Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Zažívání > Průjem > Hylak Forte sol.1x100ml
HYLAK FORTE 27%

Hylak Forte sol.1x100ml

Užíváním přípravku Hylak forte je přirozenou cestou podpořen růst tělu prospěšných bakterií, úprava pH a tím i normální činnosti trávicího ústrojí. Užívá se při nadýmání, průjmu nebo zácpě, poruchách trávení, při trávicích obtížích. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 9159
Cena: 179 Kč
130 Kč
skladem 23 ks - IHNED K ODBĚRU
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Užíváním přípravku Hylak forte je přirozenou cestou podpořen růst tělu prospěšných bakterií, úprava pH a tím i normální činnosti trávicího ústrojí. Užívá se při nadýmání, průjmu nebo zácpě, poruchách trávení, při trávicích obtížích. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 2 k  rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls
a příloha k sp.zn.: sukls, suklsPŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELEHYLAK FORTE

perorální roztok
(Escherichiae coli metabolita, Enterococci faecalis metabolita,
Lactobacilli acidophili metabolita, Lactobacilli helvetici metabolita)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek  je  dostupný bez lékařského předpisu. Přesto  však Hylak forte  musíte užívat pečlivě 
podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
-
Pokud  se  kterýkoli  z nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete
1.
Co je Hylak forte a k čemu se používá
2.
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hylak forte užívat
3.
Jak se Hylak forte užívá
4.
Možné nežádoucí účinky
5.
Uchovávání přípravku Hylak forte
6.
Další informace
1.CO JE HYLAK FORTE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Pro normální  funkci trávicího ústrojí člověka je  nezbytná přítomnost určitých bakterií, které  osidlují 
převážně  oblast  tlustého  střeva.  Dokončují  proces  trávení,  brání  množení  choroboplodných  zárodků, 
produkují vitaminy B a K. Rozmanité vnější vlivy, jako je užívání antibiotik, léčba zářením, nezvyklá 
nebo  nevhodná  strava  či  případná  infekce,  narušují  mikrobiální  rovnováhu  ve  střevě  a  dostaví  se 
průjem  nebo  zácpa,  nadýmání,  pocit  plnosti.  Užíváním  přípravku  Hylak  forte  je  přirozenou  cestou 
podpořen růst tělu prospěšných bakterií, úprava pH a tím i normální činnosti trávicího ústrojí.
Bez  porady  s lékařem  můžete  přípravek  Hylak  forte  užívat  při  nadýmání,  průjmu  nebo  zácpě, 
poruchách  trávení,  při  trávicích  obtížích  spojených  s  užíváním  antibiotik  nebo  sulfonamidů  a  při
obtížích spojených se změnou podnebí a stravy (např. při cestování).
Pouze  po  doporučení  lékaře  je  možno  přípravek  Hylak  forte  užívat  při  zánětu  tlustého  střeva, 
chronickém  zánětu  žaludku  a  tenkého  střeva,  při  trávicích  obtížích  po  léčbě  zářením,  při
dermorespiračním syndromu (dědičné onemocnění vyskytující se již u dětí a přetrvávající případně až 
do  dospělosti,  charakterizované  ekzémy  a  opakovanými  infekcemi  dýchacích  cest  a  případným 
výskytem  alergické  rýmy  nebo  průduškového  astmatu),  při  příznacích,  jako  je  zvracení,  poruchy 
oběhu,  snadná  únavnost,  vyvolaných  chronickou  intoxikací  ze  střeva  a  při  zánětu  střev  vyvolaných 
salmonelami u kojenců a malých dětí ke zkrácení doby vylučování salmonel.
Přípravek je vhodný pro dospělé, včetně těhotných a kojících žen, i pro děti včetně kojenců.
2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HYLAK FORTE UŽÍVATNeužívejte Hylak forte:
-
jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivé látky přípravku nebo na kteroukoliv další složku přípravku, 
včetně laktózy.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Hylak forte je zapotřebí
-
jestliže se u Vás objeví závažné příznaky, např. akutní průjem s vysokou teplotou nebo krví ve 
stolici nebo pokud průjem přetrvává déle jak 3 dny nebo pokud se objeví jiné přetrvávající nebo 

nejasné gastrointestinální příznaky. V těchto případech navštivte lékaře. Při průjmu, a to hlavně 
u dětí a starších pacientů, je velmi důležité doplňování tekutin.
Užívání přípravku Hylak forte s jídlem a pitím:
Přípravek se užívá před jídlem nebo během jídla s velkým množstvím tekutiny (ne mléka), dospělí s 
vodou, čajem pomerančovým džusem, děti s dětskými čaji nebo jablečným džusem. Přípravek Hylak 
forte
 nemíchejte s mlékem a mléčnými produkty, protože může dojít k jejich vysrážení.
Kojencům, jejichž výhradní stravou je mléko, podávejte přípravek mezi kojením nebo krmením.
Přípravek můžete smíchat s trochou vody nebo čaje.
Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek Hylak forte lze užívat v těhotenství.
Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek Hylak forte lze užívat během kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek neovlivňuje schopnost vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Interakce přípravku Hylak forte s jinými léky nejsou známy. Přesto, prosím, informujte svého lékaře 
nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které 
jsou dostupné bez lékařského předpisu.
3.JAK SE HYLAK FORTE UŽÍVÁ
Dospělí v prvních  dnech užívají 2  ml přípravku 3krát denně. Kojencům a dětem se  v prvních  dnech 
podává 3krát denně 1 ml přípravku. Po zlepšení obtíží můžete dávku snížit až na polovinu.
Bez porady s lékařem můžete přípravek užívat nejdéle 7 dní. Lékař může, pokud to Váš stav a průběh 
onemocnění dovolí, léčbu prodloužit.
Velikost dávky se odměří pomocí přiložené odměrky.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Hylak forte, než jste měl(a) nebo při náhodném požití přípravku 
dítětem,  kontaktujte  neprodleně  svého  lékaře  nebo  nejbližší  zdravotnické  zařízení.  Vezměte  s  sebou 
tuto příbalovou informaci a zbývající roztok, aby lékař věděl, co jste užil(a).
Jestliže  jste  zapomněl(a)  užít  pravidelnou  dávku  přípravku  Hylak  forte,  užijte  ji  hned,  jak  si 
vzpomenete. Nezdvojujte však následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.
4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKYHylak forte je obvykle dobře snášen. Nežádoucí účinky nebyly pozorovány.
Jestliže zaznamenáte jakoukoli neobvyklou reakci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.
5.JAK PŘÍPRAVEK HYLAK FORTE UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Doba použitelnosti po prvním otevření je maximálně 6 měsíců.
Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 
životní prostředí.
6.DALŠÍ INFORMACECo obsahuje 100 ml roztoku přípravku Hylak forte:

-
bezzárodkový  koncentrát:  Escherichiae  coli  metabolita  24,9481  g,  Enterococci  faecalis 
metabolita  12,4741  g,  Lactobacilli  acidophili  metabolita  12,4741  g,  Lactobacilli  helvetici 
metabolita 49,8960 g.
-
Pomocné látky jsou heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, hydrogenfosforečnan draselný, 
kyselina mléčná, kyselina fosforečná 85%, kalium-sorbát, monohydrát kyseliny citronové.
Přípravek  Hylak  forte  je  čirý,  žlutohnědý  roztok  s  charakteristickým  nakyslým  zápachem  po 
karamelu. Balení obsahuje 30 nebo 100 ml přípravku v lahvičce s nástavcem pro vylévání, šroubovací 
uzávěr a odměrnou nálevku.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci:
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo
Výrobce:
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo
Datum poslední revize této příbalové informace
15.9. 2010
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
ratiopharm CZ s.r.o.
Bělehradská 54, Praha 2
www.ratiopharm.cz

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu HYLAK FORTE

LACTULOSE AL
Lactulose AL Sirup por.sir.1x200ml
Osmoticky působící laxativum. Laktulosa se ve střevech prakticky nevstřebává, ale působí přímo
109 Kč
Dr.Popov Psyllicol příchuť malina 100g
Dr.Popov Psyllicol příchuť malina 100g
Psyllicol® – rozpustná vláknina Psyllium Dr. Popova s příchutí maliny se sladidlem ze stévie. N
86 Kč
Walmark Biopron Forte tob.30+10 ZDARMA
Walmark Biopron Forte tob.30+10 ZDARMA
BIOPRON Forte obsahuje speciální kombinaci probiotických bakterií (Lactobacillus acidophilus, L
239 Kč
DUPHALAC
Duphalac 667g/l por.sol. 1x200ml IV
Duphalac se používá k léčbě zácpy a dále u stavů, kde je zapotřebí, aby se tvořila měkká stolic
105 Kč

Nedávno prohlížené produkty

HYLAK FORTE 27%
Hylak Forte sol.1x100ml
Užíváním přípravku Hylak forte je přirozenou cestou podpořen růst tělu prospěšných bakterií, úp
179 Kč
130 Kč