Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Bolest > Co na bolest kloubů, svalů a zad > Almiral gel 1x250g

Almiral gel 1x250g

ALMIRAL

Almiral gel 1x250g

Lokální léčba poúrazových stavů pohybového ústrojí, jako je pohmoždění kloubů, svalů a šlach. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 67550
skladem
Cena: 369 Kč
351 Kč 369 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Lokální léčba poúrazových stavů pohybového ústrojí, jako je pohmoždění kloubů, svalů a šlach. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ALMIRAL GEL

(Diclofenacum diethylaminum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však ALMIRAL GEL musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je to ALMIRAL GEL a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ALMIRAL GEL používat

3. Jak se ALMIRAL GEL používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak ALMIRAL GEL uchovávat

6. Další informace

Co je to ALMIRAL GEL a k čemu sE používá

ALMIRAL GEL je přípravek určený k zevnímu použití. Obsahuje léčivou látku diklofenak v chladivém gelovém základu.

ALMIRAL GEL potlačuje bolest, otok a zánět a snižuje bolestivost při pohybu po poranění měkkých tkání, např. u poúrazových zánětů šlach, vazů, svalů a kloubů, způsobených např. podvrtnutím, vymknutím a pohmožděním, a u bolesti zad (poranění utrpěná při sportu).

Po poradě s lékařem se ALMIRAL GEL používá k léčbě lokalizovaných forem revmatizmu měkkých tkání, např. tendovaginitidy (tenisový loket), burzitidy (zánět kloubního váčku), syndromu rameno-ruka a periartropatie (onemocnění okolních tkání kloubu).

Po poradě s lékařem se ALMIRAL GEL používá k léčbě revmatizmu, např. u osteoartrózy periferních kloubů a páteře (úbytek kloubních chrupavek).

ALMIRAL GEL nemastí, proniká velice dobře pokožkou a dosahuje v tkáních rychle účinnou koncentraci.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ALMIRAL GEL používat

Nepoužívejte ALMIRAL GEL

jestliže jste alergičtí (přecitlivělí) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku ALMIRAL GEL

jestliže jste někdy měl/a záchvaty astmatu, kopřivky, nebo akutní rýmy vyvolané kyselinou acetylsalicylovou nebo jinými nesteroidními protizánětlivými léky (léky užívané k léčbě revmatických onemocnění, bolesti a různých typů zánětu).

Zláštní opatrnosti při použití přípravku ALMIRAL GEL je zapotřebí

V případě, že je přípravek ALMIRAL GEL aplikován na velké plochy kůže a používán dlouhodobě, nelze vyloučit možný výskyt systémových nežádoucích reakcí (nežádoucí reakce zasahující celý organizmus, nikoli pouze místo, kde byl přípravek použit).

ALMIRAL GEL se má aplikovat pouze na zdravou a neporušenou kůži (bez otevřených ran a poranění). Nesmí se dostat do kontaktu s oční spojivkou nebo se sliznicemi. Nesmí se užívat perorálně.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Používání přípravku ALMIRAL GEL s jídlem a pitím

Vstřebávání látky není současným příjmem potravy ovlivněno.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Neužívejte ALMIRAL GEL, pokud jste těhotná.

ALMIRAL GEL by během kojení neměl být používán, pokud to není nezbytně nutné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vliv na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů je nepravděpodobný.

Důležité informace o některých složkách ALMIRAL GELU

ALMIRAL GEL obsahuje propylenglykol, který u některých lidí může způsobit mírné, místní kožní podráždění.

Jak se ALMIRAL GEL používá

Vždy používejte ALMIRAL GEL přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste něčím jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Při revmatických onemocněních se dávkování řídí doporučením lékaře.

Obvyklé dávkování je toto:

Dospělí a mladiství od 12 let

ALMIRAL GEL se aplikuje na kůži 3-4krát denně na postižené místo a jemně se vtírá. Podle velikosti bolestivého místa, které má být ošetřené, se aplikuje 2-4 g ALMIRAL GELU (množství odpovídající velikosti třešně až vlašského ořechu). Je nutné si po aplikaci omýt ruce, pokud nejsou místem k léčení. Bez porady s lékařem nepoužívejte v žádném případě gel déle než dva týdny. Při používání přípravku bez doporučení lékaře vyhledejte lékaře během 7 dnů v případě, že se stav nezlepšuje, nebo se naopak zhoršuje.

Děti

Přípravek není určen k léčbě dětí mladších 12-ti let.

Staří pacienti

Mohou být používány dávky obvyklé pro dospělé.

Jestliže jste použil(a) více přípravku ALMIRAL GEL , než jste měl(a)

Předávkování jako důsledek zevního použití je nepravděpodobné. Při náhodném požití přípravku vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít ALMIRAL GEL

Pokud zapomenete použít ALMIRAL GEL, použijte obvyklou dávku jakmile si vzpomenete. Pokud se však blíží čas následující dávky, vynechte zapomentou dávku a použijte další dávku v obvyklém čase.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat ALMIRAL GEL

Předčasné přerušení léčby může mít za následek návrat nebo zhoršení nemoci (příznaků), pro které byla léčba zahájena.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i ALMIRAL GEL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100)

Poruchy kůže a podkoží

Vyrážka, ekzém, erytém (červené zbarvení kůže způsobeném rozšířením cév), dermatitis (včetně kontaktní dermatitidy – zánětlivé onemocnění kůže).

Vzácně nebo velmi vzácně se mohou vyskytnout další nežádoucí účinky jako astma, bulózní dermatitida (puchýře), fotosenzitivní reakce (reakce na světlo), pustulózní vyrážka (vyrážka připomínající neštovičky), hypersenzitivita (přecitlivělost) a angioneurotický edém (otok, který může vyvolat život ohrožující komplikace). Chcete-li být o nich informování, obraťte se na Vašeho lékaře nebo lékárníka.

Jak ALMIRAL GEL uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30oC.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co ALMIRAL GEL obsahuje

Léčivou látkou je diclofenacum diethylaminum 11,6 mg, což odpovídá diclofenacum natricum 10 mg v 1 g gelu (1% gel).

Pomocnými látkami jsou propylenglykol, isopropylalkohol, karbomer 940, dipropylenglykol-monomethylether, silice máty peprné a čištěná voda.

Jak ALMIRAL GEL vypadá a co obsahuje toto balení

Průsvitný jemný homogenní gel charakteristického zápachu.

Balení

Tuba: Al tuba, plastikový šroubovací uzávěr, krabička

Kelímek: PVC kelímek, krabička

Velikost balení: 25 g tuba, 50 g tuba, 100 g tuba, 250 g kelímek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Medochemie Ltd., Limassol, Kypr

Výrobce

Medochemie Ltd., Limassol, Kypr

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

17.12.2008

1/4

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 56 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu ALMIRAL

DOLGIT 27%
Dolgit 50mg/g crm.150g
Dolgit krém je určen k léčbě revmatických i nerevmatických bolestí pohybového systému a k místn
272 Kč
199 Kč
skladem
TRAUMAPLANT 11%
Traumaplant drm.ung. 1x100g
Přípravek je určen na sportovní a úrazová poranění, pohmožděniny a vymknutí, bolesti svalů a kl
236 Kč
210 Kč
skladem
Essential Embrocation 27ml
Essential Embrocation 27ml
Přípravek má uklidňující účinek po budnutí hmyzem, při svědění pokožky, drobných popáleninách,
132 Kč
skladem
NALGESIN S
Nalgesin S por.tbl.flm.20x275mg II
Léčivou látkou je Naproxenum natricum. Uživá se k léčbě bolesti. Tablety se dobře rozpouštějí,
139 Kč
skladem

Nedávno prohlížené produkty

Cannaderm Venosil gel na žíly 100ml 4%
Cannaderm Venosil konopné mazání 100ml
Konopné mazání s obsahem rutinu a máty a osvěžujícím chladivým efektem pro úlevu od pocitu těžk
223 Kč
215 Kč
skladem
Dr.Popov Psyllium Psyllicol cps.120
Dr.Popov Psyllium Psyllicol cps.120
Psyllium Dr. Popova je rozpustná vláknina – podporuje správný metabolismus tuků a napomáhá snad
215 Kč
skladem
Phyteneo Neocide gel 50 ml
Phyteneo Neocide gel 0.1% Octenidine 50ml
Antimikrobiální gel určený pro hygienu ústní dutiny se širokou škálou účinků. Zamezuje množení
133 Kč
skladem
BIODERMA Photoderm sprej SPF50+ 200ml
BIODERMA Photoderm MAX sprej SPF50+ 200ml
Sprej s maximální sluneční ochranou SPF50+ (UVA ochrana 35) a patentovaným komplexem Buněčné BI
494 Kč
skladem