Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Zažívání > Nevolnost, plynatost > Travel-Gum 20 por.gum.10x20mg
TRAVEL- GUM

Travel-Gum 20 por.gum.10x20mg

Přípravek se používá k léčbě nevolnosti a zvracení při cestování dopravními prostředky. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 67637
Cena:
78 Kč
do 2 dnů
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek se používá k léčbě nevolnosti a zvracení při cestování dopravními prostředky. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

 
sp.zn. sukls 
  PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
TRAVEL-GUM 20 mg 
(Dimenhydrinatum) 
perorální guma  
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Tento  lék je dostupný bez  lékařského předpisu. Přesto  však  musíte přípravek  Travel-Gum  20  mg 
užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.  
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informaci nebo radu. 
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 hodiny po použití přípravku, musíte se 
poradit s lékařem. 
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si  všimnete 
jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci,  prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete: 
1.  Co je Travel-Gum 20 mg a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Travel-Gum 20 mg užívat 
3.  Jak se Travel-Gum 20 mg užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Travel-Gum 20 mg uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. CO JE TRAVEL-GUM 20 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
Přípravek  Travel-Gum  20  mg  je  lék  proti  nevolnosti  a  zvracení  (antihistaminikum, 
antivertiginosum). 
 
Léčivá  látka  obsažená  v perorální  gumě  Travel-Gum  20  mg,  dimenhydrinát,  je  antihistaminikum 
účinné při nevolnosti a zvracení. Místem zásahu jsou nervové dráhy orgánu rovnováhy (vestibulární 
neurony). Léčivá látka se žvýkáním uvolní z perorální gumy a je i sliznicí úst vstřebána do krve.  
Tento způsob užití je výhodný na cestách, protože se lék nemusí polykat. Účinkuje tudíž i tehdy, 
když  k  nevolnosti  či  zvracení  už  došlo.  Travel-Gum  20  mg  je  proto  vhodný  k  léčení  cestovní 
nevolnosti a zvracení.  
 
Přípravek  se  používá  k  léčbě  kinetóz  (nevolnost  a  zvracení  při  cestování  silničními  dopravními 
prostředky, vlakem, letadlem nebo lodí) u dospělých a mladistvých. Přípravek není určen dětem do 
15 let.  
 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE  TRAVEL-GUM 20 MG 
UŽÍVAT 
 
 
Neužívejte Travel-Gum 20 mg 
-  jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na léčivou látku dimenhydrinát 
-  jestliže  trpíte  fenylketonurií  kvůli  obsahu  aspartamu  (porucha  přeměny  aminokyseliny 
fenylalaninu, který se pak hromadí v organismu),  
-  při akutním záchvatu průduškového astmatu,  
-  jestliže máte zúžení trávicího ústrojí nebo při zúžení ústí močového měchýře,  
-  jestliže trpíte neprůchodností střeva,  
-  jestliže současné užíváte inhibitory MAO (některá léčiva proti depresím) a ještě 1-2 týdny po 
jejich vysazení 
-  jestliže jste těhotná nebo kojíte.  
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Travel-Gum 20 mg je zapotřebí 
Přípravek lze užívat pouze na doporučení lékaře  
-  jestliže trpíte epilepsií (záchvaty křečí) 
-  jestliže máte zelený zákal (glaukom) 
-  jestliže máte astma, 
-  jestliže trpíte zbytněním prostaty 
-  při nedostatku glukosa-6-fosfátdehydrogenasy. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
 
Prosím, informujte svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  
 
Účinky přípravku Travel-Gum 20 mg a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem 
ovlivňovat.  
 
Týká  se  to  léků  navozujících  spánek,  zklidňujících  léků,  anticholinergik  (např.  některých  léků 
používaných v léčbě parkinsonismu nebo některých léků užívaných k léčbě depresí).  
 
Zesíleno je i působení alkoholu.  
 
Může být zastřen škodlivý účinek některých antibiotik na orgán rovnováhy. 
 
Užívání přípravku Travel-Gum 20 mg s jídlem a pitím 
 
Přípravek Travel-Gum 20 mg může být používán při jídle nebo mezi jídly. 
 
Těhotenství a kojení 
 
Přípravek se nesmí používat u těhotných a kojících žen. 
Poraďte se se svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
   
Přípravek  může  nepříznivě  ovlivnit  činnost  vyžadující  zvýšenou  pozornost,  koordinaci  pohybů  a 
rychlé  rozhodování  (např.  řízení  motorových  vozidel,  obsluha  strojů,  práce  ve  výškách  apod.). 
Řidiči by neměli tento přípravek užívat. 
 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Travel-Gum 20 mg
 
 
Tento  přípravek  obsahuje  sorbitol,  glukosu  a  sacharosu.  Jestliže  Vám  lékař  řekl,  že  nesnášíte 
některé cukry, neměl/a byste tento přípravek používat. 
Upozornění pro diabetiky: jedna perorální guma obsahuje cukr v množství 0,416 g. 
 
Tento  přípravek  obsahuje  umělé  sladidlo  aspartam,  které  je  zdrojem  fenylalaninu.  Jestliže  trpíte 
fenylketonurií, nesmíte tento přípravek používat. 
 
 
3. JAK SE TRAVEL-GUM 20 MG UŽÍVÁ 
Pokud lékař neurčí jinak, dodržujte přesně toto dávkování:  
 
Osoby,  u  kterých  je  známo,  že  trpívají  kinetózou,  mají  15-30  minut  před  začátkem  cesty  žvýkat 
přibližně 10 minut  jednu  perorální  gumu  Travel-Gum  20  mg.  Pokud  se přesto později  vyskytnou 
obtíže, je  třeba při prvních příznacích užít ještě jednu  gumu.  Další  guma  může  být užita  až  po 6 
hodinovém intervalu při delší cestě. Účinek jedné perorální gumy trvá podle odezvy po dobu 1-3 
hodin.  
 
Osoby, u kterých nebyl sklon ke kinetóze znám, mají Travel-Gum 20 mg vyžvýkat co nejdříve po 
výskytu prvních obtíží (nevolnosti, zvracení).  
 
Dospělí a děti od 15 let mohou užít maximálně 6-7 perorálních gum denně.  
 
Perorální guma se žvýká po dobu asi 10 minut a potom se vyplivne. 
Jestliže  se  do  doby  1  hodiny  příznaky  onemocnění  nezlepší  nebo  se  naopak  zhoršují,  či  se 
vyskytnou nežádoucí účinky nebo nějaké neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s 
lékařem. Léčba je pouze příležitostná omezená pouze na cestování.  
Perorální  gumy  Travel-Gum  20  mg  se  nemají  polykat,  protože  by  to  mohlo  zhoršit  nucení  na 
zvracení. Neúmyslné spolknutí je však neškodné. 
Opatrnost je nutná při jízdě autem z důvodu možného vdechnutí přípravku při náhlém manévru.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Travel-Gum 20 mg než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.  
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého  lékaře  nebo  
lékárníka.  
 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY   
 
Podobně jako všechny léky, může mít i  přípravek X nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Možné nežádoucí účinky přípravku Travel-gum 20 mg jsou následující: 
 
Velmi časté (vyskytují se u více než 1 z 10 uživatelů): 
Únava, ospalost 
 
Méně časté (vyskytují se u více než 1 z 1000 uživatelů, ale u méně než 1 ze 100 uživatelů) 
Suchá nosní sliznice, alergické reakce, přecitlivělost na světlo, svalová slabost, nízký krevní tlak. 
 
Vzácné (vyskytují se u více než 1 z 10000 uživatelů, ale u méně než 1 z 1000 uživatelů): 
Poruchy vidění, závrať, bolest hlavy, potíže s koordinací, zvýšení nitroočního tlaku, trávicí obtíže 
(např. nevolnost, zvracení, bolesti břicha, zácpa nebo průjem), cholestatický ikterus (žloutenka), 
problémy s močením. 
 
Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 10000 uživatelů): 
Neklid nervozita, nespavost, rozrušení, úzkostné svaly, třes, vyrážka způsobená lékem. 
 
V případě dlouhodobého používání přípravku není možno vyloučit vznik závislosti. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře.  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 
systému  hlášení  nežádoucích  účinků  uvedeného  v  Dodatku  V*.  Nahlášením  nežádoucích  účinků 
můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5. JAK PŘÍPRAVEK TRAVEL-GUM 20 MG UCHOVÁVAT 
Přípravek musí být uchováván mimo dohled  a dosah dětí.  
 
Uchovávejte při teplotě do 30°C. 
 
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby  použitelnosti, která je vyznačena na obalu. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
  
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE  
Co Travel-Gum 20 mg obsahuje 

-  Léčivou látkou je dimenhydrinatum 20 mg v 1 perorální gumě. 
-  Pomocnými  látkami  jsou:  Dihydrogenfosforečnan  draselný,  upravený  montánní  vosk, 
povidon  25,  dihydrát  sodné  soli  sacharinu,  aspartam,  methakrylátový  kopolymer  typ  E,   
methakrylátový  kopolymer  typ  B,  methakrylátový  kopolymer  typ  S,  roztok 
methakrylátového  kopolymeru  S 12,5 %,  oxid  titaničitý,  tekutá  glukosa,  koloidní  bezvodý 
oxid křemičitý, levomenthol, bílý vosk, makrogol 6000, magnesium-stearát, oxid hořečnatý, 
aroma  máty  peprné,  dextrin,  čípkový  základ  E  85,  uhličitan  vápenatý,  glukosa,  mastek, 
sorbitol, sacharosa, žvýkačková masa. 
 
Jak přípravek Travel-Gum 20 mg vypadá a co obsahuje toto balení  
 
Bílá lesklá bikonvexní perorální guma. 
Přípravek je dodáván v blistru uloženém v krabičce. 
Velikost balení: 10 perorálních gum.  
 
10 perorálních gum. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 
Meda Pharma  GmbH, Vídeň, Rakousko. 
 
Výrobce 
 
Hermes Pharma GmbH, Vídeň, Rakousko. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena  
14.8.2013 
     
 
 

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu TRAVEL- GUM

IBEROGAST 33%
Iberogast por.gtt.sol.20ml
Expirace 30.9.2019. Iberogast je rostlinný léčivý přípravek pro poruchy zažívacího trakt
204 Kč
137 Kč
ESPUMISAN KAPKY 100 MG/ML
Espumisan kapky 100mg/ml por.gtt.eml.1x30ml
Espumisan je léčivý přípravek, který účinně odstraňuje pocit tlaku v břiše, pocit plnosti a ply
156 Kč
Megafyt Bylinková lékárna Heřmánek 20x1g 9%
Megafyt Bylinková lékárna Heřmánek 20x1g
Bylinný čaj Megafyt Bylinková lékárna Heřmánek obsahuje sušený heřmánkový květ. Je určen pro př
34 Kč
31 Kč
ŽALUDEČNÍ ČAJOVÁ SMĚS
Megafyt Žaludeční čajová směs por.spc.20x1.5g
Přípravek se užívá při nechutenství, lehčích poruchách trávení a při funkčních poruchách žluční
51 Kč

Nedávno prohlížené produkty

TRAVEL- GUM
Travel-Gum 20 por.gum.10x20mg
Přípravek se používá k léčbě nevolnosti a zvracení při cestování dopravními prostředky. Čtěte p
78 Kč