Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Bolest > Bolest hlavy, migréna > Acifein 250mg/200mg/50mg tbl.nob.10
ACIFEIN

Acifein 250mg/200mg/50mg tbl.nob.10

Acifein tablety je bolest tlumící přípravek s obsahem kyseliny acetylsalicylové, kofeinu a paracetamolu. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 21727
Cena:
43 Kč
skladem 5 ks - IHNED K ODBĚRU
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Acifein tablety je bolest tlumící přípravek s obsahem kyseliny acetylsalicylové, kofeinu a paracetamolu. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace č.j. sukls
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELEACIFEINtablety
(Acidum acetylsalicylicum, Paracetamolum, Coffeinum)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však ACIFEIN musíte užívat 
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů (při bolesti), musíte se poradit 
s lékařem.
-
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete
1.
Co je ACIFEIN a k čemu se používá
2.
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACIFEIN užívat
3.
Jak se ACIFEIN  užívá
4.
Možné nežádoucí účinky
5
Jak ACIFEIN uchovávat 
6.
Další informace
1.CO JE ACIFEIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
ACIFEIN patří do skupiny léků tlumících bolest, které nazýváme analgetika. Bolest tlumící 
účinek kyseliny acetylsalicylové je zvýrazňován kofeinem a paracetamolem.
Přípravek se používá k léčbě bolesti mírné a středně silné intenzity, především při bolesti
hlavy, bolesti zad, zubů, při neuralgii (bolest pociťovaná v průběhu nervu) a při bolestech 
kloubů a svalů spojených s akutními virovými onemocněními chřipkového charakteru.
Při neuralgii je nezbytné se před zahájením léčby o její vhodnosti poradit s lékařem.
Přípravek mohou užívat bez doporučení lékaře dospělí a mladiství od 16 let. 
Děti a mladiství do 16 let smějí užívat kyselinu acetylsalicylovou vždy pouze po doporučení 
lékařem.

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ACIFEIN UŽÍVATNeužívejte ACIFEIN
-
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu acetylsalicylovou, paracetamol nebo 
kofein nebo na některou pomocnou látku obsaženou v přípravku
-
při vředové chorobě žaludku a střev
-
při závažném onemocnění ledvin nebo jater
-
při akutním zánětu jater ( žloutenka-hepatitida)
-
při hemolytické anemii (chudokrevnost v důsledku zvýšeného rozpadu červených krvinek)
-
při krvácivých stavech a poruchách krevní srážlivosti
-
při závažném srdečním selhání
-
před plánovaným chirurgickým zákrokem spojeným s větším krvácením
-
ve třetí třetině těhotenství
-
u dětí a mladistvých do 16 let s virovým onemocněním
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ACIFEIN je zapotřebí
-
pokud jste těhotná nebo kojíte (přípravek se může podávat v první a druhé třetině 
      těhotenství a během kojení pouze na doporučení lékaře). 
-
při průduškovém astmatu
-
pokud trpíte alergickou rýmou, máte nosní polypy nebo závažnější plicní onemocnění
-
při onemocnění jater nebo ledvin
-
pokud trpíte nedostatkem enzymu glukozo-6-fosfátdehydrogenázy
-
pokud užíváte jiné léky, které mohou poškozovat játra
-
při srdečním onemocnění
Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se před zahájením léčby 
s lékařem.
U dětí a mladistvých do 16 let s virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné 
infekce horních dýchacích cest, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny 
acetylsalicylové vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující 
stav, který bez včasné diagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během 
nemoci nebo (nejčastěji) až ve stádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků 
onemocnění. Může se jednat o: vytrvalé zvracení, průjem, poruchy dýchání (nepravidelné, 
zrychlené), ztrátu energie, únavu, ospalost, netečnost, strnulost, pohled „do prázdna“, nebo 
naopak podrážděné a agresivní chování, vzrušenost, zmatenost, křeče, delirium. Pokud se u 
dítěte nebo mladistvého vyskytne kterýkoliv z uvedených příznaků, je třeba neprodleně 
vyhledat lékaře.
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. 
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním 
alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním a/nebo užívate jakákoliv jiná léčiva obsahující 
paracetamol. 
Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost 
u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinek léčby může být ovlivněn, pokud se ACIFEIN užívá současně s některými jinými léky 
podávanými při léčbě:
- nepřijetí orgánů po transplantaci (cyklosporin, takrolimus)
- vysokého krevního tlaku (např. diuretika a ACE inhibitory)
- bolesti a zánětu (např. kortikosteroidy nebo nesteroidní protizánětlivé léky)
- dny ( probenecid)
- nádorů nebo některých zánětlivých onemocnění kloubů (metotrexát)
Kyselina acetylsalicylová zesiluje účinek látek snižujících srážlivost krve (např. warfarin) , při 
současné hormonální léčbě zvyšuje riziko krvácení ze zažívacího traktu. Dále zesiluje účinek 
léků používaných při léčbě cukrovky a zesiluje nežádoucí účinky sulfonamidů. Kyselina 
acetylsalicylová snižuje účinek léků působících na močový systém.
Užívání ACIFEINU s jídlem a pitím
Tablety se užívají během jídla nebo po jídle a zapijí se vodou nebo čajem.
Po dobu léčby se nesmějí  pít alkoholické nápoje, alkohol zvyšuje toxicitu kyseliny 
acetylsalicylové a paracetamolu.
Během užívání Acifeinu je vhodné omezit příjem přípravků obsahujících kofein. Nadměrný 
příjem kofeinu může způsobit nervozitu, podrážděnost, nespavost a někdy také zrychlené 
bušení srdce.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
ACIFEIN se nesmí užívat ve třetí třetině těhotenství. V první a druhé třetině těhotenství může 
být přípravek užíván jen na doporučení lékaře, který zváží poměr přínosu a rizika léčby.
ACIFEIN  se  výjimečně  může  užít  během  kojení,  při  pravidelném  užívání  vyšších  dávek  se 
však kojení musí přerušit, protože kyseliny acetylsalicylová přechází do mateřského mléka.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje.
3.JAK SE ACIFEIN UŽÍVÁ
Vždy užívejte ACIFEIN přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek je určen pro dospělé pacienty a mladistvé od 16 let. Dávkování je individuální. Při 
bolesti se užívají 1 - 2 tablety. Podle potřeby se může použít několikrát denně (každých 4 - 6 
hodin). Denní dávka by neměla překročit 6 tablet.  
Kyselina acetylsalicylová a paracetamol mohou být současně podávány pouze krátkodobě (do 
5 dnů).
Kyselina acetylsalicylová se nesmí podávat dětem a mladistvým do 16 let v průběhu 
horečnatého onemocnění. 
Děti a mladiství  do 16 let smí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení 
lékařem. Dávkování vždy určí lékař.
Jestliže jste užil(a) více ACIFEINU, než jste měl(a)
nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.

Předávkování  se  může  projevit  hučením  v  uších,  bolestí  hlavy,  závratěmi  a  zmateností. 
Závažnější  předávkování  se  projevuje  prohloubeným  dýcháním,  nevolností,  zvracením, 
křečemi až bezvědomím.
4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i ACIFEIN nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého.
Zejména po dlouhodobém a častém užívání přípravku  Acifein se mohou objevit žaludeční potíže, 
obtíže v oblasti nadbřišku, bolesti břicha, nevolnost, pocit na zvracení, zvracení, dvanáctníkové vředy, 
vřed a zánět v oblasti žaludku, což může vést ke krvácení do zažívacího ústrojí. Při dlouhodobém 
užívání může dojít ke vzniku chudokrevnosti z nedostatku železa. 
Často se může objevit nervozita, závratě, méně často bušení srdce, vzácně průjem, zánět jícnu, 
nadměrné pocení, únava, závratě, třes, vzrušenost, těžké kožní poruchy (včetně erythema multiforme), 
velmi vzácně snížení hladiny cukru v krvi (hypoglykemie), poruchy funkce ledvin, poruchy jaterních 
funkcí, zvýšení jaterních enzymů transamináz. 
Vzácně se může vyskytnout zarudnutí pokožky a reakce přecitlivělosti jako kožní reakce, Quinckeho 
edém (otok některých měkkých tkání obličeje, hrtanu, a jazyka), dušnost, pocení, pokles krevního 
tlaku, anafylaktický šok. 
Velmi vzácně může dojít k poklesu počtu krevních destiček, snížení počtu granulocytů a leukocytů 
(bílé krvinky), případně snížení počtu všech řad krevních elementů (pancytopenie), což se projevuje 
krvácením z dásní a sliznic a zvýšenou náchylností k infekcím. Zvýšené riziko krvácení (např. z nosu 
nebo z dásní) způsobné protisrážlivým účinkem kyseliny acetylsalicylové může přetrvávat několik dní 
po skončení léčby. Velmi vzácně se může vyskytnout bronchospasmus (křečovité stažení průdušek), 
zvláště u pacientů s dispozicí k astmatu či alergii na protizánětlivé léky ze skupiny NSA. Také se 
mohou objevit bolest hlavy, spavost, zmatenost, poruchy vidění, zhoršené slyšení, hučení v uších.
Obsah kofeinu může vést ke stavům neklidu, nespavosti;  třesu, trávicím obtížím a tachykardii 
(zrychlená činnost srdce).
Zvýšené riziko je zejména u pacientů s anamnézou vředového onemocnění, alkoholiků a 
starších pacientů. Někdy dojde ke krvácení a perforaci vředu bez předcházejících příznaků.
U přecitlivělých osob může vyvolávat různé alergické projevy (astmatický záchvat, kožní 
vyrážky). U pacientů s poruchou činnosti ledvin může vzácně dojít k jejich poškození.
U dětí a mladistvých do 16 let s virovým onemocněním existuje možnost vzniku tzv. Reyova
syndromu (poruchy vědomí, křeče, vysoké teploty).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5.JAK ACIFEIN UCHOVÁVAT 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření 
pomáhají chránit životní prostředí.

6.DALŠÍ INFORMACECo přípravek ACIFEIN obsahuje
-
Léčivými látkami jsou Acidum acetylsalicylicum 250 mg, Paracetamolum 200 mg, 
Coffeinum 50 mg
-
Pomocnými látkami jsou glycin, kukuřičný škrob, mastek, hyprolosa
Jak ACIFEIN vypadá a co obsahuje toto balení
ACIFEIN jsou bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, z jedné strany s půlicí rýhou.
Balení obsahuje 10 tablet
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Herbacos Recoradti s.r.o., Pardubice, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
2.6.2010

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu ACIFEIN

COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE 25%
Coldrex MAXGrip Lesní ovoce por.plv.sol.10
Lék ve formě horkého nápoje proti chřipce a nachlazení. Snižuje horečku, tlumí bolesti hlavy, k
192 Kč
144 Kč
THERAFLU FORTE 9%
Theraflu forte 1000/200/12.2mg por.plv.s.10 CZ
Přípravek se používá krátkodobě k úlevě od symptomů akutního zánětu horních cest dýchacích, zim
203 Kč
184 Kč
PARALEN 500 SUP
Paralen 500 supp.5x500mg
Přípravek je určen k úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, revmatických a sv
40 Kč
IBALGIN RAPIDCAPS
Ibalgin Rapidcaps 400mg por.cps.mol.20x400mg
Ibalgin Rapidcaps je novinka na akutní bolesti. Je rychlý, silný a účinný, s rychlým nástupem ú
89 Kč

Nedávno prohlížené produkty

ACIFEIN
Acifein 250mg/200mg/50mg tbl.nob.10
Acifein tablety je bolest tlumící přípravek s obsahem kyseliny acetylsalicylové, kofeinu a para
43 Kč