Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Bolest > Bolest v krku > Strepsils Med a Citron orm.pas.24

Strepsils Med a Citron orm.pas.24

STREPSILS MED A CITRON

Strepsils Med a Citron orm.pas.24

Přípravek se užívá k léčení zánětů dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní, dásní a jako podpůrná léčba u anginy. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 62547
do 2 dnů
Omlouváme se, ale produkt není aktuálně v prodeji.
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek se užívá k léčení zánětů dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní, dásní a jako podpůrná léčba u anginy. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.suklsPŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELEStrepsils Med a CitronpastilkyPřečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Strepsils Med a Citron
musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-
Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, neprodleně navštivte lékaře.
-
Pokud  se  kterýkoli  z nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře  nebo  pokud  si  všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete
1.
Co je přípravek Strepsils Med a Citron a k čemu se používá
2.
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Strepsils Med a Citron užívat 
3.
Jak se přípravek Strepsils Med a Citron užívá
4.
Možné nežádoucí účinky
5
Jak přípravek Strepsils Med a Citron uchovávat
6.
Další informace
1.CO JE PŘÍPRAVEK STREPSILS MED A CITRON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Pastilky Strepsils  Med  a  Citron  obsahují  léčivé  látky,  které mají  antiseptické  účinky  a  ničí  bakterie 
způsobující bolesti v krku a záněty v ústní dutině.
Pastilky  Strepsils  Med  a  Citron se  užívají  ke  zmírnění  nebo  místnímu  zaléčení  zánětů  dutiny  ústní, 
nosohltanu a  hltanu,  při  zánětech  sliznice  dutiny  ústní  (stomatitis,  soor,  afty),  při  zánětech  dásní 
(gingivitis) a jako podpůrná léčba u angíny.
2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK STREPSILS MED A CITRON
UŽÍVAT Neužívejte přípravek Strepsils Med a Citron:
-
jestliže jste v minulosti měl/a alergickou reakci na některou složku přípravku.
Přípravek není určen dětem do 5 let, velikost pastilky není vhodná pro malé děti.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Strepsils Med a Citron je zapotřebí:
-
jestliže máte  cukrovku; o vhodnosti užívání přípravku je potřeba se poradit s Vaším lékařem;
-
jestliže  trpíte  vrozenou  nesnášenlivostí  fruktosy,  glukoso-galaktosovým  malabsorpčním 
syndromem  (porucha  trávení  glukosy  a  galaktosy)  nebo  nedostatkem  sacharázy-isomaltázy 
(enzym štěpící sacharosu a isomaltosu).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval/a 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Při  současném  užívání  s dalšími  místními  antiseptiky  nebo  antibiotiky  může  dojít  k prohloubení 
antimikrobiálního účinku. Další interakce (tj. ovlivnění účinků současně užívaných léků) nejsou známy.
Používání přípravku s jídlem a pitím:
Pastilky se neodporúča používat během jídla.
Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Nejsou známy žádné nežádoucí vlivy přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Strepsils Med a Citron:
Jedna pastilka Strepsils Med a Citron obsahuje přibližně 1 g glukosy a 1,5 g sacharosy. Při užití podle 
doporučeného dávkování obsahuje každá dávka 1 g glukosy a 1,5 g sacharosy. 
Pastilky  Strepsils  Med  a  Citron  nejsou  vhodné  pro  pacienty  s vrozenou  nesnášenlivostí  fruktosy, 
glukoso-galaktosovým  malabsorpčním  syndromem  (porucha  trávení  glukosy  a  galaktosy)  nebo 
nedostatkem sacharázy-isomaltázy (enzym štěpící sacharosu a isomaltosu). 
Vzhledem  k obsahu  cukru  by  se  měli  pacienti  s cukrovkou  o vhodnosti  použití  přípravku  poradit  se 
svým lékařem. 
3.JAK SE PŘÍPRAVEK STREPSILS MED A CITRON UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste 
jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Pastilky Strepsils Med a Citron jsou určeny dospělým a dětem starším 5 let. 
Dospělí a děti od 15 let: každé 2 - 3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku.
Užívejte maximálně 6 pastilek během jednoho dne.
Děti od 8 do 15 let: užívá se 4 x denně 1 pastilka.
Děti od 5 do 7 let:  užívá se 3 x denně 1 pastilka.
Přetrvávají-li  příznaky  onemocnění  déle  než  5 dní  u dospělých  nebo  déle  než  3 dny  u dětí  nebo 
vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře.
Přípravky  jsou  určeny  ke  krátkodobé  léčbě,  léčba  by  neměla  trvat  déle  než  2 – 3 týdny  (při  delším 
užívání  může  dojít  k narušení  rovnováhy  běžné  ústní  mikroflory  a  k nebezpečí  přemnožení 
patogenních mikroorganismů).
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Strepsils Med a Citron je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste  užil/a více pastilek Strepsils Med a Citron, než jste měl/a:
Při  předávkování,  které  je  vzhledem  k charakteru  přípravku  velmi  nepravděpodobné,  nebo  při 
náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Strepsils Med a Citron nežádoucí účinky.
Pastilky jsou obvykle dobře snášeny, v ojedinělých případech se mohou vyskytnout bolestivé projevy 
na jazyku.
Ve  výjimečných  případech  se  objevuje  přecitlivělost,  která  se  může  projevovat  jako  kožní  vyrážka, 
pocit pálení v ústech, horečka nebo průjem.
Při případném výskytu jakýchkoliv nežádoucích reakcí se poraďte s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi.
5.JAK PŘÍPRAVEK STREPSILS MED A CITRON UCHOVÁVAT
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 C.
Neužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
6.DALŠÍ INFORMACECo přípravek Strepsils Med a Citron obsahuje:
Léčivé látky: 
dichlorbenzenmethanolum 
1,2 mg
amylmetacresolum 
0,6 mg
Pomocné  látky:  kyselina  vinná,  čištěný  med,  silice  máty  peprné,  deterpenovaná  citronová  silice, 
chinolinová žluť, prostý sirup, tekutá glukosa.
Jak přípravek Strepsils Med a Citron vypadá a co obsahuje toto balení:
Žluté  okrouhlé  pastilky  s vyraženým  logem  „S“  na  obou  stranách  s charakteristickou  chutí  medu  a 
citronu.
a) Blistr z PVC/PVDC/Al, papírová krabička.
Balení obsahuje: 6, 8, 12, 16, 24 alebo 36 pastilek.
b) PP tuba s uzávěrem z PE.
Tuba obsahuje 10 pastilek.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Slough, Velká Británie
Výrobce:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Nottingham, Velká Británie
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser Healthcare (Czech Republic) spol. s r.o.
Vinohradská
130 00 Praha 3
Tel.: +420 227 110 141
Datum poslední revize textu
5.10.2011

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 56 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu STREPSILS MED A CITRON

PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ ECHINACEA A ŠÍPKY 16%
Paralen Grip horký Echin+šípky por.gra.sol.scc.12
K odstranění příznaků chřipky a akutních zánětů horních cest dýchacích, včetně horečky, bolesti
179 Kč
150 Kč
skladem
Cemio Alpské pastilky ŠALVĚJ a VITAMIN C pst.30+10 12%
Cemio Alpské pastilky ŠALVĚJ A VITAMIN C pst.30+10
Přípravek je vhodný k podpoře obranyschopnosti v období, kdy je zvýšená zátěž organismu. Pastil
99 Kč
87 Kč
skladem
Vincentka pastilky bylinné 18ks
Vincentka Pastilky bylinné 18ks
Vincentka pastilky bylinné - je nová forma v užívání přírodních solí Vincentky. Obsahuje minerá
79 Kč
skladem
OROFAR
Orofar 2 mg/ml+1.5 mg/ml orm.spr.sol.1x30ml+apl CZ
Proti bolesti v krku, má antiseptické a anestetické vlastnosti. Tlumí bolest a léčí infekci. Pů
209 Kč
skladem

Nedávno prohlížené produkty

ATARALGIN 28%
Ataralgin por.tbl.nob. 50
Ataralgin je složený přípravek s protibolestivým účinkem obsahující paracetamol, guaifenezin a
201 Kč
145 Kč
skladem
LA ROCHE Effaclar DUO+ Tinted light 40 ml 18%
LA ROCHE-POSAY Effaclar DUO+ Tinted light 40 ml
Effaclar DUO+ Inovační a korekční obnovující péče proti nedokonalostem pleti a pigmentovým skvr
495 Kč
404 Kč
skladem
Handcann přírodní regenerační krém na ruce 5%
Annabis Handcann regenerační krém na ruce 75ml
Hýčkejte své ruce přírodním krémem Handcann! Regenerační péče pro suchou a popraskanou pokožku
122 Kč
116 Kč
skladem
Irbis sweet tbl.200 náhrad.náplň 3%
IRBIS Aspartam tbl.220 náhrad.náplň
Stolní sladidlo na bázi aspartamu, tablety. 1 tableta sladí jako 1 kostka cukru, ale o 97% méně
67 Kč
65 Kč
skladem