Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Volně prodejné léky > Trávicí trakt a metabolismus > Nevolnost, zvracení a nadýmání > Pancreolan Forte tbl.ent.30x220mg
PANCREOLAN FORTE

Pancreolan Forte tbl.ent.30x220mg

Pancreolan Forte obsahuje trávicí enzymy, jejichž tvorba a uvolňování vázne v důsledku onemocnění slinivky břišní. Štěpí tuky, cukry a bílkoviny v přijaté potravě a tím zlepšuje trávení. Je vhodný k léčbě dětí od 3 let, mladistvých a dospělých. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 2420
Cena:
160 Kč
skladem 2 ks - IHNED K ODBĚRU
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Pancreolan Forte obsahuje trávicí enzymy, jejichž tvorba a uvolňování vázne v důsledku onemocnění slinivky břišní. Štěpí tuky, cukry a bílkoviny v přijaté potravě a tím zlepšuje trávení. Je vhodný k léčbě dětí od 3 let, mladistvých a dospělých. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

 
Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls 
 
Příbalová informace – informace pro uživatele 
 
PANCREOLAN FORTE 
(Pancreatinum) 
enterosolventní  tablety 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Pancreolan Forte 
musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.  
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete: 
 
1. Co je přípravek Pancreolan Forte a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pancreolan Forte užívat 
3. Jak se přípravek Pancreolan Forte užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Pancreolan Forte uchovávat 
6. Další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK PANCREOLAN FORTE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Pancreolan Forte obsahuje trávicí enzymy, jejichž tvorba a uvolňování vázne v důsledku 
onemocnění slinivky břišní, proto je zde nutná dlouhodobá enzymatická náhrada. Tato léčba 
neodstraňuje příčiny onemocnění, ale obnovuje trávení (odstraňuje nucení na zvracení, pocit 
plnosti, nadýmání, plynatost, průjmy a tuk ve stolici). 
Pancreolan Forte se užívá při poruchách trávení v důsledku nedostatečné nebo chybějící 
funkce trávicích enzymů slinivky břišní, při zánětlivých i jiných onemocněních slinivky břišní 
a při obtížích po operaci v oblasti zažívacího traktu.  
Přípravek zlepšuje trávení při obtížích z dietních chyb (například při přejedení, či požití těžko 
stravitelných, tučných jídel) a odstraňuje tak druhotné projevy poruch trávení jako je pocit 
plnosti, nadýmání, plynatost nebo nadměrná přítomnost tuku ve stolici. Zlepšuje trávení tím, 
že štěpí tuky, cukry a bílkoviny v přijaté potravě. V těchto případech je možné přípravek 
užívat bez doporučení lékaře. 
Přípravek je vhodný k léčbě dětí od 3 let, mladistvých a dospělých. 
 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
PANCREOLAN FORTE UŽÍVAT 
 
Neužívejte přípravek Pancreolan Forte 

-  Pokud jste alergický(á) přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo kteroukoliv z dalších 
složek přípravku   
 
-  při akutním zánětu slinivky břišní a v akutní fázi chronického zánětu  
Přípravek není určen pro děti do 3 let. 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Pancreolan Forte je zapotřebí 
Vyhledejte lékaře, pokud jsou trávicí potíže velmi silné, neobvyklé, spojené s břišní bolestí, 
opakovaným zvracením, zvýšenou teplotou, celkovými příznaky nebo neustupující. 
 
Při zánětech slinivky břišní je zakázáno pít alkoholické nápoje a je nutno dodržovat dietu s 
minimálním obsahem tuků. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  
 
Užívání přípravku Pancreolan Forte s jídlem a pitím 
Tablety Pancreolan Forte se užívají krátce po každém jídle, polykají se celé, nerozkousané, 
zapijí se douškem tekutiny. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék 
Těhotné a kojící ženy mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře! 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje pozornost. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Pancreolan Forte 
Přípravek obsahuje laktózu a sacharózu. Pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek užívat. 
 
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK PANCREOLAN FORTE UŽÍVÁ 
 
Dávkování je individuální, podle závažnosti onemocnění, při prvním užití by měl dávkování 
určit lékař. Cílem léčby je dosažení normální váhy a úprava stolice a trávicích obtíží.  
Při léčbě obtíží z dietních chyb se podává buď jednorázově  nebo krátkodobě (1 – 3 dny) 2 
enterosolventní tablety po menším jídle, 3-4 enterosolventní tablety po větším jídle. 
U nedostatečnosti slinivky břišní se užívají 2 enterosolventní tablety po lehčím jídle, 3-4 
enterosolventní tablety po větším jídle. Při nedostatečném účinku (průjem, mastná stolice) lze 
dávku ještě zvýšit.  
Dětem podávejte přípravek vždy jen na doporučení lékaře! Děti od 3 let obvykle užívají 3x 
denně 1 enterosolventní tabletu. Tablety mohou polykat děti od 3 let. 
Přípravek se užívá dlouhodobě pouze na doporučení lékaře. 
Při zhoršení Vašich obtíží se poraďte s lékařem o případné změně dávkování.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Pancreolan Forte než jste měl(a) 
Pokud někdo užil několik tablet najednou, není to důvod k vážným obavám. Měli byste se 
však poradit s lékařem. Příznaky, které se mohou objevit, jsou nevolnost, bolesti v břiše, 
průjem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Pancreolan Forte   
 
Pokud si zapomenete vzít tabletu, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Pancreolan Forte 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Pancreolan Forte nežádoucí účinky, které se 
ale nemusí vyskytnout u každého. 
Přípravek je obvykle velmi dobře snášen. 
Při výskytu neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem. 
 
 
5. JAK PŘÍPRAVEK PANCREOLAN FORTE UCHOVÁVAT  
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.  
Přípravek Pancreolan Forte nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
vlhkostí. 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření 
pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. DALŠÍ INFORMACE 
 
Co přípravek Pancreolan Forte obsahuje 
Léčivou látkou je pancreatinum 220 mg v 1 enterosolventní tabletě s amylolytickou účinností 
minimálně 6 000 j. FIP, lipolytickou účinností minimálně 6 000 j. FIP a proteolytickou 
účinností minimálně 400 j. FIP. 
 
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, sacharosa, sodná sůl 
karboxymethylškrobu, želatina, aluminium-stearát, natrium-lauryl-sulfát, kopolymer 
MA/MMA 1:1, mastek, oxid titaničitý, makrogol 6000, sodná sůl karmelosy 20, simetikonová 
emulze SE 4, potahová soustava Opaspray AP-22806 žlutá (oxid titaničitý, makrogol 6000, 
hlinitý lak tartrazinu*, hypromelosa , polysorbát 80, kyselina sorbová, hlinitý lak 
brilantní modře FCF, simetikonová emulze 30%, čištěná voda), triethyl-citrát, hydroxid 
sodný. 
 
Jak přípravek Pancreolan Forte vypadá a co obsahuje toto balení 
Tablety Pancreolan Forte jsou žluté potahované tablety čočkovitého tvaru. 
Velikost balení: 30, 60 enterosolventních tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika 
   
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena  
2.5.2012 
   

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu PANCREOLAN FORTE

IBEROGAST 28%
Iberogast por.gtt.sol.50ml
Iberogast je rostlinný léčivý přípravek pro poruchy zažívacího traktu, především poruchy funkce
404 Kč
292 Kč
PANZYTRAT 25 000
Panzytrat 25000 por.cps.dur.50 - sklo
Přípravek se na doporučení lékaře užívá při léčbě poruch trávení v důsledku porušení tvorby trá
597 Kč
KREON 10 000
Kreon 10000 por.cps.etd.50
Kreon 25 000 se užívá u dětí a dospělých s „pankreatickou exokrinní insuficiencí“. To je případ
239 Kč
KREON 25 000
Kreon 25000 por.cps.etd.50
Kreon 25 000 se užívá u dětí a dospělých s „pankreatickou exokrinní insuficiencí“. To je případ
394 Kč

Nedávno prohlížené produkty

PANCREOLAN FORTE
Pancreolan Forte tbl.ent.30x220mg
Pancreolan Forte obsahuje trávicí enzymy, jejichž tvorba a uvolňování vázne v důsledku onemocně
160 Kč