Mujlekarnik.cz > Volně prodejné léky > Dýchací soustava > Léky na nachlazení > Bronchipret Potahované Tablety tbl.obd.20

Bronchipret Potahované Tablety tbl.obd.20

BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA

Bronchipret Potahované Tablety tbl.obd.20

Rostlinný lék na léčbu zánětlivých onemocnění dýchacích cest pro dospělé a děti starší 12 let. Je indikován na zlepšení příznaků při akutní a chronické bronchitidě (zánět průdušek) spojené s kašlem a se zvýšenou tvorbou hlenu. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 58921
skladem 6 ks - IHNED K ODBĚRU
Cena:
125 Kč 171 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Rostlinný lék na léčbu zánětlivých onemocnění dýchacích cest pro dospělé a děti starší 12 let. Je indikován na zlepšení příznaků při akutní a chronické bronchitidě (zánět průdušek) spojené s kašlem a se zvýšenou tvorbou hlenu. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

                                           Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls
PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA, POTAHOVANÉ TABLETY
Thymi extractum siccum, Primulae extractum siccum
(Tymiánový extrakt , extrakt z prvosenkového kořene)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však  Bronchipret tymián a prvosenka, 
potahované tablety musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
-
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete
1.
Co je Bronchipret tymián a prvosenka,  potahované tablety a k čemu se používá
2.
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bronchipret tymián a prvosenka,  potahované 
tablety užívat 
3.
Jak se  Bronchipret tymián a prvosenka,  potahované tablety užívá 
4.
Možné nežádoucí účinky
5
Jak  Bronchipret tymián a prvosenka,  potahované tablety uchovávat 
6.
Další informace
1.CO JE  BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA, POTAHOVANÉ TABLETYA K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Bronchipret tymián a prvosenka potahované tablety -  je rostlinný lék na léčbu zánětlivých onemocnění 
dýchacích cest pro dospělé a děti starší 12 let.  
Je indikován na zlepšení příznaků při akutní a chronické bronchitidě (zánět průdušek) spojené s kašlem 
a  se  zvýšenou  tvorbou  hlenu.  Charakteristickými  příznaky  jsou  zvýšená  frekvence  kašle,  potíže  při 
vykašlávání a bolest na hrudi při kašli. 
2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BRONCHIPRET 
TYMIÁN A PRVOSENKA, POTAHOVANÉ TABLETY
  UŽÍVAT Neužívejte Bronchipret tymián a prvosenka,  potahované tablety
-
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky: na tymián, na prvosenku nebo na 
kteroukoli další složku Bronchipret tymián a prvosenka,  potahované tablety.
-
Bronchipret tymián a prvosenka,  potahované tablety obsahuje laktózu a glukózu, a proto 
nemá být podáván pacientům se vzácnými  dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, 
s hereditární laktázovou deficiencí nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy.

Zvláštní opatrnosti při použití Bronchipret tymián a prvosenka,  potahované tablety je zapotřebí
-
když se potíže zhoršují nebo přetrvávají déle než 1 týden nebo v případech dušnosti, horečky a 
hnisavého nebo krvavého hlenu, konzultujte ihned lékaře
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Interakce s jinými léky nejsou dosud známy.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Bronchipret tymián a prvosenka,  potahované tablety mohou těhotné a kojící ženy užívat jen po 
poradě s lékařem.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vliv přípravku na schopnosti řídit a obsluhovat vozidla je nepravděpodobný. 
Důležité informace o některých složkách Bronchipret tymián a prvosenka,  potahované tablety
Přípravek je vhodný i pro diabetiky.
Přípravek obsahuje méně než 0,03 výměnných (chlebových) jednotek glukózy. 
Přípravek obsahuje laktosu a glukosu. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých 
cukrů, kontaktujte svého lékaře, než začnete přípravek užívat.
3.JAK SE BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA, POTAHOVANÉ TABLETY
UŽÍVÁ

Vždy užívejte používejte Bronchipret tymián a prvosenka potahované tablety přesně podle pokynů 
svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvykle užívají dospělí a děti starší 12 let 3 krát denně 1 tabletu vždy před jídlem. Tablety užívejte celé,
nerozkousané a zapijte malým množstvím tekutiny.
Jestliže jste užil(a)  více Bronchipret tymián a prvosenka, potahovaných tablet než jste měl(a)
V případě extrémního předávkování může dojít k výskytu žaludečních obtíží, zvracení a průjmu.
Kontaktujte prosím v tomto případě svého lékaře, který rozhodne o potřebných opatřeních. 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého  lékaře nebo 
lékárníka.
4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Bronchipret tymián a prvosenka,  potahované tablety nežádoucí 
účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Vzácně se mohou objevit žaludeční potíže, nevolnost a zvracení. 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi.

5.JAK BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA, POTAHOVANÉ TABLETY
UCHOVÁVAT 

Uchovávejte při teplotě do 30° C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Bronchipret tymián a prvosenka,  potahované tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, 
uvedené na krabičce a blistruDoba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.
6.DALŠÍ INFORMACECo Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety obsahuje
-
Léčivými látkami jsou Thymi extractum siccum (suchý tymiánový extrakt) a Primulae 
extractum siccum (suchý prvosenkový extrakt)
-
1 potahovaná tableta obsahuje: 
Thymi extractum siccum (suchý tymiánový extrakt)  (6,0 – 10, 0 : 1) 160, 0 mg a Primulae 
extractum siccum (suchý prvosenkový extrakt) (6, 0 – 7, 0 : 1) 60, 0 mg
-
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, sirup tekuté glukózy, koloidní bezvodý oxid 
křemičitý, mikrokrystalická celulóza, dimetikon, magnesium-stearát, hypromelóza, aroma máty 
peprné, povidon, krospovidon, akrylátový polymer, propylenglykol, mastek, dihydrát sodné 
soli sacharinu
-
Barviva: riboflavin (E101), chlorofyl (E141), oxid titaničitý (E171)
Jak  Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety vypadá a co obsahuje toto balení
Bronchipret  tymián  a  prvosenka,    potahované  tablety    jsou  zelené  kulaté  bikonvexní  potahované  tablety.
Velikosti  balení  jsou    20,  50,  100  a  500    potahovaných  tablet. Na  trhu  nemusí  být  všechny  velikosti 
balení.
Držitel rozhodnutí o registraci  a výrobce:
BIONORICA SE
Kerschensteinerstrasse 11-15
D – 92318 Neumarkt
Německo
tel: 00490 9181 231 90
fax: 004909181 231 265
e-mail: info@bionorica.de

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Česká republika 
Schwabe Czech Republic s.r.o. 
Čestmírova 1 
140 00 Praha 4 
Tel: 241 740 447 
email: info@schwabe.czTato příbalová informace byla naposledy schválena 26.10.2011


Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 65 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poradíme - lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA

STODAL
Stodal sir.1x200ml II
STODAL je tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný na všechny typy kašle. Přípravek mohou
154 Kč
skladem 5 ks
BROMHEXIN BERLIN-CHEMIE
Bromhexin Berlin-Chemie 12mg/ml por.gtt.sol.30ml
Přípravek se užívá k léčení všech onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena tvorbou husté
110 Kč
skladem 10 ks
HERBALMED HotDrink Dr.Weiss krk průdušky 180g+vitC
HERBALMED HotDrink Dr.Weiss krk průdušky 180g+vitC
HERBALMED Hot drink Dr. Weiss – Originální švýcarský bylinný extrakt se vyrábí podle původní re
180 Kč
skladem 7 ks
IBUMAX
Ibumax 400mg por.tbl.flm.100x400mg
Přípravek IBUMAX 400 mg patří do skupiny léků nazývaných antiflogistika, analgetika, antipyreti
171 Kč
skladem 2 ks

Nedávno prohlížené produkty

Koňská mast s konopím chladivá 250 ml
Koňská mast s konopím chladivá 250 ml
Koňská m. je bylinný balzám vyrobený z 25 druhů bylinných extraktů. Kombinuje účinky silic s př
205 Kč
skladem 1 ks
sleva
EUCERIN VOLUME-FILLER noční krém 50ml
Eucerin VOLUME-FILLER noční krém 50ml
Remodelační noční krém z řady EUCERIN Anti-age. Obnova objemu pleti. Krém obsahuje magnolol, ol
678 Kč
skladem 2 ks
Refresh Contacts oční kapky 15ml
Refresh Contacts oční kapky 15ml
!!!Poslední kusy, expirace 31.5.2024.!!! Refresh jsou oční kapky, jež nahrazují vlastní slzy a
184 Kč
skladem 1 ks
VICHY DEO roll-on DUO Anti traces 14 VCZ90847
VICHY DEO roll-on DUO Roll-on proti skvrnám 2x50ml
VICHY DEO ANTI TRACES INT, 2x50ml. Deodorant antiperspirant roll-on proti nadměrnému pocení se
514 Kč
skladem 27 ks