Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Nachlazení a chřipka > Kašel > Vykašlávání a zahlenění > NAC AL 600 Šumivé Tablety por.tbl.eff.10x600mg
NAC AL 600 ŠUMIVÉ TABLETY

NAC AL 600 Šumivé Tablety por.tbl.eff.10x600mg

Lék k uvolněrú vazkého hlenu při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 32857
Cena:
102 Kč
do 2 dnů
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Lék k uvolněrú vazkého hlenu při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

 
sp.zn.sukls 
 
Příbalová informace –  VP    
Informace pro použití, čtěte pozorně!     
NAC AL 600 šumivé tablety 
(Acetylcysteinum) 
Šumivé tablety  Milá pacientko, milý paciente, 
prosím,  čtěte  pozorně  následující  informaci,  protože  obsahuje  důležité  údaje  pro 
používání tohoto léku. S případnými dalšími otázkami se obracejte, prosím, na vašeho 
lékaře nebo lékárníka. 
 Držitel rozhodnutí o registraci/Výrobce 
ALIUD PHARMA GmbH  
Gottlieb – Daimler – Str. 19 
D – 89150 Laichingen 
Německo  Výrobce 
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo  Složení 
Léčivá látka: Acetylcysteinum 600 mg v 1 šumivé tabletě 
Pomocné  látky:  Dihydrogen-citronan  sodný,  hydrogenuhličitan  sodný,  aspartam, 
povidon 25, makrogol 6000, citronové aroma 
 
  
Indikační skupina 
Indikační skupina: mukolytikum, expektrorans 
 Charakteristika 
Acetylcystein  zkapalňuje  hustý  hlen  v průduškách,  podporuje  vykašlávání 
nahromaděného sekretu a může přispět k zmírnění dráždění na kašel.         
Indikace 
Lék  k uvolnění  vazkého  hlenu  při  akutních  a  chronických  onemocněních  dýchacích 
cest.  Kontraindikace 
Kdy nesmíte přípravek NAC AL 600 šumivé tablety užívat? 
Přípravek  nesmíte  užívat  pokud  víte  o  své  přecitlivělosti  na  acetylcystein  nebo  na 
jinou součást přípravku.  Na co musíte dbát během těhotenství a při kojení? 
Zatím  nejsou  dostatečné  zkušenosti  s  používáním  NAC  AL  600  šumivé  tablety  v 
těhotenství  a  při  kojení. Za  těchto  podmínek  by  neměl  být  přípravek  užíván,  ledaže 
lékař rozhodne, že použití léku je naprosto nezbytné.  Co musíte brát v úvahu při léčení dětí? 
Vzhledem  k  vysokému  obsahu  léčivé  látky  není  přípravek  NAC  AL  600  šumivé 
tablety vhodný pro děti do 14 let. 
 Nežádoucí účinky 
Jaké nežádoucí účinky může NAC AL 600 šumivé tablety vyvolat? 
Velmi zřídka může vzniknout pálení žáhy, nevolnost, zvracení a průjem. 
V ojedinělých případech došlo k zánětům sliznice ústní (stomatitis), k bolestem hlavy 
a  šumění  v  uších  (tinnitus).  Existují  ojedinělé  zprávy,  že  po  podání  acetylcysteinu 
vznikly  reakce  z  přecitlivělosti,  např.  svědění,  kopřivka  (utrikaria),  kožní  vyrážka 
(exantém,  rush),  dušnost,  spasmus  průdušek,  zrychlení  srdečního  tepu  a  pokles 
krevního  tlaku;  ojedinělé  zprávy  o  spasmu  průdušek  se  týkaly  převážně  pacientů  s 
zvýšenou  reaktivitou  průdušek  při  průduškovém  astmatu  (tzv.  hyper-respondeři, 
zvýšená citlivost průdušek vůči různým dráždivým faktorům). 
V souvislosti s podáváním acetylcysteinu bylo ojediněle zaznamenáno krvácení, a to 
částečně v rámci celkové přecitlivělosti. 
Zpozorujete-li  u  sebe  některý  z  uvedených  nežádoucích  účinků  nebo  jinou 
neobvyklou reakci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.  Jaká opatření jsou nutná pokud se objeví nežádoucí účinky? 
Při  prvním  náznaku  přecitlivělosti  se  nesmí  přípravek  NAC  AL  600  šumivé  tablety 
dále  užívat.  Informujte  svého  lékaře,  který  posoudí  závažnost  příznaků  a  podle 
potřeby rozhodne o vhodných opatřeních. 
         Interakce 
Které  jiné  léky  ovlivňují  účinky  NAC  AL  600  šumivé  tablety  a  jak  ovlivňuje  tento 
přípravek působení jiných léků? 
Uvědomte  si,  že  následující  údaje  se  mohou  vztahovat  i  k  lékům,  které  jste  užívali 
krátce před užíváním acetylcysteinu. 
Je nutné pečlivě zvážit vhodnost současného použití NAC AL 600 šumivé tablety a 
přípravků,  které  kašel  tlumí  (antitusika),  protože  může  dojít  k  nebezpečnému 
městnání hlenu v dýchacích cestách. 
Tetracyklin  (hydrochloid)  lze  podávat  pouze  odděleně,  nejméně  s  2-hodinovým 
časovým odstupem od užívání NAC AL 600 šumivé tablety (neplatí pro doxycyklin). 
Současné  podávání  NAC  AL  600  šumivé  tablety  a  nitroglycerinu  může  zesílit 
působení  nitroglycerinu  na  rozšíření  cév  a  zředění  krve  (zesiluje  útlum  shlukování 
krevních destiček). 
 Návod k správnému dávkování 
Uvedené  pokyny  platí,  pokud  váš  lékař  neurčí  jinak.  Dodržujte  prosím  následující 
pokyny, jinak by lék nemohl správně působit. 
Jaké množství NAC AL 600 šumivé tablety máte užívat a jak často? 
Dospělí a mládež od 14 let: 2 x denně  nebo 1 x denně 1 šumivou tabletu (tj. 600 
mg acetylcysteinu na den). 
Jak a kdy máte NAC AL 600 šumivé tablety užívat? 
Tablety NAC AL 600 šumivé tablety se užívají po jídle rozpuštěné ve sklenici vody. 
Upozornění:  Dostatečný  přívod  tekutiny  zlepšuje  účinek  přípravku  na  uvolňování 
hlenu. 
Jak dlouho máte přípravek NAC AL 600 šumivé tablety užívat? 
Bez porady s lékařem smí dospělí a děti starší 14 let užívat přípravek nejdéle 5 dnů. 
Pokud se stav onemocnění po této době nezlepší, je nutná porada s lékařem.   Důležitá upozornění a varování 
Na co ještě musíte dbát? 
U fenylketonurie, což je dědičné onemocnění látkové výměny, je nutné mít na zřeteli, 
že  lék  obsahuje  aspartamové  sladidlo.  V  jedné  šumivé  tabletě  je  11.22  mg 
fenylalaninu. 
Na co musíte dbát při řízení motorových vozidel, při práci ve výškách a při obsluze 
strojů? 
Není důvod ke zvláštním opatřením. 
Co  máte  dělat  došlo-li  k požití  velkých  dávek  NAC  AL  600  šumivé  tablety  (úmyslné 
nebo náhodné předávkování)? 
Při  náhodném  nebo  úmyslném  předávkování  se  mohou  dostavit  příznaky  místního 
podráždění,  jako  jsou  pálení  žáhy,  bolesti  žaludku,  nevolnost,  zvracení  a  průjem.        Zatím však, ani při extremním předávkování, nebyly zaznamenány závažné nežádoucí 
účinky a příznaky intoxikace. 
Při pochybnostech se poraďte s lékařem. 
 
Co máte dělat, když jste užili  malou dávku NAC AL  600 šumivé tablety nebo jste si 
některou dávku zapomněli vzít? 
Pokud jste zapomněli vzít jednu dávku NAC AL 600 šumivé tablety nebo jste si vzali 
příliš malou dávku, pokračujte při další dávce podle předpisu. 
 
Uchovávání 
 
Uchovávejte  tento přípravek mimo dosah a dohled dětí! 
Nepoužívejte    tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  štítku  a 
krabičce za výrazem  „použitelné do“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25° C v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl 
přípravek  chráněn před světlem a vlhkostí. 
Po vyjmutí tablety, víčko tuby řádně uzavřete ! 
Po rozpůlení tablety musí být zbylá polovina tablety neprodleně vrácena do tuby a 
tuba musí být ihned dobře uzavřena. 
Po první otevření tuby spotřebujte do 3 měsíců. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu. 
Zeptejte  se    svého  lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato 
opatření pomáhají chránit  životní prostředí. 
 
Balení a druh obalu 
NAC AL 600 šumivé tablety:
  
 10 šumivých tablet 
 20 (2 x 10) šumivých tablet  Na lékařský předpis: 
 50 (5 x 10) šumivých tablet  Datum poslední revize příbalové informace: 23.10.2013 
Máte-li jakékoliv další dotazy, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.       

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu NAC AL 600 ŠUMIVÉ TABLETY

ROBITUSSIN EXPECTORANS NA ODKAŠLÁVÁNÍ 35%
Robitussin Expectorans odkašl.100mg/5ml sir.100ml
Sirup - Tmavě červenohnědě zbarvená sirupovitá tekutina s charakteristickou vůní a chutí višní.
162 Kč
105 Kč
ACC LONG 25%
ACC Long tbl.eff.10x600mg (FST)
Šumivé tablety s vůní po ostružinách. Léčivá látka acetylcystein rozpouští všechny složky, kter
143 Kč
107 Kč
BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN 4%
Bronchipret Tymián a Břečťan sirup sir.1x100ml
Bronchipret tymián a břečťan sirup je rostlinný léčivý přípravek na léčbu zánětlivých onemocněn
180 Kč
173 Kč
HEDELIX S.A.
Hedelix s.a. gtt.1x20ml
Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný k podpůrné léčbě jako expektorans při kašli prová
80 Kč

Nedávno prohlížené produkty

NAC AL 600 ŠUMIVÉ TABLETY
NAC AL 600 Šumivé Tablety por.tbl.eff.10x600mg
Lék k uvolněrú vazkého hlenu při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest. Čtěte pozo
102 Kč