Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Zažívání > Zácpa > Regulax Pikosulfát kostky 10mg orm.pas.cmp.12x10mg
REGULAX PIKOSULFÁT KOSTKY

Regulax Pikosulfát kostky 10mg orm.pas.cmp.12x10mg

Přípravek je určen ke krátkodobému užití při zácpě, případně při stavech, které vyžadují snadnou defekaci. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 18216
Cena:
120 Kč
do 2 dnů
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek je určen ke krátkodobému užití při zácpě, případně při stavech, které vyžadují snadnou defekaci. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls
Příbalová informace
INFORMACE PRO UŽIVATELE
VP
REGULAX pikosulfát kostky 10mg
natrii picosulfas 10 mg
lisované pastilky k orálnímu podání
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
-
Tento  přípravek  je  dostupný  bez  lékařského  předpisu.  Přesto  však  REGULAX  pikosulfát 
kostky musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si jí budete potřebovat přečíst znovu. 
-
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informaci nebo radu.
-
Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 2 dnů, musíte se poradit s lékařem. 
-
Pokud  se  kterýkoliv  z nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře  nebo  pokud  si  všimnete 
jakýchkoliv  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci,  prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:1. Co je Regulax pikosulfát kostky 10mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než  začnete přípravek Regulax pikosulfát kostky 10mg užívat?3. Jak se Regulax pikosulfát kostky 10mg užívá?
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Regulax pikosulfát kostky 10mg uchovávat?
6. Další informace1. CO JE REGULAX PIKOSULFÁT KOSTKY 10 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tento  léčivý  přípravek  je  projímadlem  a  je  určen ke  krátkodobému  užití  při  zácpě,  případně  při 
stavech, které vyžadují snadné vyprázdnění. 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE REGULAX PIKOSULFÁT KOSTKY 10MG UŽÍVATNeužívejte Regulax pikosulfát kostky 10mg 
-
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku natrium pikosulfát nebo na kteroukoliv 
další složku přípravku Regulax pikosulfát kostky 10mg.
-
při  neprůchodnosti  střev,  náhlých  příhodách  břišních,  zánětlivých  onemocněních  střeva  a   
žaludku (zánět slepého střeva, zánět slinivky břišní, zánět pobřišnice, akutní zánět střeva), které 
jsou doprovázeny bolestmi břicha, nucením na zvracení, zvracením a silnou plynatostí se 
      zastavením odchodu plynů.
-
při  Crohnově chorobě,  nadměrné ztrátě tekutin  (spolu  se  ztrátou  solí) a  během  těhotenství  a 
kojení.
-
přípravek je určen pouze pro dospělé

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím informujte předem svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a 
v nedávné době, a to i o přípravcích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Regulax pikosulfát kostky může zvyšovat ztráty vápníku, vyvolané jinými léčivy (např. diuretiky).
Protože natrium picosulfat může ovlivnit metabolismus prostřednictvím střevní mikroflóry, může dojít 
ke snížení účinnosti současně užívaných antibiotik nebo se může snížit jeho vlastní efekt.    
Zejména  při  dlouhodobém  užívání  přípravku  nebo  při  jeho  zneužití  může  dojít  v důsledku 
hypokalemie (nízká hladina draslíku v krvi) k zesílení účinku srdečních glykosidů a ovlivnění účinků 
antirytmik (léky užívané při chorobách srdce).
Zvyšuje se účinek současně podávaných kortikosteroidů, diuretik (léky na odvodnění) atd.
Užívání přípravku Regulax pikosulfát kostky 10mg s jídlem a pitím:
Kostku nelze přesně dělit, proto je přípravek určen dospělým. 
Dospělí užívají večer po jídle 1 dobře rozkousanou kostku (odpovídá 10 mg natrium picosulfatu).
Za normálních podmínek nastane vyprázdňovací efekt zpravidla po 10 – 12 hodinách.
Přípravek je určen pouze ke krátkodobému užití. 
Těhotenství a kojení:
Během těhotenství a kojení Regulax pikosulfát kostky 10mg nesmí být užíván.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Není ovlivněno.
Důležité informace:
Přípravek je určen pro dospělé, ke krátkodobému užívání při zácpě, v případech, kdy žádoucího efektu 
nebylo  dosaženo  úpravou  životosprávy  (dietní  opatření,  zvýšení  pohybové  aktivity,  zvýšený  podíl 
vlákniny atd.).
Regulax  pikosulfát  kostky  10mg  obsahuje  látku  s projímavým  účinkem, v ovocném  základu,
s balastními  látkami,  které  zvětšují  objem  střevního  obsahu,  podporují  pohyb  střev a  usnadňují 
vyprazdňování.   
Dlouhodobé užívání přípravku může způsobit ochablost střev a zhoršení zácpy. 
Přípravek  obsahuje  sacharózu.  Při  dodržení  dávkování  je  při  každém  použití  příjem  max.  0,8  g 
sacharózy.
Před prvním použitím Regulax pikosulfátu kostky se doporučuje konzultace s lékařem.
3. JAK SE REGULAX PIKOSULFÁT 10MG KOSTKY UŽÍVÁ
Není-li doporučeno jinak užívají:
dospělí: večer 1 dobře rozkousanou kostku (odpovídá 10mg natrium picosulfatu).
Kostku nelze přesně dělit, proto je přípravek vzhledem k obsahu léčivé látky určen pouze dospělým.
Za normálních podmínek nastane vyprázdňovací efekt zpravidla po 10 – 12 hodinách.
Doporučuje se používat nejnižší množství přípravku, potřebné k dosažení měkké stolice. Přípravek je 
určen pouze ke krátkodobému užití. 

Jestliže  jste  užil/a  větší  množství Regulax  pikosulfát  kostky  10mg  nebo  jej  užíváte  déle  než  je 
doporučeno, může se vyskytnout zvýšené riziko vzniku neprůchodnosti střev. 
Při dlouhodobém nebo nadměrném užívání se může vyskytnout rovněž snížení hladiny elektrolytů, 
zejména  draslíku  a  jiných  solí  v krvi  (hypokalemie), výskyt  bílkoviny  nebo  krve  v moči, narušení 
normální  činnosti  srdce,  která  může  vést  ke  svalové slabosti  (zvláště  při  současném  užívání 
močopudných prostředků a steroidů nadledvinek). Zvyšuje se riziko vzniku úporné zácpy.
Předávkování  se  projevuje  silnými  průjmy,  příp.  i  zánětem  střev.  Při  objevení  prvních  příznaků  je 
nutné ihned kontaktovat lékaře.
Pokud  zapomenete užít  přípravek,  pokračujte  v dávkování  dle  obvyklého  schématu.  Nezdvojujte 
následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Pokud  si  nejste  jistý  /á/  výsledkem,  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem.  Celková  doba 
užívání by neměla přesáhnout 1-2 týdny.
4MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Při užívání Regulax pikosulfátu kostek 10mg se lze zejména u citlivých jedinců setkat s:
Onemocněním gastrointestinálního systému:
Vzácně (1 z 1.000 – 10.000 případů): nadýmání, lehké bolesti břicha, zvýšená frekvence stolice.
Všeobecnými obtížemi:
Velmi vzácně (méně než 1 z 10.000 případů) se mohou vyskytnout místní přecitlivělostní reakce.
5. JAK PŘÍPRAVEK REGULAX PIKOSULFÁT KOSTKY 10MG UCHOVÁVAT
Uchovávejte v původním obalu, při teplotě do 30°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek  nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  krabičce.  Doba  použitelnosti  se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte  přípravek  Regulax  pikosulfát  kostky  10mg  pokud  si  všimnete  pozměněných  vlastností 
přípravku (barva, konzistence apod).
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod či komunálního odpadu. 
Zeptejte se svého lékárníka na způsob likvidace nepoužitého a nepotřebného léčiva.
Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Výdej léčivého přípravku možný i bez lékařského předpisu.
Balení,  které  jste  si  zakoupil/a,  obsahuje  6  /  12  /  18  lisovaných  pastilek  (kostek)  hnědé  barvy 
s ovocnou vůní.
Kostky  jsou  jednotlivě  baleny  do  kombinované  fólie  (Al/PE/silikonovaný  papír)  a  do krabičky 
potažené fólií.
Velikost balení:  6 / 12 / 18 lisovaných pastilek
    

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
1 lisovaná pastilka (kostka) obsahuje:
Léčivou látku: natrii picosulfas 10 mg
Pomocné  látky: zahuštěnou švestkovou šťávu, speciální kukuřičný škrob, propylenglykol, sacharosu
s kukuřičným škrobem, ztužený tuk, mikrokrystalickou celulosu, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu 
sodného, glycerol-monostearát, roztok citrónového aróma konc. a fíkové aróma. 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Krewel Meuselbach GmbH
Krewelstrasse 2
D-53783  Eitorf, 
Německo
Datum poslední revize textu
30.11.2011

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu REGULAX PIKOSULFÁT KOSTKY

ENTEROL 6%
Enterol por.cps.dur.10x250mg
Přípravek je určen k podpůrné léčbě akutního infekčního průjmu, léčbě i prevenci zánětu tlustéh
159 Kč
149 Kč
SENNOVÝ LIST 2%
Megafyt Sennový list spc.1x50g
Sennový list je určen ke krátkodobé léčbě funkční zácpy různého původu. Sennosidy stimulují mot
44 Kč
43 Kč
Biopron9 PREMIUM tob.10 9%
Walmark Biopron9 PREMIUM tob.10
Probiotický komplex Biopron®9 PREMIUM obsahuje jedinečnou a vyváženou kombinaci probiotických k
109 Kč
99 Kč
VSL3 por.plv.sol.10x4.4 g 0%
VIVOMIXX por.plv.sol.10x4.4 g
Probiotikum pro zvláštní lékařské účely. Přípravek napomáhá řízení výživy pacientů s ulcerozní
482 Kč
480 Kč

Nedávno prohlížené produkty

REGULAX PIKOSULFÁT KOSTKY
Regulax Pikosulfát kostky 10mg orm.pas.cmp.12x10mg
Přípravek je určen ke krátkodobému užití při zácpě, případně při stavech, které vyžadují snadno
120 Kč