Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Dětské potíže > Horečka a bolest > Nurofen pro děti čípky 60mg rct.supp.10x60mg
NUROFEN PRO DĚTI

Nurofen pro děti čípky 60mg rct.supp.10x60mg

Přípravek je určen k tlumení lehkých až středně silných bolestivých stavů různého původu a ke snížení teploty. Nurofen pro děti čípky 60mg se doporučuje v případech, kdy není možné podávání léků ústy, například při zvracení. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 50448
Cena:
67 Kč
do 2 dnů
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek je určen k tlumení lehkých až středně silných bolestivých stavů různého původu a ke snížení teploty. Nurofen pro děti čípky 60mg se doporučuje v případech, kdy není možné podávání léků ústy, například při zvracení. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELENurofen pro děti čípky 60 mgIbuprofenumPřečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte přípravek Nurofen pro děti 
používat pečlivě podle návodu, aby Vašemu dítěti či Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  Vaše  příznaky  nebo  příznaky  Vašeho  dítěte  po  3 dnech  zhorší  nebo  se  nezlepší, 
neprodleně vyhledejte lékaře.

Jestliže  se  jakýkoliv  nežádoucí  účinek  zhorší  nebo  zaznamenáte nežádoucí  účinek,  který  není 
uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1.
Co je přípravek Nurofen pro děti a k čemu se používá
2.
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nurofen pro děti používat
3.
Jak se přípravek Nurofen pro děti používá
4.
Možné nežádoucí účinky
5.
Uchovávání přípravku Nurofen pro děti 
6.
Další informace
1.CO JE  PŘÍPRAVEK NUROFEN PRO DĚTI A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Ibuprofen patří  do  skupiny  léků nazývaných  nesteroidní  protizánětlivé léky (NSAIDs).  Tyto  léčivé 
přípravky působí tak, že mění odpověď těla na bolest, otok a zvýšenou tělesnou teplotu.
Přípravek Nurofen pro děti je určený k symptomatické léčbě:

horečky, včetně horečky po očkování;

mírné až  středně  silné bolesti,  jako  je  bolest  hlavy,  bolest  zubů,  bolest  v krku,  bolesti  při 
prořezávání zubů, pooperační bolest a bolest při zranění měkkých tkání (pohmoždění, podvrtnutí 
apod.)., a dále bolestí a horečky provázejících nachlazení a chřipku.
Použití přípravku Nurofen  pro  děti  se  doporučuje  v případě,  že  lék  není  vhodné  podávat  perorálně 
(ústy), například pokud pacient zvrací.
2.ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK  NUROFEN
PRO DĚTI POUŽÍVATPřípravek Nurofen pro děti nepoužívejte:

jestliže  jste  Vy  nebo  Vaše  dítě alergičtí (přecitlivělí)  na ibuprofen, jinou podobnou  látku proti 
bolesti  ze  skupiny  nesteroidních  protizánětlivých  léků  (NSAIDs)  nebo  na  kteroukoliv  další 
složku přípravku Nurofen pro děti;

jestliže se u Vás nebo u Vašeho dítěte někdy objevila reakce po podání kyseliny acetylsalicylové 
nebo jiné látky proti bolesti (NSAIDs) projevující se jako potíže s dýcháním, astma, rýma nebo 
kopřivka;


jestliže jste Vy nebo Vaše dítě někdy trpěli krvácením nebo proděravěním (perforací) v trávícím 
traktu v souvislosti s užíváním NSAIDs;

v případě  aktivního  či  v minulosti  prodělaného  vředového  onemocnění  žaludku  či  krvácení 
v žaludku;

jestliže  Vy  nebo  Vaše  dítě trpíte závažnou poruchou  funkce  jater či ledvin  nebo  selháváním
srdce;

přípravek nepoužívejte v posledních třech měsících těhotenství;

jestliže Vaše dítě váží méně než 6 kg (nedosáhlo 3 měsíců věku).
Zvláštní opatrnosti při užívání tohoto přípravku je zapotřebí:
Poraďte se s lékařem dříve, než začnete čípky používat, pokud trpíte některým z uvedených stavů:

při  některých  kožních  onemocněních  (systémový  lupus  erythematodes - SLE  nebo smíšená 
kolagenóza, tj. choroba pojivové tkáně); 

jestliže  Vy  nebo  Vaše  dítě  trpíte nebo  jste  v minulosti  trpěli onemocněním střev  (ulcerózní 
kolitida nebo Crohnova nemoc);

při onemocnění konečníku nebo řitního otvoru;

jestliže jste Vy nebo Vaše dítě někdy trpěli na vysoký krevní tlak a/nebo onemocnění srdce; 

jestliže  máte  Vy  nebo Vaše  dítě  krvácení, vřed  nebo  proděravění (perforaci)  v trávící soustavě 
v souvislosti s používáním  tohoto  léku;  tato  onemocnění  nemusí  mít  nevyhnutelně  varovné 
příznaky,  neobjevují se pouze u pacientů, kteří  je prodělali v minulosti, a mohou být smrtelná; 
když se objeví krvácení nebo vřed v trávící soustavě, léčbu je nutné okamžitě  ukončit;

opatrnost je  nutná  v případě, že  Vy  nebo  Vaše  dítě používáte jiné  léky,  které  mohou zvyšovat 
riziko vzniku vředů nebo krvácení, jako jsou kortikosteroidy používané ústy (jako prednisolon), 
léky na ředění krve (jako warfarin), selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky 
na depresi) nebo protidestičkové léky (jako kyselina acetylsalicylová);

pokud  Vy  nebo  Vaše  dítě  používáte jiné  NSAIDs  (včetně  COX-2  inhibitorů  jako  celecoxib  či 
etoricoxib);

pokud  plánujete  otěhotnět;  tento  přípravek  patří  do  skupiny  léků (NSAIDs),  které  mohou 
negativně ovlivňovat ženskou plodnost; po přerušení podávání tento účinek mizí;

pokud Vy nebo Vaše dítě máte plané neštovice.
Na co ještě musíte dbát při používání přípravku Nurofen pro děti: 

nežádoucí účinky jsou mírnější a pravděpodobnost jejich výskytu je nižší, pokud je lék používán 
v nejmenší účinné dávce po co nejkratší dobu;

u starších osob je riziko nežádoucích účinků zvýšené; 

obecně může pravidelné používání léků tlumících bolest (především kombinování více léčivých 
látek) vést k trvalým problémům s ledvinami;

jestliže Vy nebo Vaše dítě trpíte nebo jste někdy trpěli na průduškové astma, chronickou rýmu, 
nosní polypy nebo alergické onemocnění, mohou se objevit problémy s dýcháním (dušnost);

velmi  vzácně  byly v souvislosti  s používáním  NSAIDs  hlášeny  závažné  kožní reakce  (jako  je 
Stevens-Johnsonův syndrom); používání přípravku Nurofen pro  děti se  musí ukončit ihned při 
prvním  výskytu  kožní  vyrážky,  slizničních  lézí  nebo  jakýchkoli  jiných  projevů  alergických 
reakcí;

léky,  jako  je  Nurofen  pro  děti,  mohou  způsobit  mírné  zvýšení  rizika  srdečních  (infarkt 
myokardu)  nebo  mozkových  cévních  příhod;  riziko  je  více  pravděpodobné,  pokud  jsou 
používány  vysoké  dávky  a  při  dlouhodobé léčbě;  nepřekračujte  doporučenou  dávku  ani  dobu 
léčby (maximálně 3 dny);

pokud  máte  Vy  nebo Vaše  dítě  srdeční  obtíže,  prodělali  jste v minulosti  cévní  mozkovou 
příhodu nebo předpokládáte, že jste těmito stavy ohroženi (např. máte nebo má Vaše dítě vysoký 
krevní  tlak,  cukrovku,  vysoký  cholesterol, případně  kouříte),  měli  byste  se  o vhodnosti  léčby 
poradit s lékařem nebo lékárníkem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  Vy  nebo  Vaše  dítě  používáte
nebo jste používali v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zejména je informujte, pokud Vy nebo Vaše dítě užíváte:

kortikosteroidy  (jako je  prednisolon),  jelikož  se  může  zvyšovat  riziko  vzniku  vředů  nebo 
krvácení v trávící soustavě;

léky na ředění krve (jako je warfarin), jelikož NSAIDs mohou zesilovat účinky těchto léků;

protidestičkové  léky  (jako  je  kyselina  acetylsalicylová)  a  selektivní  inhibitory  zpětného 
vychytávání  serotoninu  (léky  používané  k léčbě  deprese),  protože  tyto  léky  mohou  zvyšovat 
riziko nežádoucích účinků v trávící soustavě;

léky  na  vysoký  krevní  tlak  a  tablety  na  odvodnění,  jelikož  NSAIDs  mohou  snižovat  účinky 
těchto léčiv a může zde být případně zvýšeno riziko poškození ledvin; v těchto případech pijte 
během dne hodně tekutin;

lithium (lék na depresi), jelikož účinek lithia může být zesílen;

methotrexát  (lék  proti  rakovině  nebo  revmatismu), jelikož  účinek  methotrexátu  může  být 
zesílen;

takrolimus  (lék  na  potlačení  reakce  imunitního  systému),  protože  se  zvyšuje  riziko  toxického 
působení na ledviny;

cyklosporin (lék na potlačení reakce imunitního systému), protože existují limitovaná data, že se 
zvyšuje riziko toxického vlivu na ledviny.
Čemu se musíte vyhnout, když Vy nebo Vaše dítě používáte jiné léčivé přípravky?
Některé  léky,  jako  jsou  léky zabraňující  srážení  krve (např.  kyselina  acetylsalicylová,  warfarin, 
tiklopidin),  některé  léky  proti  vysokému  krevnímu  tlaku  (ACE inhibitory, např.  kaptopril,  blokátory 
beta-receptorů, antagonisté angiotensinu II) a dokonce i některé další léčivé přípravky, mohou mít vliv
na  léčbu  ibuprofenem  nebo  jím  mohou  být  ovlivněny.  Proto  se  předtím,  než  začnete  používat 
ibuprofen spolu s dalšími léky, vždy poraďte s lékařem.
Těhotenství a kojení:
Pokud jste během používání přípravku Nurofen pro děti otěhotněla, povězte to svému lékaři.
Neužívejte tento přípravek v posledních třech měsících těhotenství. Jeho používání se vyhněte i během 
prvních šesti měsíců těhotenství, ledaže by Vám lékař doporučil jej používat.
Pokud se Nurofen pro děti používá  v doporučené  dávce a po co nejkratší  dobu, není potřeba během 
kojení přerušit léčbu. 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Krátkodobé používání tohoto přípravku nemá žádný nebo má jen zanedbatelný vliv na schopnost řídit 
a obsluhovat stroje.
3.JAK SE PŘÍPRAVEK NUROFEN PRO DĚTI POUŽÍVÁ
Nurofen pro děti používejte vždy přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si 
nejste jisti poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Nurofen  pro  děti  se  smí  podávat  pouze  dětem  starším  3 měsíců  s tělesnou  hmotností  nejméně  6 kg. 
Maximální jednotlivá dávka nemá přesáhnout 10 mg/kg tělesné hmotnosti. Interval mezi jednotlivými 
dávkami  nesmí  být  kratší  než  6 hodin.  Maximální  celková  denní  dávka  ibuprofenu  je  20 - 30 mg/kg 
tělesné hmotnosti rozdělená do tří až čtyř jednotlivých dávek. 

Pro  Nurofen  pro  děti  můžete  použít  nasledovné  vodítko  (tělesná  hmotnost  dítětě  je  důležitější  než 
věk):
Tělesná hmotnost dítětěDávkaJak často?(Věk)
Jestliže je to potřebné, podejte dítěti další dávku po 
6 – 8 kg
1 čípek
minimálně 6 - 8 hodinách.
(3 až přibližně 9 měsíců)
Během  24 hodin  nepodávejte  dítěti  více  než 
3 čípky.
Jestliže je to potřebné, podejte dítěti další dávku po 
8 – 12,5 kg
1 čípek
minimálně 6 hodinách.
(přibližně 9 měsíců až 2 roky)
Během  24 hodin  nepodávejte  dítěti  více  než 
4 čípky.
Čípky  jsou  určeny  k  zavedení do  konečníku,  přičemž  hrot  čípku  se  zavádí první.  Pro  zlepšení 
klouzavosti můžete čípky chvíli zahřát v ruce.
Nepoužívejte Nurofen pro  děti  déle  než 3 dny. Pokud Vaše potíže  nebo potíže  Vašeho  dítěte během
této doby neustoupí nebo se dokonce zhorší, musíte vyhledat lékaře.
Jestliže  máte pocit, že účinek přípravku Nurofen pro  děti  je příliš silný  nebo příliš slabý, řekněte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi.
Pokud jste použili větší množství přípravku Nurofen pro děti, než jste měli:
Vyhledejte okamžitě lékaře. 
Mohou  se  objevit  následující  příznaky:  nevolnost,  zvracení,  bolest  břicha,  bolest  hlavy,  závratě, 
ospalost,  nystagmus  (mimovolní rychlé  pohyby  očí), rozmazané  vidění,  zvonění  v uších.  Vzácně  se 
mohou objevit i další příznaky, jako je nízký krevní tlak a ztráta vědomí.
Jestliže máte ohledně tohoto přípravku jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  Nurofen  pro  děti  nežádoucí  účinky,  které  se  ale nemusí 
vyskytnout u každého.
Ohodnocení nežádoucích účinků je uvedeno na základě následujících údajů četnosti:
velmi časté:
více než 1 z 10 pacientů
časté:
méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 pacientů
méně časté:
méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1 000 pacientů
vzácné:
méně než 1 z 1 000, ale více než 1 z 10 000 pacientů
velmi vzácné:
méně než 1 z 10 000 pacientů, včetně jednotlivých případů
Nežádoucí účinky, které se mohou objevit, jsou následující:Poruchy žaludku a střev
Časté:
žaludeční obtíže, jako jsou pálení žáhy, bolest břicha a nevolnost.

Méně časté:
průjem, nadýmání, zácpa a zvracení; 
vřed v oblasti  žaludku  nebo střeva, proděravění (perforace)  nebo  krvácení  do trávicího ústrojí, černá 
stolice a zvracení krve, zánět sliznice úst s tvorbou vřídků, zhoršení existujících střevních onemocnění
(ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba), podráždění konečníku.
Pokud se vyskytnou silné bolesti v horní části břicha, zvracení krve nebo černá stolice, musíte ukončit 
léčbu a neprodleně informovat svého lékaře.
Poruchy nervového systému
Méně časté:
bolesti hlavy, závratě, nespavost, tinnitus (zvonění v uších), únava.
Srdeční poruchy:
Velmi vzácné: 
otoky, vysoký krevní tlak a selhání srdce.
Poruchy ledvin a močových cest
Velmi vzácné:
snížení  vylučování  moči  a  hromadění  vody  v těle (možné  je  také  akutní  selhání  ledvin  nebo  zánět 
ledvin); 
poškození  ledvin nebo  zvýšená koncentrace  močoviny v krvi (první příznaky  jsou  močení  méně  než 
obvykle, celkový pocit choroby).
Poruchy jater
Velmi vzácné:
poškození jater, obzvláště při dlouhodobé terapii.
Poruchy krve a lymfatického systému
Velmi vzácné:
poruchy krvetvorby; prvními příznaky jsou horečka, bolest v krku, povrchové vřídky v ústech, potíže 
podobné jako při chřipce, pocit celkové vyčerpanosti, krvácení z nosu a do kůže; v těchto případech je 
nutno okamžitě léčbu ukončit a vyhledat lékaře; příznaky podobné chřipce nesmíte léčit sami použitím 
léků, které snižují horečku a potlačují bolest.
Poruchy kůže a podkoží
Velmi vzácné:
závažné  formy  kožních reakcí, včetně  kožní  vyrážky  se  zarudnutím  a  tvorbou  puchýřů,  Stevens-
Johnsonův syndrom a odumírání tkání; 
výjimečně kožní infekce při planých neštovicích. 
Poruchy imunitního systému
Velmi vzácné:
příznaky  neinfekčního  zánětu  mozkových  blan  (aseptická  meningitida) u pacientů  se  stávajícími 
poruchami imunitního systému; prvními příznaky jsou ztuhlost šíje, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, 
horečka nebo poruchy orientace.
Celkové poruchy a reakce v místě podání
Méně časté:
alergické reakce s kožní vyrážkou a svěděním kůže.
Velmi vzácné:
závažné alergické reakce; příznaky mohou být otok obličeje, jazyka a hrdla, dušnost, zrychlená tepová 
frekvence, pokles krevního tlaku nebo těžký šok; 
zhoršení astmatu.

Léky, jako je Nurofen pro děti, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních (infarkt myokardu) nebo 
mozkových cévních příhod.
Pokud  se  kterýkoliv  z nežádoucích  účinků  vyskytne  v  závažné  míře nebo  pokud  si  všimnete 
nežádoucích účinků,  které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému 
lékaři nebo lékárníkovi.5.UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU NUROFEN PRO DĚTI

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte Nurofen pro děti po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 
životní prostředí. 
6.DALŠÍ INFORMACECo Nurofen pro děti obsahuje:
Léčivá látka je ibuprofenum. Jeden čípek obsahuje 60 mg ibuprofenu.
Pomocná látka je ztužený tuk.
Jak přípravek Nurofen pro děti vypadá a co obsahuje toto balení:
Přípravek Nurofen pro děti jsou téměř bílé nebo bílé válcovité čípky.
Balení obsahuje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nebo 20 čípků.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Držitel rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Slough
Velká Británie
Výrobce:
Famar S.A.
Avlon, Athény
Řecko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP  pod těmito názvy:
Belgie
Nurofen voor Kinderen suppo 60 mg
Česká republika
Nurofen pro děti čípky 60 mg
Francie
Nurofen pro Enfants 60 mg suppositoire
Německo
Nurofen Junior 60 mg Zäpfchen
Lucembursko
Nurofen pour Enfants suppo 60 mg
Polsko
Nurofen dla dzieci, 60 mg, czopki
Rakousko
Nureflex 60 mg Zäpfchen für Kinder
Slovenská republika
Nurofen pre deti čapíky 60 mg
Španělsko
Junifen supositorios 60 mg
Další informace o tomto přípravku získáte u zastoupení držitele rozhodnutí o registraci v České 
republice:
Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s.r.o.
Vinohradská
130 00 Praha 3
Tel.: +420 227 110 141
Datum poslední revize textu: 9.11.2011

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu NUROFEN PRO DĚTI

NUROFEN PRO DĚTI JAHODA
Nurofen pro děti Jahoda por.sus.2000mg/100ml trub.
Nurofen pro děti Jahoda se užívá ke snížení horečky (včetně horečky vzniklé po očkování), dále
132 Kč
PANADOL BABY
Panadol Baby 125mg sup. 10 CZ
Přípravek Panadol Baby čípky obsahuje paracetamol, látku proti bolesti (analgetikum) a ke sníže
62 Kč
NUROFEN JUNIOR POMERANČ
Nurofen Junior Pomeranč 100mg cps.mdm. 12ks
Žvýkací želatinové tobolky poskytují účinnou úlevu od bolesti a horečky, bez nutnosti zapíjení
152 Kč

Nedávno prohlížené produkty

NUROFEN PRO DĚTI
Nurofen pro děti čípky 60mg rct.supp.10x60mg
Přípravek je určen k tlumení lehkých až středně silných bolestivých stavů různého původu a ke s
67 Kč