Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Bolest > Bolest v krku > Strepfen orm.pas.16x8.75mg
STREPFEN 15%

Strepfen orm.pas.16x8.75mg

Přípravek je určen jako doplňková léčba při angínách a zánětech hrdla, tlumí bolest a otok v krku. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 64907
Cena: 164 Kč
139 Kč
skladem 2 ks - IHNED K ODBĚRU
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek je určen jako doplňková léčba při angínách a zánětech hrdla, tlumí bolest a otok v krku. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.suklsPŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELESTREPFENflurbiprofenumpastilkyPřečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Strepfen musíte užívat 
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-
Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, neprodleně navštivte lékaře.
-
Pokud  se  kterýkoli  z nežádoucích účinků  vyskytne  v závažné  míře nebo  pokud  si  všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete
1.
Co je přípravek Strepfen a k čemu se používá
2.
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Strepfen užívat 
3.
Jak se přípravek Strepfen užívá
4.
Možné nežádoucí účinky
5
Jak přípravek Strepfen uchovávat
6.
Další informace
1.CO JE PŘÍPRAVEK STREPFEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Pastilky  Strepfen  zmírňují  bolesti  a  otok  v krku,  které  provázejí  zánětlivá  a  infekční  onemocnění 
horních cest dýchacích bakteriálního nebo virového původu. 
Při  nachlazení  přináší  Strepfen  úlevu  od  bolesti  v krku,  spojenou  zvláště  s bolestivým  polykáním,  a 
zklidňuje zánětlivý otok hrdla.
Strepfen se také užívá jako podpůrná léčba při léčbě tonzilitid (angín) a faryngitid (zánětů hrdla).
Nástup účinku, projevující se jako útlum bolesti a zmenšení otoku v krku, by se měl dostavit během 
30 minut po užití pastilky a měl by přetrvat po dobu 2 – 3 hodin.
Pastilky  Strepfen  obsahují  flurbiprofen,  který  patří  do  skupiny  látek  známých  jako  nesteroidní 
protizápalové léčiva (NSAID). Tyto látky pomáhají tlumit zánět (otok), bolest a snižují teplotu.
2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK STREPFEN UŽÍVAT Neužívejte přípravek Strepfen:
-
jestliže jste přecitlivělý/á na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku Strepfen;
-
jestliže jste přecitlivělý/á na kyselinu acetylosalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé látky 
(např. ibuprofen);

-
jestliže  máte  nebo  jste  v minulosti  měli  žaludeční  vřed,  krvácení  nebo  perforaci  (proděravení) 
v trávicím traktě;
-
jestliže  se  u Vás  po  užití  kyseliny  acetylosalicylové  nebo  jiných  nesteroidních  protizánětlivých 
látek objevila kopřivka (svrbivá vyrážka na kůži), rýma nebo potíže s dechem;
-
jste-li v 3. trimestru těhotenství.
Přípravek se nepodává dětem do 12 let.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Strepfen je zapotřebí:
-
jestliže  trpíte  vrozenou  nesnášenlivostí  fruktosy,  glukosovo-galaktosovým  malabsorpčním 
syndromem  (porucha  trávení  glukosy  a  galaktosy) nebo  nedostatkem  sacharásy-isomaltásy
(enzym štěpící sacharosu a isomaltosu);
-
jestliže máte nebo jste v minulosti měl/a astma;
-
jestliže trpíte onemocněním ledvin, jater nebo srdce;
-
jestliže máte vysoký krevní tlak;
-
jestliže trpíte zvýšenou krvácivostí; 
-
jestliže  máte  cukrovku  či  jiné  potíže  s hladinou  cukru  v krvi,  poraďte  se  o možnosti  užívání 
přípravku s lékařem;
-
jestliže jste v prvním nebo druhém trimestru těhotenství nebo kojíte.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval/a 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Flurbiprofen (podobně jako jiná NSAID) by neměl být užíván v kombinaci s:
-
léky s obsahem kyseliny acetylosalicylové či jinými NSAID; 
-
léky snižujícími vysoký krevní tlak (například tzv. beta-blokátory); 
-
léky snižujícími srážlivost krve (antikoagulancia, např. warfarin);
-
močopudnými léky.
Užívání přípravku Strepfen s jídlem a pitím:
Nedoporučejeme užívat přípravek během jídla.
Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Těhotenství:
V první  a  druhé  třetině  těhotenství  užívejte  přípravek  pouze  po  poradě  s lékařem.  Ve  třetí  třetině 
těhotensví se přípravek nesmí užívat.
Kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Nejsou známy žádné nežádoucí vlivy přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Strepfen:
Pastilky obsahují glukosu a  sacharosu,  proto  nejsou vhodné pro  pacienty  se  zřídkavými  vrozenými 
poruchami, jako jsou nesnášenlivost fruktosy, glukoso-galaktosový malabsorpční syndrom (porucha 
trávení  glukosy  a  galaktosy)  nebo  nedostatek  sacharázy-izomaltázy  (enzym  štěpící  sacharosu  a 
isomaltosu).
Pacienti s cukrovkou se musí poradit o užívání přípravku s lékařem.

Přípravek  obsahuje  hydroxid  draselný,  který  je  škodlivý  pro  pacienty  s dietou  s omezením  draslíku. 
Hyperkaliémie (zvýšená hladina draslíku v krvi) může způsobit žaludeční nevolnost a průjem.
3.JAK SE PŘÍPRAVEK STREPFEN UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste 
jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Dospělí a dětí od 12 let: Obvyklá dávka je jedna pastilka každých 3 – 6 hodin podle potřeby. 
Neužívejte více než 5 pastilek během 24 hodin.
Pastilku nechte zvolna rozpustit v ústech, aby správně účinkovala. Nerozkousávejte ji, nežvýkejte ani
nepolykejte vcelku. Během rozpouštění ji přemisťujte v ústech.
Pastilky  Strepfen  v žádném  případě  nenahrazují léčbu  antibiotiky.  Přetrvávají-li  proto  příznaky  déle 
než  3 dny,  zhoršují-li  se  nebo  objeví-li  se  nové  projevy  onemocnění,  navštivte  lékaře,  aby  se  včas 
stanovila diagnoza.
Přípravek není určen pro dlouhodobou léčbu, neužívejte jej déle než 5 dnů.
U starších pacientů je riziko vzniku nežádoucích účinků zvýšené.
Jestliže  máte  pocit,  že  účinek  přípravku  Strepfen  je  příliš  silný  nebo  příliš  slabý,  řekněte  to  svému 
lékaři nebo lékárníkovi.
Přípravek není vhodný pro děti do 12 let.
Jestliže jste  užil/a více pastilek Strepfen, než jste měl/a:
Pokud  si  omylem  vezmete  příliš  mnoho  pastilek  nebo  pokud  pastilky  užije dítě  mladší než 12 let, 
obraťte se na svého lékaře nebo lékařskou pohotovost s žádostí o radu. Pokud je to možné, vezměte 
s sebou obal od přípravku.
4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Strepfen nežádoucí účinky.
Mezi nežádoucí účinky patří:
-
podráždění sliznice v ústech, změna vnímání chuti, vřídky, mravenčení nebo sucho v ústech;
-
poruchy  trávicího  systému,  jako  jsou  bolest  v oblasti žaludku  nebo  břicha,  pocit  nevolnosti  až 
zvracení,  průjem, porucha  trávení  nebo  plynatost; velmi  vzácně  se  vyskytla  černá  tuhá  stolice 
s bolestí břicha (vřed nebo krvácení do trávicího traktu);
-
poruchy kůže, jako jsou kožní vyrážky nebo svědící pupínky na kůži (kopřivka); velmi vzácně byl 
zaznamenán angioedém (otok různých částí těla);
-
velmi vzácně se mohou vyskytnout  dýchací potíže, jako je bronchospasmus; 
-
nervové poruchy jako bolest hlavy a velmi vzácně ospalost nebo naopak nespavost;
-
vzácně  byla  popsána  žloutenka  a  snížení  počtu  krevních  destiček  (trombocytopénie),  které  po 
vysazení léku obvykle zmizí;
-
velmi vzácně byly uváděny snížení počtu červených krvinek (aplastická anémie) a snížení počtu
bílých krvinek (agranulocytóza), příčinná souvislost však nebyla prokázána.

Nežádoucí účinky je možné minimalizovat užíváním co nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu.
Při dlouhodobém užívání vyšších dávek flurbiprofenu, než se doporučuje, se mohou vyskytnout ještě 
další nežádoucí účinky, jako je žaludeční vřed nebo jeho perforace (proděravení) či zadržování vody a 
otoky. Proto vždy dodržujte předepsané dávkování a neužívejte přípravek bez porady s lékařem déle 
než 3 dny.
Pokud se u Vás vyskytne některý z výše uvedených příznaků, přerušte užívání přípravku a vyhledejte 
lékaře. 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi.
5.JAK PŘÍPRAVEK STREPFEN UCHOVÁVAT
Tento léčivý přípravek  nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.
6.DALŠÍ INFORMACECo přípravek Strepfen obsahuje:
Léčivou látkou je flurbiprofenum 8,75 mg v jedné pastilce.
Pomocnými  látkami jsou  makrogol  300,  hydroxid  draselný,  citronové  aroma,  levomenthol,  tekutá 
glukosa, prostý sirup, čištěný med.
Jak přípravek Strepfen vypadá a co obsahuje toto balení:
Světle  žluté  až  světle  hnědé  okrouhlé  pastilky  s vyraženým  logem  „S“  na  obou  stranách
s charakteristickou chutí medu a citronu.
Přípravek je vyráběn v balení po 6, 8, 10, 12, 16 nebo 24 pastilkách.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Slough, Velká Británie
Výrobce:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Nottingham, Velká Británie
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser Healthcare (Czech Republic) spol. s r.o.
Vinohradská
130 00 Praha 3
Tel.: +420 227 110 141

Datum poslední revize textu5.10.2011

Document Outline

Držitel rozhodnutí o registraci: Výrobce:

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu STREPFEN

Panthenol forte tbl.30 18%
Panthenol forte tbl.30
Balzám na sliznice krku a dutiny ústní. Funguje podobně, jako když aplikujeme mast s panthenole
124 Kč
102 Kč
STOPBACIL sirup Dr. Weiss 200+100ml NAVÍC 13%
STOPBACIL Dr. Weiss 200+100ml NAVÍC
STOPBACIL obsahuje jedinečný komplex 10 rostlinných extraktů ALPINIUM, mj. echinaceu, schizandr
189 Kč
164 Kč
HALSET 11%
Halset loz.24x1.5mg
Používá se při lehkých a středních zánětech ústní dutiny a hltanu. Čtěte pozorně příbalový letá
98 Kč
87 Kč
Voice-angin pastilky 20
Voice-angin pastilky 20
Pastilky voice angin se používají při chrapotu, škrábání v krku vyvolávajícím kašel a suchosti
196 Kč

Nedávno prohlížené produkty

STREPFEN 15%
Strepfen orm.pas.16x8.75mg
Přípravek je určen jako doplňková léčba při angínách a zánětech hrdla, tlumí bolest a otok v kr
164 Kč
139 Kč