Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Volně prodejné léky > Homeopatika > Dr. Peithner > Engystol tbl.50
ENGYSTOL TBL 50 12%

Engystol tbl.50

Kombinovaný homeopatický přípravek. Homeopatie je metoda, která povzbuzuje a podporuje přirozenou obranyschopnost našeho těla. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 13014
Cena: 161 Kč
142 Kč
skladem 5 ks - IHNED K ODBĚRU
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Kombinovaný homeopatický přípravek. Homeopatie je metoda, která povzbuzuje a podporuje přirozenou obranyschopnost našeho těla. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

 
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls 
 
                          
 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA  Engystol, tablety 

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. 
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1.  Co je přípravek Engystol a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Engystol užívat  
3.  Jak se přípravek Engystol užívá  
4.  Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Engystol uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace  
 
1. CO JE PŘÍPRAVEK Engystol A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Kombinovaný přípravek Engystol  je homeopatická specialita. 
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Engystol 
UŽÍVAT 
 Nepoužívejte přípravek Engystol: 
-  Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Engytol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Engystol 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Stránka 1 z 3 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Bez omezení 
 
Engystol obsahuje 300 mg monohydrát laktosy. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, 
poraďte se s ním dříve, než začnete tento homeopatický přípravek užívat. 
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK Engystol UŽÍVÁ Přípravek je určen k vnitřnímu použití. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou 
informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.  
Přípravek je určen k vnitřnímu užití. Dávkování: obvykle 3x1 tableta 15-20 minut před jídlem nechat 
rozpustit pod jazykem. Při akutních potížích 1 tableta každých 15 minut po dobu 2 hodin. V případě 
preventivního použití 2x1 tableta po dobu 4-6 týdnů.  
 
Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře 
a lékárníky nebo na naši informační kancelář  Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540, 241 740 553.  
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 
Nežádoucí účinky: Nejsou známy 
 
 
5. JAK PŘÍPRAVEK Engystol UCHOVÁVAT  Uchovávejte v suchu, při teplotě do 25°C 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE  
Co přípravek Engystol obsahuje 
 

Léčivými látkami jsou:  
Vincetoxicum hirundinaria D6, Vincetoxicum hirundinaria D10, Vincetoxicum hirundinaria D30 
po 75 mg, Sulfur D4, Sulfur D10 po 37,5 mg. 
Pomocnými látkami jsou:  Magnesium stearat, 300mg monohydrát laktózy.  
 
Stránka 2 z 3 
 
 
Jak Engystol vypadá a co obsahuje toto balení 
Engystol jsou bílé až nažloutlé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, nasládlé chuti, bez 
zápachu. 
Velikost balení: 50, 250 tablet 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Biologische Heilmittel Heel GmbH 
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 
D-76532 Baden-Baden, Německo 
 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Dr.Peithner Prag s.r.o. 
Čestmírova , 14000, Praha 4 
Tel: 241740540 
Fax: 241740553 
Email: office@peithner.cz 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována :  16.5.2012 
Stránka 3 z 3 

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu ENGYSTOL TBL 50

LYMPHOMYOSOT GTT 1X30ML 12%
Lymphomyosot Heel gtt.1x30ml
Kombinovaný přípravek Lymphomyosot je homeopatická specialita. Homeopatie je metoda, která povz
200 Kč
176 Kč
TRAUMEEL S UNG 1X50GM 12%
Traumeel ung.50g
Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění bolesti při lehkých neb
200 Kč
176 Kč
ANGIN-HEEL S TBL 50 12%
Angin-Heel S tbl.50
Kombinovaný homeopatický přípravek. Homeopatie je metoda, která povzbuzuje a podporuje přirozen
155 Kč
137 Kč
TRAUMEEL TBL 50 12%
Traumeel tbl.50
Kombinovaný přípravek Traumeel je homeopatická specialita. Homeopatie je metoda, která povzbuzu
165 Kč
146 Kč

Nedávno prohlížené produkty

ENGYSTOL TBL 50 12%
Engystol tbl.50
Kombinovaný homeopatický přípravek. Homeopatie je metoda, která povzbuzuje a podporuje přirozen
161 Kč
142 Kč