Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Ženské potíže > Gynekologické potíže > Gyno-Pevaryl 150 Combipack čípky 3ks + krém 15g
GYNO-PEVARYL 150 COMBIPACK

Gyno-Pevaryl 150 Combipack čípky 3ks + krém 15g

Vaginální čípky: bílé až téměř bílé čípky, torpédovitého tvaru s příjemnou vůní. Krém: bílý, jemný krém. Combipack se používá jako antimykotikum určené k lokální léčbě vulvovaginálních mykóz a mykotické balanitidy. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 146804
Omlouváme se, ale produkt není aktuálně v prodeji.
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Vaginální čípky: bílé až téměř bílé čípky, torpédovitého tvaru s příjemnou vůní. Krém: bílý, jemný krém. Combipack se používá jako antimykotikum určené k lokální léčbě vulvovaginálních mykóz a mykotické balanitidy. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový letákPříloha  č.  1  k rozhodnutí  o  změně  registrace  sp.  zn.  sukls,  sukls  a 
sukls 


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 


GYNO-PEVARYL 50 
GYNO-PEVARYL 150 
 vaginální čípky
GYNO-PEVARYL 150 Combipack 
vaginální čípky 150 mg + krém
(econazoli nitras) 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek GYNO-PEVARYL  
musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem. 
- Pokud  se  kterýkoli  z nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,  
         sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 V příbalové informaci naleznete:  
1.  Co je přípravek GYNO-PEVARYL a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GYNO-PEVARYL používat  
3.  Jak se přípravek GYNO-PEVARYL používá  
4.  Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek GYNO-PEVARYL uchovávat  
6.  Další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK GYNO-PEVARYL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ GYNO-PEVARYL  je antimykotikum (přípravek proti plísním) pro vaginální, případně kožní podání. 

GYNO-PEVARYL  50,  GYNO-PEVARYL  150,  vaginální  čípky  a  GYNO-PEVARYL  150 
Combipack,  vaginální  čípky  a  krém  jsou  určeny  dospělým  ženám  a  dívkám  od  16  let.  Obsahují 
ekonazol-nitrát,  látku  imidazolového  typu  účinnou  proti  kvasinkovým,  plísňovým  a  některým 
bakteriálním infekcím.  
Ekonazol-nitrát potlačuje a zastavuje množení kvasinek a plísní, které mohou vyvolávat onemocnění 
ženského pohlavního ústrojí (zevních rodidel a pochvy) a zánět předkožky žaludu u mužů.  

Příznaky kvasinkové infekce u žen: 
Ženy  s akutní  kvasinkovou  infekcí  pochvy  trpí  intenzivním  svěděním  až  bolestí.  V závažnějších 
případech  se  objevuje  otok,  který  může  být  natolik  úporný,  že  žena  obtížně  močí  a  obtížně  se 
pohybuje. Kvasinková infekce je rovněž provázena výtokem z pochvy. Výtok je bělavý, hrudkovitý, 
připomíná  tvaroh  nebo  směs  mouky  s vodou,  a  je  bez  zápachu.  Mezi  nejčastější  příčiny  akutního 
onemocnění  patří  užívání  antibiotik,  cukrovka,  těhotenství,  kombinovaná  hormonální  antikoncepce, 
nevhodné  těsné  a  neprodyšné  oblečení,  nevhodná  hygiena,  nadměrné  požívání  sladkostí,  koupel 
v nečisté vodě, sexuální praktiky, u nichž dochází k poranění rodidel, orální a rektální styk, apod.  
K předcházení  návratu  obtíží  je  zapotřebí  se  vyvarovat  uvedených  příčin,  dodržovat  zásady  správné 
hygieny, oblečení a zdravého sexu. 
Strana 1 (celkem 5)  
Návštěva  odborného  lékaře  je  nutná  vždy  v případě  zapáchajícího  hnisavého  výtoku,  bolestí 
v podbřišku  spojených  s výtokem,  horečky  nebo  zimnice  spojených  s výtokem,  nepravidelného 
krvácení spojeného s výtokem, pálení při močení a jiných obtíží s močením spojených s výtokem. 

Příznaky zánětu předkožky žaludu u mužů: 
Hustý, bělavý výtok provázený zarudnutím, svěděním a pálením kůže žaludu a předkožky. 

2. ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK  
GYNO-PEVARYL POUŽÍVAT 
Neužívejte přípravek GYNO-PEVARYL
- jestliže  jste  alergický/á  (přecitlivělý/á)  na  ekonazol-nitrát  nebo  na  kteroukoli  další  složku 
přípravku. Zvláštní opatrnosti při používání přípravku GYNO-PEVARYL je zapotřebí 

V době menstruace je používání přípravku nevhodné. 
V případě,  že  jste  již  zahájila  léčbu  přípravkem  GYNO-PEVARYL  50  později  než  15  dní  
před  očekávaným  nástupem  menstruace,  poraďte  se  vždy  s lékařem,  který  rozhodne,  zda  můžete 
v léčbě během menstruace pokračovat, nebo zda musíte léčbu přerušit. 
Další  možností  v případě  potřeby  zahájení  léčby  později  než  15  dní  před  očekávaným  nástupem 
menstruace je využití třídenní léčby přípravkem GYNO-PEVARYL 150. 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval/a 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  

U žen užívajících perorální antikoagulancia (léky snižující krevní srážlivost), s obsahem léčivých látek 
jako jsou např. warfarin a acenokumarol, je při současné léčbě přípravkem GYNO-PEVARYL 
zapotřebí zvýšené opatrnosti a sledování protisrážlivého účinku těchto léků lékařem. 

Používání přípravku GYNO-PEVARYL s jídlem a pitím 
Jídlo a pití neovlivňují účinek přípravku GYNO-PEVARYL. 

Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 
Vzhledem  ke  vstřebávání  léčivé  látky  do  krevního  oběhu  je  možné  GYNO-PEVARYL  používat 
zejména v prvních třech měsících těhotenství pouze pokud lékař rozhodne o nezbytnosti léčby.  
V dalších měsících těhotenství a v období kojení lze přípravek používat na doporučení lékaře pouze 
pokud přínos léčby převýší případné riziko. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek GYNO-PEVARYL nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

Důležité informace o některých složkách přípravku GYNO-PEVARYL 
GYNO-PEVARYL, vaginální čípky i krém obsahují složky na základě olejů, které mohou poškozovat 
pryžové  bariérové  antikoncepční  prostředky  (pesary)  nebo  latexové  kondomy  a  snižovat  tak  jejich 
spolehlivost.  V  průběhu  léčby  proto  tyto  antikoncepční  prostředky  nepoužívejte.  V případě,  
že  používáte  antikoncepční  krémy  nebo  gely,  které  mohou  v  důsledku  léčby  přípravkem  
GYNO-PEVARYL pozbýt účinnosti, je zapotřebí se vždy poradit s lékařem o zajištění antikoncepce. Strana 2 (celkem 5) 


3. JAK SE PŘÍPRAVEK GYNO-PEVARYL POUŽÍVÁ GYNO-PEVARYL 50 
Zavádějte  jeden  čípek  hluboko  do  pochvy,  nejlépe  večer  vleže  nejméně  během  čtrnácti  po  sobě 
jdoucích dní. Nedojde-li po sedmi dnech od zahájení léčby ke zlepšení příznaků onemocnění, nebo se 
stav v průběhu léčby zhoršuje, navštivte lékaře. 

GYNO-PEVARYL 150 
GYNO-PEVARYL 150 Combipack 
Během  tří  po  sobě  jdoucích  dní  zavádějte  jeden  čípek  hluboko  do  pochvy,  nejlépe  večer  vleže.  
Nedojde-li ukončení léčby k vymizení příznaků onemocnění, nebo se stav v průběhu léčby zhoršuje, 
navštivte lékaře.  
Zejména za horkého počasí uložte před použitím čípky i krém nejméně na 30 minut do chladničky.  
Po  zavedení  čípku  do  pochvy  setrvejte  asi  20  minut  v  poloze  vleže  na  zádech.  Vaginální  čípek  
po vložení do pochvy vlivem tělesné teploty změkne a celou plochu sliznice rovnoměrně pokryje. 
Krém  v  balení  GYNO-PEVARYL  150  Combipack  je  určen  k  ošetření  poševní  oblasti,  oblasti 
konečníku a k léčbě partnera. Léčenou plochu je nutné jednou denně umýt teplou vodou, osušit a pak 
nanést  v  tenké  vrstvě  krém.  K ošetření  krémem  přistupujte  vždy  současně  s poševními  čípky  a 
pokračujte do spotřebování celého balení krému. 
Léčba partnera: 
Před  použitím  krému  (jednou  denně)  důkladně  omyjte  žalud  a  předkožku  teplou  vodou,  osušte,  
a pak nanášejte v tenké vrstvě krém GYNO-PEVARYL 50, který je součástí přípravku  
GYNO-PEVARYL 150 Combipack po dobu čtrnácti po sobě jdoucích dní. Léčba by měla trvat ještě 
jeden  týden  po  vymizení  příznaků  nebo  do  spotřebování  celého  balení  krému.  V případě  úporného 
svědění, pálení až bolestivosti a přetrvávajících příznaků je nutné navštívit lékaře. 

Doporučuje se denní výměna spodního prádla a ručníků. 

V případě návratu onemocnění v průběhu šesti měsíců od ukončení první léčby je nezbytná návštěva 
lékaře. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  
nebo lékárníka. 

Jestliže jste použil/a více přípravku GYNO-PEVARYL, než jste měl/a
GYNO-PEVARYL je určen výhradně k místnímu používání. 
V případě,  že  se  přípravek  dostane  nedopatřením  do  očí,  vypláchněte  oči  čistou  vodou  nebo 
izotonickým  roztokem  chloridu  sodného  (0,9  %)  a  pokud  obtíže  přetrvávají,  vyhledejte  lékařské 
ošetření. 
Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek GYNO-PEVARYL nežádoucí účinky, které se však 
nemusí vyskytnout u každého. 

GYNO-PEVARYL 50, GYNO-PEVARYL 150 vaginální čípky  
a  GYNO-PEVARYL  150  Combipack,  vaginální  čípky  a  krém  jsou  pokožkou  a  sliznicemi  dobře 
snášeny.  

V průběhu léčby však můžete velmi vzácně pozorovat v místě působení bolest, podráždění  
a zarudnutí. Tyto projevy po ukončení léčby rychle vymizí.  

Velmi vzácně může dojít k místním nebo celkovým projevům přecitlivělosti, projevujícím se otokem  
a kopřivkou. V tomto případě neprodleně ukončete používání přípravku a vyhledejte lékaře. 
Strana 3 (celkem 5) 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK GYNO-PEVARYL UCHOVÁVAT  Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

GYNO-PEVARYL 50, GYNO-PEVARYL 150:  
uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
GYNO-PEVARYL 150 Combipack:    
            uchovávejte při teplotě do 25 °C. Přípravek GYNO-PEVARYL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.  
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.  
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.  
Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6. DALŠÍ INFORMACE  
Co přípravek GYNO-PEVARYL obsahuje 

Vaginální čípky: 
Léčivou látkou je econazoli nitras (ekonazol-nitrát) 50 mg nebo 150 mg (miligramů) v jednom čípku. 
Pomocnými látkami jsou čípkový základ Wecobee a Wecobee FS. 

Krém: 
Léčivou látkou je econazoli nitras (ekonazol-nitrát) 1 g (gram) ve 100 g. 
Pomocnými  látkami  jsou  makrogol-350-stearát,  glyceromakrogol-250-trioleát,  tekutý  parafín, 
butylhydroxyanizol, benzoová kyselina, čištěná voda. 

Jak přípravek GYNO-PEVARYL vypadá a co obsahuje toto balení 
Vaginální čípky jsou baleny ve snadno otevíratelných blistrech, svrchní část obalu je zapotřebí oddělit  
a čípek vyjmout. 
Krém je balen v aluminiové tubě se šroubovacím uzávěrem. 

Velikost balení:  
GYNO-PEVARYL 50: 15 vaginálních čípků 
GYNO-PEVARYL 150: 3 vaginální čípky 
GYNO-PEVARYL 150 Combipack: 3 vaginální čípky a krém 15 g 

Překlad cizojazyčných výrazů na blistru (vaginální čípky) a na tubě krému: 
BN:  číslo šarže: 
MFD/MFG: 
datum výroby: 
EXP:   
použitelné do: Držitel rozhodnutí o registraci
McNeil Products Limited c/o Johnson & Johnson  
Foundation Park, Roxborough Way  
Maidenhead, Berkshire  
SL6 3UG, Velká Británie 
Strana 4 (celkem 5) 


Výrobce 
GYNO-PEVARYL 50 
GYNO-PEVARYL 150 
Janssen Pharmaceutica N.V.  
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgie 

GYNO-PEVARYL 150 Combipack 
Lusomedicamenta Sociedale Técnica Farmaceutica, S.A., 
Queluz de Baixo, Barcarena,  
Portugalsko 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:  
3.10.2012 
Strana 5 (celkem 5) 

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu GYNO-PEVARYL 150 COMBIPACK

ROSALGIN 30%
Rosalgin vag.plv.sol.6x0.5g
Přípravek je určen k léčbě zánětlivých projevů pochvy, děložního hrdla a zevní části ženského p
174 Kč
122 Kč
GYNIMUN dual protect cps.10 20%
GYNIMUN dual protect cps.10
Doplněk stravy s dvojím účinkem, probiotikum pro ženy. Obsahuje tři kmeny humánních laktobacilů
136 Kč
109 Kč
FEMINETE dámské intimní ubrousky 20 ks
FEMINETE dámské intimní ubrousky 20 ks
FEMINETE dámské intimní ubrousky jsou vyvinuty pro hygienu intimních míst. Díky svému složení j
30 Kč
Gynocaps SR tbl.6
Gynocaps SR tbl.6
První depotní vaginální probiotikum. Regenerace vaginální mikroflóry, např. po užívání antibiot
475 Kč

Nedávno prohlížené produkty

GYNO-PEVARYL 150 COMBIPACK
Gyno-Pevaryl 150 Combipack čípky 3ks + krém 15g
Vaginální čípky: bílé až téměř bílé čípky, torpédovitého tvaru s příjemnou vůní. Krém: bílý, je
224 Kč