Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Zažívání > Překyselení žaludku a pálení žáhy > Ortanol 10mg por.cps.etd.28x10mg
ORTANOL

Ortanol 10mg por.cps.etd.28x10mg

Přípravek určený k léčbě žaludečních vředů, dlouhodobě snižuje kyselost žaludku. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 30657
Cena:
121 Kč
do 2 dnů
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek určený k léčbě žaludečních vředů, dlouhodobě snižuje kyselost žaludku. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 1a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls
a příloha k sp.zn.sukls, sukls
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELEOrtanol 10 mg
Omeprazolum
Enterosolventní tvrdé tobolky
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Ortanol 10 mg musíte 
užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-
Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 14 dnů, musíte se poradit s lékařem.
-
Pokud se kterýkoli z  nežádoucích účinků  vyskytne v závažné  míře,  nebo pokud si  všimnete 
jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci,  prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete
1.
Co je přípravek Ortanol 10 mg a k čemu se používá
2.
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ortanol 10 mg užívat 
3.
Jak se přípravek Ortanol 10 mg užívá 
4.
Možné nežádoucí účinky
5.
Jak přípravek Ortanol 10 mg uchovávat 
6.
Další informace
1.CO JE PŘÍPRAVEK ORTANOL 10 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek  Ortanol  10  mg  obsahuje  léčivou  látku  omeprazol.  Omeprazol  patří  do  skupiny  léků 
nazývaných “inhibitory protonové pumpy”. Tyto léky Vám sníží množství kyseliny produkované v
žaludku.
Bez doporučení lékaře (Výdej přípravku bez lékařského předpisu) se Ortanol 10 mg používá u 
dospělých k léčbě příznaků refluxu (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace).
Reflux  je  návrat  kyselého  obsahu  žaludku  zpět  do  jícnu,  který  se  může  zanítit  a  bolet.  To  může 
způsobit příznaky, např. bolestivý pocit pálení na hrudi stoupající až do úst (pálení žáhy) a kyselý 
pocit v ústech (kyselá regurgitace).
Může se stát, že budete muset užívat tobolky 2-3 dny po sobě, aby se příznaky zlepšily.
Délka léčby bez dohledu lékaře nesmí přesáhnout 14 dní. 
Pouze na doporučení lékaře (Výdej přípravku pouze na lékařský předpis) se přípravek Ortanol 
10 mg používá k léčbě následujících stavů:

U dospělých:

refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která 
spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy.

vředy horní části tenkého střeva (duodenální vředy) nebo žaludku (žaludeční vředy).

vředy,  které  jsou  infikovány  bakterií  nazývanou  „Helicobacter  pylori“.  Pokud  máte  toto 
onemocnění, lékař Vám může též předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.

vředy, které  jsou způsobeny užíváním  léčiv označovaných  jako „nesteroidní  protizánětlivé 
léky“  (NSAID).  Ortanol  10  mg  lze  podávat,  aby  se  zabránilo  tvorbě  vředů,  když  užíváte 
NSAID.

nadměrná tvorba žaludeční kyseliny způsobená růstem slinivky břišní (Zollinger- Ellisonův
syndrom).
U dětí:
Děti od 1 roku a s hmotností ≥ 10 kg

refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která 
spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy.
U  dětí  mohou  příznaky  zahrnovat  i  návrat  žaludečního  obsahu  do  úst  (regurgitace),  nucení  na 
zvracení (zvracení) a pomalé přibývání na váze.
Děti od 4 let a dospívající

vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou „Helicobacter pylori“. Pokud má Vaše dítě
tuto infekci, lékař mu může předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.
2.ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK 
ORTANOL 10 MG UŽÍVATNeužívejte Ortanol 10 mg:
-
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na omeprazol nebo na kteroukoli další složku přípravku 
Ortanol 10 mg.
-
jestliže jste  alergický/á na  jakýkoliv  lék  obsahující  jiný  inhibitor  protonové  pumpy  (např. 
pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).
-
jestliže užíváte lék obsahující nelfinavir (používaný k léčbě HIV infekce).
Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat Ortanol 10 mg.Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ortanol 10 mg je zapotřebí
Neužívejte Ortanol 10 mg po dobu delší než 14 dnů bez porady s lékařem. Pokud nedojde k úlevě, 
nebo dojde ke zhoršení příznaků, poraďte se s lékařem.
Ortanol 10 mg může skrýt příznaky jiných nemocí. Z toho důvodu je nutné, abyste se poradil/a se 
svým lékařem,  než  začnete  tento  přípravek  používat,  pokud  se  Vás  týká  některý  z následujících 
stavů:
-
jestliže jste zaznamenal/a výrazný nechtěný úbytek na váze a máte problémy s polykáním
-
jestliže máte bolesti břicha nebo trávicí obtíže
-
jestliže zvracíte jídlo nebo krev
-
jestliže máte černou (krví zbarvenou) stolici
-
jestliže máte těžký nebo přetrvávající průjem, protože omeprazol může způsobit mírné zhoršení 
infekčního průjmu
-
měl/a jste žaludeční vřed nebo jste prodělal/a chirurgický zákrok na zažívacím traktu.
-
léčíte se s příznaky nechutenství nebo pálení žáhy po dobu 4 a více týdnů.
-
máte žloutenku nebo závažné problémy s játry

-
je vám více než 55 let a příznaky onemocnění jsou čerstvé nebo se nedávno změnily.
Pacienti by neměli užívat omeprazol jako prevenci onemocnění.
Pokud  užíváte  přípravek  Ortanol  10  mg  dlouhodobě  (déle  než  1  rok),  Váš  lékař Vám 
pravděpodobně  bude  provádět  pravidelné  prohlídky.  Při  prohlídkách  byste  měl/a  svého  lékaře 
informovat o všech nových nebo nečekaných symptomech a okolnostech.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval/a 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Přípravek Ortanol 10 
mg  může  ovlivnit  funkci  jiných  léčivých  přípravků  a  některé  léky  naopak  mohou  ovlivnit 
funkci přípravku Ortanol 10 mg.
Neužívejte  přípravek  Ortanol  10  mg,  pokud  užíváte  léčivý  přípravek  obsahující  nelfinavir
(používaný k léčbě HIV infekce).
Lékař  nebo  lékárník  by  především  měli  vědět,  že  užíváte  klopidogrel  (k  předcházení  tvorby
krevních sraženin (trombů)).
Před zahájením užívání omeprazolu se poraďte se svým lékařem, pokud užíváte:
-
ketokonazol, itrakonazol nebo vorikonazol (k léčbě plísňových infekcí)
-
digoxin (používaný k léčbě srdečních obtíží)
-
diazepam (používaný k léčbě úzkosti, jako svalový relaxant nebo při epilepsii)
-
fenytoin (na epilepsii). Pokud užíváte fenytoin, Váš lékař bude sledovat Váš zdravotní stav při 
zahájení a ukončení léčby přípravkem Ortanol 10 mg.
-
léky k prevenci srážení krve, jako je warfarin nebo jiné blokátory vitamínu K. Váš lékař bude 
sledovat Váš zdravotní stav při zahájení a ukončení léčby přípravkem Ortanol 10 mg.
-
rifampicin (k léčbě tuberkulózy)
-
atazanavir (používaný k léčbě HIV infekce)
-
takrolimus (používaný v případě transplantací)
-
přípravky s třezalkou tečkovanou (Hypericum perforatum) (k léčbě mírné deprese)
-
cilostazol  (k  léčbě  klaudikace,  tj.  bolesti  vznikající  při  chůzi,  kdy  dochází  k nedokrvení  svalů 
při porušeném průtoku krve v dolních končetinách)
-
sachinavir (používaný k léčbě HIV infekce).
V případě,  že  Vám  Váš  lékař  předepsal  současně  s přípravkem  Ortanol  10  mg  antibiotika 
amoxicilin a klarithromycin v souvislosti s léčbou vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori, 
je velmi důležité, abyste svého lékaře informoval/a o všech lécích, které užíváte.
Užívání přípravku Ortanol 10 mg s jídlem a pitím
Tobolky tohoto přípravku můžete užívat s jídlem nebo na lačný žaludek.
Těhotenství a kojení
Dříve  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  informujte  svého  lékaře,  pokud  jste  těhotná  nebo 
těhotenství plánujete. Váš lékař rozhodne, jestli můžete tento přípravek užívat.
Váš lékař rozhodne, zda můžete přípravek Ortanol 10 mg užívat, pokud kojíte.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Ortanol 10 mg obvykle neovlivňuje schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje. Nicméně 
se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako závratě a poruchy vidění (viz bod 4). 
Jestliže se u Vás takový nežádoucí účinek objeví, neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Ortanol 10 mg
Složkou  přípravku  Ortanol  10  mg  je  laktosa.  Jestliže  Vám  Váš  lékař  oznámil,  že  trpíte 
nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se s ním, než začnete tento přípravek užívat.
3.JAK SE PŘÍPRAVEK ORTANOL 10 MG UŽÍVÁLéčba bez dohledu lékaře (Výdej přípravku bez lékařského předpisu):
Vždy  užívejte  přípravek  Ortanol  10  mg    přesně  podle  pokynů  uvedených v této  příbalové 
informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Bez doporučení lékaře se Ortanol 10 mg používá u dospělých k léčbě příznaků refluxu (např. pálení 
žáhy, kyselá regurgitace).
Přípravek Ortanol 10 mg se obvykle užívá v dávce 2 tobolky jednou denně (nejlépe ráno) po dobu 
14 dní.  Navštivte svého lékaře, pokud po této době příznaky onemocnění neodezní. Někdy  může 
být nutné užívat tobolky 2-3 následující dny, aby došlo ke zlepšení příznaků.
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dní.   
Léčba vedená lékařem (Výdej přípravku pouze na lékařský předpis):
Vždy užívejte Ortanol 10 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem.
Na základě Vašeho stavu a věku Váš lékař určí dávkování a délku léčby. 
Obvyklé dávkování je:
Dospělí
Léčba  příznaků  refluxní  choroby  jícnu (GERD),  jako  je  pálení  žáhy  a  unikání  kyseliny  ze 
žaludku
-
pokud Váš lékař zjistil, že Váš jícen je mírně poškozený, obvyklá dávka je 20 mg jednou denně 
po dobu 4 až 8 týdnů. Váš lékař může zvýšit dávku na 40 mg jednou denně na dalších 8 týdnů, 
pokud po počáteční léčbě nedošlo k úplnému zhojení Vašeho jícnu.
-
po zhojení jícnu je obvyklá dávka 10 mg jednou denně.
-
pokud Váš jícen není poškozený, obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.
Léčba vředů v horní části střeva (dvanáctníkový vřed)
-
obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 2 týdnů. Váš lékař Vám může předepsat léčbu 
stejnou dávkou po další 2 týdny, pokud během počáteční léčby nedošlo ke zhojení vředu. 
-
pokud se vřed úplně nezhojil, může Váš lékař zvýšit dávku na 40 mg jednou denně po dobu 4 
týdnů. 
Žaludeční vřed
-
obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. Váš lékař Vám může předepsat léčbu 
stejnou dávkou po další 4 týdny, pokud nedošlo ke zhojení vředu.
-
pokud se vřed úplně nezhojil, může Váš lékař zvýšit dávku na 40 mg jednou denně po dobu 8 
týdnů.

Prevence návratu dvanáctníkových a žaludečních vředů
-
obvyklá  dávka  je  10  mg  nebo  20  mg  jednou  denně.  Váš  lékař  může  dávku  zvýšit  na  40  mg 
jednou denně.
Léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů způsobených užíváním NSAID (nesteroidní
protizánětlivé léky)
-
obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů.
Prevence  vzniku  žaludečních  a  dvanáctníkových  vředů  vyvolaných  užíváním  nesteroidních 
protizánětlivých léků (NSAID)
-
obvyklá dávka je 20 mg jednou denně.
Léčba vředů vyvolaných infekcí bakterií Helicobacter pylori a prevence jejich návratu
-
obvyklá dávka je  20 mg dvakrát denně po dobu 1 týdne. 
-
Váš  lékař  Vám  také  dá  současně  užívat  dvě  antibiotika  ze  tří  možných:  amoxicilin,
klarithromycin nebo metronidazol. 
Léčba  při  nadměrné  tvorbě  žaludeční  kyseliny  následkem  zmnožení  určitých  buněk 
ve slinivce břišní (Zollinger-Ellisonův syndrom)
-
obvyklá dávka je 60 mg jednou denně.
-
Váš  lékař  upraví  dávku  v závislosti  na  Vašich  potřebách  a  také  rozhodne,  jak  dlouho  budete 
tento přípravek užívat.
Děti
Léčba  příznaků  refluxní  choroby  jícnu (GERD),  jako  je  pálení  žáhy  a  unikání  kyseliny  ze 
žaludku
-
děti starší než 1 rok a s hmotností 10 kg a více mohou přípravek Ortanol 10 mg užívat. 
-
dávku určí lékař na základě hmotnosti dítěte.
Léčba vředů vyvolaných infekcí bakterií Helicobacter pylori a zabránění jejich návratu
-
děti  starší  než  4 roky mohou  přípravek  Ortanol  10  mg  užívat.  Dávku  určí  lékař  na  základě 
hmotnosti dítěte.
-
lékař Vašemu dítěti také předepíše dvě antibiotika nazývaná amoxicilin a klarithromycin.
Způsob podání
-
doporučuje se užívat tobolky ráno
-
přípravek můžete užívat s jídlem nebo na lačný žaludek
-
tobolky  polykejte  celé,  zapijte  polovinou  sklenice  vody.  Tobolky  nežvýkejte  ani  nedrťte,  a to 
z důvodu, že tobolky obsahují obalené pelety, které zabraňují rozpadu léku působením kyseliny 
ve Vašem žaludku. Je velmi důležité, aby obalené pelety nebyly poškozeny.
Co dělat v případě, že máte/Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek
Pokud máte/Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek:
-
otevřete tobolku a  buď přímo spolkněte  její obsah a zapijte  ho polovinou sklenice  vody, nebo 
vysypejte obsah do sklenice neperlivé vody nebo kyselé ovocné šťávy (jablečné, pomerančové 
nebo ananasové) nebo jablečného moštu.
-
před každým napitím je třeba směs promíchat. Směs vypijte hned nebo nejpozději do 30 minut.
-
abyste se ujistil/a, že jste vypil/a všechen lék, sklenici důkladně vypláchněte polovinou sklenice 
vody a celý obsah vypijte. Pevné částice obsahují léčivou látku, proto je nežvýkejte ani nedrťte.

Jestliže jste užil/a více přípravku Ortanol 10 mg, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a příliš mnoho tobolek, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka. 
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Ortanol 10 mg
Jestliže jste zapomněl/a užít dávku přípravku, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se blíží doba, 
kdy  máte  užít  další  dávku,  vynechanou  dávku  neužívejte  a  pokračujte  příští dávkou  v  obvyklou
dobu. Nezdvojujte příští dávku, abyste nahradil/a dávku vynechanou.
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka.
4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  Ortanol 10  mg nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.
Jestliže  zjistíte  kterýkoli  z následujících  vážných  nežádoucích  účinků,  přestaňte  tento  léčivý 
přípravek užívat a neodkladně kontaktujte svého  lékaře:
-
náhlé  sípání,  otok  rtů,  jazyka a  hrdla nebo  těla,  vyrážka,  mdloby  nebo  polykací  obtíže (těžká 
alergická reakce).
-
zčervenání kůže s puchýři nebo odlupováním kůže. Také se mohou objevit bolestivé puchýře a 
krvácení  na rtech,  očích,  v ústech,  nose a  na  pohlavních  orgánech.  To  mohou  být  příznaky 
Stevens-Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy.
-
zežloutnutí kůže, tmavá moč a únava mohou být příznaky problémů s játry.
Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s určitými četnostmi, které jsou definovány takto:
Velmi časté:
vyskytují se u více než 1 pacienta z 10
Časté:
vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100
Méně časté:
vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000
Vzácné:
vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10000
Velmi vzácné:
vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10000
Neznámá frekvence: není známo (z dostupných dat nelze určit)
Další nežádoucí účinky: 
Časté nežádoucí účinky
-
bolesti hlavy.
-
účinky na Váš žaludek nebo střeva: průjem, bolest břicha, zácpa, nadýmání.
-
nevolnost nebo zvracení.
Méně časté nežádoucí účinky
-
otok chodidel nebo kotníků.
-
poruchy spánku (nespavost).
-
pocit točení hlavy, pocit pálení kůže (píchání, bodání), ospalost.
-
závrať (vertigo).
-
změny hodnot krevních testů zjišťujících funkci jater.
-
kožní vyrážka, kopřivka a svědění.
-
celkový pocit nepohody a nedostatek energie
-
zlomenina krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů)*.

Vzácné nežádoucí účinky
-
snížení  počtu  bílých  krvinek  nebo  krevních  destiček.  To  může  způsobit  slabost,  snadnější 
tvorbu modřin nebo větší náchylnost k infekcím.
-
alergické reakce, někdy velmi vážné, zahrnující otok rtů, jazyka a hrdla, horečku, sípání.
-
snížená hladina sodíku v krvi, což může vyvolat slabost, nevolnost (zvracení) a křeče.
-
pocity rozrušení, zmatenost, deprese.
-
změny chuti.
-
problémy s viděním, jako je rozmazané vidění.
-
náhlé sípání nebo zkrácení dechu (bronchospasmus).
-
sucho v ústech.
-
zánět v ústech.
-
houbová infekce zvaná moučnivka, která může postihnout střeva.
-
problémy  s játry,  včetně  žloutenky,  která  se  projevuje  zežloutnutím  kůže, tmavou  močí  a 
únavou.
-
vypadávání vlasů (alopecie).
-
kožní vyrážka při vystavení kůže slunečnímu záření.
-
bolesti kloubů (artralgie) nebo svalů (myalgie).
-
vážné problémy s ledvinami (intersticiální nefritida).
-
zvýšené pocení.
Velmi vzácné nežádoucí účinky
-
změny v krevním obraze včetně agranulocytózy (nedostatek bílých krvinek).
-
agresivita.
-
vidiny, sluchové vjemy, které nemají reálný základ, nebo pocity, které neexistují (halucinace).
-
vážné problémy s játry vedoucí k selhání jater a zánětu mozku.
-
náhlý  výskyt  těžké  vyrážky  nebo  puchýřů  nebo  odlupování  kůže.  Tyto  projevy  mohou  být 
doprovázeny  vysokou  teplotou  a  bolestí  kloubů  (erythema  multiforme,  Stevens-Johnsonův 
syndrom, toxická epidermální nekrolýza).
-
svalová slabost.
-
zvětšení prsů u mužů.
Neznámá frekvence
Pokud užíváte Ortanol 10  mg déle než 3  měsíce, mohlo by u Vás dojít k poklesu hladiny  hořčíku 
v krvi.  Nízké  hladiny  hořčíku  se  projevují  únavou,  nechtěnými  záškuby  svalů,  dezorientací, 
křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, 
vyhledejte ihned lékaře.
Nízká  hladina  hořčíku  v krvi  může vyvolat  i pokles hladin draslíku a vápníku  v krvi. Lékař  může 
rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve Vaší krvi.
*Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy jako je Ortanol 10 mg  po dobu delší než 1 rok, můžete 
mít  mírně  zvýšené  riziko  zlomeniny  krčku  stehenní  kosti,  zápěstí  nebo  páteře  (obratlů).    Sdělte 
svému  lékaři,  zda  trpíte  osteoporózou  nebo  užíváte  kortikosteroidy  (mohou  také  zvyšovat  riziko 
osteoporózy).
Ortanol  10  mg  může  ve  velmi  vzácných  případech  ovlivňovat  bílé  krvinky  a  způsobit  imunitní 
nedostatečnost. Pokud máte infekci s projevy jako je horečka s těžce zhoršeným celkovým stavem 
nebo horečku s příznaky lokální infekce, jako je bolest šíje, bolest v krku nebo ústech, nebo potíže 
s močením,  okamžitě  navštivte  svého  lékaře,  aby  mohl  vyloučit  nedostatek  bílých  krvinek 
(agranulocytózu)  pomocí  krevních  testů.  Je  pro Vás  velmi  důležité,  abyste  lékaře  informovali,  že 
užíváte tento přípravek.

Nemějte  obavy  z přehledu  možných  nežádoucích  účinků.  Nemusí  se  u  Vás  objevit  žádný  z nich.
Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi.
5.JAK PŘÍPRAVEK ORTANOL 10 MG UCHOVÁVAT 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Ortanol  10  mg  neužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu za  „Použitelné  do:“ 
nebo „EXP:“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Doba použitelnosti přípravku v HDPE lahvičkách po prvním otevření: 3 měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Blistr: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Lahvičku uchovávejte dobře uzavřenou.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 
životní prostředí.
6.DALŠÍ INFORMACECo Ortanol 10 mg obsahuje
Léčivou látkou je omeprazol (omeprazolum) 10 mg v jedné tobolce.
Pomocné látky:
Pelety: částečně  substituovaná  hyprolosa,  mikrokrystalická  celulosa,  laktosa,  povidon  25, 
polysorbát  80,  mastek, oxid  hořečnatý,  methakrylátový  kopolymer  typ  C  - 30%  vodná  disperze, 
triethyl-citrát, magnesium-stearát.
Tobolky:
Vrchní a spodní část tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid  železitý (E172), červený 
oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172).
Potiskový inkoust:
Šelak,  propylenglykol,  roztok  amoniaku  28%,  černý  oxid  železitý  (E172) nebo  šelak,  černý  oxid 
železitý (E172), propylenglykol, roztok amoniaku 30%, hydroxid draselný.
Jak přípravek Ortanol 10 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Enterosolventní tvrdá tobolka.
Světle hnědé  víčko,  světle hnědé  tělo,  každé  s potiskem “OME  10“, obsahující bílé  až  béžové 
pelety (granule).

Výdej přípravku bez lékařského předpisu:
Alu/Alu blistr v balení po 7, 14, 15 a 28 tobolkách.
Bílé  lahvičky  z  HDPE  s PP  pojistným šroubovacím  uzávěrem  a  (integrovaným)  vysoušedlem,
v krabičkách obsahujících 1 lahvičku po 7, 14, 15 a 28 tobolkách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
Výrobce
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
LEK S.A., Warszawa, Polsko
Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Německo
S.C. Sandoz S.R.L., Targu-Mures, Rumunsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Velká Británie
Omeprazole 10 mg Capsules
Belgie
Omeprazol Sandoz 10 mg Capsules
Česká republika           Ortanol 10 mg 
Estonsko
Omeprazole Sandoz 10 mg
Německo
Omeprazole-Sandoz 10 mg magensaftresistente Hartkapseln
Maďarsko
Omep HEXAL 10 mg gyomornedv-ellenálló kemény kapszula
Polsko
Ortanol 10 Plus
Nizozemsko
Omeprazol Sandoz 10, Capsules sora 10 mg
Portugalsko
Omeprazol Sandoz 10 mg Cápsulas
Slovenská republika Omeprazol Sandoz 10 mg
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 21.12.2012

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu ORTANOL

APO-OME 20 39%
Apo-Ome 20 por.cps.etd.14x20mg
APO-OMO je prostředek pro snižování kyselosti žaduleční šťávy. Obsahuje léčivou látku Omeprazol
156 Kč
95 Kč
RENNIE 31%
Rennie por.tbl.mnd.24
Rennie žvýkací tablety jsou léčivým přípravkem, který chrání sliznici žaludku a tenkého střeva
86 Kč
59 Kč
RENNIE 19%
Rennie por.tbl.mnd.96
Rennie žvýkací tablety jsou léčivým přípravkem, který chrání sliznici žaludku a tenkého střeva
232 Kč
189 Kč
Vitar Soda prášková 100g
Vitar Soda prášková 100g
Vitar Soda prášková obsahuje čistý hydrogenuhličitan sodný, látku, která je dle dostupných info
47 Kč

Nedávno prohlížené produkty

ORTANOL
Ortanol 10mg por.cps.etd.28x10mg
Přípravek určený k léčbě žaludečních vředů, dlouhodobě snižuje kyselost žaludku. Čtěte pozorně
121 Kč