Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Volně prodejné léky > Nervový systém > Migréna a bolest hlavy > Paralen pro Infantibus tbl.20x125mg
PARALEN 125

Paralen pro Infantibus tbl.20x125mg

Přípravek je určen k úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, revmatických a svalových bolestech a bolestech při menstruaci. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 97656
Cena:
18 Kč
skladem 4 ks - IHNED K ODBĚRU
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek je určen k úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, revmatických a svalových bolestech a bolestech při menstruaci. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 1 k  rozhodnutí o opravě  prodloužení registrace č.j.: suklsPŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELEP A R A L E N     125
tablety 
Paracetamolum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
 Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek PARALEN 125 
musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 Pokud nedojde do 3 dnů k ústupu obtíží (horečka, bolest) nebo naopak dojde ke zhoršení 
obtíží či se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším podávání přípravku dítěti s 
lékařem. 
 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek PARALEN 125 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN 125  užívat
3. Jak se přípravek PARALEN 125 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek PARALEN 125 uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK PARALEN 125 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Paracetamol, léčivá látka přípravku Paralen 125 tablety, působí proti bolesti a snižuje zvýšenou 
tělesnou teplotu. 
Tablety Paralen 125  se podávají dětem   ke snížení horečky  a bolesti při chřipce, nachlazení a 
jiných infekčních onemocněních dětského věku (např. spalničky, zarděnky, plané neštovice, 
spála, příušnice) a očkování. 
Tablety Paralen 125  jsou také vhodné při bolestech různého původu, např. při bolestech hlavy, 
zubů, bolesti provázející prořezávání zoubků, bolesti v krku a bolesti pohybového ústrojí 
provázející chřipku a nachlazení.
Vzhledem k lékové formě je přípravek vhodný k léčbě dětí ve věku od 3 let.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK PARALEN 
125 UŽÍVATNepodávejte přípravek PARALEN 125 dětem, které


- jsou alergické(přecitlivělé) na účinnou látku nebo na některou pomocnou látku přípravku, 
- mají vážné onemocnění jater nebo akutní zánět jater 
- typ chudokrevnosti zvaný hemolytická anémie
Pokud si nejste jisti, zda se uvedené týká vašeho dítěte, poraďte se se svým lékařem.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PARALEN 125 je zapotřebí 
Před podáním přípravku konzultujte lékaře, pokud dítě 
- má nedostatek enzymu glukóza-6-fosfát dehydrogenáza
- současně užívá léky ovlivňující funkci jater 
- má vážné onemocnění ledvin
Pokud si nejste jisti, zda se uvedené týká vašeho dítěte, poraďte se se svým lékařem.
O vhodnosti současného podávání tablet Paralen 125 s jinými léky proti bolesti a nachlazení 
dětem se poraďte s lékařem.
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. 
Nepodávejte  tento přípravek dětem bez doporučení lékaře  pokud  trpí jaterním onemocněním 
a/nebo užívají jakákoliv jiná  léčiva obsahující paracetamol.
Při onemocnění ledvin je možno užívat Paralen 125 tablety pouze po poradě s lékařem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky tablet Paralen 125 a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. 
Současné užívání tablet Paralen 125 a některých léků na spaní, léků proti epilepsii a některých 
antibiotik může způsobit poškození jater. V případě, že dítě užívá jiné léky, a to na lékařský 
předpis i bez něj, poraďte se o vhodnosti užívání tablet Paralen 125 s lékařem. 
V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že dítě užívá Paralen l25 tablety.
Užívání  přípravku PARALEN 125 s jídlem a pitím
Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, podávejte lék během jídla.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek je určen dětem, pokud by však ve výjimečném případě měl být podán těhotné ženě, je 
to možné  jen po poradě s lékařem. Kojící ženy mohou přípravek užívat 1 den, déle než 1 den 
mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, 
obsluha strojů, práce ve výškách).
3. JAK SE PŘÍPRAVEK PARALEN 125 UŽÍVÁ
Tablety Paralen 125 se podávají podle potřeby 3-4krát denně v časových odstupech 6 hodin v 
dávkách uvedených v tabulce. Interval lze zkrátit v případě potřeby na 4 hod, přičemž nesmí být 
překročena celková denní dávka.

VěkHmotnostJednotlivá dávka (mg)Max. denní dávka
1 tableta Paralen 125 
9 - 12 kg
600 mg paracetamolu
(125 mg paracetamolu)
1 a tablety Paralen 125 
do 6 let
13 - 16 kg  
750 mg paracetamolu
(187,5 mg paracetamolu)
2 tablety Paralen 125 
17 - 20 kg
1 g paracetamolu
(250 mg paracetamolu)
21 - 25 kg
2-4 tablety Paralen 125 
1,5 g paracetamolu
6-12 let
26 - 40 kg
(250-500 mg paracetamolu)
2 g paracetamolu
Přípravek je určen dětem, pokud by však ve výjimečném případě měl být podán mladistvým nebo 
dospělým pacientům, dávky jsou následující;
VěkHmotnostJednotlivá dávkaMax. denní dávka
12-15 let
40 - 50 kg
500mg
3 g paracetamolu
≤ 50 kg
500 mg
4 g paracetamolu
nad 15 let 
> 50 kg
500 - 1000 mg
Léčení můžete ukončit, jakmile horečka nebo bolest ustoupí.
Tablety Paralen 125 se užívají při jídle, užití před jídlem zvýší rychlost nástupu účinku, tablety je 
možné půlit, zapijí se douškem tekutiny.
Pokud nedojde do 3 dnů k ústupu obtíží (horečka, bolest) nebo naopak dojde ke zhoršení obtíží či 
se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším podávání přípravku dítěti s lékařem. U 
kojenců se s lékařem poraďte neprodleně, i když přípravek podáte ke zmírnění horečky. 
Bez  porady s lékařem nepodávejte Paralen 125 dítěti déle než 3 dny.
Jestliže jste užil(a) více přípravku PARALEN 125 než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nejsou 
přítomny příznaky předávkování!
Jestliže jste zapomněla užít přípravek PARALEN 125
Pokud je třeba, podejte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, dodržte však odstup mezi 
jednotlivými dávkami minimálně 6 hodiny.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může i PARALEN 125 způsobit nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého.
Tablety Paralen 125  v doporučeném dávkování vyvolávají nežádoucí účinky jen zřídka. U 
citlivějších jedinců se mohou vyskytnout alergické reakce, např. kožní vyrážky.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK PARALEN 125 UCHOVÁVAT 
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.
o
Uchovávejte při teplotě do 25  C, v původním vnitřním obalu, vnitřní obal v krabičce, aby byl 
přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACECo přípravek PARALEN 125 obsahuje
Léčivá látka: Paracetamolum 125 mg v 1 tabletě
Pomocné látky: Předbobtnalý kukuřičný škrob, povidon 30, sodná sůl kroskarmelosy, kyselina 
stearová.
Jak přípravek PARALEN 125 vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: bílé až téměř bílé, kulaté ploché tablety o průměru 7 mm se zkosenými hranami, z jedné 
strany s půlicí rýhou. 
Velikost balení: 20 tablet
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
22.9. 2010

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu PARALEN 125

NUROFEN
Nurofen 400mg por.tbl.obd.24x400mg
Nurofen se používá u mírných až středně silných bolestí jako jsou bolesti hlavy (včetně migrény
78 Kč
NUROFEN PRO DĚTI
Nurofen pro děti čípky 125mg rct.supp.10x125mg
Přípravek je určen k tlumení lehkých až středně silných bolestivých stavů různého původu a ke s
86 Kč
ACYLPYRIN
Acylpyrin 500mg tbl.eff.15x500mg
Přípravek účinně tlumí bolesti a efektivně snižuje teplotu, ve vyšších dávkách má protizánětliv
78 Kč
IBALGIN RAPIDCAPS
Ibalgin Rapidcaps 400mg cps.mol.30x400mg
Ibalgin Rapidcaps je novinka na akutní bolesti. Je rychlý, silný a účinný, s rychlým nástupem ú
130 Kč

Nedávno prohlížené produkty

PARALEN 125
Paralen pro Infantibus tbl.20x125mg
Přípravek je určen k úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, revmatických a sv
18 Kč