Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Zajímavosti > Zvýšení odborných kompetencí zaměstnanců olomouckých lékáren ll

Zpět na zajímavosti

Zvýšení odborných kompetencí zaměstnanců olomouckých lékáren ll

Projekt je podpořen a financován v rámci Operačního projektu lidské zdroje a zaměstnanost MPSV a ESF v ČR.

loga

Zvýšení odborných kompetencí zaměstnanců olomouckých lékáren

reg.č.: CZ.1.04./1.1.02/94.01409

příjemce: Tomáš Hégr, Dlouhá 521/34, 779 00 Olomouc

obsah a cíl projektu:

Hlavním cílem projektu podpořit intenzivní odborné vzdělávání a rozvoj dovedností zaměstnanců Žadatele a Partnera skrze zkvalitnění procesů v oblasti rozvoje lidských zdrojů a modernizaci obsahů podnikového vzdělávání.

Dílčí cíle projektu:

1. Doplnit a rozšířit kvalifikaci v tématech, která lékárníci v praxi postrádají, protože nesouvisí explicitně s výkonem dispenzační farmaceutické činnosti a tedy nebyla součástí vzdělávání na farmaceutických fakultách.

2. Příprava odborných tematických seminářů zaměřených na inovativní přístupy k výkonu povolání farmaceuta - na pozicích vedoucího lékárníka, magistra, farmaceutického asistenta v souladu s aktuálním trendem poskytování komplexní, na pacienta orientované lékárenské péče, nejen dispenzačního minima.

3. Aktualizovat a zvýšit odborné kompetence zaměstnanců společnosti a tím zajistit jejich aktivní a úspěšnou účast na trhu práce a zvýšit jejich zaměstnatelnost a adaptabilitu.

Dílčí cíle 1,2 a 3 jsou naplněny realizací definovaného vzdělávání v 5 klíčových aktivitách zaměřených na rozvoj a zvyšování odborných kompetencí vedoucích lékárníků, magistrů, farmaceutických asistentů.

4. Vytvoření nového systému celofiremního vzdělávání, který bude dlouhodobě řešit komplexní vzdělávací potřeby stávajících i nových zaměstnanců a bude navazovat na předchozí vzdělávací projekt, který byl zaměřen na komunikační a manažerská témata. 5. Propojení výše popsaného nového systému vzdělávání s minulým vzdělávacím projektem podpořeným z ESF, tyto dva systémy dohromady zajistí kompletní pokrytí vzdělávacích potřeb lékárníků v oblastech kmenových, již zvládnutých (management, komunikace) a návazných (legislativa, lékárenská péče, IT dovednosti, finance). Absolvent obou vzdělávacích projektů bude plně kvalifikován v oblasti manažerských, marketingových a farmaceutických kompetencí tak, aby mohl samostatně vést lékárnu a poskytovat péči orientovanou na pacienta.


Bližší informace o projektu naleznete zde.