Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Kůže a nehty > Plíseň nehtů a kůže > Imazol Plus drm.crm.1x30g
IMAZOL PLUS

Imazol Plus drm.crm.1x30g

Imazol Plus, který je vhodný k léčbě plísňových a bakteriálních infekcí na kůži v meziprstí na nohou a v kožních záhybech. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 16896
Cena:
145 Kč
skladem 3 ks - IHNED K ODBĚRU
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Imazol Plus, který je vhodný k léčbě plísňových a bakteriálních infekcí na kůži v meziprstí na nohou a v kožních záhybech. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls  
 
 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE  Imazol Plus krém  

(clotrimazolum, hexamidini diisetionas) 
 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Imazol Plus musíte používat pečlivě 
podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.  
- Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete:  
1.  Co je Imazol Plus a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Imazol Plus používat  
3.  Jak se Imazol Plus používá  
4.  Možné nežádoucí účinky 

Jak Imazol Plus uchovávat  
6.  Další informace  
 
1. CO JE IMAZOL PLUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Imazol  Plus  je  krém  určený  na  léčbu  kožních  houbovitých  (mykotických)  onemocnění,  které  jsou 
doprovázené  bakteriálními  infekcemi  (např.  houbovité  onemocnění  mezi  prsty  rukou  a nohou,  tzv. 
interdigitální mykózy). Imazol Plus obsahuje dvě účinné látky - klotrimazol (proti citlivým původcům 
houbovitých  onemocnění)  a  hexamidin  (proti  citlivým  původcům  doprovodných  bakteriálních 
infekcí). 
 
K vzniku kožních houbovitých  onemocnění dochází nadměrným rozmnožením hub, které se běžně  na 
kůži vyskytují. Onemocnění se může projevit pálením, svěděním, olupováním a bolestivým zánětem 
kůže. Diagnózu kožních houbovitých  onemocnění může spolehlivě určit jen Váš lékař. 
 
 
2. ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  IMAZOL  PLUS 
POUŽÍVAT 
 Nepoužívejte Imazol Plus 
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na klotrimazol, hexamidin-diisetionát, na příbuzné léčivé  
látky (amidiny) nebo na kteroukoli další složku přípravku Imazol Plus 
- přímo na žalud penisu (glans penis) Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Imazol Plus je zapotřebí 
Imazol Plus by se nemá používat v okolí očí. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Stránka 1 z 3  Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Imazol Plus může snížit účinnost  některých antibiotik (amfotericin a jiná polyenová antibiotika jako 
nystatin, natamycin). 
 
Kosmetické výrobky, které byste neměli používat po dobu  léčby 
Poraďte  se  se  svým  lekářem  nebo  lekárníkem  před  použitím  jakéhokoli  deodorantu  nebo  jiného 
kosmetického  výrobku  na  postižená  místa  na  kůži.  V případě  takovéhoto  použití  se  nedá  vyloučit 
snížení účinnosti léku Imazol Plus. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Imazol Plus používejte v těhotenství a po dobu kojení vždy podle pokynů Vašeho lékáře. 
Kojící    matky  by  si  neměly  natírat  Imazol  Plus  přímo  na  bradavky  nebo  do jejich  okolí,  aby  se 
zabránilo přímému kontaktu dítěte s lékem. 
 
 
3. JAK SE IMAZOL PLUS POUŽÍVÁ Vždy  používejte  přípravek  Imazol  Plus  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Pokuď Vám lékář nepředepíše jinak, používejte krém Imazol Plus následovně: 
 
-  Naneste  Imazol  Plus  v tenké  vrstvě  na  postižená  místa  na  kůži  jednou  nebo  2-krát  denně   
(nejlépe ráno nebo ráno a večer). - Po nanesení krému na postižená místa ho jemně rozetřete také po okrajích postižených míst na 
kůži. Většinou je    dostačující vytlačit 0,5 cm krému na ošetření plochy velikosti dlaně.  Trvání léčby: 
Pro úspěšný výsledek léčby je nezbytné používat krém pravidelně a dostatečně dlouho. 
 
Neměli  byste  ukončit  léčbu  ihned  po  potlačení  zánětlivých  projevů  nebo  po  vymizení  příznaků 
onemocnění.  Nadále  pokračujte  v léčbě  minimálně  po  dobu  následujících  3  týdnů,  aby  se  zabránilo 
opětovnému vzniku infekce. 
 
Když  se  příznaky  Vašeho  onemocnění  zhorší  nebo  se  nezlepší  do  7  dnů,  musíte  kontaktovat 
svého lékaře. 
 
Děti a starší lidé: 
Při používání léku Imazol Plus u dětí a starších lidí nebyl zaznamenán nárůst vedlejších účinků nebo 
zesílení  jejich projevů, proto není potřebné v těchto věkových kategoriích měnit dávkování léku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Imazol Plus nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při používání léku Imazol Plus se mohou vyskytnout následující vedlejší účinky: 
 
Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 léčených pacientů) 
Stránka 2 z 3  - příznaky podráždění kůže (zčervenání, pálení nebo štípání a alergický kontaktní zánět kůže)  
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
 
5. JAK PŘÍPRAVEK IMAZOL PLUS UCHOVÁVAT  Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
Přípravek  Imazol  Plus  nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  krabičce  za  EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nepoužívejte déle než 4 týdny od prvního otevření. 
 
Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. DALŠÍ INFORMACE  
Co přípravek Imazol Plus obsahuje 
 
- Léčivými látkami jsou clotrimazolum a hexamidini diisetionas.  1 g krému obsahuje 10 mg clotrimazolum a 2,5 mg hexamidini diisetionas. - Pomocnými  látkami  jsou  oktyldodekanol,  dimetikon  350,  glycerol-monodistearát, 
stearomakrogol-250-stearát,  stearomakrogol  1000,  kyselina  octová  99%,  natrium-acetát,  čištěná 
voda. Jak přípravek Imazol Plus vypadá a co obsahuje toto balení 
Imazol Plus je bílý homogenní neprůhledný krém se slabým charakteristickým zápachem. 
Imazol Plus je dostupný v tubě obsahující 30 g krému. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
SPIRIG Eastern a.s., Bratislava, Slovenská republika 
 
Výrobce 
Movianto Česká republika s.r.o., Podolí, Česká republika 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena  
9.5.2012 
Stránka 3 z 3 

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu IMAZOL PLUS

EXODERIL 29%
Exoderil drm.crm.1x30g
Přípravek patří do skupiny léčiv zvaných dermatologika, antimykotika. Exoderil je antimykotický
206 Kč
147 Kč
CANESPOR 1X DENNĚ 16%
Canespor 1x denně roztok drm.sol.1x15ml
Léčivá látka přípravku Canespor 1x denně, krém je lokální antimykotikum se širokým spektrem úči
181 Kč
152 Kč
CANESTEN
Canesten krém crm.1x20g/200mg
Přípravek působí proti choroboplodným houbovitým mikroorganizmům, včetně dermatofytů, kvasinek
145 Kč

Nedávno prohlížené produkty

IMAZOL PLUS
Imazol Plus drm.crm.1x30g
Imazol Plus, který je vhodný k léčbě plísňových a bakteriálních infekcí na kůži v meziprstí na
145 Kč