Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Bolest > Bolest kloubů, svalů a zad > Mazání na klouby a svaly > Ibuprofen Al 400 tbl.obd.100x400mg
IBUPROFEN AL 400

Ibuprofen Al 400 tbl.obd.100x400mg

Ibuprofen AL 400 je protizánětlivý léčivý přípravek, který snižuje horečku a ulevuje od bolesti (nesteroidní protizánětlivý/analgetický léčivý přípravek). Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 32020
Cena:
66 Kč
skladem 59 ks - IHNED K ODBĚRU
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Ibuprofen AL 400 je protizánětlivý léčivý přípravek, který snižuje horečku a ulevuje od bolesti (nesteroidní protizánětlivý/analgetický léčivý přípravek). Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

                                      Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls 
 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE  Ibuprofen AL 400 
(Ibuprofenum) 
potahované tablety  Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Ibuprofen AL 400 musíte užívat 
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3-5 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete
:  
1.  Co je Ibuprofen AL 400 a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ibuprofen AL 400 užívat  
3.  Jak se Ibuprofen AL 400 užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 

Jak Ibuprofen AL 400 uchovávat 
6.  Další informace  

1. CO JE IBUPROFEN AL 400 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ  Charakteristika 
Ibuprofen AL 400 je protizánětlivý léčivý přípravek, který snižuje horečku a ulevuje od bolesti 
(nesteroidní protizánětlivý/analgetický léčivý přípravek).  Indikace: 
Ibuprofen AL 400 se bez porady s lékařem smí používat při: 
•  lehké  až  středně  silné  bolesti  jako  např.  bolesti  hlavy  včetně  migrény,  bolesti  zad,  zubů, 
pooperační  bolesti,  při  bolestivé  menstruaci,  při  bolesti  svalů  a  kloubů  provázející  chřipková 
onemocnění 
•  horečce 
•  bolestivých otocích a zánětech po poranění jako např. pohmoždění nebo podvrtnutí  
Ibuprofen AL 400 se pouze na lékařský předpis smí používat při: 
•  akutním zánětu kloubů (akutní artritida), včetně záchvatů dny 
•  chronickém zánětu kloubů (chronická artritida), obzvláště revmatoidní artritidě 
•  ankylozující  spondylitidě  (Bechtěrevova  choroba)  a  jiných  zánětlivých  revmatických 
onemocněních páteře 
•  při degenerativních onemocněních kloubů a páteře (osteoartróza a spondyloartróza) provázených 
bolestí 
•  revmatismu měkkých tkání (mimokloubní revmatismus)   2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE IBUPROFEN AL 400 UŽÍVAT Neužívejte Ibuprofen AL 400
-    při dřívějším krvácení do trávicího ústrojí (gastrointestinálním krvácení) nebo proděravění 
(perforaci) v souvislosti s předchozí léčbou nesteroidními antirevmatiky. 
-   při aktivním nebo dříve se opakovaně vyskytujícím  vředu/krvácení (hemoragii) postihujícím 
žaludek nebo dvanáctník (dvě nebo více epizod prokázaného vředu nebo krvácení) 
-    při závažném srdečním selhání, 
-  při  známé  přecitlivělosti  na  léčivou  látku  ibuprofen  nebo  některou  pomocnou  látku  tohoto 
přípravku, 
-  u neobjasněné poruchy krvetvorby, 
-  při záchvatech astmatu, otoku nosní sliznice nebo kožní reakci, které se vyskytly v minulosti po 
podání acetylsalicylové kyseliny (aspirin) nebo jiného nesteroidního antirevmatika,   
-  u cerebrovaskulárního krvácení (krvácení do mozku) nebo jiného aktivního krvácení, 
-  při vážně snížené funkci jater nebo ledvin, 
-  v poslední třetině těhotenství, 
-  u dětí a mladistvích do 12 let. 
Přípravek Ibuprofen AL 400 byste neměl/a užívat  společně s jinými nesteroidními antirevmatiky 
včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy (určité protizánětlivé léky proti bolestem). Zvláštní opatrnosti při použití Ibuprofen AL 400 je zapotřebí pokud se Vás týká některý z níže uvedených stavů Za následujících podmínek můžete Ibuprofen AL 400 používat jen se zvláštními opatřeními (tj. delší 
intervaly mezi jednotlivými dávkami, snížení dávek, pod dohledem lékaře) a se zvláštní opatrností. 
Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás již vyskytly nebo vyskytnou během užívání přípravku,   
informujte o tom svého ošetřujícího lékaře, kterýVám poradí, zda je přípravek pro Vás vhodný nebo  
zda můžete v léčbě pokračovat.  Poraďte se s lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat   
-  pokud trpíte průduškovým astmatem,  
-  pokud současně užíváte přípravky, které mohou zvýšit riziko poškození žaludku (viz 
níže), 
-  při současné léčbě léky snižujícími srážení krve, 
-  pokud trpíte systémovým onemocněním lupus erytematodes (porucha imunitního 
systému) a jinými onemocněními pojivové tkáně (riziko vzniku aseptické meningitidy 
(zánět mozkových blan)), 
-  při zánětlivém vředovém onemocnění trávicího ústrojí jako např. Crohnova choroba 
nebo ulcerózní kolitida, 
-  pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo 
máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, 
vysoký cholesterol nebo kouříte), 
-  pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater.  Jakékoli riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba 
léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby. V průběhu léčení se ojediněle může vyskytnout krvácení ze zažívacího traktu, vřed nebo 
perforace. Vznik těchto stavů může, ale nemusí být provázen varovnými příznaky a může, ale 
nemusí jim předcházet závažné nežádoucí příhody z oblasti zažívacího traktu.  Riziko vzniku  krvácení, vředu nebo perforace v zažívacím traktu se zvyšuje se stoupající dávkou léku, je 
vyšší u osob, u kterých se v minulosti vyskytl  žaludeční nebo dvanáctníkový vřed a u starších 
pacientů. Některé současně užívané přípravky mohou zvyšovat riziko poškození žaludku nebo riziko 
krvácení (jiné nesteroidní protizánětlivé léky,  kortikoidy, léky  snižující srážlivost krve jako 
např. warfarin, léky proti depresi ze skupiny SSRI, nebo protidestičkové přípravky jako léky 
obsahující kyselinu acetylsalicylovou). U pacientů se zvýšeným rizikem poškození zažívacího 
traktu může lékař navrhnout současné podávání léčiv, které chrání sliznici trávicího traktu. 
Pokud se objeví krvácení ze zažívacího traktu, je třeba léčbu Ibuprofenem AL 400 ihned 
přerušit a vyhledat lékaře. Přípravek patří do skupiny léků ( nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost 
u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě. 


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Účinky  přípravku  Ibuprofen  AL  400  potahované  tablety  a  některých  přípravků  současně 
užívaných se mohou vzájemně ovlivňovat.  Poraďte se se svým lékařem pokud během léčby přípravkem Ibuprofen AL 400 současně 
užíváte: 
-  kyselinu acetylsalicylovou (acylpyrin) nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky 
-  kortikosteroidy 
-  antihypertenziva (k léčbě vysokého krevního tlaku) 
-  ACE inhibitory (přípravky k léčbě srdečních onemocnění a vysokého krevního tlaku) 
-  diuretika (močopudné léky) 
-  antikoagulancia (tlumí krevní srážlivost) 
-  protidestičkové léky (snižují funkci krevních destiček a zabraňují tak tvorbě krevních 
sraženin) 
-  selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (tzv. SSRI – k léčbě deprese) 
-  některá antibiotika (chinolonová antibiotika a aminoglykosidy k léčbě bakteriálních 
infekcí) 
-  deriváty sulfonylurey (k léčbě cukrovky) 
-  přípravky obsahující lithium 
-  metotrexát (lék potlačující růst buněk) 
-  mifepriston (přípravek k ukončení těhotenství) 
-  sulfinpyrazon a probenecid (léky podporující vylučování kyseliny močové) 
-  cyklosporin, takrolimus (k potlačení imunitních reakcí) 
-  zidovudin (k léčbě HIV infekcí) 
-  digoxin (k léčbě srdečního selhání) 
-  fenytoin (k léčbě epilepsie) 
-  baklofen (ke snížení svalového napětí). Užívání přípravku Ibuprofen AL 400 s jídlem a pitím
  Tablety se užívají celé, nerozkousané a zapijí se  dostatečným množstvím tekutiny. Není vhodné 
užívat ibuprofen na lačný žaludek. V případě zvýšené citlivosti žaludku se doporučuje užívat 
ibuprofen s jídlem. 
Během léčby ibuprofenem byste,neměl(a) pít alkoholické nápoje. 

Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Těhotenství 
Ibuprofen se nesmí užívat v poslední třetině těhotenství vzhledem ke zvýšenému riziku komplikací pro 
matku a dítě. V první a druhé třetině těhotenství smíte ibuprofen užívat pouze na výslovné doporučení 
svého  lékaře.  Jestliže  v průběhu  dlouhodobého  užívání  ibuprofenu  otěhotníte,  oznamte  to  svému 
lékaři. Kojení 
Krátkodobé užívání přípravku v doporučených dávkách během kojení je možné. Ibuprofen přestupuje 
do  mateřského  mléka  jen  ve  velmi  malém  množství.  Ovlivnění  kojeného  dítěte  není  proto 
pravděpodobné a ani nebylo dosud pozorováno. O dlouhodobé léčbě kojících žen není dostatek údajů, 
v případě potřeby dlouhodobého užívání se musíte poradit s lékařem.  
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Při vyšších dávkách může ibuprofen vyvolávat nežádoucí účinky na centrální nervový systém, např. 
únavu  a  závratě,  a  tak  může  být  u  jednotlivých  pacientů  omezena  jejich  schopnost  řídit  motorová 
vozidla a obsluhovat stroje. Tento efekt je navíc zesílen alkoholem. Nebudete schopni tak rychle a 
přesně reagovat na náhlé, nepředvídatelné situace. Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky vyskytnou, 
neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje a nepracujte bez opory. 


3. JAK SE IBUPROFEN AL 400 UŽÍVÁ Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů této příbalové informace nebo svého lékaře. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Pokud  Vám  lékař  nepředepsal  užívat  přípravek  jinak,  dodržujte  pokyny  uvedené  níže,  aby  léčba 
přípravkem Ibuprofen AL 400 byla účinná a bezpečná. Dospělí a dospívající od 12 let: 
Obvyklá denní dávka užívaná k léčbě bolesti nebo horečky je 1 potahovaná tableta Ibuprofenu AL 400  
jako jednorázová dávka nebo až třikrát denně s odstupem 4-6 hodin mezi jednotlivými dávkami. 
U  revmatických  onemocnění  se  denní  dávka  obvykle  pohybuje  od  1200-1600  mg,  avšak  přesnou 
dávku vždy určí  lékař, který ji může zvýšit až do 2400 mg, rozdělených do několika dávek. Dávka 
2400 mg denně by neměla být překročena. 
U starších pacientů (nad 65 let) není nutná úprava dávkování.  Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny.  Přípravek Ibuprofen AL 400 není určen dětem a dospívajícím do 12 let věku. Jak dlouho se Ibuprofen AL 400 užívá? 
Pokud horečka neustupuje do 3 dnů a bolest do 5 dnů nebo se vyskytnou jakékoliv neobvyklé reakce, 
poraďte se s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní. 
Při  užívání  přípravku  bez  lékařského  předpisu  je  maximální  denní  dávka  omezena  na  1200  mg  (3 
tablety) na den. Tato dávka nesmí být bez doporučení lékaře překročena.   
Délku terapie při léčení revmatických onemocnění určí Váš ošetřující lékař. Revmatická onemocnění mohou vyžadovat delší dobu podávání Ibuprofen AL 400.   
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibuprofen AL 400, než jste měl(a) Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek
Ibuprofen AL 400 Pokud jste si zapomněli vzít Ibuprofen AL 400, neužívejte v dalším časovém termínu více tablet, než 
Vám bylo doporučeno. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ibuprofen AL 400  
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i Ibuprofen AL 400 nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky se vyskytly v následující frekvenci: 
Velmi často: více než 1 z 10 pacientů, léčených tímto léčivým přípravkem. 
Často: méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 pacientů, léčených tímto přípravkem. 
Méně často: méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1000 pacientů, léčených tímto přípravkem. 
Vzácně: méně než 1 z 1000, ale více než 1 z 10 000 pacientů, léčených tímto přípravkem. 
Velmi vzácně: méně než 1 z 10 000 pacientů, léčených tímto léčivým přípravkem. U  následujících  nežádoucích  účinků  je  třeba  brát  ohled  na  to,  že  jsou  převážně  závislé  na  dávce  a 
individuálně  rozdílné.  Obzvláště  riziko  výskytu  krvácení  v žaludku  a  ve  střevě  (vředy,  defekty 
sliznice,  zánětlivá  onemocnění  žaludeční  sliznice)  je  závislé  na  velikosti  dávky  a  délce  léčby. 
Žaludeční/duodenální  vředy,  perforace  nebo  krvácení,  někdy  s následkem  smrti,  mohou  nastat 
obzvláště u starších pacientů. Velmi často se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: 
-  Zažívací obtíže jako pálení žáhy, bolesti břicha, nevolnost, nadýmání, zvracení, průjem, zácpa a 
menší krvácení do žaludku a střev, které může výjimečně vést k anémii (chudokrevnosti). Často se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky: 
-  Žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, podle okolností s krvácením a perforací. 
Pokud máte silnější bolest v nadbřišku, zvracíte krev nebo máte krvavou a/nebo černou stolici, musíte 
okamžitě přestat užívat Ibuprofen AL 400 a informovat Vašeho lékaře. 
-  Vřídky v ústech, exacerbace kolitidy (zánět tlustého střeva) a Crohnova choroba. 
-  Bolesti hlavy, závratě, nespavost, vzrušení, vznětlivost a únava. Občas se vyskytují tyto nežádoucí účinky: 
-  Zvýšené  hromadění  vody  ve  tkáních  s  tvorbou  otoků,  obzvláště  u  pacientů  s vysokým  krevním 
tlakem nebo s nedostatečností ledvin. 
-  Nefrotický syndrom (hromadění vody v těle (otoky) a vysoký obsah bílkovin v moči). 
-  Zánětlivé onemocnění ledvin (intersticiální nefritida), která může vyústit v akutní nedostatečnost 
ledvin. Snížený výdej moči, hromadění tekutin v těle (otoky) a vylučování nadměrného množství  bílkovin močí (nefrotoxický syndrom) mohou být příznaky onemocnění ledvin, které může vyústit 
až k selhání ledvin.  
Pokud se u Vás některé příznaky objevily nebo zhoršily, okamžitě přestaňte užívat Ibuprofen AL 400 
a vyhledejte lékaře. 
-  Reakce  z přecitlivělosti  s kožními  vyrážkami  a  svěděním  kůže  a  rovněž  i  astmatické  záchvaty 
(případně s poklesem krevního tlaku). 
-  Poruchy vidění. 
-  Gastritida (zánět žaludku). 
V těchto případech okamžitě vyhledejte lékaře a přestaňte užívat Ibuprofen AL 400.   
Velmi vzácně se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky: 
-  Zánět jícnu. 
-  Rozvoj zúžení připomínajících membránu v tenkém a tlustém střevě. 
-  Vážné kožní reakce jako kožní vyrážky se zarudnutím a puchýřky (např. Erythema multiforme, 
Steven-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza/Lyellův syndrom). Ve výjimečných 
případech může dojít k těžké kožní infekci a napadení měkkých tkání při infekci varicelou 
(plané neštovice).   
-  Postižení ledvinné tkáně (nekróza papily), zejména při dlouhodobé léčbě. 
-  Zvýšení koncentrace kyseliny močové v krvi. 
-  Postižení jater, obzvláště při dlouhodobé léčbě, selhání jater, zánět jater (hepatitida). 
  Při dlouhodobém užívání by jaterní funkce měly být pravidelně kontrolovány. 
-  Vysoký  krevní  tlak,  bušení  srdce,  otok  (kumulace  tekutin),  srdeční  selhání  (srdeční 
nedostatečnost) , infarkt myokardu. 
Pokud se u Vás některé příznaky objevily nebo zhoršily, okamžitě přestaňte užívat Ibuprofen AL 400 a 
vyhledejte lékaře. 
-  Poruchy krvetvorby (anemie, leukopenie, trombocytopenie, pancytopenie, agranulocytoza). První 
příznaky mohou být: teplota, bolest v krku, povrchová poranění v ústech, chřipkové obtíže, velká 
únava, krvácení z nosu a krvácení z kůže. 
V těchto  případech  okamžitě  přestaňte  užívat  tento  léčivý  přípravek  a  navštivte  Vašeho  lékaře.  Bez 
doporučení lékaře neužívejte ani jiné přípravky proti bolesti a teplotě. 
Krevní obraz by vám měl být v průběhu dlouhodobé léčby pravidelně kontrolován. -  Těžké reakce z přecitlivělosti. Ty se mohou projevit jako: otok obličeje, otok jazyka, vnitřní otok 
hrtanu  se  zúžením  dýchacích  cest,  dušnost,  zrychlení  srdeční  akce,  pokles  krevního  tlaku  až 
k hrozícímu šoku. 
Pokud  se  vyskytne  jakýkoli  z těchto  příznaků,  dokonce  i  po  prvním  použití,  okamžitě  vyhledejte 
lékařskou pomoc. 
-  Pískání v uších (tinitus), poruchy sluchu. 
-  Psychotické reakce, deprese.
-  Ztráta vlasů. 
-  Příznaky  zánětu  mozkových  blan  (aseptická  meningitida)  jako  jsou  bolesti  hlavy,  nevolnost, 
zvracení,  teplota,  ztuhlost  šíje  nebo  poruchy  vědomí.  Predisponovaní  se  zdají  být  pacienti 
s autoimunitními onemocněními (systémový lupus erythematodes). Velmi vzácně se dále mohou objevit tyto nežádoucí účinky: 
-  ve spojení  s  podáním  určitých  protizánětlivých  látek  (nesteroidních  protizánětlivých  léčivých 
přípravků, ke kterým patří i Ibuprofen AL 400) bylo zaznamenáno zhoršení infekčního zánětu (např. 
vznik nekrotizující fascitidy). 
Pokud se objeví či zhorší známky infekce (zčervenání, otoky, horkost, bolest, teplota) během léčby 
Ibuprofenem AL 400, prosím, okamžitě o tom informujte Vašeho lékaře. Prosím, dodržujte instrukce uvedené u jednotlivých nežádoucích účinků. Po léčbě byly pozorovány také zažívací obtíže, jako např. nevolnost, zvracení, bolesti břicha, pálení 
žáhy, nadýmání, průjem, zácpa, černá stolice, zvracení krve, vřídky v ústech (ulcerativní stomatitida), 
nové vzplanutí (exacerbace) zánětu tlustého střeva (kolitidy) a Crohnovy choroby.   
Léky jako je Ibuprofen AL 400 mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových 
cévních příhod. Případný výskyt těchto nežádoucích účinků nebo jejich zhoršení, prosím, oznamte ošetřujícímu lékaři 
a okamžitě přerušte užívání. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 5. JAK IBUPROFEN AL 400 UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25°C, uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. 
Přípravek nesmí být užíván po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. 6. DALŠÍ INFORMACE  
Co Ibuprofen AL 400 obsahuje  
Léčivá látka: Ibuprofenum 400 mg v 1 potahované tabletě Pomocné  látky:  Magnézium-stearát,  kukuřičný  škrob,  sodná  sůl  karboxymethylškrobu, 
hydroxypropylmethylcelulóza, makrogol 400, makrogol 6 000.   
Jak přípravek Ibuprofen AL 400 vypadá a co obsahuje toto balení Přípravek Ibuprofen AL 400 jsou bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety. Balení obsahuje 10, 30, 50 nebo 100 potahovaných tablet. 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Aliud Pharma GmbH 
Gottlieb-Daimler-Strasse 19 
D-89150 Laichingen, Německo Výrobce: 
STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse  2-18, Bad Vilbel, Německo   Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
15.11.2012  

Document Outline

Ibuprofen AL 400 V příbalové informaci naleznete: Charakteristika Indikace: 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE IBUPROFEN AL 400 UŽÍVAT Zvláštní opatrnosti při použití Ibuprofen AL 400 je zapotřebí pokud se Vás týká některý z níže uvedených stavů Těhotenství a kojení Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 3. JAK SE IBUPROFEN AL 400 UŽÍVÁ Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibuprofen AL 400, než jste měl(a) Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ibuprofen AL 400 Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ibuprofen AL 400 Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i Ibuprofen AL 400 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 5. JAK IBUPROFEN AL 400 UCHOVÁVAT Tato příbalová informace byla naposledy schválena

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu IBUPROFEN AL 400

PANADOL EXTRA 14%
Panadol Extra 500mg/65mg tbl.flm. 10 CZ
Přípravek je vhodný k úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, revmatických a s
50 Kč
43 Kč
BAYFLEX 11%
Bayflex 1178mg por.tbl.flm.30x1178mg
Symptomatická léčba mírné až středně těžké osteoartrózy kolene. Glukosamin není indikován k léč
319 Kč
285 Kč
ASPIRIN C 7%
Aspirin C por.tbl.eff.20
Přípravek snižuje tvorbu prostaglandinů, a tím působí proti bolesti, snižuje horečku a potlačuj
213 Kč
199 Kč
Koňská mast hřejivá 500ml
Koňská mast hřejivá 500ml
Bylinný balzám ve formě gelu, proti bolestem kloubů, svalů, šlach a páteře. Obsahuje 25 druhů b
241 Kč

Nedávno prohlížené produkty

IBUPROFEN AL 400
Ibuprofen Al 400 tbl.obd.100x400mg
Ibuprofen AL 400 je protizánětlivý léčivý přípravek, který snižuje horečku a ulevuje od bolesti
66 Kč