Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Bolest > Bolest hlavy, migréna > Paralen susp.1x100ml/2.4g
PARALEN SUS

Paralen susp.1x100ml/2.4g

Přípravek PARALEN SUS se podává dětem od kojeneckého věku ke snížení horečky při chřipkových a jiných horečnatých onemocněních, při bolestech různého původu, např. při bolestech hlavy, zubů (včetně bolesti při prořezávání zoubků). Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 66101
Cena:
95 Kč
do 2 dnů
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek PARALEN SUS se podává dětem od kojeneckého věku ke snížení horečky při chřipkových a jiných horečnatých onemocněních, při bolestech různého původu, např. při bolestech hlavy, zubů (včetně bolesti při prořezávání zoubků). Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový letákPříloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
PARALEN SUS 
suspenze 
Paracetamolum 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Paralen sus musíte 
užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se příznaky (horečka, bolest) do 2 dnů nezlepší a nebo naopak dojde ke zhoršení 
obtíží či se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším podávání přípravku dítěti 
s lékařem. U kojenců se s lékařem poraďte neprodleně, i když přípravek podáte ke zmírnění 
horečky.  
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je přípravek Paralen sus a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Paralen sus užívat 
3. Jak se přípravek Paralen sus užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Paralen sus uchovávat 
6. Další informace 
 
 
1. CO JE PŘÍPRAVEK PARALEN SUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Paracetamol, léčivá látka přípravku Paralen sus, působí proti bolesti a snižuje zvýšenou tělesnou 
teplotu.  
 
Paralen sus se podává dětem od kojeneckého věku  
  ke snížení horečky při chřipkových a jiných horečnatých onemocněních  
   při bolestech různého původu, např. při bolestech hlavy, zubů (včetně bolesti při prořezávání 
zoubků), bolesti v zádech a bolesti pohybového ústrojí doprovázející chřipková onemocnění.  
Pouze po poradě s lékařem lze přípravek užívat u neuralgií (bolest pociťovaná v průběhu nervu) a 
bolesti kloubů a svalů, která není příznakem chřipkového onemocnění. 
 
Přípravek je určen dětem od 3 měsíců.  
   2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK PARALEN 
SUS UŽÍVAT 
 
Nepodávejte přípravek Paralen sus dětem, které 

  jsou alergické (přecitlivělé) na účinnou látku nebo na některou pomocnou složku přípravku 
  mají vážné onemocnění jater nebo akutní zánět jater 
  mají typ chudokrevnosti zvaný hemolytická anémie. 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Paralen sus je zapotřebí  
Před podáním přípravku konzultujte se svým lékařem, pokud dítě 
-  má nedostatek enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy 
-  současně užívá léky ovlivňující funkci jater  
-  má onemocnění ledvin. 
Pokud si nejste jisti, zda se uvedené týká Vašeho dítěte, poraďte se se svým lékařem. 
 
O vhodnosti současného podávání přípravku Paralen sus s jinými léky proti bolesti a nachlazení 
dětem se poraďte s lékařem. 
 
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.  
 
Nepodávejte tento přípravek dětem bez doporučení lékaře, pokud trpí jaterním onemocněním 
a/nebo užívají jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol. 
 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Účinky přípravku Paralen sus a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat.  
Současné užívání Paralen sus a některých léků na spaní, léků proti epilepsii a některých antibiotik 
může způsobit poškození jater. V případě, že dítě užívá jiné léky, a to na lékařský předpis i bez 
něj, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku Paralen sus s lékařem.  
 
V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že dítě užívá Paralen sus. 
 
Užívání přípravku Paralen sus s jídlem a pitím  
Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, podávejte lék během jídla. 
Suspenzi je třeba zapít dostatečným množstvím nedráždivé tekutiny. 
Přípravek je určen dětem pokud by však měl být podán dospělým, nesmí ho užívat osoby které 
mají problémy s požíváním alkoholu. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
   
Přípravek je určen dětem, pokud by však ve výjimečném případě měl být podán těhotné ženě, je 
to možné jen po poradě s lékařem. Kojící ženy mohou přípravek užívat 1 den, déle než 1 den 
mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, 
obsluha strojů, práce ve výškách). 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Paralen sus 
Lék obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým 
lékařem, než začnete tento léčivý produkt užívat. 
 
 
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK PARALEN SUS UŽÍVÁ 
 
Vždy podávejte přípravek dítěti přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste 
jisti poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
U dětí od 3 měsíců se při léčbě horečky i bolesti používá jednotlivá dávka 10 - 15 mg 
paracetamolu / kg tělesné hmotnosti.  
Podává se podle potřeby v 6-hodinových intervalech, interval lze zkrátit v případě potřeby na 
4 hod, přičemž nesmí být překročena celková denní dávka.  
Nepodávají se více jak 4 dávky během 24 hodin
 
Nepřekračujte doporučené dávkování. 
 
Celková denní dávka nesmí přesáhnout 60 mg/kg tělesné hmotnosti u dětí do 6 let, 1500 mg u 
dětí od 6 do 12 let s hmotností 21 - 25kg a 2000 mg při hmotnosti 26 - 40 kg.  
 
Pokud lékař nedoporučí jinak, určete správnou dávku přípravku pomocí uvedené tabulky podle 
hmotnosti dítěte. Pokud si nejste jisti váhou dítěte, určete dávku podle věku dítěte.  
 
Hmotnost Věk dítěte Jednotlivá dávka  Max. denní dávka dítěte 
5 - 6 kg 
72 mg paracetamolu 
3 ml suspenze 
360 mg paracetamolu 
3 - 6 měsíců 
7 - 8 kg 
96 mg paracetamolu 
4 ml suspenze 
420 mg paracetamolu 
6 - 12 měsíců  9 - 10 kg 
120 mg paracetamolu 
5 ml suspenze 
540 mg paracetamolu 
1 - 2 roky 
11 - 13 kg 
144 mg paracetamolu 
6 ml suspenze 
660 mg paracetamolu 
2 - 3 roky 
14 - 16 kg  
192 mg paracetamolu 
8 ml suspenze 
840 mg paracetamolu 
3 - 6 let 
17 - 20 kg 
240 mg paracetamolu 
10 ml suspenze  1 g paracetamolu 
21 - 25 kg 
312 mg paracetamolu 
13 ml suspenze  1,5 g paracetamolu 
6 - 12 let 
26 - 33 kg 
384 mg paracetamolu 
16 ml suspenze  2 g paracetamolu 
34 - 40 kg 
480 mg paracetamolu 
20 ml suspenze   Přípravek je určen dětem, pokud by však ve výjimečném případě měl být podán mladistvým nebo 
dospělým pacientům, dávky paracetamolu jsou následující: 
Věk Hmotnost Jednotlivá dávka Max. denní dávka 
12 - 15 let 
40 - 50 kg 
500mg paracetamolu 
3 g paracetamolu 
≤ 50 kg 
500 mg paracetamolu 
nad 15 let  
4 g paracetamolu 
> 50 kg 
500 - 1000 mg paracetamolu 
  
Pokud nedojde do 2 dnů k ústupu obtíží (horečka, bolest) nebo naopak dojde ke zhoršení obtíží či 
se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším podávání přípravku dítěti s lékařem.  
U kojenců konzultujte každé horečnaté onemocnění ihned s lékařem.  
Léčba přípravkem Paralen sus bez porady s lékařem nemá přesáhnout dobu 3 dnů. 
 
Jestliže se Vaše dítě narodilo nedonošené, poraďte se s lékařem dříve než Paralen sus dítěti 
začnete podávat. 
 
Snížená funkce ledvin a/nebo jater 
Při snížené funkci ledvin je třeba interval mezi jednotlivými dávkami prodloužit nejméně na 
6 hodin, při vážném poškození ledvin nejméně na 8 hodin.  
Při snížené funkci jater by neměly být podávány maximální dávky a interval mezi jednotlivými 
dávkami by měl být nejméně 6 hodin. 
Pokud má Vaše dítě sníženou funkci ledvin nebo jater, poraďte s lékařem, jak dávkování 
přípravku Paralen sus upravit. 
 
Návod k použití: 
Součástí každého balení je dávkovací pipeta, o objemu 6 ml se značením po 0,25 ml, jejíž, 
pomocí lze přesně odměřit dávku. 
 
  Obsah lahvičky pečlivě protřepejte (asi 5 vteřin). 
  Lahvička je opatřena bezpečnostním uzávěrem zabraňujícím otevření dětmi. Otevřete jej tak, 
že uzávěr stlačíte pevně dolů a odšroubujete proti směru hodinových ručiček. 
  Zatlačte dávkovač přes těsnící vložku v hrdle lahvičky do suspenze. 
  Dávkovač naplňte vytažením pístu požadovaného množství suspenze podle značení na 
dávkovači (ml). 
  Vyjměte dávkovač z hrdla lahvičky. 
  Podejte suspenzi dítěti buď vložením konce dávkovače do úst a jemným tlakem na píst, nebo 
vystříknutím suspenze na lžičku a podáním lžičkou. 
  Je-li stanovená dávka větší než 6 ml, odměření podle potřeby opakujte. 
  Po použití opět lahvičku pečlivě uzavřete. Dávkovač omyjte teplou vodou a nechte vyschnout.  
 
Suspenzi je třeba zapít dostatečným množstvím nedráždivé tekutiny. 
 
   
Návod pro otevírání lahvičky s bezpečnostním uzávěrem:  
Lahvička je opatřena bezpečnostním uzávěrem zabraňujícím otevření dětmi. Otevřete jej tak, že 
uzávěr stlačíte pevně dolů a odšroubujete proti směru hodinových ručiček. Po použití je třeba 
uzávěr opět pevně zašroubovat. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Paralen sus než jste měl(a) 
Předávkování paracetamolem může způsobit selhání funkce jater. 
Ve všech případech podezření na předávkování nebo při náhodném požití suspenze dítětem ihned 
vyhledejte lékaře, i když nelze pozorovat žádné příznaky. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Paralen sus 
Pokud je třeba, podejte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, dodržte však odstup mezi 
jednotlivými dávkami a maximální denní dávku. 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky, může i Paralen sus způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Paralen sus v doporučeném dávkování může vyvolat nežádoucí účinky jen zřídka.  
U citlivějších jedinců se mohou vzácně (u 1 - 10 z 10 000 léčených) vyskytnout alergické reakce, 
např. kožní vyrážky. 
Ve velmi vzácných (u méně než 1 z 10 000 léčených) případech bylo hlášeno zúžení průdušek, 
poruchy jaterních funkcí a krvetvorby.   
 
Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším podávání 
přípravku dítěti poraďte s lékařem. 
 
 
5. JAK PŘÍPRAVEK PARALEN SUS UCHOVÁVAT  
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.  
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před 
světlem a vlhkostí. 
Spotřebujte do 6 měsíců po prvním otevření.   
 
Přípravek Paralen sus nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
   
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí. 
 
 
6. DALŠÍ INFORMACE 
 
Co přípravek Paralen sus obsahuje 
Léčivá látka: Paracetamolum 120 mg v 5 ml suspenze. 
Pomocné látky: natrium-benzoát, kalium-sorbát, sorbitol, glycerol 85 %, xanthanová klovatina, 
monohydrát kyseliny citronové, sodná sůl sacharinu, jahodové aroma, voda čištěná. 
 
Jak přípravek Paralen sus vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis: téměř bílá až tmavě béžová viskózní suspenze s vůní lesní jahody. 
Velikost balení: 100 ml suspenze. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Zentiva, k. s. Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena  
 
18.12.2012   

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu PARALEN SUS

Aurecon ušní svíčky natural 25%
Fytofontana Aurecon ušní svíčky Natural
Ušní svíčky Natural jsou bavlněné trubičky napuštěné směsí včelího vosku, medu a parafínu. Účin
130 Kč
98 Kč
BRUFEN 400 3%
Brufen 400 por.tbl.flm.30x400mg
Brufen je nesteroidní antirevmatikum s výrazným účinkem snižujícím horečku (antipyretickým), tl
69 Kč
67 Kč
NUROFEN
Nurofen 200mg por.tbl.obd.24x200mg
Nurofen se používá u mírných až středně silných bolestí jako jsou bolesti hlavy (včetně migrény
55 Kč
NUROFEN RAPID
Nurofen Rapid 400mg Capsules por.cps.mol.10x400mg
Přípravek se užívá při mírných až středně silných bolestech jako jsou bolesti hlavy, zad, boles
76 Kč

Nedávno prohlížené produkty

PARALEN SUS
Paralen susp.1x100ml/2.4g
Přípravek PARALEN SUS se podává dětem od kojeneckého věku ke snížení horečky při chřipkových a
95 Kč