Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Bolest > Bolest hlavy, migréna > Paralen 500 por.tbl.nob.24x500mg
PARALEN 500 17%

Paralen 500 por.tbl.nob.24x500mg

Tablety Paralen 500 jsou určeny ke snížení horečky a bolesti při chřipce, nachlazení a jiných infekčních onemocněních. Dále při bolestech hlavy, zubů, bolestivé menstruaci, bolesti v krku a bolesti pohybového ústrojí provázející chřipku a nachlazení. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 162142
Cena: 35 Kč
29 Kč
skladem 181 ks - IHNED K ODBĚRU
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Tablety Paralen 500 jsou určeny ke snížení horečky a bolesti při chřipce, nachlazení a jiných infekčních onemocněních. Dále při bolestech hlavy, zubů, bolestivé menstruaci, bolesti v krku a bolesti pohybového ústrojí provázející chřipku a nachlazení. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 1 k opravě sdělení sp.zn. suklsPŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE
PARALEN 500
tablety 
Paracetamolum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
 Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek PARALEN 500 
musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 Pokud nedojde do 3 dnů k ústupu obtíží (horečka, bolest) nebo naopak dojde ke zhoršení 
obtíží či se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším podávání přípravku dítěti s 
lékařem. 
 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek PARALEN 500 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN 500  užívat
3. Jak se přípravek PARALEN 500 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek PARALEN 500 uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK PARALEN 500 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Paracetamol, léčivá látka přípravku Paralen 500 tablety, působí proti bolesti a snižuje zvýšenou 
tělesnou teplotu. 
Tablety Paralen 500 nezhoršují žaludeční potíže a nevyvolávají zvracení, mohou je užít i 
nemocní se žaludečními a dvanáctníkovými vředy a nemocní, kteří nesnášejí kyselinu 
acetylsalicylovou.
Tablety Paralen 500 jsou určeny ke snížení horečky a bolesti při chřipce, nachlazení a jiných 
infekčních onemocněních.
Tablety Paralen 500 jsou také vhodné při bolestech různého původu, např. při bolestech hlavy, 
zubů, bolestivé menstruaci, bolesti v krku a bolesti pohybového ústrojí provázející chřipku a 
nachlazení.
.
Paralen 500 je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let věku.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK PARALEN 
500 UŽÍVATNeužívejte přípravek PARALEN 500 pokud
- jste alergický/á (přecitlivělý/á) na účinnou látku nebo na některou pomocnou látku přípravku, 
- máte vážné onemocnění jater nebo akutní zánět jater 
- máte typ chudokrevnosti zvaný hemolytická anémie
Pokud si nejste jisti, zda se vás uvedené týká, poraďte se se svým lékařem.
Vzhledem k vysokému obsahu účinné látky nejsou tablety Paralen 500 vhodné pro děti mladší 
než 6 let (nebo pro děti s tělesnou hmotností menší než 20 kg).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PARALEN 500 je zapotřebí 
Před podáním přípravku konzultujte lékaře, pokud 
- máte nedostatek enzymu glukóza-6-fosfát dehydrogenáza
- současně užíváte léky ovlivňující funkci jater 
- máte vážné onemocnění ledvin
Pokud si nejste jisti, zda se vás uvedené týká, poraďte se se svým lékařem.
O vhodnosti současného užívání tablet Paralen 500 s jinými léky proti bolesti a nachlazení se 
poraďte s lékařem.
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. 
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud trpíte jaterním onemocněním a/nebo 
užívate jakákoliv jiná  léčiva obsahující paracetamol.
Při onemocnění ledvin je možno užívat Paralen 500 tablety pouze po poradě s lékařem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky tablet Paralen 500 a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. 
Současné užívání tablet Paralen 500 a některých léků na spaní, léků proti epilepsii, některých 
antibiotik nebo současné pití alkoholu může způsobit poškození jater. V případě, že užíváte jiné 
léky, a to na lékařský předpis i bez něj, poraďte se o vhodnosti současného užívání tablet 
Paralen 500 s lékařem a bez porady s ním je neužívejte. 
V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že užíváte Paralen 500 tablety.
Užívání  přípravku PARALEN 500 s jídlem a pitím
Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, podávejte lék během jídla.
Během léčby nesmíte pít alkoholické nápoje.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotné ženy mohou užívat tablety Paralen 500 jen po poradě s lékařem. Kojící ženy mohou 
přípravek užívat 1 den, déle než 1 den mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, 
obsluha strojů, práce ve výškách).

3. JAK SE PŘÍPRAVEK PARALEN 500 UŽÍVÁJednotlivé a maximální denní dávky dle věku a hmotnosti jsou vyznačeny v tabulce. 
Nepřekračujte doporučené dávkování. VěkHmotnostJednotlivá dávka Max. denní dávka3 tablety 
PARALEN 500
21 - 25 kg
 - 1 tableta PARALEN 500
(1,5 g paracetamolu)
Děti 6-12 let
(250-500 mg paracetamolu)
4 tablety PARALEN 500
26 - 40 kg
(2 g paracetamolu)
Mladiství 1 tableta PARALEN 500
6 tablet PARALEN 500
40 - 50 kg
12-15 let
(500mg paracetamolu)
(3 g paracetamolu)
1 tableta PARALEN 500
Mladiství 
≤ 50 kg
(500mg paracetamolu)
8 tablet PARALEN 500
nad 15 let a 1-2 tablety PARALEN 500
(4g paracetamolu)
dospělí
> 50 kg
(500 - 1000 mg paracetamolu)
Dospělí a mladiství (starší 15 let ) užívají 1-2 tablety dle potřeby několikrát denně v časovém 
odstupu nejméně 4 hodin. Maximální denní dávka je 8 tablet, nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 
tablety.
Při dlouhodobé terapii (nad 10 dnů) nemá denní dávka překročit 5 tablet.
Dětem a mladistvým ve věku od 6 do 15 let se podává  - 1 tableta dle potřeby několikrát 
denně v 6-hodinových intervalech. Interval lze zkrátit v případě potřeby na 4 hod, přičemž nesmí 
být překročena celková denní dávka. Maximální denní dávky dle věku a hmotnosti jsou vyznačeny 
v tabulce.
Děti do 6 let věku
Vzhledem k množství léčivé látky v tabletě  není přípravek určen pro děti do 6 let věku. 
Dětem od 3 let je možno podat Paralen 125 tablety, pro mladší děti je určen Paralen ve formě 
suspenze nebo čípků.
Nemocní se sníženou funkcí ledvin užívají po poradě s lékařem nižší dávky.
Léčení můžete ukončit, jakmile horečka nebo bolest ustoupí.
Tablety Paralen 500 se užívají při jídle, užití před jídlem zvýší rychlost nástupu účinku, tablety je 
možné půlit nebo drtit, zapijí se douškem tekutiny.
Pokud nedojde do 3 dnů k ústupu obtíží (horečka, bolest) nebo naopak dojde ke zhoršení obtíží či 
se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.
Bez porady s lékařem neužívejte Paralen 500 tablety nepřetržitě déle než 1 týden. 
Dítěti nepodávejte Paralen 500 bez  porady s lékařem  déle než 3 dny.
Při dlouhodobém užívání tablet Paralen 500 (několik týdnů) je třeba průběžná kontrola u lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PARALEN 500 než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nejsou 
přítomny příznaky předávkování!
Jestliže jste zapomněla užít přípravek PARALEN 500
Pokud je třeba, podejte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, dodržte však odstup mezi 
jednotlivými dávkami minimálně 4 hodiny a neužívejte více než maximální denní dávku.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může i PARALEN 500 způsobit nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého.
Tablety Paralen 500 v doporučeném dávkování vyvolávají nežádoucí účinky jen zřídka. U 
citlivějších jedinců se mohou vyskytnout alergické reakce, např. kožní vyrážky.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK PARALEN 500 UCHOVÁVAT 
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.
o
Uchovávejte při teplotě do 25  C, v původním vnitřním obalu, vnitřní obal v krabičce, aby byl 
přípravek chráněn před světlem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACECo přípravek PARALEN 500 obsahuje
Léčivá látka: Paracetamol 500 mg v 1 tabletě
Pomocné látky: Předbobtnalý kukuřičný škrob, povidon 30, sodná sůl kroskarmelosy, kyselina 
stearová.
Jak přípravek PARALEN 500 vypadá a co obsahuje toto balení
Popis:  Bílé,  až  téměř  bílé  tablety  s  půlicí  rýhou,  velikosti  18  x  8  mm,  s půlící  rýhou  na  jedné 
straně a vyraženým nápisem PARALEN na druhé straně.

Velikost balení: 10, 12, 20 a 24 tablet
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
16.4.2010

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu PARALEN 500

COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON 8%
Coldrex Horký nápoj Citron por.plv.sol.scc.14
Lék ve formě horkého nápoje proti chřipce a nachlazení. Snižuje horečku, tlumí bolesti hlavy, k
200 Kč
185 Kč
PARALEN GRIP CHŘIPKA A BOLEST
Paralen Grip Chřipka a bolest por.tbl.flm. 24 i
Přípravek PARALEN GRIP CHŘIPKA A BOLEST účinně zmírňuje mnoho příznaků chřipky a nachlazení. Me
135 Kč
PRŮDUŠKOVÁ ČAJOVÁ SMĚS
Megafyt Průdušková čajová směs por.spc.20x1.5g
Přípravek se užívá při akutních a chronických onemocněních horních cest dýchacích, doprovázenýc
52 Kč
ASPIRIN
Aspirin 500mg por.tbl.obd.20x500mg
Přípravek Aspirin 500 mg obalené tablety obsahuje kyselinu acetylsalicylovou. Kyselina acetylsa
107 Kč

Nedávno prohlížené produkty

PARALEN 500 17%
Paralen 500 por.tbl.nob.24x500mg
Tablety Paralen 500 jsou určeny ke snížení horečky a bolesti při chřipce, nachlazení a jiných i
35 Kč
29 Kč