Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Ženské potíže > Co na gynekologické potíže > Mastodynon gtt.1x50ml

Mastodynon gtt.1x50ml

MASTODYNON

Mastodynon gtt.1x50ml

Přípravek se používá při poruchách menstruačního cyklu (poruchy frekvence krvácení), při premenstruálním syndromu,spojené často s psychickou nevyrovnaností až depresivní náladou; při fibrocystické mastopatii. Pro ženy ve fertilním (plodném) věku. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 45546
skladem
Cena:
315 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek se používá při poruchách menstruačního cyklu (poruchy frekvence krvácení), při premenstruálním syndromu,spojené často s psychickou nevyrovnaností až depresivní náladou; při fibrocystické mastopatii. Pro ženy ve fertilním (plodném) věku. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.suklsPŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELEMastodynon
Léčivé látky: Agnus castus, Caulophyllum thalictroides, Cyclamen europaeum, Strychnos ignatii,
Iris versicolor, Lilium tigrinum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Mastodynon musíte užívat pečlivě 
podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší , musíte se poradit s lékařem.
-
Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo pokud  si  všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete
1.
Co je Mastodynon a k čemu se používá
2.
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mastodynon užívat
3.
Jak se Mastodynon užívá 
4.
Možné nežádoucí účinky
5
Jak Mastodynon uchovávat 
6.
Další informace
1.CO JE MASTODYNON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Mastodynon je lék, který patří do farmakoterapeutické skupiny - fytofarmakum, gynekologikum. 
Kombinace  rostlinných  matečných  tinktur,  které  jsou  obsaženy  v  Mastodynonu  v různém  stupni 
decimálního  ředění,  z nichž  především  látky  z Agnus  castus  (plodů  drmku  obecného)  působí 
experimentálně  prokázaným  dopaminergním  mechanismem  (D2)  na  laktotropní  buňky  předního 
laloku  hypofýzy,  čímž  snižují  uvolňování  prolaktinu.  Přípravek  je  určen  pro  ženy  ve  fertilním 
(plodném) věku.
Přípravek  se  používá  při  poruchách  menstruačního  cyklu  (poruchy  frekvence  krvácení),  při 
premenstruálním  syndromu,  tj. krátce  před  menstruálním  krvácením  výskyt  pocitu  napětí  nebo 
bolestivosti  prsů  (mastodynie),  spojené  často  s psychickou  nevyrovnaností  až  depresivní  náladou, 
bolestmi hlavy  migrenózního  typu,  event.  otoky  v oblasti  obličeje,  rukou  a  nohou,  při  fibrocystické 
mastopatii (nezhoubné bolestivé onemocnění prsů).
Před započetím léčby je u menstruálních poruch a pocitech bolestivosti, tlaku nebo napínání v prsech 
vždy nezbytné odborné diagnostické ověření příčiny obtíží a vyloučení jiných, závažnějších příčin.
2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MASTODYNON UŽÍVATNeužívejte Mastodynon
-
jestliže jste alergická (přecitlivělá) na Agnus castus nebo na kteroukoli další složku Mastodynonu
Stránka 3
Zvláštní opatrnosti při použití Mastodynonu je zapotřebí
Tento  léčivý přípravek  obsahuje  53%  obj.  alkoholu,  tj.  do  500  mg  v jedné  dávce  (30  kapek),  což 
odpovídá do 12 ml piva, 5 ml vína.
Tuto skutečnost je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin jako 
jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií. Přípravek by též neměl být podáván po úspěšné 
odvykací léčbě alkoholiků. 
Přípravek se nepoužívá při nádorech hypofýzy a zhoubných onemocněních prsu.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Současné užívání hormonálních přípravků (gestagenů) může ovlivnit (snížit) účinek přípravku.
Těhotenství a kojení
Přípravek  by  se  neměl  podávat  v těhotenství  a  není  vhodný  pro  kojící  matky,  protože  pokusy  na 
zvířatech prokázaly redukci laktace
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Množství  alkoholu  absorbovaného  v jedné  dávce  (cca  0,5  g)  je  katabolizováno  osobou  se  zdravým 
metabolismem a normální váhou v průběhu několika minut. Ke snížení pozornosti při řízení a obsluze 
strojů nedochází.
3.JAK SE MASTODYNON UŽÍVÁ
Vždy  užívejte Mastodynon přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistá,  poraďte  se  se 
svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je 2x denně (ráno a večer) vždy 30 kapek.  
Kapky se nakapou do malého množství vody a vypijí. Lahvičku při odměřování kapek držte svisle!
Užívání  nemá  být  přerušováno  (ani  během  menstruace).  Zlepšení  obtíží  nastává  zpravidla  po  6 
týdnech, léčba má trvat po dobu nejméně 3 měsíců. Pokud se po ukončení léčby obtíže opět objeví, lze 
podle výsledku kontroly gynekologem v léčbě případně pokračovat.
Protože  není  dostatek  zkušeností  s  aplikací  přípravku u  dětí,  neměl  by  být  tento  lék  podáván  dětem 
mladším 12 let.  
Jestliže jste užila více Mastodynonu, než jste měla
Toxické vlastnosti přípravku ani jednotlivých složek nejsou dosud známy.
Požití  velkého  množství  přípravku  může  vyústit  v otravu  alkoholem  a  zvláště  u  dětí  může  vést 
k ohrožení  života.  Je  - li  požito  celé  balení  50  ml  nebo  100  ml,  pak  je  požito  25,5  g  nebo  45,0  g 
alkoholu.
Jestliže jste zapomněla užít Mastodynon
Nezdvojujte následující  dávku,  abyste  nahradila  vynechanou  dávku,  ale  pokračujte  v  léčbě 
Mastodynonem podle předpisu Vašeho lékaře nebo podle pokynů v této příbalové informaci.
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře nebo
lékárníka.
4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Mastodynon nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého.
Ojediněle se může vyskytnout nevolnost, žaludeční potíže, mírný vzestup hmotnosti, svědivá vyrážka,
akné  nebo  bolest  hlavy.  Při  užívání  léků  obsahujících  extrakt  z Agnus  castus  se  může  objevit 
přechodný psychický a tělesný neklid, stavy zmatenosti a halucinace.
Stránka 3
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které  nejsou uvedeny  v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5.JAK MASTODYNON UCHOVÁVAT 
Uchovávejte při teplotě do 30°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Mastodynon nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  štítku nebo  krabičce. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 
životní prostředí.
6.DALŠÍ INFORMACECo Mastodynon obsahuje
Léčivými  látkami  jsou Agnus  castus,    Caulophyllum  thalictroides,  Cyclamen  europaeum,  Strychnos 
ignatii, Iris versicolor, Lilium tigrinum.
100 ml kapek obsahuje: Agnus castus  D 1 20,0 g,  Caulophyllum thalictroides  D 4 10,0 g, Cyclamen 
europaeum D 4 10,0 g, Strychnos ignatii  D 6 10,0 g, Iris versicolor D 2   20,0 g, Lilium tigrinum D 3  
10,0 g. 1 ml = 0,9 g = 30 kapek.
Pomocnou látkou je ethanol.
Jak Mastodynon vypadá a co obsahuje toto balení
Mastodynon  je  čirá,  slabě  nažloutlá  tekutina.  Je  dodáván  v balení  50  a  100  ml.  Na  trhu  nemusí  být 
všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Bionorica SE
Kerschensteinerstrasse 11-15
92318 Neumarkt
Německo
Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  o 
registraci:
Česká republika
Schwabe Czech Republic s.r.o.
Čestmírova 1
140 00 Praha 4
Tel: +420 241 740 447
e-mail: info@schwabe.cz
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:  29.2.2012
Stránka 3

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 65 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poradíme - lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu MASTODYNON

Walmark Železo 20mg tbl.30
Walmark Železo 20mg tbl.30
Jedinečná kombinace železa s doplňkovými vitaminy a minerály důležitými pro normální tvorbu čer
113 Kč
skladem 2 ks
Australian Bodycare Femigel 5x7ml
Australian Bodycare Femigel 5x7ml
Femigel je přírodní gel s olejem Tea Tree pro udržení intimního komfortu vnějších ženských pohl
196 Kč
skladem 6 ks
GYNIMUN trio vagicare cps.30
GYNIMUN trio vagicare cps.30
Doplněk stravy, probiotikum pro ženy. Obsahuje dva vaginální probiotické kmeny, dva prémiové st
318 Kč
skladem 6 ks
Indonal Woman cps.120
Indonal Woman cps.120
Doplněk stravy pro ženy. Obsahuje 150 mg Indol-3-Karbinolu v jedné kapsli. Přírodní produkt. In
904 Kč
skladem

Nedávno prohlížené produkty

Koňská mast s konopím chladivá 250 ml
Koňská mast s konopím chladivá 250 ml
Koňská m. je bylinný balzám vyrobený z 25 druhů bylinných extraktů. Kombinuje účinky silic s př
205 Kč
skladem 1 ks
sleva
EUCERIN VOLUME-FILLER noční krém 50ml
Eucerin VOLUME-FILLER noční krém 50ml
Remodelační noční krém z řady EUCERIN Anti-age. Obnova objemu pleti. Krém obsahuje magnolol, ol
678 Kč
skladem 2 ks
Refresh Contacts oční kapky 15ml
Refresh Contacts oční kapky 15ml
!!!Poslední kusy, expirace 31.5.2024.!!! Refresh jsou oční kapky, jež nahrazují vlastní slzy a
184 Kč
skladem 1 ks
VICHY DEO roll-on DUO Anti traces 14 VCZ90847
VICHY DEO roll-on DUO Roll-on proti skvrnám 2x50ml
VICHY DEO ANTI TRACES INT, 2x50ml. Deodorant antiperspirant roll-on proti nadměrnému pocení se
514 Kč
skladem 28 ks