Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Zajímavosti > 4-PHARMA-CARE 2

Zpět na zajímavosti

4-PHARMA-CARE 2

Vyhodnocení projektu.

loga

Cílem je komplexní vyhodnocení realizace projektu. V rámci zhodnocení projektu se zapojili:

-Zaměstnanci:

Zaměstnanci hodnotí projekt celkově jako přínosný, počáteční nedůvěra byla prolomena a zaměstnanci ke školením přistupovali pozitivně. Cílová skupina si uvědomila naléhavost situace na lékárenské trhu z hlediska konkurence a kvality služeb. Školené osoby ocenily aktuálnost témat, zkušenosti lektorů i formu přednášek a studijní materiály. Během školení se ukázalo, že nastavený harmonogram školení ne vždy vyhovuje dané situaci a termínu a někteří zaměstnanci se nemohli, zejména z důvodu pracovního vytížení, semináře zúčastnit. Zde byl prostor pro e-learning, který byl rovněž kladně hodnocen a kde jsou přednášená školení a prezentace k dispozici. Hodnocení zaměstnanců je rovněž popsáno v závěrečném hodnocení realizačního týmu níže.

-Projektový realizační tým:

Hodnocení manažera projektu a zpětná vazba dodavatele.

Cílem projektu byl, jak napovídá název projektu, rozvoj klíčových kompetencí zaměstnanců lékáren, čehož bylo dosaženo realizací vzdělávání zaměřeného na několik oblastí: komunikaci a práci s pacientem, na prodejní dovednosti, které skloubily lékárnickou odbornost s nutností zajistit finanční chod lékárny, a manažerské a marketingové vzdělávání, které vedoucím lékárníkům poskytlo nástroje v oblasti řízení lidského kapitálu a řízení lékárny jako podnikatelské jednotky.

Potřeba zvýšit kompetence zaměstnanců ale i vedoucích pracovníků plynula z nutnosti prohloubit nejenom své odborné znalosti ale také zvýšit schopnosti na poli komunikace, neboť důležitou součástí kvalitně poskytované Lékárenské péče je poskytnutí informací o režimových opatřeních, záchyt poddávkování a předávkování, záchyt nemocí a poskytnutí informací o možné léčbě, záchyt lékových interakcí a další. Poskytování těchto služeb je přímo spojeno s kvalitou komunikačních kompetencí a prodejních obchodních kompetencí lékárenských odborníků. Vedoucí lékáren, jako lékárenští odborníci, postrádali znalosti a dovednosti v oblasti řízení lidského kapitálu i v oblasti řízení lékárny jako podnikatelské jednotky především v oblasti strategického rozvoje s využitím nástrojů strategického plánování, lékárenského marketingu a dalších.

Realizací projektu získaly školené osoby nástroje pro kvalitní poskytování lékárenské péče, čímž je podpořena jejich konkurenceschopnost na trhu práce a jejich kvalitní řízení a vedoucí lékárníci získali nástroje k zajištění rozvoje lékáren a konkurenceschopnosti na trhu. Rovněž jsme zaznamenali novou vlnu entuziasmu u cílové skupiny, což vnímáme jako prevenci proti syndromu vyhoření, což je rizikový faktor u lékárenských pracovníků.

Dle hodnocení školených osob na základě hodnotících dotazníků, byl projekt shledán cílovou skupinou jako přínosný a inovativní. Rovněž příjemce dotace je s realizací projektu a jeho výsledkem spokojen a chápe tento projekt jako významnou investici do růstu nejen svého podniku a podniku partnera ale zejména jako investici do osobnostního i profesního růstu svých zaměstnanců.