Mujlekarnik.cz > Volně prodejné léky > Dermatologie > Ekzémy, vyrážky, lupénka > Hydrocortison ung.1x10g 1% Léčiva

Hydrocortison ung.1x10g 1% Léčiva

HYDROCORTISON LÉČIVA

Hydrocortison ung.1x10g 1% Léčiva

Mast se používá při místních zánětlivých a alergických kožních onemocněních neinfekčního původu, např. při ekzémech, při podráždění kůže kosmetickými a čistícími prostředky, při bodnutí hmyzem. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 858
skladem 5 ks - IHNED K ODBĚRU
Cena:
99 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Mast se používá při místních zánětlivých a alergických kožních onemocněních neinfekčního původu, např. při ekzémech, při podráždění kůže kosmetickými a čistícími prostředky, při bodnutí hmyzem. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELEHydrocortison Léčiva
mast
Hydrocortisoni acetas
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento  přípravek  je  dostupný  bez  lékařského  předpisu.  Přesto  však  přípravek Hydrocortison 
Léčiva musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, vyhledejte lékaře.
-
Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si 
všimnete  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Hydrocortison Léčiva a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hydrocortison Léčiva používat
3. Jak se přípravek Hydrocortison Léčiva používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Hydrocortison Léčiva uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK HYDROCORTISON LÉČIVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Hydrokortizon je protizánětlivá látka ze skupiny kortikosteroidních hormonů. Místně použitý 
způsobuje ústup zánětu kůže, tlumí alergické projevy, svědění a zarudnutí kůže.
Mast se používá při  místních zánětlivých a alergických kožních onemocněních  neinfekčního 
původu,  např.  při  ekzémech,  při  podráždění  kůže  kosmetickými  a  čistícími  prostředky,  při 
bodnutí hmyzem, malých spáleninách l. a 2. stupně, při kožních zánětech po slunění, ozáření 
ap.
2.  ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK 
HYDROCORTISON LÉČIVA POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Hydrocortison Léčiva 
Při přecitlivělosti na hydrokortizon nebo na ostatní složky přípravku.
Dále  se  nepoužívá  u  plísňových  a  jiných  infekčních  onemocnění,  na  otevřené  rány,  do  oka
(přípravek nesmí přijít do styku s očními spojivkami) a v místě očkování.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Hydrocortison Léčiva je zapotřebí
U malých dětí lze použít přípravek Hydrocortison Léčiva jen pod dohledem odborného lékaře.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste 
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Hydrocortison  Léčiva  mast  může  při  současném  používání  snížit  účinnost  antibiotických 
zásypů  a  mastí.  Bez  porady  s lékařem  proto  nepoužívejte  současně  na  Vaše  onemocnění 
s tímto přípravkem žádné volně prodejné přípravky pro místní používání.
Používání přípravku Hydrocortison Léčiva s jídlem a pitím
Při užívání přípravku Hydrocortison Léčiva můžete jíst a pít normálně.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék
V těhotenství a při kojení se poraďte se svým lékařem.
Přípravkem Hydrocortison Léčiva nelze ošetřovat prsní bradavky kojících matek.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost.
Důležité informace o některých složkách přípravku Hydrocortison Léčiva 
Přípravek obsahuje parabely, které  můžou způsobit alergické reakce (mohou být opožděné), 
propylenglykol,  který  může  způsobit  podráždění  kůže  a  cetylstearylalkohol,  který  může 
způsobit lokální kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).
3. JAK SE PŘÍPRAVEK HYDROCORTISON LÉČIVA POUŽÍVÁ
Vždy  užívejte  přípravek  Hydrocortison  Léčiva  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si 
nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem.
Hydrokortizonová  mast  se  vtírá  do  postiženého  místa  v  malém  množství  1-2x  denně. 
Nedojde-li k ústupu obtíží během týdne léčby, poraďte se s lékařem.
Aplikace v obličeji nemá přesáhnout 10 dní.
Bez porady s lékařem nemá aplikace přípravku u dětí přesáhnout 14 dní.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Hydrocortison Léčiva než jste měl(a)
Při  náhodném  požití  masti  dítětem  může  dojít  k nevolnosti  a  zvracení.  Je  vhodné  zvracení 
vyvolat nebo podpořit a vyhledat lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Hydrocortison Léčiva 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) dávku vynechanou.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Hydrocortison Léčiva 
Po přerušení léčby se může Váš stav opět zhoršit.  
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  přípravek  Hydrocortison  Léčiva nežádoucí  účinky, 
které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při  užívání  přípravku  Hydrocortison  Léčiva  se  mohou  vyskytnout  následující  nežádoucí 
účinky seřazeny dle četnosti výskytu:
Méně  často:  0,1-1%    (výskyt  u  více  jako  u  1  pacienta  z  1000  pacientů,  ale  méně  jako  u  1 

pacienta ze 100 pacientů): projevy přecitlivělosti na jednotlivé složky přípravku.
Není  známo  (z  dostupných  údajů  nelze  určit):  dlouhodobé  používání  masti  může  vyvolat 
ztenčení a zarudnutí kůže, rozšíření povrchových cév a tvorbu pajizévek (strií, zvláště u žen).
Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 
jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci,  prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK HYDROCORTISON LÉČIVA UCHOVÁVAT 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Přípravek  Hydrocortison  Léčiva  nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na 
obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte teplotě do 25°C, v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Léčivé přípravky se  nesmí  vyhazovat do odpadních  vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého  lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření 
pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Hydrocortison Léčiva obsahuje
Léčivou látkou je hydrocortisoni acetas 100 mg (1%) v 10 g masti.
Pomocnými látkami jsou tekutý parafin, tvrdý parafin, cetylstearylalkohol, kyselina stearová,
bílý  vosk,  monoacylglyceroly  nasycených  vyšších  mastných  kyselin,  ethoxylované  alkoholy 
C12-C16, propylenglykol, trolamin, methylparaben, čištěná voda
Jak přípravek Hydrocortison Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: Mast barvy bílé až slabě nažloutlé, konzistence krému.
Velikost balení: 10 g masti
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena :  29.9.2010

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 56 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu HYDROCORTISON LÉČIVA

BIODERMA Atoderm Intensive Gel moussant 1 l 19%
BIODERMA Atoderm Intensive Gel moussant 1 l
BIODERMA Atoderm Intensive Gel moussant 1 l je tekutý čisticí gel určený na suchou až atopickou
544 Kč
442 Kč
skladem
BIODERMA Photoderm MINERAL Fluide SPF50+ 75g 14%
BIODERMA Photoderm MINERAL Fluide SPF50+ 75g
Photoderm Mineral poskytuje maximální ochranu před slunečním zářením pro pokožku alergickou na
574 Kč
494 Kč
skladem
A-DERMA Exomega CONTROL Zvláč.pěnivý gel 500ml 14%
A-DERMA Exomega CONTROL Zvláč.pěnivý gel 500ml
A-DERMA Exomega CONTROL Zvláčňující pěnivý gel 500 ml. Proti škrábání. Pro kojence, děti, dospě
495 Kč
427 Kč
skladem
RadioXar krém 150ml
RadioXar krém 150ml
RadioXar krém je jemný krém s originální kombinací vysoce účinných látek. Krém má zklidňující a
208 Kč
206 Kč
skladem

Nedávno prohlížené produkty

Additiva multivit.+miner.+kofein tbl.eff.20 ananas 21%
Additiva multivit.+miner.+kofein tbl.eff.20 ananas
20 šumivých tablet s vitamíny a minerály s přídavkem kofeinu na přípravu osvěžujícího ananasové
148 Kč
117 Kč
skladem
BUTLER zub.gel Paroex 0.12%CHX+vit.E+D-panth.75ml 24%
GUM zubní gel Paroex (CHX 0.12%) 75ml G1790EME
Zubní gel s 0,12% chlórhexidin-diglukonátu, panthenolem a vitamínem E. Pro profesionální kontro
144 Kč
110 Kč
skladem
Dr.Popov Psyllium Psyllicol cps.120 3%
Dr.Popov Psyllium Psyllicol cps.120
Psyllium Dr. Popova je rozpustná vláknina – podporuje správný metabolismus tuků a napomáhá snad
215 Kč
208 Kč
skladem
LA ROCHE physiolog.micelární voda 200ml 17169761
LA ROCHE-POSAY ULTRA Sensitive micelár.voda 200ml
Micelární voda jemně odličuje citlivou pleť. Fyziologická formulační charta: - čisticí látky vy
266 Kč
skladem