickou léčbu zánětlivých onemocnění dutiny ústní, 
dásní a hltanu, a k potlačení zápachu z úst. Přípravek se dále může užívat jako podpůrná léčba při 
antibiotické léčbě angíny (ve formě kloktání) a po chirurgických výkonech v dutině ústní (ve formě 
výplachů dutiny ústní). 
 
Přípravek mohou používat dospělí. 
 
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti 
z dlouhodobého použití. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Florsalmin používat Nepoužívejte přípravek Florsalmin 
-  jestliže jste alergický(á) na šalvěj nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). Upozornění a opatření 
 
Děti a dospívající 
Použití u dětí a dospívajících do 18 let se nedoporučuje, protože nejsou k dispozici dostatečné údaje 
a je třeba poradit se s lékařem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Florsalmin 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době 
používal(a) nebo které možná budete používat. 

 
O vhodnosti současného používání přípravku Florsalmin s jinými léky se poraďte s lékařem. 
Přípravek Florsalmin neužívejte současně s léky ovlivňujícími tzv. GABA receptory (např. barbituráty 
nebo benzodiazepiny, užívané k léčbě úzkosti nebo nespavosti). 
 
 
Přípravek Florsalmin s jídlem, pitím a alkoholem 
Nepoužívejte přípravek před jídlem! 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Vzhledem k nedostatku údajů se přípravek nedoporučuje používat během těhotenství a kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Vzhledem ke způsobu podání je možnost ovlivnění při řízení dopravních prostředků a obsluze strojů 
nepravděpodobná. 
 
Přípravek Florsalmin obsahuje 60% ethanol. 
 
 
3. Jak se přípravek Florsalmin používá Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Nedoporučí-li lékař jinak, přípravek se používá ke kloktání nebo vyplachování ústní dutiny 3krát 
(případně vícekrát) denně se zředěným roztokem ( čajové lžičky = 2,5 ml přípravku se přidá do 150 
ml teplé vody). Nepoužívejte před jídlem. 
 
Přípravek užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 týdne, poraďte se 
s lékařem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a) 
Poraďte se s lékařem, pokud jste užil(a) větší množství přípravku vnitřně. Předávkování se projevuje 
pocitem tepla, zrychlenou srdeční činností, závratí a epileptickými křečemi (záchvaty) při požití dávky 
odpovídající více než 15 g šalvějových listů. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Florsalmin 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky Nejsou známy. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V*. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 
k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 

5. Jak přípravek Florsalmin uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25°°C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Po prvním otevření spotřebujte do 3 měsíců. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku nebo krabičce za 
„EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace  
Co přípravek Florsalmin obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je Salviae officinalis folii tinctura (1 : 6,6), extrahováno ethanolem 60% (V/V) 
(šalvějová tinktura). 
-  Pomocnou látkou je ethanol 60% (součást šalvějové tinktury).  Jak přípravek Florsalmin vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Zelenohnědá až hnědá kapalina silně aromatické vůně a nahořklé, až svíravé chuti. 
Velikost balení: 50 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika  
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17.7.2013 
 
 
 
 
 

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu FLORSALMIN

STREPFEN POMERANČ BEZ CUKRU 4%
Strepfen Pomeranč bez cukru 8.75mg pastilky 24ks
Strepfen Pomeranč bez cukru zmírňuje bolest a otok v krku, které provázejí zánětlivá a infekční
201 Kč
193 Kč
STOPANGIN
Stopangin spr.1x30ml
Přípravek se používá k dezinfekci dutiny ústní a hltanu při zánětlivých a infekčních onemocnění
135 Kč
JOX
Jox spr.1x30ml
Přípravek je určen na lehčí onemocnění sliznice dutiny ústní, jazyka, hltanu a mandlí a jako do
119 Kč
Curaprox CURASEPT ADS 212 ústní voda 200ml
CURAPROX CURASEPT ADS 212 ústní voda 200ml 0.12%
CURASEPT ADS 212 je ochranná ústní voda, obsahující 0,12% CHX (chlorhexidine-digluconate). Má v
190 Kč

Nedávno prohlížené produkty

FLORSALMIN
Florsalmin gtt.1x50ml
Přípravek se používá při zánětlivých onemocněních dutiny ústní a jako podpůrná léčba při angíně
109 Kč