Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Zajímavosti > 4-PHARMA-CARE

Zpět na zajímavosti

4-PHARMA-CARE

Vzdělávací projekt financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu.

loga

Cíle projektu:

Cílem našeho projektu je realizovat vzdělávání zaměřené na zlepšení komunikace a práce s pacientem, prodejní dovednosti, které skloubí lékárnickou odbornost s nutností zajistit finanční chod lékárny, a manažerské a marketingové vzdělávání, které vedoucím lékárníkům poskytne nástroje v oblasti řízení lidského kapitálu a řízení lékárny jako podnikatelské jednotky. Tím bude zajištěna komplexita celého kontinuálního vzdělávacího procesu.

Cílové skupiny:

Do vzdělávacího projektu 4-PHARMA-CARE jsou zapojeni zaměstnanci lékáren u Pöttingea a Na Letné, farmaceutičtí odborníci, na které se vztahuje povinnost kontinuálního (celoživotního) vzdělávání Do cílové skupiny byli vybráni vedoucí lékárníci, farmaceutičtí magistři a farmaceutičtí asistenti, pracující v těchto lékárnách.V cílové skupině projektu 4-PHARMA-CARE jsou také zahrnuti 2 členové, kteří patří do specifické skupiny zaměstnanců ve věku nad 50 let. Tato skupina je na trhu práce ohrožena, schopnost pracovat s moderními informačními a komunikačními technologiemi je na velmi různých úrovních. Zároveň je to skupina, která je velmi silně motivována zvýšit si své kompetence na všech úrovních, protože vzhledem ke změnám ve vnímání věku je tato skupina připravena na dlouhodobé setrvání v pracovním procesu.

Průběh projektu:

Během 24 měsíců, kdy bude projekt probíhat, si členové cílové skupiny zvýší své kompetence v oblasti:

- komunikačních dovedností, konkrétně v kurzech komunikace, asertivity, managementu konfliktů či zvládání problémového pacienta,

- obchodních a prodejních dovedností, pomocí školení farmaceutické komunikace, prodejních dovedností, prodeje a příprodeje v lékárně, konzultačního prodeje, category managementu, nákupního chování a zákaznické typologie

- manažerských znalostí a dovedností, kde se vzdělávání zaměří na procesní řízení, leadership, řízení týmu a jeho výkonnost, projektové řízení, stress management, metody posilování tržní pozice lékárny a typy efektivních modelů lékárny, a

- lékárenského marketingu, obsahujícího kurzy marketingové strategie a plánování, principů lékárenského marketingu, hodnotového marketingu a principy C-mixu.

Výsledky projektu:

Realizací projektu bude lékárnám vytvořen fungující systém vzdělávání zaměstnanců, kvalitní vzdělávací materiály a e-learningová aplikace plně vyhovující potřebám Lékárny U Pöttingea a Lékárny na Letné. Předpokládáme zvýšení spokojenosti zaměstnanců lékáren a efektivnější management i komunikace. To vše povede ke zvýšení výkonnosti a profitability lékáren.

Mezinárodní spolupráce:

V souvislosti s realizací projektu se nepředpokládá mezinárodní spolupráce.

Popis projektu:

Hlavním důvodem pro realizaci projektu 4-PHARMA-CARE je identifikovaná potřeba rozvoje klíčových

kompetencí zaměstnanců Lékárny U Pottingea Olomouc a Lékárny Na Letné Olomouc. Zaměstnanci těchto lékáren jsou zapojeni do jednoho vzdělávacího projektu, protože spolu úzce v rámci společnosti spolupracují a dochází mezi nimi k rotaci a výměně zaměstnanců. Hlavním cílem projektu je realizace vzdělávání zaměřeného na komunikaci a práci s pacientem, na prodejní dovednosti, které skloubí lékárnickou odbornost s nutností zajistit ekonomický chod lékárny, a manažerské a marketingové vzdělávání, které managementu společnosti poskytne nástroje v oblasti řízení lidského kapitálu a řízení firmy jako podnikatelské jednotky. Obecné vzdělávání, které je obsahem projektu, doplňuje systém kontinuálního vzdělávání zaměstnanců lékáren v odborné oblasti. Realizací projektu budou nejenom zvýšeny kompetence zaměstnanců lékáren, ale výstupy se následně projeví i v poskytované Lékárenské péči, jejíž kvalita ovlivňuje zdraví pacientů ovlivněním dodržování léčebných režimů, zvyšuje lepší dodržování léčebných postupů a medikace pacienty, zamezuje tzv. lékovým problémům, zachycuje chyby v dávkování a v neposlední řadě má vliv i na včasný záchyt některých nemocí.

Projekt je určen pro zaměstnance lékáren, kteří účastí na vzdělávacích aktivitách získají možnost systematického a systémového rozvoje svých obecných kompetencí. Realizaci vzdělávacích aktivit zabezpečí vybraný externí dodavatel ve spolupráci se členy realizačního týmu. Forma vzdělávacích aktivit bude zajištěna in-class výukou v kombinaci s e-learningovými aplikacemi.