Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Ostatní > Vlasy a pokožka hlavy > Doplňky stravy > Revalid cps.dur.270
REVALID

Revalid cps.dur.270

Léčivý přípravek při vypadávání vlasů na základě různých příčin, zejména v důsledku chorob, hormonálních vlivů, po porodu apod. Revalid má příznivý vliv na posílení vlasů a zpevnění nehtů. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 17036
Cena:
1 440 Kč
skladem 2 ks - IHNED K ODBĚRU
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Léčivý přípravek při vypadávání vlasů na základě různých příčin, zejména v důsledku chorob, hormonálních vlivů, po porodu apod. Revalid má příznivý vliv na posílení vlasů a zpevnění nehtů. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE!
Revalid
Tvrdé tobolky
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci před tím, protože obsahuje pro Vás důležité 
údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Revalid musíte užívat 
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-
Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 měsíce, musíte se poradit se 
svým lékařem.
-
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si 
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
1. Co je Revalid a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Revalid užívat
3. Jak se Revalid užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Revalid uchovávat
6. Další informace
1. CO JE REVALID A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Revalid obsahuje aminokyseliny, vitaminy a stopové prvky, které jsou přirozenými složkami 
potravy.
Léčivé látky v Revalidu podporují tvorbu keratinu, základní složky vlasů a nehtů. 
Revalid má příznivý vliv na růst vlasů: částečně může zastavit nebo alespoň zpomalit jejich 
vypadávání. 
Revalid zpevňuje nehty.
Revalid se užívá při těchto příznacích:
- vypadávání vlasů na základě různých příčin: plošná ztráta vlasů (difúzní alopecie), zánětlivé 
onemocnění kštice s tvorbou šupin (seborhoická alopecie), ztráta vlasů v důsledku chorob 
nebo hormonálních vlivů, v těhotenství, po užívání některých léků nebo z hormonálních 
příčin 
- ztráta vlasů nebo poruchy růstu vlasů neznámého původu
- narušení struktury vlasů (roztřepené, křehké vlasy, vlasy bez lesku)
- poruchy růstu nehtů
Po  ztrátě  vlasů  v ohraničených  oblastech  u  osob  bez  patrného  místního  nebo  celkového 
onemocnění  (alopecia  areata)  a  ztrátě  vlasů  mužského  typu  (androgenní  alopecie)  je  účinek 
Revalidu omezen na posílení zbylých vlasů. 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE REVALID UŽÍVAT
Postižení vlasů je často zhoršováno nevyváženou výživou. Proto by měla být strava pokud 
možno dobře vyvážená a pestrá.

Měly by být vyloučeny přísně omezující diety nebo extrémně nízkokalorické diety, stejně 
jako používání agresivních přípravků (zesvětlování, extrémní barvení a časté používání 
šamponů, horké sušení, úmyslné rovnání a dlouhé vystavování vlasů přímému slunci). 
Pokud jde o nehty, nejlepší ochranou je nošení gumových rukavic při domácích pracích.
Neužívejte Revalid 
-
jestliže jste přecitlivělí na kteroukoli léčivou látku nebo další složku přípravku
Přípravek by neměl být užíván u dětí do 12 let vzhledem k nedostatečným zkušenostem 
s používáním přípravku v tomto věkovém období.
Zvláštní opatrnosti při použití Revalidu je zapotřebí
Ženy, u nichž dochází k mužské formě plešatění, by měly před zahájením léčby vyhledat 
lékaře, pokud mají některý z následujících příznaků: centrální obezitu s tenčími končetinami 
(projevuje se ukládáním tuku v obličeji a trupu), nadměrné ochlupení mužského typu, 
poruchy menstruace, vysoký krevní tlak, svalovou slabost, bolesti v zádech, osteoporózu, strie 
(fialové trhlinky v kůži), akné. Mužská forma plešatění může být totiž také příznakem 
nadměrné produkce mužských pohlavních hormonů u závažných onemocnění, jako jsou 
nádorová onemocnění vaječníků, podvěsku mozkového nebo nadledvinek.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Léčebnou kúru Revalidem je nutno přerušit při onemocnění vyžadujícím léčbu léky 
obsahujícími sulfonamid (účinek sulfonamidů může být vlivem kyseliny paraaminobenzoové
obsažené v Revalidu snížen).
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, nebo které jste 
brali v poslední době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 
Revalid mohou těhotné a kojící ženy užívat jen po konzultaci s lékařem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Revalid
Pokud máte cukrovku, poraďte se před zahájením léčby o užívání přípravku se svým lékařem.
Pokud trpíte céliakií, přípravek neužívejte, protože obsahuje v 1 tobolce 1 mg glutenu.
3. JAK SE REVALID UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek tak, jak je doporučeno v této informaci pro pacienty.
Pokud si nejste jisti, jak Revalid užívat, poraďte se s lékařem či lékárníkem.
Obvyklá dávka Revalidu pro dospělé a děti nad 12 let je jedna tobolka třikrát denně během
jídla nebo po jídle. Zapijte dostatečným množstvím tekutiny. 
I když se příznivý účinek dostavuje nejpozději do konce prvého měsíce léčby, celková doba 
užívání Revalidu by měla trvat 3 měsíce. Bez porady s lékařem neužívejte Revalid déle než 3 
měsíce.
V závislosti na závažnosti potíží můžete po dobu prvého měsíce léčby Revalidem užívat vyšší 
dávku 2 tobolky třikrát denně. Ve druhém a třetím měsíci léčby pokračujte nižší dávkou jedna 
tobolka třikrát denně.

Jestliže jste užili více Revalidu, než jste měli, nebo jste Revalid zapomněli užít
Pokud jste jednu dávku vynechali nebo v případě příležitostného lehkého předávkování, 
můžete v užívání pokračovat podle doporučeného dávkovacího schématu. Nezdvojujte 
následující dávku, abyste nahradili dávku vynechanou.
Pokud máte dojem, že účinek Revalidu je příliš slabý nebo silný, oznamte to, prosím, svému 
lékaři nebo lékárníkovi.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny přípravky, může mít i Revalid nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.
Pokud užijete tobolky Revalid mezi dvěma jídly nebo nalačno, může se objevit nausea nebo 
lehké  gastrointestinální  obtíže.  V tomto  případě  musíte  dodržovat  doporučený  postup  pro 
užívání Revalidu.
Výjimečně,  při  dávkování  6  tobolek  denně,  se  mohou  vyskytnout  lehké  zažívací  potíže.
V těchto případech je vhodné přejít na dávkování 3x denně 1 tobolku.
Obvykle je ale Revalid velmi dobře snášen.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK REVALID UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 C, v původním vnitřním obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  obalu.  Doba  použitelnosti  se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření 
pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACECo Revalid obsahuje:
Léčivými  látkami  jsou:  methioninum  racemicum  100,0  mg,  cystinum  50,0  mg,  calcii 
pantothenas 50,0 mg, thiamini  hydrochloridum 1,5 mg, pyridoxini  hydrochloridum 10,0  mg, 
acidum  aminobenzoicum  20,0  mg,  milii  seminis  extractum  aquosum  siccum  50,0  mg,  tritici 
germinis  extractum  50,0  mg,  faex  medicinalis  siccata  50,0  mg,  ferrum  2,0  mg,  zincum  2,0 
mg, cuprum 0,5 mg v jedné tobolce
Pomocnými látkami jsou: koloidní bezvodý oxid křemičitý, želatina, chinolinová žluť 
(E 127), indigokarmín (E 132)
Jak Revalid vypadá a co obsahuje toto balení
30, 120, 270 tobolek (3, 12, 27 blistrů po 10 tobolkách)
Držitel rozhodnutí o registraci
Ewopharma International, s. r. o.
Hlavná 13
831 01 Bratislava
Slovenská republika

Výrobce
Ewopharma, spol. s r. o.
Burzovní palác
Rybná
110 05 Praha 1
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí 
o registraci:
Ewopharma, spol. s r. o.
Burzovní palác
Rybná
110 05 Praha 1
tel: +420 267 311 613
e-mail: info@ewopharma.cz
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
4.5.2011PŘEKLAD CIZOJAZYČNÝCH VÝRAZU UVEDENÝCH NA BLISTRU
LOT: Číslo šarže
EXP: Použitelné do:

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu REVALID

GS Vápník Hořčík Zinek PREMIUM tbl. 100+30 27%
GS Vápník Hořčík Zinek Premium tbl.100+30
Zesílené složení minerálů obohacené o vitaminy D3, B6, K1 a biotin pro zdravé kosti, vlasy, kůž
195 Kč
143 Kč
GS Eladen Premium cps.60+30 25%
GS Eladen Premium cps.60+30
Krásné vlasy, pevné nehty a hedvábná pleť. GS Eladen Premium obsahuje speciální kombinaci látek
595 Kč
449 Kč
Walmark Pupalka 500mg s vit.E PLUS tob.90 18%
Walmark Pupalka 500mg s vit.E PLUS tob.90
Olej z pupalky dvouleté v prémiové kvalitě obohacený o vitamin E pro zdravou pokožku a hormonál
245 Kč
202 Kč
Cetebe IMMUNITY Forte cps.30 6%
Cetebe IMMUNITY Forte cps.30
Komplex 3 látek: vitamin C s postupným uvolňováním, vitamin D a zinek. Vitamin C, vitamin D a z
182 Kč
171 Kč

Nedávno prohlížené produkty

REVALID
Revalid cps.dur.270
Léčivý přípravek při vypadávání vlasů na základě různých příčin, zejména v důsledku chorob, hor
1 440 Kč