Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Bolest > Bolest hlavy, migréna > Paralen 500 supp.5x500mg
PARALEN 500 SUP

Paralen 500 supp.5x500mg

Přípravek je určen k úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, revmatických a svalových bolestech a bolestech při menstruaci. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 4343
Cena:
40 Kč
skladem 1 ks - IHNED K ODBĚRU
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Expirace 31. 8. 2019
Přípravek je určen k úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, revmatických a svalových bolestech a bolestech při menstruaci. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls
PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELEPARALEN 500 SUP
čípky
Paracetamolum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek PARALEN 
500 SUP musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů v případě horečky a do 5 dnů v 
případě bolesti poraďte se o dalším postupu s lékařem. Dětem nepodávejte přípravek 
bez porady s lékařem déle než 3 dny..

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek PARALEN 500 SUP a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN 500 SUP užívat
3. Jak se přípravek PARALEN 500 SUP užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek PARALEN 500 SUP uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK PARALEN 500 SUP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
PARALEN 500 SUP obsahuje léčivou látku paracetamol. Paracetamol patří do skupiny léčiv 
nazývaných analgetika, antipyretika (k tlumení bolesti a snížení horečky).
Čípky PARALEN 500 účinkují tak, že působí proti bolesti a snižují zvýšenou tělesnou 
teplotu. Čípky jsou zvlášť vhodné pro nemocné se zažívacími obtížemi a pro nemocné 
užívající více léků současně. 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
PARALEN 500 SUP UŽÍVATNeužívejte přípravek PARALEN 500 SUP
-
jestliže jste alergický(á) ( přecitlivělý(á)) na léčivou látku nebo na některou pomocnou 
látku přípravku 
-
jestliže máte onemocnění jater nebo akutní zánět jater
-
jestliže máte typ chudokrevnosti zvaný hemolytická anémie.
Pokud si nejste jisti, zda se vás uvedené týká, poraďte se se svým lékařem.
Vzhledem k vysokému obsahu léčivé látky nejsou čípky Paralen 500 vhodné pro děti mladší 
než 9 let (nebo pro děti s tělesnou hmotností menší než 33 kg).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PARALEN 500 SUP je zapotřebí pokud
- máte nedostatek enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy
- současně užíváte léky ovlivňující funkci jater 
- máte vážné onemocnění ledvin
Pokud si nejste jisti, zda se vás uvedené týká, poraďte se se svým lékařem.
O vhodnosti současného užívání čípků Paralen 500 s jinými léky proti bolesti a nachlazení se 
poraďte s lékařem.
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. 
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud trpíte jaterním onemocněním a/nebo 
užíváte jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol.
Při onemocnění ledvin je možno užívat Paralen 500 SUP pouze po poradě s lékařem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinky čípků Paralen 500 a jiných léků současně používaných se mohou navzájem 
ovlivňovat. Současné používání čípků Paralen 500 a některých léků na spaní, léků proti 
epilepsii, některých antibiotik nebo současné pití alkoholu může způsobit poškození jater.
V případě, že užíváte jiné léky, a to na lékařský předpis i bez něj, poraďte se o vhodnosti 
současného užívání čípků Paralen 500 s lékařem a bez porady s ním je neužívejte. 
V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že užíváte Paralen 500 SUP.
Používání přípravku PARALEN 500 SUP s jídlem a pitím
Přípravek se může zavádět nezávisle na příjmu potravy.
Během léčby přípravkem Paralen 500 SUP nesmíte pít alkoholické nápoje.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék
Těhotné ženy mohou užívat přípravek Paralen 500 SUP jen po poradě s lékařem. 
Kojící ženy mohou přípravek užívat 1 den, déle než 1 den mohou přípravek užívat pouze po 
poradě s lékařem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, 
obsluha strojů, práce ve výškách).
3. JAK SE PŘÍPRAVEK PARALEN 500 SUP UŽÍVÁJednotlivé a maximální denní dávky dle věku a hmotnosti jsou vyznačeny v tabulce. 
Nepřekračujte doporučené dávkování. VěkHmotnostJednotlivá dávka Max. denní dávka1 čípek
 PARALEN 500
4 čípky PARALEN 500
Děti 912 let
33–40 kg
(500 mg paracetamolu)
(2 g paracetamolu)
Mladiství 1 čípek PARALEN 500
6 čípků PARALEN 500
40–50 kg
1215 let
(500 mg paracetamolu)
(3 g paracetamolu)

1 čípek PARALEN 500
Mladiství nad  ≤ 50 kg
(500 mg paracetamolu)
8 čípků PARALEN 500
15 let a 12 čípky PARALEN 500
(4 g paracetamolu)
dospělí
> 50 kg
(500– 1000 mg paracetamolu)
Dospělí a mladiství (starší 15 let ) 
1–2 čípky Paralen 500 SUP několikrát denně podle potřeby v časových odstupech nejméně 4 
hodin. 
Čípek se zavádí do konečníku. 
Maximální denní dávka je 8 čípků, nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 čípky (tuto dávku by 
neměli užívat pacienti s hmotností nižší než 50kg).
Při dlouhodobé terapii (nad 10 dnů) nemá denní dávka překročit 5 čípků.
Mladiství ve věku od 12 do 15 let 
1 čípek dle potřeby několikrát denně v 6hodinových intervalech. Interval lze zkrátit v případě 
potřeby na 4 hod., přičemž nesmí být překročena maximální denní dávka 6 čípků (3 g 
paracetamolu).
Děti ve věku od 9 do 12 let 
1 čípek dle potřeby několikrát denně v 6hodinových intervalech. Interval lze zkrátit v případě 
potřeby na 4 hod., přičemž nesmí být překročena maximální denní dávka 4 čípky (2 g 
paracetamolu).
Nemocní se sníženou funkcí ledvin 
používají po poradě s lékařem nižší dávky v prodlouženém dávkovacím intervalu 6–8 hodin. 
Pokud nedojde do 3 dnů ke snížení horečky a do 5 dnů k ústupu bolesti nebo naopak dojde ke 
zhoršení obtíží či se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším používání přípravku s 
lékařem. 
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek Paralen 500 SUP nepřetržitě déle než 1 týden. 
Dítěti nepodávejte čípky Paralen 500 bez porady s lékařem déle než 3 dny.
Při dlouhodobém používání čípků Paralen 500 (několik týdnů) je třeba průběžná kontrola u 
lékaře.
Během léčby nesmíte pít alkoholické nápoje
Jestliže jste užil(a) více přípravku PARALEN 500 SUP než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Paralen 500 SUP než Vám předepsal lékař, obraťte se 
přímo na lékaře nebo lékárníka. Při předávkování nebo náhodném požití čípků dítětem ihned 
vyhledejte lékaře, i když nejsou přítomny příznaky předávkování!
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PARALEN 500 SUP
Pokud je třeba, podejte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, dodržte však odstup 
mezi jednotlivými dávkami minimálně 4 hodiny a neužívejte více než maximální denní 
dávku.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může i PARALEN 500 SUP způsobit nežádoucí účinky, které se 
ale nemusí vyskytnout u každého.
Při užívaní PARALEN 500 SUP se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené 
dle frekvence výskytu:
Vzácné (u 1–10 z 10 000 léčených):

kožní vyrážka, kožní alergie (kožní reakce spojená se zčervenáním, svěděním až 
vyrážkou)
Velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 léčených):

poruchy krvetvorby (mohou se projevovat např. zvýšeným sklonem ke krvácivým 
projevům, vyšší náchylností k infekci, únavou, bolestí hlavy či hučením v uších) 

zúžení průdušek (bronchospazmus) 

žloutenka
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK PARALEN 500 SUP UCHOVÁVAT 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Uchovávejte v původním vnitřním obalu při teplotě do 25 °C.
Přípravek PARALEN 500 SUP nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na 
obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření 
pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACECo přípravek PARALEN 500 SUP obsahuje
Léčivá látka: Paracetamolum 500 mg v 1 čípku.
Pomocné látky: čípkový základ.
Jak přípravek PARALEN 500 SUP vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: suspenzní čípky bílé až slabě nažloutlé barvy, torpédovitého tvaru.
Velikost balení: 5 čípků.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
16.2.2011

Document Outline

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE 1. CO JE PŘÍPRAVEK PARALEN 500 SUP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK PARALEN 500 SUP UŽÍVAT 3. JAK SE PŘÍPRAVEK PARALEN 500 SUP UŽÍVÁ 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 5. JAK PŘÍPRAVEK PARALEN 500 SUP UCHOVÁVAT 6. DALŠÍ INFORMACE

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu PARALEN 500 SUP

STREPSILS PLUS 27%
Strepsils Plus pas. 24
Přípravek se užívá k léčení zánětů dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústn
191 Kč
139 Kč
PANADOL EXTRA RAPIDE 6%
Panadol Extra Rapide 500mg/65mg tbl.eff. 12 I CZ
Panadol Extra Rapide obsahuje kombinaci dvou léčivých látek, která je účinná proti bolesti a ho
88 Kč
83 Kč
NUROFEN
Nurofen 200mg por.tbl.obd.24x200mg
Nurofen se používá u mírných až středně silných bolestí jako jsou bolesti hlavy (včetně migrény
55 Kč
Vatové tyčinky Bel Family 200ks
Vatové tyčinky Bel Family 200ks
Vatové tyčinky určené ke každodennímu, pohodlnému čištění uší. Nosný materiál odolný proti zlom
29 Kč

Nedávno prohlížené produkty

PARALEN 500 SUP
Paralen 500 supp.5x500mg
Přípravek je určen k úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, revmatických a sv
40 Kč