Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Bolest > Bolest kloubů, svalů a zad > Mazání na klouby a svaly > Ibalgin 400 tbl.obd.100x400mg
IBALGIN 400 30%

Ibalgin 400 tbl.obd.100x400mg

Přípravek Ibalgin se užívá např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při bolestivé menstruaci, při bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění, při poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 32082
Cena: 149 Kč
105 Kč
do 2 dnů
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek Ibalgin se užívá např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při bolestivé menstruaci, při bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění, při poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták


sp.zn.sukls 

Příbalová informace – informace pro uživatele 
 IBALGIN 400 
potahované tablety 
(Ibuprofenum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Ibalgin 400 musíte 
užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3-5 dnů, poraďte se o dalším postupu s 
lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Ibalgin 400 a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin 400  užívat 
3. Jak se přípravek Ibalgin 400 užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Ibalgin 400 uchovávat 
6. Další informace  
1. CO JE PŘÍPRAVEK IBALGIN 400  A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Přípravek Ibalgin 400 obsahuje léčivou látku ibuprofen, která patří do skupiny tzv. nesteroidních 
protizánětlivých léčiv. Zabraňuje tvorbě tkáňových působků, tzv. prostaglandinů, které jsou 
zodpovědné za vznik bolesti a zánětu a uvolňují se v místě poškození tkáně. 
Ibuprofen zmírňuje bolest a zánět různého původu. Ibuprofen rovněž tlumí horečku, která provází 
např. nemoci z nachlazení. 
Přípravek Ibalgin 400 se užívá např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při bolestivé menstruaci, při 
bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění, při poranění měkkých tkání jako je 
pohmoždění a podvrtnutí.  
Dále se Ibalgin 400 užívá při horečnatých stavech při chřipkových onemocněních a jako doplňková 
léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních.  
V případě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a páteře (artritidě a artróze) nebo 
měkkých tkání pohybového ústrojí provázených bolestivostí, zarudnutím, otokem a kloubní 
ztuhlostí se přípravek používá pouze na doporučení lékaře. 
Přípravek je vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě určen pro dospělé a dospívající nad 
12 let. Pro děti ve věku 6 – 12 let je vhodný přípravek s obsahem 200 mg ibuprofenu (Ibalgin 200), 
dětem do 6 let věku je určen  ibuprofen v suspenzi (Ibalgin sus). 


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
IBALGIN 400 UŽÍVAT  
Neužívejte přípravek Ibalgin 400 

- jestliže jste alergický/á ( přecitlivělý/á) na ibuprofen (léčivá látka přípravku Ibalgin 400) 
nebo na některou pomocnou látku přípravku a při přecitlivělosti na kyselinu 
acetylsalicylovou nebo některé jiné nesteroidní protizánětlivé léky, projevující se jako 
průduškové astma nebo kopřivka,  
- jestliže máte aktivní nebo opakující se vřed nebo krvácení do žaludku nebo dvanáctníku,   Strana 1 (celkem 5) 

při krvácení nebo proděravení v zažívacím traktu způsobených nesteroidními 
protizánětlivými léky v minulosti,  
- jestliže trpíte poruchou krvetvorby nebo poruchou srážlivosti krevní 
- jestliže máte závažné srdeční selhání. Přípravek nesmí užívat ženy v třetím trimestru těhotenství. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ibalgin 400 je zapotřebí  
- pokud trpíte těžší poruchou ledvin nebo jater,  
- při průduškovém astmatu i v klidovém stavu,  
- při některých onemocněních pojivové tkáně (tzv. kolagenózy),  
- při zánětlivém vředovém onemocnění trávicího ústrojí jako např. Crohnova choroba nebo 
ulcerózní kolitida, 
- při současné léčbě léky snižujícími srážení krve.  
- pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte 
rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký 
cholesterol nebo kouříte). 
Pokud se vás týká některý z výše uvedených bodů užívejte přípravek pouze na doporučení lékaře. 

Podávání některých nesteroidních protizánětlivých léčiv (mezi která Ibalgin 400 patří) může být 
spojeno s mírným zvýšením rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více 
pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte 
doporučenou dávku ani dobu léčby.  

Ibalgin 400 by se neměl  užívat současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky. 
U pacientů, u kterých se v minulosti vyskytl vřed žaludku nebo dvanáctníku, především pokud byla 
vředová choroba komplikována krvácením nebo perforaci zažívacího traktu, dále u starších pacientů 
a také u pacientů vyžadujících současnou léčbu nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové, by 
mělo být zváženo podání léků chránících sliznici žaludku a dvanáctníku.  
V průběhu léčení se ojediněle může vyskytnout krvácení ze zažívacího traktu, vřed nebo perforace. 
Vznik těchto stavů může, ale nemusí být provázen varovnými příznaky. Riziko vzniku krvácení, 
vředu nebo perforace v zažívacím traktu se zvyšuje se stoupající dávkou léku. Závažnost těchto 
poruch je obecně vyšší u starších pacientů.  
Pokud se u pacienta léčeného Ibalginem 400 objeví krvácení ze zažívacího traktu, musí být Ibalgin 
400 vysazen. 
Ženy, které plánují otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem. 
Přípravek Ibalgin 400 není vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě dávky určen dětem do 
12 let. 
 Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím, informujte svého lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, 
a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  
Účinky přípravku Ibalgin 400 potahované tablety a některých přípravků současně užívaných se 
mohou vzájemně ovlivňovat. Léky snižující srážlivost krve zvyšují riziko krvácení. Kyselina 
acetylsalicylová a jiné protizánětlivé léky,  kortikoidy a léky proti depresi ze skupiny SSRI zvyšují 
riziko vzniku nežádoucích účinků v oblasti zažívacího ústrojí včetně krvácení a vzniku žaludečního 
vředu. Ibuprofen může zvýšit hladinu lithia, digoxinu a fenytoinu (léku užívaného k léčbě epilepsie) 
v krvi a tím zvýšit jejich nežádoucí účinky. Ibuprofen může snižovat účinek léků používaných k 
léčení vysokého krevního tlaku a močopudných léků. Ibuprofen snižuje účinek léků snižujících 
hladinu kyseliny močové v krvi (např. probenecid, sulfinpyrazon). Léčivá látka ibuprofen může 
zvýšit toxicitu metotrexátu (léku proti rakovině a některým kloubním onemocněním), baklofenu 
(léku snižujícího svalové napětí)  a poškození ledvin způsobené podáváním cyklosporinu (léku 
užívaného po transplantaci). Při současném podávání s kalium šetřícími močopudnými léky může 
dojít ke zvýšení hladiny draslíku v krvi. Při současném podávání chinolonových antibiotik a 
nesteroidních antirevmatik se může zvýšit riziko vzniku křečí. 

  Strana 2 (celkem 5) 

Užívání  přípravku Ibalgin 400 s jídlem a pitím 
Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Jestliže se během 
léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem. 
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje a kouřit. 

Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék 
V prvním a druhém trimestru  těhotenství a při kojení užívejte přípravek  pouze na výslovné 
doporučení lékaře. Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o  užívání přípravku poradit s lékařem. 
Přípravek nesmí užívat ženy v třetím trimestru těhotenství. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje pozornost. 

Důležité informace o některých složkách přípravku Ibalgin 400 
Na pomocné látky obsažené v tomto přípravku se nevztahují žádná zvláštní upozornění. 


3. JAK SE PŘÍPRAVEK IBALGIN 400 UŽÍVÁ 
I. Doporučené dávkování při bolestech, při horečnatých onemocněních: 
Dospělí a dospívající nad 12 let užívají obvykle 1 potahovanou tabletu Ibalgin 400  3krát denně, a 
to 1 potahovanou tabletu jednorázově nebo podle potřeby, nejvýše 3 potahované tablety denně. 
Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny. 
Pokud bolesti nebo horečka při léčbě přípravkem Ibalgin 400 po 3-5 dnech neustupují nebo se 
zhorší, poraďte se o dalším postupu s lékařem Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 
dnů. 

II. Doporučené dávkování při léčbě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a páteře 
nebo mimokloubního revmatismu 
Přípravek se u těchto onemocnění užívá na doporučení lékaře, který stanoví i dávkování. 
Dospělí a dopívající nad 12 let obvykle užívají 1-2 potahované tablety Ibalgin 400 3krát denně. 
Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny. Účinek tablet můžete podpořit nanesením 
krému nebo gelu s obsahem ibuprofenu na postižené místo (např. klouby, svaly, šlachy, záda). 
Pokud se při léčení revmatických onemocnění, nedostaví v průběhu jednoho až dvou týdnů 
zlepšení, poraďte se s lékařem o dalším postupu. 

Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Jestliže se během 
léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibalgin 400 než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití potahovaných tablet dítětem vyhledejte lékaře. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ibalgin 400 
Pokud zapomenete vzít tabletu Ibalgin 400, užijte ji jakmile si vzpomenete. Mezi jednotlivými 
dávkami musí být minimální časový odstup 4 hodin. Nezdvojujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou tabletu. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ibalgin 400 nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  Strana 3 (celkem 5) 

Při užívání ibuprofenu (léčivé látky přípravku Ibalgin 400) se mohou vyskytnout následující 
nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu: 
Velmi často (možnost výskytu u více než u 1 pacienta z 10 léčených pacientů): pocit na zvracení, 
zvracení, pálení žáhy, průjem, zácpa,  nadýmání. 
Často (možnost výskytu u  1-10 pacientů ze 100 léčených pacientů): bolest v nadbříšku. 
Méně často (možnost výskytu u 1- 10 pacientů z 1000 léčených pacientů): bolest hlavy, závrať. 
Vzácně (možnost výskytu u 1 -10 pacientů z 10 000 léčených pacientů): zánět sliznice žaludku, 
žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, krvácení z trávicího traktu (projevuje se jako černá stolice v 
důsledku natrávené krve nebo krev ve stolici) 1, proděravění sliznice trávicího traktu, alergické 
reakce jako horečka, vyrážka, poškození jater, srdeční selhávání, otoky, sterilní zánět mozkových 
plen2, zúžení průdušek3, zánět slinivky břišní, poruchy vidění a vnímaní barev, tupozrakost, 
poškození jaterních funkcí4. Velmi vzácně (možnost výskytu u méně  než u 1 pacienta z 10 000 léčených pacientů): zánět sliznice 
ústní dutiny provázený vznikem vředů (ulcerózní stomatitida), nové vzplanutí zánětlivých 
onemocnění s tvorbou vředů na sliznici trávicího traktu (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida), 
pokles počtu krvinek nebo krevních destiček, zadržení vody a/nebo soli s otoky, nespavost, deprese, 
emoční labitita, palpitace (bušení srdce vnímané pacientem), snížení krevního tlaku, vysoký krevní 
tlak, zánět močového měchýře, přítomnost krve v moči, porucha funkce ledvin, zánět ledvin, 
nefrotický syndróm (soubor příznaků při onemocnění ledvin), puchýřovité kožní reakce.  

1 Tyto nežádoucí účinky mohou, ale nemusí být provázeny varovnými příznaky. Riziko vzniku 
těchto nežádoucích účinků stoupá se zvyšující se dávkou, je vyšší u starších pacientů, u osob, u 
kterých se v minulosti vyskytl žaludeční či dvanáctníkový vřed (zejména spojený s krvácením nebo 
perforací sliznice žaludku či dvanáctníku), dále u pacientů léčených dlouhodobě kyselinou 
acetylsalicylovou pro snížení srážlivosti krve. U těchto pacientů může lékař navrhnout současné 
podávání léčiv, které chrání sliznici trávicího traktu.      
2 Zejména u pacientů s onemocněním pojiva (systémový lupus erythematodes a některé typy 
kolagenóz). 
3 U pacientů s průduškovým astmatem. 
4 Poškození jaterních funkcí je obvykle přechodné. 

Léky ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv (mezi která Ibalgin 400 patří)  mohou být 
spojeny s mírným zvýšením rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. 

Jestliže se objeví kopřivka, náhle vzniklý otok kolem očí, pocit tísně na hrudníku nebo obtíže s 
dechem, dále bolesti v nadbřišku nebo poruchy vidění, případně při objevení se krvácení z trávicího 
traktu (zvracení krve nebo dočerna zbarvená stolice), přerušte užívání přípravku a okamžitě 
vyhledejte lékaře. 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK IBALGIN 400 UCHOVÁVAT  Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.  
Přípravek Ibalgin 400 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Blistr: Uchovávejte při teplotě do 25 oC, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem 
a vlhkostí. 
Lahvička: Uchovávejte při teplotě do 25 oC, v dobře uzavřené lahvičce, lahvičku uchovávejte 
v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
  Strana 4 (celkem 5) 

6. DALŠÍ INFORMACE  
Co přípravek Ibalgin 400 obsahuje 
Léčivou látkou je ibuprofenum 400 mg v 1 potahované tabletě. 

Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, předželatinovaný kukuřičný škrob, sodná sůl 
karboxymetylškrobu, kyselina stearová, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelóza 
, makrogol 6000, oxid titaničitý, erythrosin, simetikonová  
emulze SE 4 

Jak přípravek Ibalgin 400 vypadá a co obsahuje toto balení 
Ibalgin 400 jsou světle fialově červené potahované tablety. 
Velikost balení: 10, 12, 24, 30, 36, 48 a 100 potahovaných tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 23.10.2013   Strana 5 (celkem 5) 

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu IBALGIN 400

ČAJ ZE ŠALVĚJE 2%
Megafyt Čaj ze šalvěje por.spc.20x1.5gm
Přípravek je vhodný jako antihydrotikum k potlačení nežádoucího pocení, zejména nočního, při zá
43 Kč
42 Kč
IBALGIN 400
Ibalgin 400 por.tbl.flm.36x400mg
Přípravek Ibalgin se užívá např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při bolestivé menstruaci, při bo
69 Kč
PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ POMERANČ A ZÁZVOR
Paralen grip horký nápoj Pomer.zázv.por.gra.sol.12
K odstranění příznaků chřipky a akutních zánětů horních cest dýchacích, včetně horečky, bolesti
149 Kč
IBALGIN 400
Ibalgin 400 400mg tbl.flm.48
Přípravek Ibalgin 400 obsahuje léčivou látku ibuprofen, která patří do skupiny tzv. nesteroidní
89 Kč

Nedávno prohlížené produkty

IBALGIN 400 30%
Ibalgin 400 tbl.obd.100x400mg
Přípravek Ibalgin se užívá např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při bolestivé menstruaci, při bo
149 Kč
105 Kč