Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Dětské potíže > Horečka a bolest > Nurofen pro děti Active por.tbl.dis.12x100mg
NUROFEN PRO DĚTI ACTIVE

Nurofen pro děti Active por.tbl.dis.12x100mg

Nurofen pro děti Active se používá jako antipyretikum na snížení horečky a také jako analgetikum u mírných až středně těžkých bolestí jako jsou bolesti hlavy, bolesti zubů, bolesti při menstruaci, bolesti zad a pooperačních bolestí. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 107702
Cena:
135 Kč
skladem 1 ks - IHNED K ODBĚRU
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Nurofen pro děti Active se používá jako antipyretikum na snížení horečky a také jako analgetikum u mírných až středně těžkých bolestí jako jsou bolesti hlavy, bolesti zubů, bolesti při menstruaci, bolesti zad a pooperačních bolestí. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls 
 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
NUROFEN PRO DĚTI ACTIVE 
(Ibuprofenum) 
 
Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci,  protože  obsahuje  pro  vás  důležité 
údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Nurofen pro děi Active 
musíte podávat pečlivě podle návodu, aby Vášemu dítěti co nejvíce prospěl. 
- Ponechte  si  příbalovou  informaci  pro  případ,  že  si  ji  budete  potřebovat  přečíst 
znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se příznaky vašeho dítěte zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit 
s lékařem.  
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 
všimnete  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
-  V příbalové informaci naleznete:  
1.  Co je Nurofen pro děti Active a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen pro děti Active užívat  
3.  Jak se Nurofen pro děti Active užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 

Jak Nurofen pro děti Active uchovávat  
6.  Další informace 
 
1. CO JE  NUROFEN PRO DĚTI ACTIVE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
 
Nurofen  pro  děti  Active  patří  mezi  léky  označené  jako  analgetika,  antipyretika, 
nesteroidní  antirevmatika  (k  tlumení  zánětu,  bolesti  a  horečky).  Obsahuje  léčivou  látku 
ibuprofen, která tiší bolest, má protizánětlivé účinky a snižuje  horečku. Ibuprofen brání 
tvorbě některých látek (prostaglandinů), které se v organismu podílejí na vzniku bolesti 
zvýšené teploty a zánětu.  
  Nurofen pro děti Active se užívá  
-  k tlumení  mírných  a  středně  silných  bolestivých  stavů  jako  jsou  bolesti  hlavy,  bolesti 
zubů,  bolestí  zad  a  pooperačních  bolestí.  Dále  se  tento  přípravek  užívá  u  bolestí  a 
horečky  spojené  s nachlazením  a  chřipkou,  bolestí  při  zánětech  středního  ucha,  bolestí 
v krku, svalových bolestí a bolestech při úrazu měkkých tkání. 
- při horečce. 
 
Přípravek je určen pro děti od 6 let. 
 
2. ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  NUROFEN 
PRO DĚTI ACTIVE UŽÍVAT 
 
Nepodávajte přípravek Nurofen pro děti Active dítěti 
-  jestliže  je  alergické  (přecitlivělé)  na  ibuprofen  nebo  na  kteroukoli  další  složku 
přípravku Nurofen pro děti Active; 
-  jestliže někdy mělo nebo má žaludeční vřed, perforaci nebo krvácení do žaludku nebo 
dvanáctníku; 
-  jestliže je přecitlivělé (alergické) na kyselinu acetylsalicylovou nebo některé jiné léky 
proti bolesti, což se může projevit jako průduškové astma, rýma nebo kopřivka; 
-  jestliže vaše dítě trpí vážným onemocněním jater, ledvin nebo srdce; 
Přípravek nesmí užívat ženy ve třetím trimestru těhotenství.  
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nurofen pro děti Active je zapotřebí: 
Před podáním přípravku dítěti se poraďte s lékařem pokud dítě: 
-  trpí  poruchou  imunitního  systému  (systémové  lupus  erytematodes,  smíšená 
kolagenóza) 
-  trpí  onemocněním  trávicího  traktu  nebo  chronickým  zánětlivým  onemocnění  střev 
(ulcerózní kolitida, Crohnova choroba) 
-  trpí srdečním onemocněním (vysoký krevní tlak, srdeční nedostatečnost) 
-  trpí onemocněním jater 
-  trpí onemocněním ledvin 
-  trpí  alergií,  např.  kožní  reakce  na  jiné  léky,  astma,  senná  rýma,  dlouhodobý  otok 
sliznic  nebo  dlouhodobé  onemocnění  dýchací  soustavy.  V těchto  případech  je  vyšší 
pravděpodobnost reakcí z přecitlivělosti. 
Pokud se Vašeho dítěte týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se vždy o užívání 
přípravku s lékařem.  
Přípravek nepodávejte dětem mladším 6 let.   
Přípravek podávejte po co nejkratší dobu a v co nejnižší účinné dávce, která je potřebná k 
potlačení příznaků onemocnění. 
U  starších  pacientů  se  mohou  častěji  vyskytovat  nežádoucí  účinky  a  jejich  následky 
mohou být závažnější. 
 
Objeví-li  se  bolesti  břicha,  černě  zbarvená  stolice,  zvracení,  průjem  nebo  jiné  poruchy 
trávicího traktu, dále vyrážka nebo jakékoliv projevy přecitlivělosti, přestaňte lék užívat a 
vyhledejte lékaře. 
Opatrnosti  je  třeba  u  pacientů  s vysokým  krevním  tlakem  a/nebo  srdečním  selháním, 
protože  léčba  přípravkem  Nurofen  pro  děti  Active  může  způsobit  zadržování  tekutin  a 
otoky. 
 
Léky jako je Nurofen pro děti Active mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo 
mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné při užívání vysokých dávek a 
dlouhé době léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby 3 dnů. 
Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte 
rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký 
cholesterol  nebo  kouříte),  měli  byste  se  o  vhodnosti  léčby  poradit  s lékařem  nebo 
lékárníkem. 
 
Během  dlouhodobého  užívání  vysokých  dávek  analgetik  se  mohou  vyskytnout  bolesti 
hlavy, které nesmí být léčeny vyššími dávkami přípravku. 
Všeobecně  může  vést  opakované  užívání  analgetik,  zvláště  kombinace  různých  typů 
analgetik,  k trvalým  poruchám  ledvin  s rizikem  ledvinného  selhání  (analgetická 
nefropatie).  
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka před tím, než dáte přípravek Nurofen pro 
děti  Active  Vašemu  dítěti  o  tom,  jestli  Vaše  dítě  užívá  nebo  v nedávné  době  užívalo 
jakýkoliv lék i bez lékařského předpisu. 
 
Při současném užívání přípravku Nurofen pro děti Active a některých jiných léků může 
docházet k vzájemnému ovlivnění jejich účinku. Mezi takové léky patří 
-  kyselina acetylosalicylová, jiné léky ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv a 
kortikoidy  zvyšují  riziko  nežádoucích  účinků  v oblasti  zažívacího  traktu  včetně 
krvácení a vzniku žaludečního vředu 
-  lithium (na léčbu některých duševních onemocnění), inhibitory zpětného selektivního 
vychytávání serotoninu (SSRI), tj. léky užívané k léčbě depresí   -  metotrexát  (léčba  nádorových  onemocnění)  –  může  dojít  ke  zvýšení  nežádoucích 
účinků  
-  léky snižující srážlivost krve zvyšují riziko krvácení (např. warfarin) 
-  ibuprofen může snižovat účinek léků na vysoký krevní tlak a léků močopudných 
-  zidovudin – může dojít k prodloužení krvácení 
 
Čeho byste se měli vyvarovat, užíváte-li tento přípravek? 
Některé léky, které se řadí mezi takzvaná antikoagulancia (působí proti srážení krve)  (například 
kyselina acetylosalicylová,  warfarin,  tiklopidin),  některé léky  k  léčbě  vysokého  krevnímu  tlaku 
(ACE inhibitory, například kaptopril, léky blokující beta receptory, antagonisté angiotensinu II) a 
dokonce i některé další léky mohou mít vliv na léčbu ibuprofenem, anebo jejich účinek může být 
naopak ibuprofenem ovlivněn. Poraďte se svým lékařem předtím, než začnete ibuprofen společně 
s jinými léky užívat.  Užívání přípravku Nurofen pro děti Active s jídlem a pitím 
Tablety se mohou užívat nezávisle na době jídla. Nemusí se zapíjet. Objeví-li se trávicí 
obtíže, doporučuje se užívat během jídla.  
 
Těhotenství a kojení
  
Přípravek je určen pro děti. 
Pokud  by  přípravek  měla  užívat  těhotná  žena  nesmí  ho  užít  v posledních  3  měsících 
těhotenství. V prvních šesti měsících těhotenství nebo při  kojení lze užít přípravek jen na 
výslovné doporučení lékaře. 
Ženy,  které  chtějí  otěhotnět,  se  musí  o  možnosti  užívání  přípravku  rovněž  poradit 
s lékařem.  Přípravek  patří  do  skupiny  léků  (  nesteroidních  antirevmatik),  které  mohou 
poškodit plodnost u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Nurofen pro děti Active 
Každá  tableta  obsahuje  aspartam  odpovídající  7  mg  fenylalaninu.  Přípravek  není  proto 
vhodný pro pacienty trpící fenylketonurií nebo nesnášenlivostí fenylalaninu. 
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK NUROFEN PRO DĚTI ACTIVE UŽÍVÁ 

Vždy podávejte Nurofen pro děti Active přesně podle pokynů uvedených v této příbalové 
informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Přípravek Nurofen pro děti Active je určen pouze ke krátkodobému užití. 
  Pokud lékař nepředepsal jinak, je doporučeno následující dávkovací schéma: 
 
Věk 
Jednotlivá dávka 
Celková denní dávka 
 
Děti 6-9 let 
Až  2  tablety  (odpovídá  200  Až  6  tablet  (odpovídá  600 
(přibližně  20-28  kg  tělesné  mg ibuprofenu) 
mg ibuprofenu) 
hmotnosti)   Děti 10-12 let 
Až  3  tablety(odpovídá  300  Až  9  tablet  (odpovídá  900 
(přibližně  29-40  kg  tělesné  mg ibuprofenu) 
mg ibuprofenu)  
hmotnosti) Odstup mezi jednotlivými dávkami je 6-8 hodin. 
 
Nechte tabletu rozpustit na jazyku a pak polkněte. Není nutné ji zapíjet tekutinou. 
U pacientů se zvýšenou žaludeční citlivostí je doporučeno užívat Nurofen pro děti Active 
při jídle. 
 
Konzultujte  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem,  jestliže  se  Vám  zdá,  že  jsou  účinky 
přípravku Nurofen pro děti Active příliš silné nebo příliš slabé. 
 
Bez porady s lékařem nepodávejte přípravek dítěti déle než  3 dny. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Nurofen pro děti Active, než jste měl(a): 
Jestliže máte podezření na předávkování přípravkem Nurofen pro děti Active nebo jde o 
náhodné požití přípravku dítětem, informujte okamžitě lékaře. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého 
lékaře nebo lékárníka. 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky, může mít i Nurofen pro děti Active nežádoucí účinky, které 
se ale nemusí vyskytnout u každého.  
Přípravek  je  při  krátkodobém  užívání  obvykle  dobře  snášen,  přesto  se  během  léčby 
mohou  objevit  zažívací  obtíže,  jako  nevolnost,  zvracení,  bolesti  v nadbřišku,  poruchy 
trávení,  průjem,  zácpa,  dále  alergické  reakce  (kopřivka,  svědění),  vzácně  se  mohou 
objevit závratě, neostré vidění, bolest hlavy, nadýmání.  
Jestliže  se  u  Vás  objeví  některé  z uvedených  nežádoucích  účinků  nebo  jakýkoli  jiný 
nežádoucí  účinek,  přestaňte  přípravek  užívat  a  informujte  o  tom  svého  lékaře  nebo 
lékárníka.  
Pokud  se  objeví  závažnější  příznaky  jako  ledvinové  obtíže,  náhlý  otok  v  obličeji,  pocit 
tísně  na  hrudníku  nebo  dechová  nedostatečnost,  silné  bolesti  v  nadbřišku  či  černě 
zbarvená stolice, přerušte užívání přípravku a vyhledejte neprodleně lékaře.  
 
Léky  jako  je  Nurofen  pro  děti  Active  mohou  způsobit  mírné  zvýšení  rizika  srdečních 
nebo mozkových cévních příhod. 
 
5. JAK NUROFEN PRO DĚTI ACTIVE UCHOVÁVAT  
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25  C. 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obale.  
 
6. DALŠÍ INFORMACE Co Nurofen pro děti Active obsahuje 
Léčivou látkou je ibuprofenum 100 mg v jedné tabletě k rozpuštění v ústech. 
Pomocné látky jsou ethylcelulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelóza , 
mannitol, aspartam, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, jahodové aroma. 
 
Jak Nurofen pro děti Active vypadá a co obsahuje toto balení 
Nurofen pro děti Active jsou bílé až téměř bílé kulaté tablety, z obou stran s prohlubní a 
s jahodovým aroma. 
Velikosti balení: 4, 6, 10, 12, 18, 20,  24, 30 tablet k rozpuštění v ústech. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Slough, Velká Británie 
 
Výrobce 
Ethypharm Industries, Chateauneuf-en-Thymerais, Francie 
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Nottingham, Velká Británie   
Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  o 
registraci: 
Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s.r.o. 
Vinohradská , 
130 00 Praha 3, Česká republika 
Tel.: 227110141 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena  
9.5.2012 

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu NUROFEN PRO DĚTI ACTIVE

PANADOL BABY 7%
Panadol Baby 125mg sup. 10 CZ
Přípravek Panadol Baby čípky obsahuje paracetamol, látku proti bolesti (analgetikum) a ke sníže
67 Kč
62 Kč
NUROFEN PRO DĚTI
Nurofen pro děti čípky 125mg rct.supp.10x125mg
Přípravek je určen k tlumení lehkých až středně silných bolestivých stavů různého původu a ke s
86 Kč
PANADOL JUNIOR
Panadol Junior 250mg sup. 10 CZ
Přípravek Panadol Junior čípky obsahuje paracetamol, látku proti bolesti (analgetikum) a ke sní
66 Kč
NUROFEN PRO DĚTI
Nurofen pro děti 20mg/ml por.sus.200ml II
Nurofen pro děti se užívá ke snížení horečky (včetně horečky vzniklé po očkování), dále k tlume
222 Kč

Nedávno prohlížené produkty

NUROFEN PRO DĚTI ACTIVE
Nurofen pro děti Active por.tbl.dis.12x100mg
Nurofen pro děti Active se používá jako antipyretikum na snížení horečky a také jako analgetiku
135 Kč