* Euphorbium compositum Heel nas.spr.sol.20ml - 172 Kč — Mujlekarnik.cz
Mujlekarnik.cz > Volně prodejné léky > Homeopatika > Dr. Peithner > Euphorbium compositum Heel nas.spr.sol.20ml

Euphorbium compositum Heel nas.spr.sol.20ml

EUPHORBIUM COMPOS.-HEEL NASEN.L SPR NAS 1X20ML 12%

Euphorbium compositum Heel nas.spr.sol.20ml

Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě rýmy infekčního nebo alergického původu (např. senná rýma) a k léčbě akutní či chronické sinusitidy (zánět vedlejších dutin nosních). Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 25015697
Maximálně 2 kusy na objednávku
Cena: 195 Kč
172 Kč 195 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě rýmy infekčního nebo alergického původu (např. senná rýma) a k léčbě akutní či chronické sinusitidy (zánět vedlejších dutin nosních). Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls  PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA  EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L, nosní sprej, roztok 
Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací 
   
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. 
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
Co naleznete v této příbalové informaci:
 
1.  Co je přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L  a k čemu se 
používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-
HEEL NASENTROPFEN L používat  
3.  Jak se přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L používá  
4.  Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace.  
 
1. CO JE PŘÍPRAVEK EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L 
A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Kombinovaný přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L 
je homeopatická specialita. 
 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L POUŽÍVAT  Nepoužívejte přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L: 
-  Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L se poraďte se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala 
nebo které možná budete užívat. 
 
 
 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Bez omezení 
 
Přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L obsahuje benzalkonium-
chlorid, který může u citlivých jedinců způsobit podráždění sliznice. 
 
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L 
POUŽÍVÁ 
 
Přípravek je určen k vstřikování do nosních průchodů. Vždy používejte tento  přípravek přesně 
v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.  
 
Doporučená dávka přípravku je 3-5x denně 1-2 dávky do každého nosního otvoru. 
 
Použití u dětí 
Děti 2-5 let 3-4x denně jednu dávku. 
 
Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a 
lékárníky nebo na naši informační kancelář  Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540, 241 740 553.  
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 
Nežádoucí účinky: ve velmi řídkých případech se může u predisponovaných astmatických pacientů 
vyskytnout bronchospasmus (zúžení průdušek). 
 
 
5. JAK PŘÍPRAVEK EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L 
UCHOVÁVAT  
Uchovávejte v suchu, při teplotě do 25°C 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE  
Co přípravek
 EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L obsahuje 
 
-  Léčivými látkami jsou:  
-     Euphorbium D6 1,0 g, Pulsatilla pratensis D3 10,0 g, Luffa operculata D3 10,0 g, Calcii sulfidum 
D8  1,0 g. ve 100 g  
- Pomocnými látkami jsou: Chlorid sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát 
 hydrogenfosforečnanu sodného, čištěná voda, ethanol, monohydrát laktosy  
Konzervační látka: benzalkonium-chlorid  
 
Velikost balení: 
20ml 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Biologische Heilmittel Heel GmbH 
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 
76532 Baden-Baden, Německo 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Dr.Peithner Prag s.r.o. 
Čestmírova , 14000, Praha 4 
Tel: 241740540 
Fax: 241740553 
Email: office@peithner.cz 
 
Tato příbalová informace byla naposledy:  5.12.2012 
 

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 56 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu EUPHORBIUM COMPOS.-HEEL NASEN.L SPR NAS 1X20ML

LYMPHOMYOSOT GTT 1X30ML 17%
Lymphomyosot Heel gtt.1x30ml
Kombinovaný přípravek Lymphomyosot je homeopatická specialita. Homeopatie je metoda, která povz
206 Kč
172 Kč
skladem
ANGIN-HEEL S TBL 50 11%
Angin-Heel S tbl.50
Kombinovaný homeopatický přípravek. Homeopatie je metoda, která povzbuzuje a podporuje přirozen
168 Kč
149 Kč
skladem
VIBURCOL SUP 12 11%
Viburcol čípky 12 ks
Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění stavů neklidu a podrážd
168 Kč
149 Kč
skladem
ENGYSTOL TBL 50 7%
Engystol tbl.50
Kombinovaný homeopatický přípravek. Homeopatie je metoda, která povzbuzuje a podporuje přirozen
167 Kč
155 Kč
skladem

Nedávno prohlížené produkty

GYNO-PEVARYL 150 13%
Gyno-Pevaryl 150mg sup.3x150mg
Gyno-Pevaryl jsou vaginální čípky, které obsahují ekonazol-nitrát - potlačuje a zastavuje množe
160 Kč
139 Kč
skladem
Walmark Laktobacily Complex tbl.28 10%
Walmark Laktobacily Complex tbl.28
Vyvážená kombinace probiotických kultur a prebiotické vlákniny určená k dlouhodobému užívání pr
157 Kč
142 Kč
skladem
Favea ProbioLact tob.30 10%
Favea ProbioLact tob.30
ProbioLact obsahuje vyvážený komplex 5-ti různých kmenů živých probiotických bakterií v počtu a
242 Kč
218 Kč
skladem
Gynocaps SR tbl.2
Gynocaps SR tbl.2
První depotní vaginální probiotikum. Regenerace vaginální mikroflóry, např. po užívání antibiot
259 Kč
258 Kč
skladem