Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Zažívání > Carbosorb 320mg tbl.nob.20

Carbosorb 320mg tbl.nob.20

CARBOSORB

Carbosorb 320mg tbl.nob.20

Přípravek pohlcuje plyny a toxické látky ze zažívacího ústrojí a chrání sliznice zažívacího ústrojí před dráždivými účinky potravy a před průjmy. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 31951
skladem 20 ks - IHNED K ODBĚRU
Cena:
69 Kč 79 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek pohlcuje plyny a toxické látky ze zažívacího ústrojí a chrání sliznice zažívacího ústrojí před dráždivými účinky potravy a před průjmy. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. suklsPŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELECARBOSORBtablety
(Carbo activatus)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte CARBOSORB užívat 
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2 dnů musíte se poradit s lékařem.
-
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete
1.
Co je CARBOSORB a k čemu se používá
2.
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CARBOSORB užívat
3.
Jak se CARBOSORB užíva
4.
Možné nežádoucí účinky
5
Jak CARBOSORB uchovávat 
6.
Další informace
1.CO JE CARBOSORB A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
CARBOSORB patří  do  skupiny  léčivých  přípravků  obsahujících  medicinální  uhlí,  které  pohlcuje 
plyny a toxické látky ze zažívacího ústrojí. 
CARBOSORB je určen pro léčbu dospělých, mladistvých a dětí starších 3 let. Bez porady s lékařem 
mohou  přípravek  krátkodobě  (nejdéle  2  dny)  užívat  dospělí včetné  těhotných  a  kojících  žen                   
a  mladiství u  akutních  průjmů  způsobených  dietní  chybou,  při  výskytu  méně  závažných  střevních 
infekcí způsobených viry a baktériemi a při dráždivém tračníku a po poradě s lékařem u akutních otrav 
toxickými látkami.
Přípravek  není  určen  pro  děti  do  3  let.  Dětem  od  3  let  může  být  přípravek  podáván  pouze  po 
doporučení lékaře.
Pouze  na  doporučení  lékaře  užívají  přípravek  dospělí, kteří  trpí  vředovým  zánětem  tlustého  střeva, 
zánětem sliznice žaludku a nadměrným rozkladem potravy ve střevě, nebo průjmy vyvolané v průběhu 
jiných  základních  onemocnění  (cukrovka). Přípravek  se  používa  také  u  diagnostického  vyšetření 
žlučníku a žlučových cest.
2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CARBOSORB UŽÍVATNeužívejte CARBOSORB

-
jestliže jste přecitlivělý na kteroukoli složku přípravku CARBOSORB
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CARBOSORB je zapotřebí
Pokud trpíte: 
-
vředovým zánětem tlustého střeva
-
zánětem sliznice žaludku
-
nadměrným rozkladem potravy ve střevě
-
průjmy vyvolané v průběhu jiných základních onemocnění (cukrovka)
Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se před užíváním přípravku 
CARBOSORB s lékařem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku CARBOSORB a účinky jiných přípravků současně užívaných se mohou vzájemně 
ovlivňovat.
CARBOSORB ovlivňuje účinek následujících léčivých přípravků:
-
snižuje  účinky  antikoncepčních  přípravků  užívaných  ústy  a  proto  je  třeba,  aby  se  ženy 
v období užívání přípravku CARBOSORB  pojistily i jinou formou antikoncepce. 
-
snižuje vstřebávání  a  tím  účinky  jiných  léčiv,  proto  musí  být  mezi  užitím  přípravku 
CARBOSORB  a užíváním jiných léků dodržen interval alespoň dvou hodin. 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, a to i o lécích, které jsou 
dostupné bez lékařského předpisu.
Užívání přípravku CARBOSORB s jídlem a pitím
Tablety se užívají celé a zapijí trochou vody, nebo se nechají rozpadnout v sklenici v malém množství 
vody,  důkladně  se  rozmíchají  a  obsah  sklenice  se  vypije.  Doporučuje  se  užívat  přípravek 
CARBOSORB 2 hodiny po jídle anebo perorálním užití jiného léku.
Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Užívaní přípravku CARBOSORB během těhotenství a kojení je možné.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek CARBOSORB nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
3.JAK SE CARBOSORB UŽÍVA
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Dávkování 
Bez doporučení lékaře neužívejte déle než 2 dny. Doporučené dávky jsou následující.
Dospělí a mladiství:
Obvyklá  denní  dávka  užívaná  k léčbě  méně  závažných  střevních  infekcí  způsobených  viry                    
a baktériemi a při dráždivém tračníku jsou 2 - 4 tablety  3 - 4 krát denně. U průjmů způsobených dietní 
chybou a podezření na otravu je možné zvýšit dávku na 10 - 12 tablet 3 - 4 krát denně.
Děti od 3 let:
Obvyklá dávka je 2 - 4 tablety 3 - 4 krát denně, u průjmu obvykle 4 - 5 tablet 3 - 4 krát denně.
Tablety se užívají celé a zapijí trochou vody, nebo se nechají rozpadnout v sklenici v malém množství 
vody,  důkladně  se  rozmíchají  a  obsah  sklenice  se  vypije.  Tablety  je  možné pro  jejich  velikost 
rozkousnout  nebo  rozdrtit  a  zapít  vodou.  Dětem  se  tablety  podávají  vždy  jako  suspenze  vzniklá 

rozdrcením nebo rozpadnutím tablet v malém  množství vody a dávku  dítě zapije sklenicí  vody  nebo 
hořkého čaje.
Jestliže jste užil(a) více přípravku CARBOSORB, než jste měl(a)
Předávkování  může způsobit zácpu nebo zvracení a následně střevní neprůchodnost. 
Při podezření na předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravku CARBOSORB
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.
4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek CARBOSORB nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého.
Gastrointestinální poruchy:
-
snížení vstřebávání a tím účinků současně podávaných perorálních léků,
-
černé zbarvení stolice, které může maskovat krvácení do trávicího ústrojí, 
-
vyšší dávky můžou způsobit zácpu nebo zvracení a následně střevní neprůchodnost.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi.
5.JAK CARBOSORB UCHOVÁVAT 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek CARBOSORB nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí.
6.DALŠÍ INFORMACECo přípravek CARBOSORB obsahuje
-
Léčivými látkami jsou carbo activatus 320 mg v jedné tabletě.
-     Pomocnými látkami jsou sacharosa, mikrokrystalická celulosa, glycerol 85%, želatina, mastek,
      magnesium–stearát a sodná sůl karboxymethylškrobu.
Jak přípravek CARBOSORB vypadá a co obsahuje toto balení
Černé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami.
Balení obsahuje 20 tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
IMUNA PHARM, a.s
Jarková 17
082 22 Šarišské Michaľany
Slovenská republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 18.8.2010

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 65 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poradíme - lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu CARBOSORB

IMODIUM
Imodium 2mg cps.dur.20
IMODIUM 2mg tvrdé tobolky bojuje proti průjmu a nabízí rychlou úlevu při léčbě akutního a chron
159 Kč
skladem 162 ks
Carbo medicinalis PharmaSwiss tbl.20
Carbo medicinalis PharmaSwiss tbl.20
Carbo medicinalis PharmaSwiss je doplněk stravy chránící trávicí ústrojí před dráždivými účinky
63 Kč
skladem 10 ks
Biopron 9 tob.30+10
Biopron 9 tob.30+10
Biopron 9 je doplněk stravy s probiotiky a prebiotiky. Obsahuje 9 probiotických kmenů a prebiot
244 Kč
skladem 40 ks
ENDITRIL
Enditril 100mg cps.dur.10
Přípravek Enditril se užívá k léčbě akutního průjmu u dospělých od 18 let v případech, kdy není
184 Kč
skladem 9 ks

Nedávno prohlížené produkty

Glucadent+ zubní pasta 95g
Glucadent+ zubní pasta 95g
Zubní pasta s kombinací laktátu hlinitého, beta-glukanu, esenciálních olejů a xylitolu je vhodn
85 Kč
skladem 7 ks
Koňská mast s konopím chladivá 250 ml
Koňská mast s konopím chladivá 250 ml
Koňská m. je bylinný balzám vyrobený z 25 druhů bylinných extraktů. Kombinuje účinky silic s př
205 Kč
skladem 1 ks
sleva
EUCERIN VOLUME-FILLER noční krém 50ml
Eucerin VOLUME-FILLER noční krém 50ml
Remodelační noční krém z řady EUCERIN Anti-age. Obnova objemu pleti. Krém obsahuje magnolol, ol
678 Kč
skladem 1 ks
Refresh Contacts oční kapky 15ml
Refresh Contacts oční kapky 15ml
!!!Poslední kusy, expirace 31.5.2024.!!! Refresh jsou oční kapky, jež nahrazují vlastní slzy a
184 Kč
skladem 1 ks